Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 icon

Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568
Скачати 377.91 Kb.
НазваПро затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568
Сторінка1/4
Дата16.07.2012
Розмір377.91 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за січень 2009 року


1. Вища освіта
378.854 М76

Момот, Ю.В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : Монографія / Ю.В.Момот, Н.В.Гнітій. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 163 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.03:316.344.42(477)(069) П78

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць. Вип. 17(21) / За ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Х. : НТУ "ХПІ", 2008. – 396 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Україна. Міністерство внутрішніх справ.

Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.11.2008 № 568

/ Україна. Міністерство внутрішніх справ // Офіційний вісник України. – 2008. – № 97. – С. 50-65.Україна. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про затвердження Змін до Умов прийому та порядку відбору на навчання до вищих навчальних закладів МНС України, затверджених наказом МНС України від 09.03.2006 № 126, зареєстрованих у Мін'юсті України 29.03.2006 за № 342/12216: наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 6 листопада 2008 року № 808 / Україна. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи // Офіційний вісник України. – 2008. – № 94. – С. 22-33.

Ашеров, А. Маркетинг образовательных компьютерных услуг / А.Ашеров, Е.Самойлова // Новий колегіум. – 2008. – № 5. – С. 27-35.Балашов, В. Образование как источник знаний / В.Балашов // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 12. –

С. 108-115.Бирченко, Е. Инновационные подходы в развитии современной модели вузовского центра карьеры / Е.Бирченко

// Новий колегіум. – 2008. – № 5. – С. 36-41.Болотов, В.А. О путях и стратегии развития высшего профессионального образования: интервью с вице-президентом РАО, доктором педагогических наук, профессором Виктором Александровичем Болотовым / В.А.Болотов, Л.Г.Тюрина // Alma mater. – 2008. – № 9. – С. 6-11.Бородюк, Н. Вступна кампанія: тест на прозорість

/ Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 243.- 25 грудня. – С. 7.Бродзянська, А. Пропонують новий порядок оплати праці при зовнішньому оцінюванні: Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти ухвалив рекомендації Всеукраїнського

"круглого столу" "Основні завдання та напрями реформування системи вищої освіти України", який відбувся в Полтаві

/ А.Бродзянська // Голос України. – 2008. – № 245.- 23 грудня. –

С. 5.Бунтов, С. О некоторых вопросах правового обеспечения доступности ВПО: [высшего профессионального образования]

/ С.Бунтов // Высшее образование в России. – 2008. – № 11. –

C. 56-62.Буреш, О. Интеграция НИРС в учебный процесс и качество образования: [научно-исследовательская робота студентов]

/ О.Буреш, А.Реннер // Высшее образование в России. – 2008. –

№ 11. – С. 132-136.Возовикова, Т. Контрольный отсев. Рособрнадзор модернизирует сито аккредитации / Т.Возовикова // Поиск. – 2008. – № 52.- 26 декабря. – С. 4.Галаур, С. Китайську вчитимуть з Конфуцієм: У Харкові, в Національному університеті ім. В.Н. Каразіна, відкрився Інститут Конфуція / С.Галаур // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 2.-10 січня. – С. 16.Горвиц, Ю. ORACLE: в интересах развития образования [ORACLE, самая большая в мире компания в области разработки программного обеспечения для управления предприятиями]

/ Ю.Горвиц, А.Корниенко, С.Яблонский // Высшее образование в России. – 2008. – № 11. – С. 69-74.Гриценко, І. Адаптація вищої фармацевтичної освіти до європейських освітніх вимог / І.Гриценко, А.Котвіцька, Н.Городиська // Новий колегіум. – 2008. – № 5. – С. 14-17.Дагаева, Е. Имидж вуза и корпоративная идентичность

/ Е.Дагаева // Высшее образование в России. – 2008. – № 11. –

С. 89-93.Денисова, Е. Не числом единым: Рособрнадзор намерен не сокращать вузы, а применять для аккредитации числовые показатели наравне с экспертными / Е.Денисова // Поиск. – 2008. – № 52.- 26 декабря. – С. 8.До уваги учасників зовнішнього незалежного оцінювання!: На базі Сумського державного університету та Конотопського інституту СумДУ Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти створено додаткові єдині пункти реєстрації для випускників професійно-технічних, вищих I-II рівня акредитації навчальних закладів та випускників минулих років // Суми і сумчани. – 2009. – № 1-2.- 9 січня. – С. 6.Друзь, В.А. Образовательная деятельность как отражение уровня социального развития / В.А.Друзь // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 3. – С. 17-21.Жук, Ю. Вища освіта. Крокувати з розвитком економіки

/ Ю.Жук // Освіта. – 2008. – № 49-50.- 10-17 грудня. – С. 2-3.Загірняк, М. Вища школа - освіта чи кваліфікація?

/ М.Загірняк, В.Мосьпан // Вища освіта України. – 2008. – № 4. –

С. 53-57.Здатність до навчання: чи доцільно тестувати? // Освіта. – 2008. – № 47-48.- 3-10 грудня. – С. 1.Зіньковський, Ю. Компетентнісний підхід під час підготовки фахівців у вищих технічних навчальних закладах / Ю.Зіньковський, Г.Мірських // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 29-36.Евтух, В. Бакалаврские и магистерские программы по социологии (опыт Германии в контексте Болонского процесса)

/ В.Евтух // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2008. –

№ 4. – С. 184-196.Крюков, Д. Информационо-образовательная среда современного вуза / Д.Крюков // Высшее образование в России. – 2008. – № 11. – С. 79-83.Лукутин, Б.В. Возобновляемые источники энергии и энергосбережение - важные составляющие в обеспечении энергетической и экологической безопасности России: Подготовка специалистов по направлению «Возобновляемые источники энергии» / Б.В.Лукутин, В.Я.Ушаков // Alma mater. – 2008. – № 8. – С. 38-40.На вчорашній день для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, що відбудеться влітку цього року, вже зареєструвалося майже 17 тисяч осіб // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 2.-10 січня. –

С. 2.Ольшанская, Д. Воскресное тестирование: По воскресеньям репетиции тестирования проводит СумГУ / Д.Ольшанская

// Данкор. – 2008. – № 52.- 31 декабря. – С. 4.Первушина, Е. Управление по связям с общественностью в вузе / Е.Первушина // Высшее образование в России. – 2008. –

№ 11. – С. 83-89.Петрук, В.А. Ретроспективний аналіз інноваційних методів навчання / В.А.Петрук, Н.О.Андрущенко, О.П.Прозор // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – С. 127-131.Підбуцька, Н.В. Конфліктологічна культура майбутніх інженерів / Н.В.Підбуцька // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 3. – С. 60-66.Развитие материальной базы научных исследований университета инновационного типа / В.В.Власов, В.П.Дмитриенко, В.В.Негруль, В.А.Тарбоков // Alma mater. – 2008. – № 8. – С. 22-25.Реформа вищої освіти: на майбутнє України і Європи // Світ. – 2008. – № 47 - 48.- грудень. – С. 3.Романовский, А.Г. Формирование конкурентоспособного специалиста как стратегическая задача философии современного образования / А.Г.Романовский // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 3. – С. 3-9.Сектор вищої освіти в системі інноваційної діяльності

/ А.П.Гончаренко, Т.К.Куранда, Н.І.Вавіліна, Т.О.Стеценко

// Науково-технічна інформація. – 2008. – № 4. – С. 3-9.Степко, М. Якість та ефективність вищої освіти - спільна відповідальність учасників навчального процесу / М.Степко

// Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 19-28.Тверезовська, Н.Т. Комп'ютерні мас-медіа: сучасний погляд / Н.Т.Тверезовська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – С. 51-56.Тестування - це якість: Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти та Міністерства освіти і науки разом працюватимуть над вдосконаленням нормативної бази зовнішнього незалежного оцінювання // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 242.- 24 грудня. – С. 13.Шановні абітурієнти 2009 року!: Реєстрація на пробне тестування // Панорама. – 2009. – № 2.- 7-14 января. – С. А3.Шеховцова, В.И. Обучение фандрайзингу как завершающий этап формирования проектной культуры будущих

инженеров-педагогов компьютерного профиля / В.И.Шеховцова

// Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 3. – С. 32-39.
  1   2   3   4

Схожі:

Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconНаказ №1172 Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" наказую: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 05. 02. 2007 №84 "Про затвердження Умов прийому...
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconПоложення про вищі навчальні заклади мвс: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 лютого 2008 року №62// Офіційний вісник України. 2008. №21. С. 112 129
Артемова Л. В. Педагогіка І методика вищої школи: Навчально-методичний посібник. Інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін....
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconНаказ №420 Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу
На виконання рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах...
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України На виконання Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) наказу ю: Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України, що додаються
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 03. 2005 n 164 ( z0321-05 ) Про
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Про затвердження Правил відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04. 11. 2008 №568 iconВитяг перелік вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту, які здійснюють набір на навчання фахівців для органів І підрозділів мвс за державним замовленням у 2012 році
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту, які здійснюють набір на навчання фахівців для органів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи