Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата16.07.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за грудень 2009 року


1. Вища освіта
378.017.92/.93(082) Г94

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах

/ Ред.кол.: О.М. Акмалдінова О.Д. Гнідан та ін. – Вип.18. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – 262 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.017.92/.93(082) Г94

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах

/ Ред.кол.: О.М. Акмалдінова О.Д. Гнідан та ін. – Вип.17. – К. : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – 257 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Артюхіна, М. Економіко-математична модель відтворення соціально-економічного потенціалу вищої школи / М.Артюхіна

// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 8-13.Байденко, В.И. Многоплановый и системный характер Болонского процесса (Статья вторая) / В.И.Байденко // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 120-132.Байденко, В.И. Мониторинговое исследование Болонского процесса: некоторые результаты и взгляд в будущее / В.И.Байденко // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 147-155.Бердашкевич, А.П. Российские университеты: направления и перспективы развития / А.П.Бердашкевич // Alma mater. – 2009. – № 8. – С. 6-11.Болонский процесс 2020 - европейское пространство высшего образования в новом десятилетии (Коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за высшее образование Левен / Лувен-ла-Нев, 28-29 апреля 2009 года)

// Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 156-162.Вакалюк, А. Рекламе не хватает молодежи: коммуникационная отрасль решила вычислить размер кадровой проблемы и варианты спасения. Коммуникационная индустрия столкнулась с проблемой падения интереса студентов и выпускников вузов к рекламному бизнесу / А.Вакалюк

// Экономические известия. – 2009. – № 215.- 27 ноября. – С. 4.Вертіль, О. Студентам - сучасні технології: при медичному інституті Сумського державного університету розпочав роботу регіональний навчально-тренувальний і науково-методичний центр ендоскопічних методів діагностики та лікування / О.Вертіль

// Урядовий кур'єр. – 2009. – № 233.- 15 грудня. – С. 6.Віктор Ющенко зустрівся з ректорами ВНЗ: 3 жовтня Президент України Віктор Ющенко та члени Спілки ректорів вищих навчальних закладів України обговорили подальші кроки модернізації вищої освіти // Вища школа. – 2009. – № 10. – С. 3-4.Вузам надо активнее заниматься саморекламой // Alma mater. – 2009. – № 8. – С. 3.Герцюк, Д. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан / Д.Герцюк // Вісник Львівського університету. Педагогічна. – 2009. – Вип. 25, Ч. 4. – С. 16–24.Голубенко, О. Національна структура кваліфікацій вищої освіти: проблеми переформатування / О.Голубенко, Т.Морозова

// Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 50-60.Грундер, Г.У. Болонский процесс в Швейцарии: "новые концепции" обучения - "новый тип" учения? / Г.-.Грундер

// Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 163-168.До єдиного освітнього простору: у Києві відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"

// Освіта України. – 2009. – № 90.- 4 грудня. – С. 1,2.Дудар, З.В. ІТ-освіта як бізнес в Україні / З.В.Дудар, І.А.Ревенчук // Проблеми освіти. – 2009. – № 60. – С. 39-43.Дудін, В. Нова Концепція розвитку юридичної освіти проти тенденції "освітнього заробітчанства": приєднавшись до Болонської декларації, Україна поки що не змогла повною мірою досягти поставлених цілей / В.Дудін // Юридичний вісник України. – 2009. – № 44.- 31 жовтня - 6 листопада. – С. 2-3.Зайцев, В. Інтеграція України у всесвітню наукову спільноту шляхом підвищення мобільності / В.Зайцев // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 50-58.Зуєнко, Н.О. Комунікативна взаємодія учасників освітнього процесу / Н.О.Зуєнко // Нові технології навчання. – 2009. – № 57. – С. 69-74.Кабмін підтримав ініціативу І.Вакарчука щодо розвитку мережі дослідницьких університетів // Вища школа. – 2009. –

№ 9. – С. 5-6.Китай: куда девать выпускников?: первоочередной задачей в китайской экономике является трудоустройство выпускников вузов: в этом году их более 6 100 000 // Alma mater. – 2009. – № 8. – С. 46.Конференция "Треугольник знаний. Формируем будущее Европы": в рамках председательства Швеции в ЕС в Готеборге с 31 августа по 2 сентября 2009 г. состоялась конференция "Треугольник знаний. Формируем будущее Европы" ("The Knowledge Triangle. Shaping the Future of Europe") // Alma mater. – 2009. – № 9. – С. 55-57.Куприков, М.Ю. Кадровое обеспечение прикладных информационных технологий / М.Ю.Куприков // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 113-123.Курбатов, С. Між ідеологемою і панацеєю: концепція університету світового класу / С.Курбатов, А.Кашин // Дзеркало тижня. – 2009. – № 45.- 21 листопада. – С. 13.Мотиви та засоби залучення студентів до заочної форми навчання / М.О.Авраменко, О.Р.Пряхін, В.А.Жадько, О.М.Денисенко // Запорожский медицинский журнал. – 2009. – №4. – С. 130-131.Мукушев, Б.А. Модернизация содержания правового образования в педагогическом вузе / Б.А.Мукушев, М.С.Малибекова, С.Б.Мукушев // Alma mater. – 2009. –

№ 9. – С. 46-50.Навроцький, В. Болонська система: успіхи примарні, а проблеми не вирішуються / В.Навроцький // Юридичний вісник України. – 2009. – № 37.- 12-18 вересня. – С. 7. – Закінчення. Початок у № 36.Найкращі виші - в США: сімнадцятий щорічний Академічний рейтинг світових університетів (коротко) // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 217.- 21 листопада. – С. 3.Никулин, А. К характеристике негосударственного сектора вузовской системы России / А.Никулин // Российский экономический журнал. – 2009. – № 6. – С. 102-104."Нормативно-правовая база не соответствует современным форматам электронного обучения": интервью с ректором Московского финансово-промышленной академии Ю.Б. Рубиным

// Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 94-102.Огнев'юк, В. Криза — момент істини для університетської освіти / В.Огнев'юк // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 5-16.Опубликован рейтинг университетов США 2009 г. пo версии еженедельника U.S.News&World Report // Alma mater. – 2009. –

№ 8. – С. 45-46.Павленко, В.М. Теоретичні та практичні особливості адаптивного проектування системи єдиного інформаційного простору університету / В.М.Павленко, Р.Г.Єрохін, С.П.Візіряко

// Проблеми освіти. – 2009. – № 60. – С. 85-92.Загірняк, М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України / М.Загірняк, С.Сергієнко // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 59-66.Процедури - простіші, критерії ліцензування - вищі: МОН України прагне встановити зрозумілі вимоги до результатів діяльності ВНЗ і водночас значно спростити процедури акредитації та зробити їх прозорішими // Вища школа. – 2009. – № 9. – С. 4.Ретунская, Т.Н. Личностное и профессиональное самоопределение студентов в процессе обучения / Т.Н.Ретунская

// Высшее образование в России. – 2009. – № 7. – С. 74-79.Реформа вищої освіти — прозорість заради якості: результати ЗНО 2008 та 2009 років та перспективи на найближчі З-5 років - теми, які обговорювала 8 жовтня Робоча група сприяння зовнішньому тестуванню в Україні // Вища школа. – 2009. – № 10. – С. 4.Российские вузы недосчитались студентов // Alma mater. – 2009. – № 8. – С. 3-4.Скок, О. Викладач чи студент - хто має бути в центрі освітнього процесу / О.Скок // Студентська хвиля. – 2009. – № 2. – С. 2-3.Стажування для молодих учених — за державні кошти: уряд затвердив Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних ВНЗ та наукових установах в Україні та за кордоном

// Вища школа. – 2009. – № 10. – С.3.Стегний, В.Н. Социальные проблемы современного высшего образования (программа исследования) / В.Н.Стегний, Л.Н.Курбатова // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. –

С. 42-47.Тарас Фініков: Забезпечення якості вітчизняної вищої освіти є пріоритетним у роботі міністерства // Быть лидером. – 2009. –

№ 5. – С. 6-8.Темпус-IV крокує країною: у листопаді-січні Національний Темпус-офіс разом із Представництвом Європейської Комісії в Україні та за підтримки Міністерства освіти і науки проводить Інформаційні дні програми Темпус-IV // Євробюлетень. – 2009. –

№ 11. – С. 11.Федоров, А.В. Медиаобразование в России и Украине: сравнительный анализ современного этапа развития (1992-2008)

/ А.В.Федоров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 9. – С. 52-71.Цепаева, И.А. Выпускники академии и рынок труда

/ И.А.Цепаева // Высшее образование в России. – 2009. – № 7. –

С. 69-74.Цюра, С. Педагогічний вплив на розвиток професійної концепції студента / С.Цюра // Вісник Львівського університету. Педагогічна. – 2009. – Вип. 25, Ч. 4. – С. 94–102.Черкашина, Т.В. Наука виховання як відображення самосвідомості суб'єкта освітнього середовища / Т.В.Черкашина

// Нові технології навчання. – 2009. – № 57. – С. 86-90.Шабетя, В. Інноваційні технології в Україні: у рамках п'ятої Міжнародної конференції "Інноваційні технології SolidWorks у науці, виробництві і вищій освіті", що відбулася в Національному гірничому університеті, були презентовані нові рішення для інноваційних науково-дослідних праць і конкретного впровадження IT-технологій у виробництві та обробці металів

/ В.Шабетя // Освіта України. – 2009. – № 91.- 8 грудня. – С. 3.Яникова, В. Болонский процесс и педагогическое образование в Чехии / В.Яникова // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 132-137.

2. Джерела фінансування вищих навчальних закладів
Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання оплати праці керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників установ та закладів освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1188 / Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2009. – № 43.-

18 листопада. – С. 8.

Іванов, М. Модель оптимізації витрат бюджету вищого навчального закладу в ринкових умовах / М.Іванов, І.Рекун

// Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. –

С. 83-86.

^ 3. Технікуми, коледжі
Везєлєва, Т. Минуле, сьогодення, майбутнє: Державному вищому навчальному закладу "Київський транспортно-економічний коледж" - 80 років! / Т.Везєлєва // Освіта України. – 2009. – № 91.- 8 грудня. – С. 6.Гладун, О. Українському політехнічному технікуму - 80!

/ О.Гладун, І.Овдієнко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2009. –

№ 2. – С. 71.Гут, Т. Пишаємось своєю історією! З оптимізмом дивимось у майбутнє!: медичний коледж в місті Кіровограді - один із найстаріших навчальних закладів в державі - пройшов довгий і славетний шлях / Т.Гут // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2009. –

№ 2. – С. 74-75.Киричик, Ю. Київський фінансово-економічний коледж: Особам "до 16"... вхід вільний / Ю.Киричик // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 44. – С. 16.Литвиненко, А. Дороги, які ми обираємо ...: у 2009 році Глухівський коледж Сумського НАУ святкує черговий ювілей - свою 110 річницю з моменту заснування / А.Литвиненко // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2009. – № 2. – С. 72-73.Почапський, Д. Шлях довжиною в 50 років: Криворізькому технікуму Національної металургійної академії - 50 років

/ Д.Почапський // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2009. – № 2. –

С. 70.

4. Факультети
"Зобов'язання України мали б бути істотнішими": у червні цього року при факультеті природничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" було відкрито Інформаційний Центр зі зміни клімату (www.climateinfo.opg.ua)

// Євробюлетень. – 2009. – № 11. – С. 23.Обліково-економічний факультет Національного університету ДПС України: До "Болоньї" тернистий шлях: близько п'яти років тому Україна долучилася до Болонського процесу

// Вісник податкової служби України. – 2009. – № 44. – С. 10-11.Солдаткин, В.И. Online-университет на базе LMS Moodle

/ В.И.Солдаткин, С.Л.Лобачев // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 103-110.Факультет економіки та оподаткування Національного університету ДПС України: Декан факультету економіки та оподаткування, доцент, кандидат економічних наук Ганна Калач: "Плани у нас - глобальні, завдання - далекосяжні" // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 44. – С. 17.Факультет заочного навчання Національного університету ДПС України: Декан факультету заочного навчання Національного університету ДПС України Вікторія Бриштіна: "У велике життя - з підтримкою" // Вісник податкової служби України. – 2009. –

№ 44. – С. 20-21.Факультет фінансів та банківської справи Національного університету ДПС України: Завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу факультету фінансів та банківської справи доктор економічних наук професор лауреат премії з економіки НАН України ім.О.Г.Шліхтера Ніна Костіна "Успіх має окриляти" // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 44. – С. 8-9.Юридичний факультет Національного університету ДПС України: Заступник голови Координаційної ради молодих юристів при Мін'юсті України, керівник програми правової освіти молоді "Знай свої права" Леся Коваленко: "Рейтинг вишу визначають за ступенем підготовки його випускників" // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 44. – С. 12-13.

^ 5. Організація вищої освіти
Грудзинский, А.О. Трансфер знаний - функция инновационного университета / А.О.Грудзинский, А.Б.Бедный

// Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 66-71.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи