Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення icon

Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення
Скачати 59.75 Kb.
НазваПравила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення
Дата29.05.2012
Розмір59.75 Kb.
ТипПравила

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

студентів на кафедру військової підготовки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Підготовка студентів на кафедрі військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (далі – КВП ЧНУ) за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться за такими військовими обліковими спеціальностями:

1) Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів (ВОС 021000);

2) Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії (ВОС 030400);

3) Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки (ВОС 097000).

Кількісні показники набору студентів та перелік військово-облікових спеціальностей, за якими проводитиметься підготовка, визначаються щорічним спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

1. Для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на КВП ЧНУ приймаються на добровільних умовах студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів III та IV рівня акредитації, віком до 25 років, які є громадянами України і придатні до військової служби за станом здоров’я.

2. Підготовка студентів проводиться на базі КВП ЧНУ протягом 2-х років -3-го та 4-го курсу навчання у вищому навчальному закладі.

3. Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору. Проведення попереднього відбору кандидатів покладається на завідувача КВП ЧНУ, деканів факультетів ЧНУ та керівництва вищих навчальних закладів, від яких поступатимуть студенти.

4. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію кафедри військової підготовки, яка призначається наказом ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Термін повноважень відбіркової комісії один рік.

5. Не пізніше ніж за один-два місяці до початку конкурсного відбору завідувач кафедри військової підготовки організовує інформування студентів про терміни та порядок приймання заяв і проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки. З цією метою зі студентами, які виявили бажання проходити військову підготовку, проводяться бесіди викладачами кафедри.

6. Студенти, подають на ім'я декана свого факультету заяву, яка повинна містити такі відомості:

  • прізвище, ім'я та по батькові студента;

  • номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;

  • придатність до проходження військової служби за станом здоров'я (згідно із записом у приписному свідоцтві);

  • проходження строкової військової служби;

  • військовий комісаріат, де студент перебуває на обліку;

  • мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов'язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

Декани факультетів університету, керівники інших ВНЗ, студенти яких залучаються до військової підготовки, розглядають подані заяви студентів, приймають рішення щодо допуску їх до конкурсного відбору та організовують складання списків студентів, які виявили бажання пройти військову підготовку.

Затверджені деканами факультетів (керівниками інших ВНЗ) списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії.

7. На підставі поданих заяв та списків відбіркова комісія складає списки кандидатів по факультетах для проведення конкурсного відбору. Списки підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться то студентів не пізніше ніж за два тижні до початку конкурсного відбору.

8. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі:

  • паспорт громадянина України;

  • студентський квиток;

  • приписне свідоцтво;

  • довідку військово-лікарської комісії про придатність студента до навчання на кафедрі військової підготовки.

Рішення стосовно вступників, які раніше були визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я, можуть бути переглянуті військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх військового обліку до початку конкурсного відбору за направленням відбіркової комісії кафедри військової підготовки.

9. Рівень успішності навчання кандидатів оцінюється у балах за підсумками складання ними іспитів за семестри, що передують початку військової підготовки.

10. Вступники при проведенні конкурсного відбору проходять:

- професійний психологічний відбір кандидатів;

- оцінку індивідуальних психологічних якостей, яка включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання;

- визначення рівня знань з допризовної підготовки;

- перевірку рівня фізичної підготовленості.

Вступні випробування з фізичної підготовки проводяться тільки після позитивного рішення військово-лікарської комісії про придатність кандидата до навчання за програмою офіцерів запасу.

Кандидати на вступ перевіряються за трьома вправами: біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 км.

11. Сума балів, отриманих кандидатами за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та узагальнених відомостей про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання складає рейтинг кандидата.

За результатами конкурсного відбору складається рейтинговий список, який затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол. По кожному кандидату робиться один із висновків: „рекомендувати до зарахування” чи „не рекомендувати до зарахування”.

Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича про зарахування студентів для проходження військової підготовки і направляє на факультети університету (інші ВНЗ) списки кандидатів, рекомендованих до зарахування.

12. Апеляції за результатами конкурсною відбору розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора університету. Апеляція кандидата повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткове опитування кандидатів при розгляді апеляцій не допускається.

13. Між студентами, які за рейтинговим списком зараховані до навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, та ректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича протягом одного тижня укладається контракт про військову підготовку студента.

Якщо студент не укладе контракт протягом зазначеного часу, його відраховують від проходження військової підготовки. На вакантне місце можуть зараховуватися інші студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.

^ ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Плата за навчання на кафедрі військової підготовки встановлюється ректором університету за погодженням з Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України для кожної військово-облікової спеціальності у грошовій одиниці України – гривні. Частина коштів, що отримана як платня за надання послуг, пов’язаних з підготовкою студентів за програмами офіцерів запасу, перераховується на спеціальний рахунок Міністерства оборони України згідно з „Положенням про порядок обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України”, визначеним 30.05.2003 року за № 146/5/2/250, та договору, який укладається між Чернівецьким національним університетом та Міністерством оборони України щорічно.

Оплата здійснюється повністю за кожний рік навчання на кафедрі військової підготовки та вноситься до початку навчальних занять.

Для студентів, які зараховані на навчання на кафедрі військової підготовки у 2011 році, оплата встановлена в таких розмірах:

а) за перший рік військового навчання:

за ВОС 021000 – 7690.00 (сім тисяч шістсот дев’яносто) гривень;

за ВОС 030400, 097000 – 7510.00 (сім тисяч п’ятсот десять) гривень;

б) за другий рік військового навчання:

за ВОС 021000 – 7690.00 (сім тисяч шістсот дев’яносто) гривень;

за ВОС 030400, 097000 – 7510.00 (сім тисяч п’ятсот десять) гривень;

в) за навчальний збір:

за ВОС 021000 – 1180.00 (одна тисяча сто вісімдесят) гривень;

за ВОС 030400, 097000 – 1075.00 (одна тисяча сімдесят п’ять) гривень.

Схожі:

Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconРозпорядження 05 квітня 2013 р. №42 Про організацію проведення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки
Адів ІІІ-ІV рівнів акредитації для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу”, Положення про кафедру військової...
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconПравила прийому на кафедру військової підготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Даля (Університету), що здійснює підготовку офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів України відповідно до ліцензії...
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconПоложення про проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році (далі – Правила прийому)
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconЩодо військової підготовки студентів
Ректорам вищих навчальних закладів, студенти яких залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconДокументи
1. /pravila-priema-2013-pdf/PDF на сайт Правила прийому ПДАТУ 2013/Правила прийому ПДАТУ...
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconРозпорядження 23 квітня 2013 р. №51 Про визначення рівня знань з допризовної підготовки І проведення професійного психологічного відбору студентів для навчання за програмою офіцерів запасу
Ькової підготовки за програмою офіцерів запасу”, Положення про кафедру військової підготовки Запорізького національного технічного...
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними І діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки...
Правила прийому студентів на кафедру військової підготовки загальні положення iconПравил а проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2012 році
України, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними І діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи