“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 430.83 Kb.
Назва“затверджено”
Сторінка1/3
Дата16.07.2012
Розмір430.83 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Міністерство охорони здоровя України


НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Ректор НМУ

академік НАМН України

професор В.Ф.Москаленко

________________________

____”____________2011 року


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань для осіб, які здобули

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

за спеціальністю 6.110200 “Фармація”

та вступають для продовження навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

за спеціальністю 7.110201 “Фармація”


^

Обговорено та затверджено на


Вченій раді

НМУ імені О.О.Богомольця

Протокол від 2011 року


Голова Вченої ради

НМУ імені О.О.Богомольця

Академік НАМН України, професор В.Ф.Москаленко


Секретар Вченої ради

Професор

О.Б.Яременко


Програму складено відповідно до проектів освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми Державного стандарту вищої освіти України за спеціальністю 6.110201 “Фармація” на базі програм для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.110201 “Фармація”, затверджених Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України; Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України.

Програму складено відповідно до освітньо-професійної програми галузевого стандарту вищої освіти України зі спеціальності 6.110201 “Фармація”.

Програмою передбачено проведення вступного фахового тестування з дисциплін:

- фармацевтична хімія;

- фармакогнозія;

- технологія ліків;

- організація та економіка фармації;

- фармакологія.

Вибір дисциплін відповідає вимогам атестаційного контролю теоретичних знань студентів-випускників вищих фармацевтичних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 6.110201 „Фармація” при проведення комплексного кваліфікаційного екзамену.


^ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ


1. Предмет і зміст фармацевтичної хімії.

1.1. Значення фармацевтичної хімії для синтезу й аналізу лікарських засобів. Зв’язок фармацевтичної хімії з іншими науками. Джерела та способи добування лікарських засобів.

^ 1.2. Державна фармакопея України — основний документ, що нормує якість лікарських засобів. Організація державного контролю якості лікарських засобів. Забезпечення контролю якості лікарських засобів, що виготовляються в аптеках. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.


^ 2. Методи дослідження лікарських засобів.

2.1. Методи дослідження лікарських засобів: фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні. Валідація аналітичних методик і випробувань.

^ 2.1. Випробування лікарських засобів на чистоту та граничний вміст домішок. Загальні положення, яких необхідно дотримуватися при визначенні домішок.

2.3. Особливості аналізу готових лікарських засобів: лікарського препарату і лікарської форми. Якісний і кількісний експрес-аналіз готових лікарських засобів.


^ 3. Лікарські засоби неорганічної природи

3.1. VІІ група періодичної системи. Лікарські засоби галогенів та їх сполук. Загальна характеристика групи. Хлороводнева кислота. Солі галогеноводневих кислот: натрію і калію хлориди, броміди, йодиди.

^ 3.2. VІ група періодичної системи. Лікарські засоби сполук Оксигену та Сульфуру. Загальна характеристика групи. Сполуки Оксигену з Гідрогеном: вода очищена, вода для ін’єкцій. Сполуки Сульфуру: натрію тіосульфат.

^ 3.3. ІV група періодичної системи. Лікарські засоби Карбону та його сполук. Загальна характеристика групи. Вугілля активоване. Натрію гідрокарбонат. Порівняльна характеристика гідрокарбонатів і карбонатів. Фактори, що впливають на стабільність натрію гідрокарбонату у водних розчинах.

^ 3.4. ІІІ група періодичної системи. Лікарські засоби сполук Бору: кислота борна, натрію тетраборат.

3.5. ІІ група періодичної системи. Лікарські засоби сполук Магнію, Кальцію, Цинку. Магнію сульфат. Кальцію хлорид. Цинку сульфат.


^ 4. Лікарські засоби органічної природи

4.1. Загальна характеристика лікарських засобів органічної природи. Класифікація органічних лікарських засобів. Залежність фізичних і хімічних властивостей речовин та їх фізіологічної дії від складу і будови молекул. Особливості методів аналізу органічних лікарських засобів.

^ 4.2. Лікарські засоби — похідні спиртів та альдегідів аліфатичного ряду. Спирт етиловий. Гексаметилентетрамін.

4.3. Лікарські засоби – похідні карбонових кислот та амінокислот аліфатичного ряду. Солі лимонної (цитринової) кислоти: натрію цитрат, натрію гідроцитрат. Загальна характеристика амінокислот аліфатичного ряду. Кислота глутамінова.

^ 4.4. Лікарські засоби — похідні ароматичних кислот. Кислота бензойна. Натрію бензоат. Кислота саліцилова. Натрію саліцилат. Кислота ацетилсаліцилова.

4.5. Лікарські засоби — похідні ароматичних амінів. Похідні аніліну, парацетамол. Загальна характеристика амідів сульфанілової кислоти. Сульфаніламідні лікарські засоби: стрептоцид, сульфацил-натрій, норсульфазол, фталазол, сульфадимезин, сульфадиметоксин, сульфален.

^ 4.6. Лікарські засоби — похідні ароматичних амінокислот. Загальна характеристика ароматичних амінокислот. Естери п-амінобензойної кислоти: анестезин, новокаїн (прокаїну гідрохлорид), дикаїн.

^ 4.7. Лікарські засоби гетероциклічних сполук. Загальна характеристика гетероциклічних сполук. Похідні фурану: нітрофурал (фурацилін), фурасемід. Похідні пірозолу: анальгін. Похідні піролу:пірацетам. Похідні піридину: ізоніазид, фтивазид.

^ 4.8. Лікарські засоби групи алкалоїдів. Класифікація. Загально-алкалоїдні, групові та спеціальні реактиви на алкалоїди. Методи кількісного визначення. Похідні тропану, атропіну сульфат.Похідні імідазолу, пілокарпіну гідрохлорид. Похідні бензилізохіноліну та фенантренізохіноліну: папаверину гідро-хлорид, морфіну гідрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид. Похідні пурину: кофеїн, кофеїн-бензоат натрію, теобромін, теофілін.

^ 4.9. Лікарські засоби групи гліцидів. Глюкоза. Кальцію глюконат.

4.10. Лікарські засоби групи вітамінів. Класифікація. Вітаміни аліфатичного ряду, кислота аскорбінова.

^ 4.11. Лікарські засоби групи антибіотиків. Класифікація. Антибіотики гетероциклічної структури: пеніциліни. Бензилпеніциліну калієва і натрієва солі. Цефалоспорини. Антибіотики ароматичного ряду, левоміцетин. Антибіотики-аміноглікозиди: гентаміцину сульфат, канаміцину моносульфат.


ФАРМАКОГНОЗІЯ


1. Загальна частина

1.1. Основні поняття та терміни фармакогнозії. Визначення фармакогнозії як науки. Основні поняття, терміни: лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), лікарська сировина тваринного походження, біологічноактивні речовини (БАР), діючі речовини, супутні речовини, лікарські засоби, лікарська форма, стандартизація ЛРС, діагностичні ознаки ЛРС, ідентичність, доброякісність.

Науково-практичний зв’язок фармакогнозії з іншими фармацевтичними дисциплінами. Роль лікарських рослинних засобів у науковій медицині, народних та інших нетрадиційних методах лікування.

Завдання сучасної фармакогнозії.

Аналітично-нормативна документація (АНД): фармакопейна стаття України (ФСУ), тимчасова фармакопейна стаття України (ТФСУ), Державна фармакопея (ДФ), Державні статті України (ДСтУ), технічні умови України (ТУУ), галузеві стандарти України (ГСтУ).

1.2. Історія розвитку фармакогнозії. Основні етапи розвитку: усна народна (імпірична) медицина, значення досягнень індійської, китайської, тибетської, грецької, арабської медицини, діяльність видатних лікарів і вчених старовини: Гіппократа, Теофраста, Діоскорида, Плінія Старшого, Клавдія Галена, Авіценни, Абу Райхана, Сушрути. Перші рукописні медичні праці ХІ—ХVI ст.

Розвиток фармакогнозії на Галичині. Значення робіт вчених: Н.М. Максимовича-Амбодіка, І.О. Двигубсьного, О.П. Нелюбіна, В.О. Тихомирова, Г. Драгендорфа, Н.Ф. Ментіна, А.Ф. Гаммерман та ін.

1.3. Заготівля ЛРС. Джерела постачання ЛРС: дикорослі ресурси України, культивовані ЛР, імпортна ЛРС, біотехнологія лікарських рослин. Заготівельні організації України: Консорціум “Укрфітотерапія” (спеціалізовані господарства), приватні господарства, система лісових господарств, практична фармація (аптеки, аптечні установи).Основи раціонального природокористування.

Терміни, поняття, закони екології. Нормативно-правові акти України щодо використання та охорони рослинного світу: Конституція України, закони України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про рослинний світ України”, наказ МОЗ України “Про охорону та раціональне використання фонду ЛР України”, “Червона книга” України та ін. Культивування ЛР.

Визначення запасів ЛРС методами пробної облікової ділянки, проекційного покриття, модельної гілки, куща, дерева.

Основні заходи з охорони лікарських рослин. Загальні правила збирання ЛРС. Значення фази розвитку ЛР у заготівлі ЛРС. Календар збирання ЛРС. Підвищення продуктивності заготівлі сировини за допомогою засобів малої механізації.

Особливості заготівлі сировини різних рослинних органів згідно з вимогами АНД: бруньок, кори, трави, листя, квіток, пуп’янок, плодів, насіння, підземних органів.

Заходи щодо застереження під час роботи з отруйними ЛР та правила збирання ЛРС.

Первинне оброблення (стандартизація) зібраної сировини перед сушінням. Організація заготівлі ЛРС в аптеці.

1.4. Хімічний склад лікарських рослин та ЛРС. Речовини первинного біосинтезу (білки, вуглеводи, ліпіди, ферменти, вітаміни, органічні кислоти).

Речовини вторинного біосинтезу (різні хімічні групи: фенольні сполуки, алкалоїди, терпеноїди тощо).Мінеральні макро- та мікроелементи.

Поняття про діючі, супутні й баластні речовини. Фактори впливу на процес накопичення БАР.

1.5. Сушіння, стандартизація, пакування, маркування, транспорту-вання, зберігання ЛРС. Сушіння ЛРС. Способи сушіння ЛРС. Загальні правила сушіння та заходи щодо активізації процесу сушіння. Температурний режим сушіння. Типи сушарень.

Стандартизація висушеної ЛРС (сортування, досушування, зволоження, подрібнення, брикетування, гранулювання).

Пакування, маркування, транспортування ЛРС. Вимоги до тари, види тари, способи пакування ЛРС.

Маркування тари з ЛРС. Транспортування упакованої сировини.

Особливості зберігання ЛРС в аптеках та на складах. Вплив фізичних і хімічних факторів на старіння та зберігання ЛРС. Терміни зберігання ЛРС.

Шкідники ЛРС. Методика визначення ступеня ураження ЛРС шкідниками згідно з аналітично-нормативною документацією.

1.6. Аналіз ЛРС. Завдання аналізу ЛРС (ідентичність, доброякісність, чистота). Види аналізів: макроскопічний, мікроскопічний, мікрохімічний, люмінесцентний, хімічний якісний та кількісний, гістохімічний, фітохімічний, фізико-хімічний, біологічний.

Поняття про радіоактивність ЛРС. Послідовність і техніка проведення макроскопічного аналізу (зовнішні ознаки, розміри, колір, запах, смак).

Методика проведення мікроскопічного аналізу (підготовка ЛРС до мікроаналізу, виготовлення тимчасового мікропрепарату, вивчення мікроознак ЛРС під малим та великим збільшеннями).

1.7. Комплексний товарознавчий аналіз ЛРС. Комплексний товарознавчий аналіз, етапи його проведення.


^ 2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1. Полісахариди. Загальна характеристика полісахаридів. Загальна характеристика слизу. Коротка характеристика камеді, пектинових речовин, клітковини, крохмалю. Алтея лікарська, мати-й-мачуха (підбіл), подорожник великий. Коротка характеристика ЛР: ламінарії, льону. Деякі відомості про ЛР: ехінацею пурпурову, цикорій дикий.

2.2. Вітаміни. Загальна характеристика вітамінів. Шипшина корична та собача, горобина звичайна. Нагідки лікарські, кропива дводомна. Кукурудза звичайна, калина звичайна, грицики звичайні. Коротка характеристика ЛР: обліпихи крушиноподібної, смородини чорної, аронії чорноплідної.

2.3. Алкалоїди. Загальна характеристика алкалоїдів. Беладонна звичайна, блекота чорна. Дурман звичайний. Чистотіл звичайний. Коротка характеристика ЛР: раувольфії зміїної, барвінку малого, маку снотворного, термопсису ланцетоподібного, ефедри хвощової. Деякі відомості про ЛР: ріжки житні (спориння), барбарис звичайний, катарантус рожевий, софору товстоплідну, мачок жовтий.

2.4. Вивчення ЛР у природі. Визначення та вивчення ЛР в природі. Приймання ЛРС літньої заготівлі.

2.5. Ізопреноїди. Ефірні олії. Загальна характеристика ізопреноїдів. Загальна характеристика ефірних олій. М’ята перцева. Шавлія лікарська, евкаліпт кулястий та прутовидний, валеріана лікарська. Сосна звичайна, береза бородавчаста, аїр тростинний, оман високий, ромашка лікарська та зелена, полин гіркий. Багно звичайне, аніс звичайний, фенхель звичайний. Чебрець плазкий, материнка звичайна. Деревій звичайний, ялівець звичайний.

Коротка характеристика меліси лікарської, арніки гірської, хмелю звичайного.Деякі відомості про коріандр посівний, петрушку городню, тополю чорну.

2.6. Глікозиди. Глікозиди кардіотонічної дії. Загальна характеристика глікозидів. Загальна характеристика глікозидів кардіотонічної дії. Наперстянка пурпурова, шерстиста, великоцвіта. Горицвіт весняний, конвалія звичайна. Коротка характеристика строфанту Комбе. Деякі відомості про ЛР: жовтушник сивіючий, морозник червонуватий.

2.7. Іридоїди. Загальна характеристика іридоїдів (монотерпенових глікозидів). Бобівник трилистий, золототисячник малий. Коротка характеристика ЛР: кульбаба лікарська. Деякі відомості про ЛР: тирлич жовтий.

2.8. Лігнани. Загальна характеристика лігнанів. Елеутерокок колючий, лимонник китайський. Деякі відомості про ЛР: розторопшу плямисту.

2.9 Сапоніни. Загальна характеристика сапонінів. Синюха блакитна. Деякі відомості про ЛР: астрагал шерстистоквітковий. Коротка характеристика ЛР: солодки голої, женьшеню, аралії маньчжурської, золотухи високої, діоскореї ніпонської, ортосифону тичинкового.

2.10. Похідні антрацену. Загальна характеристика антраценопохідних. Крушина ламка. Жостір проносний. Звіробій звичайний. Коротка характеристика ЛР: касії гостролистої, ревеню тангутського, алое деревовидного.

2.11. Прості феноли, їх похідні та фенологлікозиди. Фенологлікозиди. Загальна характеристика фенологлікозидів. Мучниця звичайна, брусниця звичайна. Коротка характеристика ЛР: родіола рожева.

2.12. Дубильні речовини. Загальна характеристика дубильних речовин. Родовик лікарський, гірчак зміїний. Перстач прямостоячий. Коротка характеристика ЛР: вільхи чорної та сірої, бадану товстолистого, чорниці звичайної, черемхи звичайної.

2.13. Флавоноїди. Флавоноїди. Загальна характеристика флавоноїдів. Глід кривавочервоний і колючий, хвощ польовий. Кропива собача п’ятилопатева, липа серцелиста, пижмо звичайне, фіалка триколірна і польова, цмин пісковий, сухоцвіт багновий, череда трироздільна, гірчак перцевий, гірчак почечуйний, спориш.

Коротка характеристика ЛР: волошки синьої, гінкго дволопатевого, бузини чорної, вовчуга польового. Деякі відомості про ЛР: софору японську, золотушник звичайний, ерву шерстисту, акацію білу, чай, астрагал шерстистоквітковий.

2.14. Кумарини та хромони. Загальна характеристика кумаринів і хромонів.

Коротка характеристика ЛР: буркуну лікарського, гіркокаштану звичайного. Кропу запашного. Деякі відомості про ЛР: пастернак посівний, смоковницю звичайну, віснагу морквоподібну (амі зубну).

2.15. ЛР та ЛРС, які містять різні групи БАР. Коротка характеристика ЛР: каланхое перистого, чаги, очитка великого, живокосту лікарського, левзеї сафлороподібної, квасолі звичайної.

Деякі відомості про ЛР: рицину звичайну, шоколадне дерево, гірчицю сарептську, кавун звичайний. Деякі відомості про ЛР, які використовують як харчові добавки: гречку звичайну, золотушник звичайний, виноград культурний, вербену лікарську, розмарин лікарський, гвоздику запашну.

2.16. ЛС тваринного походження. Короткі відомості про методи добування, лікарські властивості й застосування продуктів життєдіяльності медоносної бджоли та змій, п’явки, бодяги, пантів тощо, риб’ячого жиру, жовчі медичної.


ТЕХНОЛОГІЯ ЛIКIВ
^

І . Загальна частина


1.1. Основні терміни і поняття в технології ліків. Біофармація. Фармація як розділ медицини. Визначення технології ліків як наукової та навчальної дисципліни та її зв’язок з іншими дисциплінами. Класифікація ліків за агрегатним станом, шляхами введення та способом застосування, за дозуванням та ступенем дисперсності, способом виробництва. Біофармація. Фармацевтичні чинники.

Аптечне та промислове виробництво ліків, взаємозв’язок між ними, сучасний стан та перспективи розвитку. Професійно-деонтологічні принципи роботи фармацевта.

^ 1.2. Державне нормування виробництва лікарських препаратів. Основні напрями нормування виробництва ліків. Випробування. Державна фармакопея України (ДФУ, 2001), загальні статті та монографії. Накази МОЗ України, інформаційна та довідкова література.

Нормування складу прописів лікарських препаратів. Рецепт, його значення. Структура рецепта, правила оформлення його. Отруйні, сильнодіючі, наркотичні лікарські препарати. Поняття про дози.

^ 1.3. Дозування в технології ліків. Дозування за масою. Види терезів, їх будова. Метрологічні властивості терезів. Гирі і важки. Державна метрологічна система мір і ваги. Правила зважування на рецептурних та ручних терезах.

Дозування за об’ємом. Вимірювальні прилади: бюреткова система, мірний посуд. Правила відмірювання. Дозування рідин краплями. Догляд за приладами для відважування і відмірювання. Засоби малої механізації для приготування та фасування твердих і рідких лікарських препаратів.
^

2. Технологія ліків аптечного та заводського виробництва


2.1. Порошки для зовнішнього та орального застосування. Порошки, їх характеристика. Класифікація та способи прописування порошків. Перевірка доз отруйних або сильнодіючих лікарських засобів. Загальна технологія приготування порошків. Особливості приготування порошків: недозованих; дозованих з лікарськими препаратами: виписаними в рівній кількості; виписаними в різній кількості; з різними фізико-хімічними властивостями; рідинами. Приготування порошків із сильнодіючими, отруйними, наркотичними лікарськими препаратами.

Дозування. Зберігання порошків у паперових та медичних капсулах. Випробування. Маркування.

^ 2.2. Збори. Таблетки. Драже. Гранули. Капсули

Збори, їх класифікація. Способи прописування. Загальні правила приготування дозованих і недозованих зборів. Способи введення лікарських препаратів. Зберігання.

Таблетки. Драже. Мікродраже. Гранули. Визначення. Класифікація. Одержання. Вимоги ДФУ. Зберігання.

Лікарські засоби для орального застосування подовженої, повторної та підтримуючої дії.

^ 2.3. Ліки з рідким дисперсійним середовищем. Розчини..

Класифікація за: медичним застосуванням; типом дисперсної системи; складом; природою розчинника.

Розчинники, які застосовуються для приготування рідких ліків: вода очищена, її одержання, умови та терміни зберігання, випробування; неводні розчинники (спирт етиловий, гліцерин, олії, димексид тощо). Вимоги до них. Характеристика.

Загальна характеристика справжніх розчинів. Поняття про розчинність. Чинники, що впливають на розчинність. Позначення концентрації розчинів та їх прописування. Перевірка доз спискових речовин у мікстурах. Загальні стадії приготування справжніх розчинів.

Водні розчини. Масооб’ємний спосіб приготування. Особливі випадки.

Концентровані розчини для бюреткової системи та їх використання.

Стандартні рідини: кислота хлористоводнева, перекис водню, рідина Бурова, розчин формальдегіду, розчин аміаку, кислота оцтова, розчин калію ацетату. Розведення їх в умовах аптек.

Неводні розчини: гліцеринові, олійні, водно-димексидові. Особливості їх приготування.

Спиртові розчини. Розведення спирту етилового. Особливості приготування, зберігання, маркування. Техніка безпеки рід час роботи з ним.

Неводні розчини заводського виробництва.

Розчини високомолекулярних сполук. Визначення, характеристика. Приготування розчинів обмежено та необмежено набухаючих сполук: желатину, крохмалю, пепсину, метилцелюлози, екстрактів.

Колоїдні розчини. Визначення. Властивості. Приготування розчинів захищених колоїдів: коларголу, протарголу, іхтіолу.

Ароматні води, їх одержання.

Краплі. Класифікація та перевірка доз спискових лікарських препаратів у краплях. Особливості приготування. Краплі заводського виробництва.

2.4. Суспензії. Визначення. Характеристика. Умови утворення. Способи приготування суспензій. Приготування суспензій дисперсійним методом з гідрофільних та гідрофобних лікарських засобів. Стабілізація суспензій. Приготування суспензій конденсаційним методом: хімічною взаємодією та заміною розчинника.

2.5. Емульсії. Визначення. Характеристика. Типи емульсій. Емульгатори. Технологія масляних емульсій. Насінневі емульсії, їх одержання. Введення лікарських препаратів в емульсії. Зберігання. Випробування. Маркування.

^ 2.6. Настої, відвари, слизи. Визначення. Характеристика. Теоретичні основи процесу екстрагування з лікарської рослинної сировини. Апаратура, що використовується в технології водних витяжок. Чинники, що впливають на якість водних витяжок. Загальна технологія водних витяжок. Особливі випадки приготування водних витяжок. Зберігання. Випробування. Маркування.

^ 2.7. Фітопрепарати промислового виробництва: настоянки, екстракти. Максимально очищені препарати. Соки свіжих рослин. Фітопрепарати промислового виробництва. Визначення. Класифікація. Одержання. Стандартизація. Зберігання. Випробування. Маркування.

^ 2.8. Екстракти-концентрати заводського виробництва. Поняття. Одержання. Стандартизація. Застосування. Технологія водних витяжок з використанням екстрактів-концентратів в умовах аптек.

2.9. М’які ліки для місцевого застосування

2.9.1. Лініменти. Мазі. Пасти

Лініменти (рідкі мазі). Визначення. Характеристика. Класифікація. Загальні правила приготування лініментів: гомогенних; гетерогенних; комбінованих.

Зберігання. Випробування. Маркування. Мазі, їх визначення. Характеристика. Класифікація. Допоміжні засоби для мазей. Вимоги до них. Класифікація. Біофармацевтичні аспекти мазей.

Загальна технологія мазей. Приготування гомогенних, гетерогенних, комбінованих мазей. Лікувально-косметичні мазі. Пасти. Класифікація. Особливості приготування. Зберігання. Випробування. Маркування. Лініменти, мазі, пасти заводського виробництва.

2.9.2. Ліки для ректального та вагінального застосування

Лікарські препарати для ректального та вагінального застосування. Визначення. Прописування. Допоміжні препарати, вимоги до них. Розрахунки кількості основи залежно від методу приготування та форми. Технологія лікарських препаратів ректального і вагінального застосування методами викачування, лиття, пресування. Правила введення лікарських препаратів до супозиторних основ. Зберігання. Випробування. Маркування. Ректальні та вагінальні лікарські препарати заводського виробництва. Пластирі. Гірчичники.

2.10. Ліки, що знаходяться під тиском. Піни медичні

Поняття про аерозолі. Виробництво. Зберігання. Піни медичні.

2.11. Ветеринарні ліки

Визначення. Характеристика. Номенклатура. Особливості приготування і дозування. Зберігання. Застосування.

2.12. Ліки для парентерального застосування

2.12.1. Ін’єкційні розчини. Лікарські препарати для парентерального застосування. Класифікація за ДФУ, 2001. Асептика. Забезпечення асептичних умов згідно з нормативно-технічною документацією (НТД). Стерилізація. Методи стерилізації. Апаратура, правила роботи з нею.

Розчинники. Вода для ін’єкцій. Вимоги НТД. Одержання. Апаратура. Зберігання. Випробування. Неводні розчинники. Характеристика. Вимоги НТД до лікарських засобів, тари та допоміжних матеріалів.

Ін’єкційні розчини. Характеристика. Біофармацевтичні аспекти. Вимоги НТД. Загальна технологія ін’єкційних розчинів в умовах аптек. Стабілізація ін’єкційних розчинів.

Ізотонічність. Розрахунки ізотонічних концентрацій за допомогою ізотонічного еквівалента за натрію хлоридом, іншими методами. Особливості приготування розчинів для ін’єкцій з термолабільних лікарських препаратів. Зберігання. Випробування. Маркування. Терміни придатності.

Ліки для ін’єкцій заводського виробництва. Подовження фармакологічної дії ін’єкційних ліків.

2.12.2. Інфузійні ліки

Інфузійні лікарські препарати. Класифікація. Розчини для внутрішньовенних інфузійних вливань. Вимоги до них.

Ліки для ін’єкцій заводського виробництва. Подовження фармакологічної дії ін’єкційних ліків.

2.13. Очні ліки. Біофармацевтичні аспекти очних ліків.Очні краплі, розчини, вимоги НТД до них. Особливості технології приготування очних крапель в умовах аптеки. Зберігання. Випробування. Маркування. Очні мазі. Допоміжні препарати для очних мазей, вимоги до них. Технологія очних мазей. Зберігання. Випробування. Маркування. Термін придатності. Очні ліки заводського виробництва. Пролонгування дії очних ліків.

2.14. Ліки для новонароджених та дітей віком до 1 року. Вимоги та особливості приготування ліків для новонароджених та дітей віком до 1 року згідно з НТД. Зберігання. Випробування. Маркування.

2.15. Ліки з антибіотиками. Антибіотики, особливості дії, виписування їх у рецептах. Номенклатура ліків з антибіотиками. Вимоги до них. Особливості технології згідно з фізико-хімічними властивостями антибіотиків. Зберігання. Маркування.

2.16. Фармацевтичні несумісності. Визначення поняття. Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі, шляхи їх подолання. Поняття про фармакологічні несумісності. Класифікація несумісностей ( фізико-хімічні, хімічні ). Дії аптечного працівника щодо приймання рецепта та відпуску ліків, що містять несумісні поєднання лікарських препаратів.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ


1. Історія розвитку фармації України. Лікарська допомога в періоди первіснообщинного ладу та рабовласництва. Розвиток аптечної справи України в ХІІІ—ХІХ ст. Історія аптечної служби України в

^ 2. Основні принципи організації діяльності аптек. Система лікарського забезпечення населення. Міністерство охорони здоров’я України, його структура, функції. Основи законодавства України про охорону здоров’я.

Закони України “Про лікарські засоби” та “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, інші законодавчі акти, що регламентують діяльність у галузі лікарського забезпечення населення.

Номенклатура фармацевтичних закладів і підприємств, що забезпечують надання медикаментозної допомоги населенню, в тому числі амбулаторним та стаціонарним хворим.

Основні принципи організації лікарської допомоги населенню України. Принципи належної фармацевтичної практики. Організація роботи аптечних закладів.

Ліцензування та акредитація аптечного закладу, патентування. Штатний розпис аптеки. Матеріальна відповідальність аптечних працівників, її юридична основа та документальне оформлення.

Аптека як заклад охорони здоров’я та як підприємство, її завдання та функції. Аптечні заклади різних видів та форм власності.

Організаційна структура, обладнання, оснащення аптек, паспорт аптеки. Оснащення торгового залу аптеки. Куточок покупця.

Управління аптекою. Вимоги інструкції щодо санітарно-протиепідемічного режиму аптек. Організація охорони праці.
  1   2   3

Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи