Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка2/5
Дата16.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   54. Організація вищої освіти
^ Артюшина, М.В. Проблеми підготовки педагогічних працівників вищої школи України до запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу /М.В.Артюшина // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 26-31.378.1 Л13

Лавров, Е.А. Компьютеризация управления вузом /Е.А.Лавров, А.В.Клименко. – Сумы: Довкілля, 2005. – 302 с. – Дар видавництва.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Казаков, В.М. Новітні тенденції розвитку європейської медичної освіти / В.М.Казаков, О.М.Талалаєнко, М.Б.Первак //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 40-44.Казаков, В.М. Сучасна Європейська медична освіта: проблеми та перспективи розвитку / В.М.Казаков, О.М.Талалажнко, М.Б.Первак // Університетська клініка. – 2008. – № 2. – С. 3-6.Міжнародна співпраця - ефективний напрямок якісної підготовки студентів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф / А.А.Гудима, В.В.Дем'яненко, І.М.Герасимів, П.Р.Левицький // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 78-80.Панасевич, Д.Б. Аналіз структури та змісту Переліку-2006 /Д.Б.Панасевич // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 3-11.Пашко, К.О. Про створення спільної бази тестових завдань для всіх вищих медичних навчальних закладів України /К.О.Пашко, М.О.Кашуба, В.В.Максимова // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 102-104.Педанов, Ю.Ф. Особливості формування програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації як підготовка до впровадження кредитно-модульної системи освіти на теоретичних кафедрах вищих навчальних закладів III-IV рівнів акрудитації /Ю.Ф.Педанов, А.І.Гоженко, Р.Ф.Макулькін // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 105-106.Ребров, Б.А. Система медичної підготовки в Австрії /Б.А.Ребров, Н.Г.Строіло // Ваше здоров'я. – 2009. – № 20.-

22 травня. – С. 15.Сучасні моделі міжпредметної інтеграції / І.Я.Господарський, С.О.Ястренмська, Н.Б.Галіяш, І.В.Корда // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 72-74.Ямковий, В. Аспекти оцінювання релевантності системи ранжування вищих навчальних закладів / В.Ямковий // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 14-38.

^ 5. Професорсько-викладацький склад
Роль педагогічного спілкування в системі медичної освіти згідно з контекстом болонського процесу / В.П.Пішак, Н.І.Зорій, В.П.Польовий, С.П.Польова // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 58-60.Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2009. – № 79-80.-

24 липня. – С. 4.

^ 6. Організація навчальної роботи
378.8(082) А43

Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: збірник наукових праць. – Вип.11. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 190 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Антонова, С.Г. Учебно-методическая поддержка образовательных технологий вузов: к вопросу о типологии учебных изданий / С.Г.Антонова // Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 32-35.Бондаренко, М. Впровадження інноваційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва / М.Бондаренко, Н.Лєсна, В.Рєпка //Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 58-65.Воронов, M.B. Модель оценки уровня информатизации процессов обучения в вузе / M.B.Воронов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 4-15.Вплив психофізіологічних особливостей студентів на їх успішність при вивченні педіатрії / Г.А.Павлишин, Р.М.Гнатюк, В.В.Стеценко, Л.А.Волянська // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 97-99.Гуменюк, О.М. Проблеми контролю знань і вмінь студентів в умовах інтеграції вищої медичної освіти у cвітовий освітній простір / О.М.Гуменюк, В.В.Гуменюк // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 81-83.Деякі аспекти викладання пропедевтики педіатрії студентам в умовах кредитно-модульної системи / О.Є.Федорців, М.І.Кінаш, В.Ф.Лобода, О.М.Шульгай // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 109-111.Досвід проведення підсумкового контролю на кафедрі медичної біології в умовах впровадження кредитно-модульної системи / С.М.Горбатюк, Р.П.Піскун, Т.І.Шевчук, В.В.Родінкова //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 69-71.Друзь, В.А. Игровое проектирование как инновационный метод организации учебного процесса / В.А.Друзь // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – № 1. – С. 87-92.Дубініна, В.Г. Шляхи оптимізації викладання клінічних дисциплін (онкології) у медичному університеті / В.Г.Дубініна, А.І.Рибін // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 88-89.378.4(477) Ж81

Жорнова, О.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців відповідно до правил єдиного ринку / О.І.Жорнова // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 24-29.Жорнова, О.І. Професійно-педагогічна площина новочасних атрибутів виробництва та особливості професійної підготовки студентів технічних університетів / О.І.Жорнова // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 38-43.Зіменковський, Б.С. Досвід і проблеми запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу /Б.С.Зіменковський, М.Р.Гжегоцький, І.І.Солонинко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 37-39.Івченко, В.К. Досвід організації навчального процесу за кредитно-модульною системою в Луганському державному медичному університеті / В.К.Івченко, В.В.Сімрок, С.М.Смірнов //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 39-40.Кадиев, Р.И. Организация информатизации и инновационных технологий обучения в вузе / Р.И.Кадиев // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 41-44.Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні фармацевтичних дисциплін управлінсько-економічного напрямку в умовах запровадження кредитно-модульної системи /Т.А.Грошовий, М.Б.Демчук, О.Б.Калушка, О.В.Тригубчак //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 75-77.Мітрясова, О.П. Концептуальні основи інтегрованого навчання природничих дисциплін / О.П.Мітрясова // Проблеми освіти. – 2008. – № 57. – С. 77-81.Перший досвід застосування кредитно-модульної системи у підготовці студентів за програмою "онкологія" / В.І.Дрижак, І.Й.Галайчук, І.В.Жулкевич, М.І.Домбрович // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 83-85.Приходько, В. Педагогічна технологія формування навчальної діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти / В.Приходько, С.Шевченко, О.Ясєв // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 39-47.Розвиток сучасних методів оцінювання рівня знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу на кафедрі загальної гігієни та екології / К.О.Пашко, М.О.Кашуба, В.А.Кондратюк, А.К.Г // Медична освіта. – 2009. –

№ 2. – С. 100-101.Семенець, С.П. Задачний підхід до проблеми розвивального навчання математиці / С.П.Семенець // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. – С. 33-38.Сироїд, І. Студентів по осені рахують: Ні чиновники, ні керівництво "вишів" не знають, що робити із пільговиками у наступному році / І.Сироїд // Профспілкові вісті. – 2009. – № 32.-

14 серпня. – С. 10.Чекман, І.С. Досвід впровадження кредитно-модульної системи та організація виховної роботи на кафедрі фармакології та клінічної фармакології національного медичного університету імені О.О. Богомольця / І.С.Чекман, Н.О.Горчакова, Т.Ю.Небесна //Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 65-67.

^ 7. Зарахування у ВНЗ
Украина. Министерство образования и науки.

О льготах при поступлении в высшие учебные заведений лиц, которым Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда» предоставлено такое право: письмо Министерства образования и науки Украины от 09.07.2009 г.

№ 1/9-469 / Украина. Министерство образования и науки //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 27.- 20 июля. – С. 9-10.

Битюк, И. Мозги на экспорт: сумским абитуриентам под силу учиться за рубежом / И.Битюк // Панорама. – 2009. – № 29.- 15-22 июля. – С. А12.Битюк, И. Попытка № 2: Вступительная кампания в вузах для поступающих на коммерческой основе продлена до 25 августа /И.Битюк // Панорама. – 2009. – № 34.- 19-26 августа. – С. А4.Веснич, А. Дурдом при поступлении: Приемные комиссии вузов едва начали прием документов, а наблюдатели уже видят значительные нарушения: В правилах приема в СумГУ активисты обнаружили подвох / А.Веснич // Панорама. – 2009. – № 31.-

29 июля-5 августа. – С. А5.Градоблянська, Т. Абітурієнти атакують виші /Т.Градоблянська // Голос України. – 2009. – № 121.- 3 липня. –

С. 1, 12.Градоблянська, Т. Лише третина претендентів подала свої документи для вступу на одну спеціальність / Т.Градоблянська //Голос України. – 2009. – № 138.- 28 липня. – С. 4.Демидов, И. Поступаем в вуз в 2009-м: что нового ждет абитуриентов и их родителей во время вступительной компании /И.Демидов // Ваш шанс. – 2009. – № 27.- 8 июля. – С. 13А.Кандидаты в студенты: конкурс на носу // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 8-9.Ковальчук, А. Абітурієнти зможуть відстежувати конкурс у вузах: кожен зможе стежити за своїм просуванням у рейтингу на вступ на сайті http://www.vstup.info / А.Ковальчук // Голос України. – 2009. – № 116.- 25 червня. – С. 4.Коваленко, О. Вступ - 2009: Перші підсумки і перші проблеми / О.Коваленко // Освіта України. – 2009. – № 57-58.-

7 серпня. – С. 1, 2.Короденко, М. Вступна кампанія - успішна / М.Короденко //Освіта України. – 2009. – № 57-58.- 7 серпня. – С. 1, 4.Косинська, Ю. Ігор Лікарчук: Хто знань не мав, тому не допомогли ні зв'язки, ні гроші: про плюси і розчарування від ЗНО-2009, наплив пільговиків, "липові" медичні довідки і про те, яких змін очікувати розповідає директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук / Ю.Косинська // Україна молода. – 2009. – № 140.- 4 серпня. – С. 12.Кривда, М. Пільговики щільно стали на шляху абітурієнтів з високими балами : Київський державний університет просить Міністерство освіти зробити перерозподіл бюджетних місць із інших вишів, щоб поряд з абітурієнтами, які прийшли поза конкурсом, опинилися й відмінники / М.Кривда // Голос України. – 2009. – № 134.- 22 липня. – С. 1, 4.Кунгурцева, Л. Вопросы льготного поступления на учебу: консультируют специалисты Минобразования / Л.Кунгурцева //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 27.- 20 июля. – С. 31-32.Кушнір, Л. Абітурієнтський "дерибан": престижні спеціальності у ВНЗ "бронюють" пільговики / Л.Кушнір // Україна молода. – 2009. – № 128.- 17 липня. – С. 2.Кушнір, Л. Стусани від "альма-матері": Абітура - 2009: як розумнику посунути "липового" пільговика та як утекти з "вишу", куди тебе нашвидкуруч зарахували / Л.Кушнір // Україна молода. – 2009.- № 141.- 5 серпня. – С. 1, 7.Мазур, А. Из школьников - в студенты: Все большее количество студентов стремится учиться на бюджетных местах: В СумГУ 565 бюджетных мест на дневную форму обучения /А.Мазур, И.Битюк // Панорама. – 2009. – № 32.- 5-12 августа. –

С. А4.Медалісти вступатимуть до вузів на загальних підставах //Голос України. – 2009. – № 131.- 17 липня. – С. 1, 4.Медалистов оставили без льгот: Минобразования и науки упразднило льготы для поступающих в вузы медалистов // Ваш шанс. – 2009. – № 29.- 22 июля. – С. 18А.Медсправка в вуз - под контролем: если медсправка не будет соответствовать установленным требованиям, поступающих не допустят к участию в конкурсе, а студенты будут отчисляться на любом этапе обучения // Ваш шанс. – 2009. – № 29.- 22 июля. –

С. 22А.Мельник, П. Вступники задоволені: 97,6 відсотка вступників із 2607 опитаних за останній місяць вказали на те, що вони дуже добре поінформовані про використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) під час вступної кампанії / П.Мельник // Голос України. – 2009. – № 151.-

14 серпня. – С. 10.Миколюк, О. Бали та пільги конкурують із талантами: Як у 2010 році не повторити цьогорічний сценарій тестування та вступу дітей до ВНЗ / О.Миколюк // День. – 2009. – № 132.- 31 липня. –

С. 1, 22.Міносвіти скасувало пільги для медалістів під час вступу до вузів // Профспілкові вісті. – 2009. – № 29.- 24 липня. – С. 3.Не зайвий запобіжник корупції: Корупція у сфері вищої освіти // Освіта України. – 2009. – № 56.- 31 липня. – С. 5.Неїжмак, В. "Липовий" сертифікат: Щоб стати студентом педуніверситету, абітурієнт «домалював» собі прохідні бали /В.Неїжмак // Україна молода. – 2009. – № 150.- 18 серпня. – С. 12.Новинки вступительной компании-2009 // Юридическая консультация. – 2009. – № 12.- июнь. – С. 12.Овдієнко, Н. МОН продовжить зарахування на спеціаліста і магістра. Заяви приймаються до 25 серпня / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 146.- 7 серпня. – С. 4.Овдієнко, Н. ОПОРА: пільги абітурієнтів суперечать Конституції / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 148.-

11 серпня. – С. 4.Павлова, Л. Вузы хотят порядка: В СумГУ, как сообщил нам Юрий Зимак, директор Департамента довузовской подготовки и зампредседателя приемной комиссии университета, в результате вступительной «рокировки» освободившиеся бюджетные места заняли те, кто был зачислен по конкурсу на контрактной основе. Таковых на сегодня - около 100 человек. Им вернули уплаченные деньги / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 32.- 12 августа. –

С. 9А.Петрушенко, М. Абітурієнти стають студентами /М.Петрушенко // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 143.- 8 серпня. –

С. 3.Пільгові категорії вступників до вищих навчальних закладів України у 2009 році // Освіта. – 2009. – № 25-26.- 24 червня-

1 липня. – С. 2.Семенченко, М. Наступ на всі фронти: абітурієнти "штурмують" приймальні комісії вітчизняних ВНЗ. Подаючи документи на безліч факультетів, кандидати в студенти керуються правилом "хоч кудись, але вступлю", а не усвідомленим вибором майбутньої професії / М.Семенченко, К.Моржецька // Україна молода. – 2009. – № 121.- 8 липня. – С. 7.Синельников, О. В інститутських коридорах - гаряча пора: у вищих навчальних закладах країни в розпалі вступна компанія /О.Синельников // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 124.- 14 липня. –

С. 1.Синельников, О. Довідка - не перепустка до вишу: виникають запитання щодо відповідності медичних довідок, що їх надають до вступних комісій абітурієнти, які через хворобу не пройшли тестування, і претенденти на позаконкурсний вступ як інваліди І і ІІ груп / О.Синельников // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 129.- 21 липня. – С. 5.Синельников, О. Столичний університет - за зміну умов вступу: Складну нинішню кампанію вступу до вищих навчальних закладів України охарактеризував проректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров / О.Синельников // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 132.-

24 липня. – С. 16.Телефон для абітурієнтів: Міністерство освіти і науки України відкрило телефонну лінію з питань вступної кампанії (коротко) // Сумщина. – 2009. – № 75.- 15 липня. – С. 1.У МОН працюють приймальня громадян та консультативний телефон "Вступна компанія 2009 року" (коротко) // Освіта України. – 2009. – № 51-52.- 10 липня. – С. 1.Украинцы могут поступать в вузы России (коротко) // Ваш шанс. – 2009. – № 28.-15 июля. – С. 13А.Усатенко, П. "Вступна кампанія - 2009 - успішна": Так заявив, підбиваючи попередні підсумки цьогорічної вступної кампанії, директор департаменту вищої освіти МОН України Ярослав Болюбаш / П.Усатенко // Дзеркало тижня. – 2009. – № 29.- 8-14 серпня. – C. 12.Шевчук, І. Пільга на інтелект?: Цьогорічна вступна кампанія в Одеському національному університеті ім. Іллі Мечникова була напруженою, розповідає ректор Валентин Сминтина / І.Шевчук // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 145.-

12 серпня. – С. 6.Шовкопляс, С. Вас тут не стояло: в вузах страны горячая пора - стартовала вступительная компания / С.Шовкопляс // В двух словах. – 2009. – № 27.- 10 июля. – С. 12.Шулікін, Д. Є потреба в додаткових бюджетних місцях: Про особливості вступної кампанії 2009 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на прес-конференції розповідали проректор Володимир Бугрові відповідальний секретар приймальної комісії Григорій Семенюк /Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 55.- 24 липня. – С. 1, 2.Шулікін, Д. Міністерство піде назустріч ВНЗ: Буде виділено певну кількість додаткових місць / Д.Шулікін // Освіта України. – 2009. – № 56.- 31 липня. – С. 1, 2.

^ 8. Плата за навчання
Дацюк, Л. Освіта у вишах подешевшає?: Антимонопольний комітет вирішив навести лад у сфері надання вищими навчальними закладами платних послуг / Л.Дацюк // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 115.- 1 липня. – С. 4.Литовченко, Д. Финансовый незачет: Сумские вузы не уступают киевским и даже некоторым европейским по стоимости обучения / Д.Литовченко // Панорама. – 2009. – № 27.- 1-8 июля. – С. А11.Ніколаєва, Л. Уряд обіцяє врегулювати плату за навчання /Л.Ніколаєва // Профспілкові вісті. – 2009. – № 32.- 14 серпня. –

С. 10.Павлова, Л. Почем нынче высшее?: в этом году стоимость обучения в сумских вузах повысилась от 11 до 40% / Л.Павлова //Ваш шанс. – 2009. – № 25.- 24 июня. – С. 13А.Щодо плати за послуги в системі освіти // Праця і зарплата. – 2009. – № 31.- 19 серпня. – С. 5.

^ 9. Методи навчання
Абільтарова, Е.Н. Дидактичні принципи та вимоги до використання комп'ютерних технологій під час вивчення основ охорони праці / Е.Н.Абільтарова // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 54-58.Вострецова, Е.В. Опыт использования новых образовательных технологий при повышении квалификации преподавателей вуза / Е.В.Вострецова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 62-68.Дятченко, Д. Web-курс для активізації самостійної діяльності / Д.Дятченко // Освіта. – 2009. – № 35-36.-

12-19 серпня. – С. 8.Зайбт, Т. Оцінка студентами співпраці у напіввіртуальних навчальних групах / Т.Зайбт, К.Шуллер // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – С. 132-142.Зверева, О.М. «Сказка о репке», или еще одна область использования IDEFO-диаграмм / О.М.Зверева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 42-50.Інтенсифікація навчального процесу студента при вивчені тестових завдань під час практичних занять / О.В.Громов, П.Г.Герасимчук, М.О.Коваленко, М.В.Василишина // Український стоматологічний альманах. – 2009. – № 3. – С. 51-52.Ковальчук, Л.Я. Впровадження новітніх методик і систем навчального процесу в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Л.Я.Ковальчук // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 10-14.Коляда, М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою / М.Коляда // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 66-76.Костильов, О.В. Удосконалення методів навчання студентів у вищих медичних закладах освіти шляхом створення критеріально орієнтованих тестових завдань / О.В.Костильов, О.Ю.Руда, О.В.Романенко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 92-94.Кравченко, В. Моделювання систем: досвід та перспективи викладання дисципліни / В.Кравченко, Ю.Шабаліна, В.Кравченко //Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 48-54.Курик, М.О. Групова форма роботи як засіб особистісно орієнтованого навчання студентів з математики у ВНЗ I-II рівнів акредитації / М.О.Курик // Проблеми освіти. – 2009. – № 59. –

С. 53-64.Лєпшина, С.М. Досвід використання системи дистанційного навчання з фтизіатрії / С.М.Лєпшина, Д.Л.Шестопалов //Університетська клініка. – 2008. – № 2. – С. 10-12.Лохматова, Н.М. Формування комунікативної компетентності у студентів при вивченні стоматології дитячого віку / Н.М.Лохматова, О.В.Шешукова // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 94-96.Майданский, А.Д. Лекция в структуре неявного знания /А.Д.Майданский // Alma mater. – 2009. – № 5. – С. 16-19.Мітрясова, О.П. Використання принципу історизму у формуванні змісту навчання хімії / О.П.Мітрясова // Нові технології навчання. – 2009. – № 56. – С. 101-104.Моніторинг якості медичної освіти: результати тестових державних ліцензійних іспитів / М.В.Банчук, І.Є.Буллах, О.П.Волосовець, М.Р.Мруга // Медична освіта. – 2009. – № 2. –

С. 14-22.Ольшванг, И.Ю. Методика использования интерактивной доски при преподавании иностранных языков в вузе /И.Ю.Ольшванг, О.Ю.Ольшванг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 35-41.Особливості організації навчального процесу з іноземними студентами на молодших курсах в умовах кредитно-модульної системи / В.М.Ждан, В.М.Бобирьов, А.М.Скрипніков, І.І.Старченко // Медична освіта. – 2009. – № 2. – С. 32-33.Сікорський, П. Дидактичне структурування навчального матеріалу з фундаментальних дисциплін як педагогічна проблема /П.Сікорський, О.Вітер // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 80-87.Слободчикова, A.A. Внедрение новых электронных разработок в образовательный процесс в виде спецкурсов /A.A.Слободчикова, Е.А.Барахсанова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 6. – С. 69-72.Суррогатное интернет-образование как детище кризиса (коротко) // Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 65-66.Тулайдан, Э.Я. Специфика комплексного применения различных видов мультимедийных технологии в высшей школе (на примере обучения курсантов военных вузов) / Э.Я.Тулайдан //Alma mater. – 2009. – № 3. – С. 33-41.Федоров, А.В. Сюжетный/повествовательный анализ медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории / А.В.Федоров // Инновации в образовании. – 2009. – № 6. – С. 77-90.

^ 10. Наукова робота
Переконливе лідерство: студенти Сумського держуніверситету стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук // Сумщина. – 2009. – № 67.- 24 червня. – С. 1.Прудкий, І. Всеукраїнська олімпіада з терапії показала: у нашої медицини є майбутнє. Третє місце посіла студентка Лідія Олійник медичного інституту Сумського державного університету /І.Прудкий // Ваше здоров'я. – 2009. – № 22.-5 червня. – С. 6.Студенти СумДУ - кращі в Україні: Сумський державний університет знову став лідером серед ВНЗ України за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році // Сумщина. – 2009. – № 73-74.- 10 липня. – С. 1.
^ 11. Охорона праці у вищих навчальних закладах
Україна. Міністерство освіти і науки.

Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони праці у вищих навчальних закладах: Міністерство освіти і науки України керівникам вищих навчальних закладів І-VI рівнів акредитації усіх форм власності від 29.04.2009 р. № 1/9-297 / Україна. Міністерство освіти і науки // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 6. – С. 2.

Гресь, Н. Розслідування нещасного випадку, який стався під час виробничої практики студентів / Н.Гресь // Вища школа. – 2009. – № 6. – С. 55-66.

^ 12. Піклування про здоров’я студентів
Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей": Закон України від 21 травня 2009 року

№ 1401-VI / Україна. Закони // Соціальний захист. – 2009. – № 6. – С. 23.Україна. Президент.

Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні : указ Президента України від 23 червня 2009 року № 478/2009 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 114.- 27 червня. – С. 12.Україна. Президент.

Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2009 році: указ Президента України від 26 травня 2009 року № 363/2009 / Україна. Президент // Соціальний захист. – 2009. – № 6. – С. 24.

Котова, А. Студенческие поликлиники и профилактории: дыра размером с Китай / А.Котова // Кампус. – 2009. – № 3. – С. 58.
1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи