Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата16.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

8-0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за липень - серпень 2009 року
1. Вища освіта
378.014 Ф95

Фурман, А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників: монографія / А.В.Фурман, А.Н.Гірняк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 312 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.03:316.344.42(477)(069) П78

Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. праць / За ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. – Вип. 20 (24). – Х. : НТУ "ХПІ", 2009. – 328 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Алова, С. "Маркетинг" - новое направление в получении второго высшего образования в СумГУ / С.Алова // В двух словах. – 2009. – № 30.- 31 июля. – С. 11.Арефьев, А.Л. Российские студенты в китайских вузах /А.Л.Арефьев // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. –

С. 118-126.Бажал, А. Рейтинги вузов: в роли арбитра - студент /А.Бажал // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 6-8.Бодрова, Е.В. Высшее образование для XXI века: (Ответы экспертов на заданные вопросы) / Е.В.Бодрова // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 25-32. – Продолжение, начало в № 2, 2009.Боклан, К. Высшее образование в США / К.Боклан //Кампус. – 2009. – № 3. – С. 30-33.Буцик, В.А. Какими могут быть государственные образовательные стандарты? / В.А.Буцик // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 109-112.В вузах увеличат госзаказ: Минобразования рассматривает возможность увеличения госзаказа в некоторых вузах на 8-10% //Ваш шанс. – 2009. – № 30.- 29 июля. – С. 18А.Відібрано студентів та науковців для навчання в університетах ЄС: 28 студентів та 8 науковців з України було відібрано для навчання в університетах країн ЄС у рамках стипендій за програмою «Еразмус Мундус», що фінансується Європейським Союзом // Євробюлетень. – 2009. – № 6. – С. 7.Вітенко, І.С. Стан та проблеми забезпечення студентів-медиків сучасною навчальною книгою / І.С.Вітенко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 23-31.Дате, К. Вимоги до освіти при відборі кандидатів на німецьких підприємствах в Україні / К.Дате // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 119-121.Державне замовлення - на сайті: На сайті Міністерства освіти і науки розміщено державне замовлення (відповідно до регіонів, вузів та спеціальностей) // Голос України. – 2009. – № 146.-

7 серпня. – С. 12.Довгаль, И. В. Кинелев: "Российская система образования обладает уникальным потенциалом" / И.Довгаль // Ректор вуза. – 2009. – № 6. – С. 6-21.Довгаль, И. "Бунт" в Малахитовом зале: На Научно-практической конференции Ассоциации юридических вузов, состоявшейся 3 апреля в Российском новом университете, прозвучала резкая критика не только реформ высшего профессионального образования, но и действий Минобрнауки в целом и даже Президента РФ / И.Довгаль // Ректор вуза. – 2009. – № 6. – С. 50-55.Драч, І.І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти / І.І.Драч // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 44-48.Дрова - это наука: Шосткинский институт СумГУ в 2009-2010 учебном году начнет подготовку специалистов по альтернативному топливу и энергосбережению // В двух словах. – 2009. – № 24.-

19 июня. – С. 4.Дяченко, Т.І. Професійна мотивація курсу латинської мови /Т.І.Дяченко // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 74-77.Ершов, В.В. Новые горизонты юридического образования: реальность или иллюзия? / В.В.Ершов // Alma mater. – 2009. –

№ 3. – С. 6-10.Європейська освіта в українському вузі: Українсько-Австрійська Програма з експортно-орієнтованого менеджменту і міжнародної економіки за участю Університета економіки і права "Крок" (Київ) і IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) //Дзеркало тижня. – 2009. – № 25.- 4 липня. – С. 12.Жорнова, О. Репрезентація сенсу наукового знання: проблеми і перспективи вимірювання якості освіти / О.Жорнова //Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 88-96.Зайцев, Д.В. В центре внимания - студент-инвалид: В статье рассмотрены условия эффективного интегрированного обучения в высшей школе. Определены направления повышения качества получаемого инвалидами высшего образования / Д.В.Зайцев //Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 134-140.Ігнатюк, О.А. Особливості функціонування системи інженерної освіти в країнах Європейського Союзу / О.А.Ігнатюк //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 1. – С. 82-86.Ісаєнко, С.А. Експериментальне дослідження ступеня готовності студентів до формування власної професійної культури /С.А.Ісаєнко // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 58-63.Ковальський, В. Закони та юридична освіта мають працювати на економіку: про зв'язок юридичної освіти з розвитком законодавства йшлося на конференції "Законодавче забезпечення економічної політики держави і юридична освіта" / В.Ковальський // Юридичний вісник України. – 2009. – № 25.- 20-26 червня. –

С. 2-3.Колесник, Ю.М. На шляху до європейського освітнього простору / Ю.М.Колесник, Ю.М.Нерянов // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 44-46.Кривуліна, Н. Рейтинги ВНЗ: бути чи не бути? /Н.Кривуліна, А.Кашин // Дзеркало тижня. – 2009. – № 25.-

4 липня. – С. 12.Лисенко, О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) / О.І.Лисенко // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 36-44.Литвин, А. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні іміджу вищого навчального закладу / А.Литвин // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. – С. 125-129.Марігодов, В.К. Експертне оцінювання методів активізації пізнавальної діяльності та творчості / В.К.Марігодов // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 74-77.Мельник, П. Таки є пільга у слухачів довузівської підготовки / П.Мельник // Голос України. – 2009. – № 146.-

7 серпня. – С. 12.Михайлова, Т.А. Проблемы интеграции России в мировое образовательное пространство: Доступность и качество образования в России и Германии: сравнительные аспекты /Т.А.Михайлова // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 67-72.Монаєнко, А. Особливості фінансової діяльності вищих навчальних закладів в Україні / А.Монаєнко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 7. – С. 31-35.Музиченко, Я. Леонід Губерський: Конкурсний відбір має бути за знаннями!: Ректор найпрестижнішого "вишу" України - при цьогорічну вступну кампанію та перспективи розвитку Шевченкового університету / Я.Музиченко // Україана молода. – 2009. – № 153.- 21 серпня. – С. 6-7.На магістра вчитимуть удвічі довше // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 136.- 30 липня. – С. 8.Новіков, В.П. Сучасний стан і проблеми викладання біотехнології в політехнічних університетах України / В.П.Новіков, Ю.І.Сидоров, О.В.Швед // Нові технології навчання. – 2009. –

№ 56. – С. 27-33.Омелянчук, І. Консорціум університетів - альтернатива злиттю: Четверте засідання консорціуму восьми українських університетів і Варшавського університету відбулося в Національному університеті "Острозька академія" / І.Омелянчук //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 136.- 30 липня. – С. 8.Пересдать - дать - сдать...: В апреле Кабинет Министров Украины принял постановление № 369, которым существенно расширил перечень платных услуг, предоставляемых государственными вузами / Н.Влучная, В.Дудкевич, В.Писковый, И.Степная // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 52-53.Пилипишин, Д.В. Высшее образование: кого лучше формировать в вузах — профессионала или эффективного человека? / Д.В.Пилипишин // Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 53-63.Полипрофессиональная проектная подготовка: от концепции к внедрению: Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева / Б.П.Павлов, Ю.Ф.Гортышов, Г.Ф.Мингалеев, В.В.Мельничнов // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 77-86.Приходько, О. В мир знаний - с борьбой за признание: если учиться за границей / О.Приходько // Кампус. – 2009. – № 3. –

С. 20-21.Приходько, О. Жак Фор: "Я дуже хотів би сказати, що корупції в системі вищої освіти Франції немає": Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні про доцільність інвестицій в освіту студентів з інших країн / О.Приходько // Дзеркало тижня. – 2009. – № 25.- 4 липня. – С. 12.Про шляхи удосконалення якості освіти в НМУ імені О.О.Богомольця відповідно до міжнародних стандартів якості /В.Ф.Москаленко, О.П.Яворовський, Л.І.Остапюк, А.І.Чубатий //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 50-53.378.362 П84

Прошкуратова, С. Кредитування вищої освіти - крок у майбутнє / С.Прошкуратова // Освіта України. – 2009. – № 49.-

3 липня. – С. 6.378.4 Р49

Ривчун, Т. Об эффективности деятельности высшего учебного заведения / Т.Ривчун // Ректор вуза. – 2009. – № 6. –

С. 44-48.Рифкин, Б. О новых тенденциях в высшем образовании США / Б.Рифкин // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 127-133.Семиченко, В. Рефлексивный подход в теории и практике высшей профессиональной школы / В.Семиченко, В.Дикань //Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 44-61. – (Продолжение. Начало —в № 1, 2008 г.).Сорокин, Г.М. Формы гуманитаризации технического образования в вузе / Г.М.Сорокин // Alma mater. – 2009. – № 3. –

С. 48-54.Тимощук, О. З вузівським дипломом на вулицю, або кому потрібні молоді спеціалісти? / О.Тимощук // Дзеркало тижня. –

20 червня. – № 22-23. – С. 22.У Сумському державному університеті відбувся перший за роки існування вишу випуск студентів, які отримали дипломи за спеціальністю «журналіст» // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 131.-

23 липня. – С. 8.Федоров, И.Б. Структура подготовки в высшей школе: анализ изменений в законодательстве Российской Федерации /И.Б.Федоров, С.В.Коршунов, Е.В.Караваева // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 3-14.Фоменко, Н.Л. Стандартизація вищої освіти як теоретико-методична проблема / Н.Л.Фоменко // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 16-25.Ханін, С. Енергоменеджери з СумДУ: з 1999 року ведеться підготовка фахівців за спеціальністю енергетичний менеджмент. Цим напрямком роботи у виші опікується керівник спеціалізованої групи з проведення енергетичних обстежень, доцент Сергій Сапожніков / С.Ханін // Сумщина. – 2009. – № 73-74.- 10 липня. – С. 3.Хартія університетів України: академічні свободи, університетська автономія та освіта (Ялта, Україна, 12 червня 2009 року) // Освіта України. – 2009. – № 51-52.- 10 липня. – С. 5.Чернова, К. Соціокультурний аспект модернізації вищої школи / К.Чернова // Соціальна психологія. – 2009. – № 3. –

С. 79-85.Шакуров, А.Р. Аутсорсинг корпоративного университета: будущее профессионального образования сегодня / А.Р.Шакуров, Д.С.Щетинина // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 10-16.^ 2. Післядипломна освіта
Даниленко, Л. Застосування компетентнісного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти / Л.Даниленко //Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 14-16.Дудар, З. Проблеми і перспективи післядипломної освіти в Україні / З.Дудар, І.Ревенчук // Вища школа. – 2009. – № 5. –

С. 111-118.Кузнецов, О.В. Направления модернизации ДПО (дополнительного профессионального образования) государственных служащих / О.В.Кузнецов // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 145-149.Осипов, П.Н. Реализация идеи непрерывного профессионального образования в условиях малого города /П.Н.Осипов, Х.Р.Кадырова // Высшее образование в России. – 2009. – № 5. – С. 157-160.

^ 3. Дистанційна освіта
Гафуров, С.Н. Дистанционная образовательная технология: отношения кафедры и структур, сопровождающих учебный процесс / С.Н.Гафуров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 16-18.Отримати німецький диплом, не виїжджаючи з України //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 111.- 24 червня. – С. 19.Семенець, В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В.Семенець, В.Каук, О.Аврунін //Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 40-57.Скибицкий, Э.Г. Моделирование системы подготовки педагогических кадров к работе в условиях дистанционного обучения / Э.Г.Скибицкий, Т.И.Шорохова // Инновации в образовании. – 2009. – № 6. – С. 30-41.Судакова, І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні: історія розвитку та сьогодення / І.Є.Судакова // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 32-36.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи