Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік icon

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік
Скачати 108.44 Kb.
НазваЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік
Дата16.07.2012
Розмір108.44 Kb.
ТипДокументи


ЗВІТ ПРО РОБОТУ


НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


ЗА 2010 РІК


1. Результати:

Лабораторією з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах розроблено методи та проведено дослідження з ідентифікації користувача в інформаційних системах на основі його індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей. Розроблено програмний комплекс ідентифікації користувача в інформаційних системах на основі його індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей та програмний засіб ідентифікації помилок користувача при роботі з пристроями вводу.


2. Перелік наукових публікацій^ Автор, співавтори публікації

Назва публікації

Жанр публі­кації

Вихідні дані

Обсяг (др. а.)Меняйленко О.С.,

Розсоха В.М.,

Рєзнікова О.О.,

Бондаренко Т.В.,

Монастирна Г.В.

Програмний засіб ідентифікації помилок користувача при роботі з пристроями вводу

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 1 (188). – С. 12–17.

0,67Давискіба О.В.

Розробка теоретичної моделі підготовки майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу засобами інформаційних технологій

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 1 (188). – С. 156–165.

0,8Кутепова Л.М.

Сутність поняття професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 1 (188). – С. 166–173.

0,67Меняйленко О.С.,

Рєзнікова О.О.,

Бондаренко Т.В.,

Монастирна Г.В.

Розробка програмного комплексу ідентифікації користувача в інформаційних системах на основі його індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей

Стаття

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2010. – № 1(21). – С. 24–28.

0,5Давискіба О.В.

Кількісна оцінка рівня готовності вчителів до діалогу в автоматизованих системах навчання та тренінгу

Стаття

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2010. – № 1(21). – С. 15–18.

0,5Кутепова Л.М.

Розробка критерію оцінки сформованості компонентів професійної підготовки вчителів як об’єктів управління в автоматизованих системах навчання

Стаття

Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2010. – № 1(21). – С. 18–21.

0,5Меняйленко О.С.,

Давискіба О.В.

Розробка навчально-методичного забезпечення підготовки вчителів до організації навчального діалогу в системі "вчитель–комп’ютер–учень"

Стаття

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 23 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010. – С. 55–61.

0,9Меняйленко О.С.,

Бондаренко Т.В.

Адаптивні інформаційні технології навчання як засіб організації фахової підготовки учителів інформатики: стан проблеми

Стаття

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 23 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010. – С. 455–460.

0,7
Меняйленко О.С.,

Кутепова Л.М.

Особливості впровадження системи формування професійної готовності вчителів до оцінювання навчальних досягнень учнів у навчально-виховний процес ВНЗ

Стаття

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 23 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010. – С. 460–465.

0,7Меняйленко О.С.,

Монастирна Г.В.

Розробка критерію сформованості професійної компетентності фахівців у автоматизованих навчаючих системах

Стаття

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 23 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2010. – С. 466–471.

0,7Меняйленко О.С.,

Монастирна Г.В.

Розробка критерію ефективності використання засобів інформаційних технологій у формуванні професійної компетентності фахівців

Стаття

Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції. / Упорядник Л.Т.Коломієць. – К.: МНТУ, 2010. – С. 132–134.

0,16Меняйленко О.С.,

Кутепова Л.М.

Розробка діагностичного програмного комплексу для визначення рівня підготовки майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень учнів

Стаття

Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції. / Упорядник Л.Т.Коломієць. – К.: МНТУ, 2010. – С. 217–220.

0,16Давискіба О.В.

Розробка електронної бібліотеки елементів навчального діалогу в системі "викладач – комп’ютер – студент"

Стаття

Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору: Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції. / Упорядник Л.Т.Коломієць. – К.: МНТУ, 2010. – С. 197–199

0,16Меняйленко О.С.,

Кутепова Л.М.

Напрями адаптації в інформаційних системах діагностики якості навчання майбутніх фахівців

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 22 (209). – Ч. III. – С. 208–215.

0,6Давискіба О.В.

Теоретичні засади використання адаптивних систем дистанційного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 22 (209). – Ч. III. – С. 117–123.

0,6Монастирна Г.В.

Інтелектуальні інформаційні технології у професійній освіті

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 22 (209). – Ч. III. – С. 215–226.

0,9Бондаренко Т.В.

Аналіз механізмів адаптації в інформаційних технологій навчання

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 22 (209). – Ч. III. – С. 71–79.

0,65Тихоненко О.М.

Інформаційні технології у вищій освіті: технологічний аспект

Стаття

Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевчанка: Пед. науки. – 2010. – № 22 (209). – Ч. III. – С. 238–245.

0,5Меняйленко О.С.,

Кутепова Л.М.

Internet-системи діагностики якості навчання на основі двостороннього інтерфейсу "комп’ютер – студент"

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 19 листоп. 2010 р.). – Луганськ, 2010. – С. 96 – 98.

0,2Давискіба О.В.

Індивідуалізація процесу професійної підготовки майбутніх фахівців засобами internet-технологій

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 19 листоп. 2010 р.). – Луганськ, 2010. – С. 47 – 49.

0,13Монастирна Г.В.

Тенденції розвитку емоційного електронного навчання (E-motional E-learning)

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 19 листоп. 2010 р.). – Луганськ, 2010. – С. 182 – 185.

0,25Бондаренко Т.В.

Адаптивні інформаційні технології навчання як засіб індивідуалізації освітнього процесу

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 19 листоп. 2010 р.). – Луганськ, 2010. – С. 28 – 31.

0,18Меняйленко О.С.

Вступ до систем управління базами даних : лабораторний практикум : [навч. посіб. для студ. та магістрантів вищ. навч. закл.]

Навча­льний посіб­ник

Луганськ : ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2010. – 303 с.

18,9


3. Отримані результати можна використовувати для побудови сучасних автоматизованих навчальних систем.


4. Під керівництвом доктора технічних наук, професора Меняйленка О. С. у 2010 році захищено 1 кандидатську дисертацію^ Прізвище, ім’я, по-батькові

Назва теми

Дата захистуБерьозкіна І. А.

"Формування професійної спрямованості майбутніх інженерів у процесі навчання математичних дисциплін"

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

25 лютого 2010 р.

У науково-дослідному проекті беруть участь магістранти та аспіранти ЛНУ імені Тараса Шевченка Тихоненко О.М., Бондаренко Т.В.


5. Лабораторія здійснює співробітництво з НАН України, Міжнародним науково-навчальним центром ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України.

^ Результати співробітництва: НДР "Розробка і дослідження методів синтезу індивідуалізованих стратегій управління в адаптивних навчальних системах на основі World Wide Web-технологій" (№ держреєстрації 0109U007908)


6. Лабораторія здійснює співробітництво з університетом Яна Євангеліста Пуркіне в Усті-на-Ельбі, Чехія (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ъstн nad Labem).

Результати співробітництва: розробка технології змішаного навчання, коректування навчальних планів та програм з підготовки IT-спеціалістів (Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.).


Науковий керівник лабораторії,

проректор з науково-педагогічної роботи,

д.т.н., професор О. С. Меняйленко


Схожі:

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідницької лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2008 рік
Формування професійної готовності вчителя інформатки до оцінювання навчальних досягнень учнів
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік
Су програмно-методичного забезпечення. Комплекс забезпечує теоретичну та практичну підготовку вчителя інформатики, дозволяє сформувати...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
move to 1471-8196
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
Про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconРозпорядження "26" січня 2011 р м. Львів №7 ┌ ┐ Про підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2010 рік
На виконання листа мон україни від 18. 01. 2011 р за №1. 4/18-113 про підведення підсумків та з метою удосконалення науково-дослідної...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік iconРозпорядження "26" січня 2011 р м. Львів №7 ┌ ┐ Про підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2010 рік
На виконання листа мон україни від 18. 01. 2011 р за №1. 4/18-113 про підведення підсумків та з метою удосконалення науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи