Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік icon

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік
Скачати 64.14 Kb.
НазваЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік
Дата16.07.2012
Розмір64.14 Kb.
ТипДокументи


ЗВІТ ПРО РОБОТУ


НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


ЗА 2009 РІК


1. Результати:

Лабораторією з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах розроблено технологію підготовки вчителів інформатики до професійної діяльності на основі комплексу програмно-методичного забезпечення. Комплекс забезпечує теоретичну та практичну підготовку вчителя інформатики, дозволяє сформувати його професійну компетентність, готовність вчителя до організації навчального діалогу в системі „вчитель – комп’ютер – учень”, оцінювання навчальних досягнень учнів.

Програмно-методичне забезпечення включає програмний комплекс для професійної підготовки вчителів інформатики, який реалізовано в локальній та мережевій версіях; діагностичні програмні комплекси для визначення рівнів підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності; експертну систему „Діалог”, електронну бібліотеку еталонних елементів навчального діалогу.

Розроблено технологію експертного оцінювання на основі нечислової статистики, векторів Бернуллі (люсіанів) та аксіоматичного підходу Дж. Кмені. На підставі запропонованого підходу розроблено прикладний програмний засіб експертна система „Діалог”, що дозволяє виконувати імітаційне моделювання роботи експертів, експертну оцінку елементів навчального діалогу (перевірка узгодженості роботи експертів, визначення підсумкової думки експертів) та створювати на їх основі електронну бібліотеку еталонних елементів навчального діалогу.


2. Перелік наукових публікацій^ Автор, співавтори публікації

Назва публікації

Жанр публі­кації

Вихідні дані

Обсяг (др. а.)Меняйленко О.С.

Математична модель учителя в автоматизованих системах навчання і тренінгу

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 листоп. 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 74 – 83.

0,87Меняйленко О.С.,

Проказа О.Т.

Педагогічні семіотичні системи (ПСС) як засоби технологізації навчання (на прикладі фізики)

Стаття

Освіта Донбасу. – №2, 2009. – С.20–23.

0,33Меняйленко О.С.,

Бондаренко Т.В.,

Монастирна Г.В.

Автоматизована система обліку об’єктів права інтелектуальної власності

Стаття

Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (4 – 6 листоп. 2009 р.). – Хмельницьк, 2009. – С. 60–63.

0,58Монастирна Г.В.

Засоби інформаційно-педагогічного моделювання як фактор підвищення ефективності формування професійної компетентності вчителів інформатики

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 листоп. 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 83 – 88.

0,3Бондаренко Т.В.

Адаптивні інформаційні технології навчання у системі вищої професійної освіти

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 листоп. 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 16 – 21.

0,3Димарський Я. М.,

Давискіба О. В.

Навчальний діалог в системі „учитель-комп’ютер-учень” як засіб реалізації педагогічної взаємодії засобами інформаційних технологій навчання

Стаття

Освіта Донбасу. – 2009. – №6. – С. 6 – 12.

0,7Давискіба О.В.

Методика підготовки майбутніх учителів інформатики до організації навчального діалогу в системі „вчитель – комп’ютер – учень”

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 листоп. 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 37 – 41.

0,3Кутепова Л.М.

Система формування професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів засобами інформаційних технологій

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 листоп. 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 66 – 70.

0,3Розсоха А.В.

Эмоциональные машины и системы: к постановке проблемы

Стаття

Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18 – 19 листоп. 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 131 – 142.

0,75


3. Отримані результати можна використовувати в процесі підготовки вчителів інформатики у вищих навчальних закладах при викладанні дисциплін „Інформатика”, „Шкільний курс інформатики та методика викладання”, „Педагогіка”, „Основи педагогічної майстерності”, „Психологія”; у самоосвітній діяльності майбутніх учителів інформатики; у підготовці вчителів інших спеціальностей; у системі післядипломної педагогічної освіти вчителів.


4. Під керівництвом доктора технічних наук, професора Меняйленка О. С. у 2009 році захищено 3 кандидатські дисертації^ Прізвище, ім’я, по-батькові

Назва теми

Дата захистуМонастирна Г.В.

"Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання"

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

27 травня 2009 р.Давискіба О.В.

"Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі "вчитель – комп’ютер – учень"

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

28 травня 2009 р.Кутепова Л.М.

"Формування професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл"

13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

18 червня 2009 р.

У науково-дослідному проекті беруть участь магістранти ЛНУ імені Тараса Шевченка Кривоносова В.А., Розсоха А.В.


5. Лабораторія здійснює співробітництво з НАН України, Міжнародним науково-навчальним центром ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України.

^ Результати співробітництва: НДР "Розробка і дослідження методів синтезу індивідуалізованих стратегій управління в адаптивних навчальних системах на основі World Wide Web-технологій" (№ держреєстрації 0109U007908)


6. Лабораторія здійснює співробітництво з університетом Яна Євангеліста Пуркіне в Усті-на-Ельбі, Чехія (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ъstн nad Labem).

Результати співробітництва: розробка технології змішаного навчання, коректування навчальних планів та програм з підготовки IT-спеціалістів (Doc. RNDr. Viktor Mashkov, DrSc.).


Науковий керівник лабораторії,

проректор з науково-педагогічної роботи,

д.т.н., професор О. С. Меняйленко


Схожі:

Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідницької лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2008 рік
Формування професійної готовності вчителя інформатки до оцінювання навчальних досягнень учнів
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2010 рік
На основі його індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей. Розроблено програмний комплекс ідентифікації користувача в інформаційних...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів Загальні положення
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Лабораторія фізіології кровообігу має офіційні угоди про співпрацю з Інститутом фізіології нан україни ім О. О. Богомольця, Університетом...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт з науково-дослідної роботи кафедр Інституту інформаційних технологій за 2011 рік
На кафедрі фізики в плані наукової діяльності працюють Філіал Донфті при лну та дві проблемні лабораторії які обіймають весь науково-педагогічний...
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
move to 1471-8196
Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н р
Про роботу науково-дослідної лабораторії хібс убс нбу фінансові потоки економічних агентів в транзитивній економіці у 2010-2011н...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи