Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 496.17 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата16.07.2012
Розмір496.17 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net

Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за червень 2009 року


1. Вища освіта
378.4:070(477.52)(063) М34

Матеріали п'ятої науково-практичної конференції «Журналістська освіта на Сумщині: набутки і проблеми» : збірник наукових праць / Уклад. О.Г. Ткаченко. – Суми: СумДУ, 2009. – 164 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВі. – 1, Стен. – 1)

^ Україна. Кабінет Міністрів.

Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 467 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 98.- 4 червня. – С. 12.

Абанкина, И. Перепроизводство экономистов и юристов в России — миф или реальность / И.Абанкина // Ректор вуза. – 2009. – № 5. – С. 42-47.Андреев, А.Ю. О "новом прочтении" истории российских университетов / А.Ю.Андреев // Высшее образование в России. – 2009. – № 3. – С. 149-159.Бойко, А. У рейтингу кращих вузів країни - без сюрпризів /А.Бойко // Голос України. – 2009. – № 94.- 23 травня. – С. 19.Бродський, М.О. До питання "технізації" навчання студента-архітектора / М.О.Бродський, Л.І.Лісних // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2009. – № 21. –

С. 23-26.Будущие "акулы пера": В СумГУ прошла пятая научно-практическая конференция "Журналистское образование на Сумщине: достояние и проблемы" // В двух словах. – 2009. – № 22.- 5 июня. – С. 14.Буцька, О.Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні /О.Ю.Буцька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. –

С. 159-165.В.Садовничий: "Российская система образования имеет все возможности, чтобы стать лучшей в мире": На своей ежегодной пресс-конференции ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова В.Садовничий уделил внимание самым актуальным вопросам высшей школы // Ректор вуза. – 2009. – № 3. – С. 6-13.Вакарчук, І. Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи / І.Вакарчук // Вища школа. – 2009. –

№ 1. – С. 3-22.Вауліна, О. Держзамовлення на студентів скоротять. А прогульників збираються штрафувати / О.Вауліна // Голос України. – 2009. – № 103.- 5 червня. – С. 4.Вища освіта і наука: анотований огляд періодичних видань //Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 113-124.Вієвська, М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень / М.Вієвська, Л.Красовська //Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 63-73."Вільна траєкторія" для студентів: на нараді проректорів класичних, технічних, медичних та інших університетів різних форм власності обговорювали реформи Міністерства освіти щодо переваги запровадження вільної траєкторії студента // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 90.- 23 травня. – С. 4.Вильсон, А. Вузы в «Зазеркалье»: Выступление на совещании по проблемам негосударственного образования в Международном университете в Москве 27 февраля 2009 г. /А.Вильсон // Ректор вуза. – 2009. – № 5. – С. 30-33.Волкова, И.Е. Качество высшего образования в информационном обществе / И.Е.Волкова, С.С.Иванов // Открытое образование. – 2009. – № 2. – С. 18-22.Голубенко, О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору / О.Голубенко, Т.Морозова // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 44-56.Государство экономит на подготовке специалистов: Не все специальности сегодня нужны, но среди них нет инженерно-технических // Украинская техническая газета. – 2009. – № 23.-

2 июня. – С. 14.Днепровская, Н.В. Открытые образовательные ресурсы как основа формирования глобальных университетских сетей /Н.В.Днепровская // Открытое образование. – 2009. – № 2. –

С. 27-33.Довгаль, И. На пороге больших перемен: Январское совещание с ректорами высших учебных заведений Российской Федерации с участием руководства Минобрнауки и Рособрнадзора было посвящено тем важнейшим изменениям, которые ожидают вузы в 2009 г. / И.Довгаль // Ректор вуза. – 2009. – № 4. – С. 6-13.Другов, О. Удосконалення інвестиційного забезпечення вищої освіти в Україні / О.Другов // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 5. – С. 40-46.Едновицкий, Д.А. Оплата труда работников вуза: реальность и перспективы: [Воронежский государственный университет] / Д.А.Едновицкий, А.А.Федченко // Высшее образование в России. – 2009. – № 3. – С. 12-21.Иванов, С.Ю. Основные тенденции и перспективы развития системы высшего образования в России / С.Ю.Иванов, А.С.Иванов // Alma mater. – 2009. – № 2. – С. 5-9.Іван Вакарчук: "Університетська наука - гарант високоінтелектуального високотехнологічного майбутнього України": тези доповіді міністра освіти і науки України на Раді проректорів з наукової роботи 15 травня 2009 рік // Освіта. – 2009. – № 19-20.- 13-20 травня. – С. 5.К вопросу о национальных моделях образования /В.С.Гаврилов, В.И.Колесников, Е.В.Олесеюк, А.А.Шулус //Высшее образование в России. – 2009. – № 3. – С. 137-149.Каким должен быть университет ХХI века?: Одним из победителей конкурса инновационных образовательных программ в 2007 г. стал Белгородский государственный университет. Каких результатов удалось достичь вузу, благодаря выполнению инновационной программы, рассказывает ректор БелГУ Леонид Дяченко // Ректор вуза. – 2009. – № 3. – С. 32-35.Карнаухов, Н. Университетский комплекс: за и против: создание университетских комплексов нуждается в существенной поддержке государства / Н.Карнаухов // Ректор вуза. – 2009. –

№ 4. – С. 50-51.Карпова, С.М. Аналіз сучасних тенденцій розвитку архітектурної освіти / С.М.Карпова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – 2009. – № 21. – С. 16-23.Квіт, С. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації / С.Квіт // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 1. –

С. 68-70.Клепко, С. «Одне коло» в освіті: Концепція модернізації навчальних програм ЗСО / С.Клепко // Управління освітою. – 2009. – № 10.- травень. – С. 7-8. – Продовження. Початок в № 7-8.- 2009 р.Корсунов, В.И. Классификация американских вузов и вопросы их диверсификации / В.И.Корсунов // Alma mater. – 2009. – № 2. – С. 52-60.Левочко, М. Наступність як філософська та педагогічна категорія у підготовці фахівців економічної галузі / М.Левочко //Вища школа. – 2009. – № 1. – С. 49-57.Леновицька, О. Університетські рейтинги за проектом ЮНЕСКО "Топ 200 Україна" в 2008 році / О.Леновицька //Дзеркало тижня. – 2009. – № 19.- 30 травня-5 червня. – С. 13.Ломоносов, А.В. Концептуальні засади розвитку системи управління оплатою праці у вищій освіті / А.В.Ломоносов //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 106-114.Микитюк, І. Педагогічна культура вчителя в контексті сучасної культурно-освітньої ситуації / І.Микитюк // Вища школа. – 2009. – № 4. – С. 93-101.Мирошниченко, В. Госслужащие, на переподготовку становись!: СумГУ - третий вуз в Украине, участвующий в масштабном проекте Евросоюза / В.Мирошниченко // Ваш шанс. – 2009. – № 24.- 17 июня. – С. 6А.Н.Булаев: "У системы образования накоплен потенциал, который позволяет нам достаточно оптимистично смотреть в будущее": на расширенном заседании коллегии Федерального агентства по образованию под председательством руководителя Агентства Н.Балаева были подведены итоги работы Рособразования в 2008 г. и обсуждены перспективные задачи на 2009 г. // Ректор вуза. – 2009. – № 4. – С. 14-17.Н.Тихомирова: "Современная экономика диктует потребность в специалистах-универсалах": Об особенностях подготовки современных экономистов рассказывает ректор Московского государственного университета экономики, статистики и информатики // Ректор вуза. – 2009. – № 3. – С. 20-22.Номенклатура платних послуг: Студенти й надалі користуватимуться послугами, пов'язаними з навчальним процесом, безкоштовно // Освіта. – 2009. – № 15-16.- 8-15 квітня. – С. 1.Основные тенденции развития химического образования в Евpoпe и в России / B.A.Колесников, E.A.Василенко, O.E.Рожкова, Е.А.Дикая // Инновации в образовании. – 2009. – № 5. – С. 38-47.Оцінка рейтингів університетів України "Топ 200 Україна", 2008 рік // Дзеркало тижня. – 2009. – № 19.- 30 травня-5 червня. – С. 12.Порус, В.Н. Высшее образование для XXI века (Ответы экспертов на заданные вопросы) / В.Н.Порус // Alma mater. – 2009. – № 2. – С. 17-22.Посчитали по-своему: Целый год независимое российское агентство "РейтОР" работало над составлением первого в истории российского глобального рейтинга ведущих университетов мира. 10 февраля состоялась презентация рейтинга, главной сенсацией которого стал тот факт, что пятое место среди лучших университетов мира занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова // Ректор вуза. – 2009. – № 4. –

С. 28-41.Ректор МГУ предлагает ввести квоты для приема на работу выпускников вузов // Alma mater. – 2009. – № 2. – С. 2.Садлак, Я. Інструмент для вдосконалення вищої освіти: таблиці рейтингів набувають ширшого розповсюдження / Я.Садлак // Дзеркало тижня. – 2009. – № 19.- 30 травня-5 червня. – С. 13.Садовенко, І. Діяльність науково-освітнього центру з вирішення фундаментальних проблем функціонування геотехнічних систем і підготовки фахівців / І.Садовенко, О.Сдвижкова // Вища школа. – 2009. – № 2. – C. 23-28.Синельников, О. У черзі за рейтингом: У Києві презентували рейтинг українських вищих навчальних закладів «Компас-2009» / О.Синельников // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 99.- 5 червня. – С. 5.Слинкин, С.В. Развитие вуза как культурно-образовательного центра: [Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева] / С.В.Слинкин //Высшее образование в России. – 2009. – № 3. – С. 22-28.Станкус, В. Калькуляция платных услуг в заведениях образования - консультируют специалисты контрольно-ревизионной службы / В.Станкус // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 21.- 1 июня. – С. 14-20.Стріха, М. Забезпечення доступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки /М.Стріха // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12№ 1. – С. 65-67.Студентов «Украины» примут: Студенты Сумского гуманитарного института "Украина" смогут продолжить учебу в вузах области // ДС-экспресс. – 2009. – № 22.- 3 июня. – С. 4.Сухарніков, Ю. Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки Національної рамки кваліфікацій України / Ю.Сухарніков // Вища школа. – 2009. – № 3. – С. 26-43.Суярко, Е. Потеря для Украины: сумчанку удостоили престижной награды Отто Вихтерле в области физической химии. Виктория Потеря родилась в Ромнах. Перед тем как попасть в Чехию с отличием окончила СумГУ / Е.Суярко // Панорама. – 2009. – № 24.- 10-17 июня. – С. А3.Схоже, студентам позаздрили боги... або Кілька штрихів до розвитку вищої освіти в Україні // Профспілкові вісті. – 2009. –

№ 23.- 12 червня. – С. 1, 6-7.Ткаченко, Л. Віктор Базилевич: суспільству знань інноваційного економіста / В.Базилевич // Освіта. – 2009. –

№ 21-22.- 27 травня - 3 червня. – С. 4-5.Ткаченко, О. Штаты высших учебных заведений - консультируют специалисты Минобразования / О.Ткаченко //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 21.- 1 июня. – С. 27-28.Шестак, Н.В. Компетентностный подход в дополнительном профессиональном образовании / Н.В.Шестак, В.П.Шестак //Высшее образование в России. – 2009. – № 3. – С. 29-38.Що зроблено: соціальні служби проводять досвід роботи зі студентськими сім'ями // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 95.-

30 травня. – С. 6."Экономика для зкологии»: На базе СумГУ собрались студенты, молодые ученые, профессура и докторат из США, Канады, Бразилии, Китая, Танзании, Нигерии, Чехии и, естественно, Украины - на XV ежегодный эколого-экономический форум "Экономика для экологии" // Ваш шанс. – 2009. – № 21.-

27 мая. – С. 16А.

2. Коледжі
Гуров, В.Н. Построение инновационного образовательного пространства в колледже в контексте создания системы непрерывного образования / В.Н.Гуров, Т.В.Ковтун, Е.Н.Букреева // Инновации в образовании. – 2009. – № 4. – С. 4-12.Елисеев, И.Н. Опыт работы колледжа в рамках многоуровневого университетского комплекса: [высший колледж экономики и сервиса Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса] / И.Н.Елисеев, А.Г.Сапронов, Л.Н.Скорева // Высшее образование в России. – 2009. – № 3. –

С. 68-72.Роєнко, А. Якісна підготовка майбутніх студентів — важливе завдання середніх закладів освіти / А.Роєнко // Вища школа. – 2009. – № 2. – С. 72-75.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи