Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік icon

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік
Скачати 109.37 Kb.
НазваСтатті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік
Дата16.07.2012
Розмір109.37 Kb.
ТипДокументи

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік

в фахових виданнях

1.

    Плаксієнко В.Я., Лега О.В.

Інвентаризація: від сучасного до минулого

0,3

Луцьк: ЛНТУ, 2010, С.481-487

2.

Плаксієнко В.Я.

Державне підприємництво в соціально-орієнтованій ринковій економіці

0,3

Харків: ХНТУСГ, 2010

Рудич А.І.


Розвиток аграрних підприємств

на основі кластерного підходу

0,2

3.

Пісьмаченко Л.М., Васильєва В.Г., Яковенко І.В.

Сучасні інформаційні технології обліку та аудиту в управлінні підприємством

0,3

Інвестиції: практика та досвід.. – 2010. - № 9. – С. 32-36

4.

Пісьмаченко Л.М., Шевченко В.М.

Методичні підходи щодо розрахунків показників чисельності персоналу вузівських електронних бібліотек

0,3

Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - № 12. – С. 32-36

5.

Пісьмаченко Л.М., Яковенко І.В.

Використання облікової інформації для аналізу і оцінки якості кредитного портфеля в системі управління активними операціями банків

0,3

Економіка та держава. – 2010. - № 8. – С. 39-42

6.

Пісьмаченко Л.М.

Реформування системи державного управління на засадах концепції контролінгу

0,3

Вісник АМСУ. Серія: Державне управління. - № 2 (3), 2010. – С. 91-101.

7.

Верига Ю.А.

Сутність та класифікація витрат торгівлі: теорія і практика

0,3

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія „Економіка” Спеціальний випуск 29 (частина 2). – Ужгород, 2010. – 353с. – С.112-115.

8.

Верига Ю.А.

Вклад кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” у розвиток бухгалтерської науки (50-річчю заснування навчального закладу та 40-річчю кафедри бухгалтерського обліку і аудиту)

0,3

Журнал „Бухгалтерськийоблік і аудит”. – 2011. - № 4. – С.56-57


9.

Верига Ю.А.

Історія кафедри бухгалтерського обліку і аудиту та її вклад у розвиток університету

0,3

Університетський вісник ВНЗУ „Полтавський університет економіки і торгівлі”, №2 (36), травень 2011р., С.14-19

10.

Олійник О.В., Морозова Г.С.

Цінова еластичність попиту і пропозиції продукції сільського господарства як чинники стабілізації розвитку галузі


0,3

Агроінком. - № 3-4. – С. 13-18

11.

Олійник О.В., Морозова Г.С.

Сталість розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі


0,2

Економіка АПК. – 2010. - № 6. – С. 96-102.

12.

Олійник О.В., Юшко С.В.

Податковий кодекс України: оцінка змін в оподаткуванні


0,3

Вісник ХНАУ. – 2010. - № 8. – С. 3-13

13.

Олійник О.В., Олійник Т.І.

До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні

0,2

Економіка АПК. – 2011. - № 7. – С. 60-66.

14.

Маренич Т.Г., Луценко О.А. 

Державне регулювання технічного оновлення сільськогосподарських підприємств


0,3

Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. Вип. 104. – Х.: ХНТУСГ, 2010. – С. 31-40.

15.

Маренич Т.Г., Амбросов В.Я. 

Развитие интегрированных формирований на Украине


0,1

Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование. – М.: ВИАПИ им. А.А.Никонова, «Энциклопедия российских деревень», 2010. – С. 399-400

16.

Пономаренко О.Г.,

Канцедал Н.А.

Облікове супроводження ідентифікації видів ремонтних робіт

0,2

Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 55-58

17.

Пономаренко О.Г.,

Канцедал Н.А.

Про базові принципи господарського обліку в підготовці фахівців

0,1

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Випуск 1. Том 1. Економічні науки., Полтава, 2010

Єрмолаєва М.В., Скиданенко Ю.Д.

Амортизація основних засобів у фінансовому та податковому обліку


0,1

Остапенко Т.М.

Управлінський облік фінансування діяльності підприємства.


0,2

Красота О.Г.

Аспекти управлінського обліку експлуатації основних засобів


0,2

Гирява О.Я., Фесенко Д.М.

Особливості сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

0,2

Макаренко П.М., Сіренко О.В., Прийдак Т.Б.

Формування національного ринку цукру: поняття та структура


0,3

Сіренко О.В., Прийдак Т.Б.

Інвестування у розвиток цукробурякового виробництва


0,3

18.

Канцедал Н.А., Зоря О.П., Пилипенко Т.І.

Канцедал Н.А. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємств аграрного сектору та розробка стратегічних напрямів її підвищення

0,2

Економічний простір [Текст]: зб. наук. пр. – 2011. - № 48/1. – С.245-251

19.


Єрмолаєва М.В., Скиданенко Ю.Д.

Особливості обліку та відображення у звітності необоротних активів, утримуваних для продажу.

0,1

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії Випуск 2. Том 1. Економічні науки, Полтава, 2011

Остапенко Т.М.

Контроль нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску

0,2

Ігнатова Л.М.

Складання фінансового звіту суб’єктами малого підприємництва

0,2

Пойда Ю. М.

Документальне оформлення податкових перевірок. Методика нарахування штрафів та пені

0,3

Рудич А.І.

Оцінка ефективності та тенденції розвитку виробництва молоко - продукції підприємствами АПК Полтавського регіону

0,3

Гирява О.Я., Фесенко Д.М.

Єдиний внесок на соціальне страхування: порядок нарахування «лікарняних»

0,3

Прийдак Т.Б.

Проблеми відродження та розвитку цукробурякового виробництва: Наукові праці ПДАА. Вип. 2. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2011. – С. 231-236.

0,3

Красота О.Г., Гринь В.І., Пономаренко Т.В. Прийдак Т.Б.

Аспекти управлінського обліку експлуатації основних засобів : Наукові праці ПДАА. Вип. 1. – Т. 1. Економічні науки. – Полтава : ПДАА. – 2010. – С. 105-108.

0,3

20.


Лега О.В.

Баланс сільськогосподарських підприємств: історична ретроспектива методики складання


0,3

Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 6. – 2010 р.

21.

Лега О.В.

Економіко-правові аспекти матеріальної відповідальності облікових працівників

0,3

Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. - № 3. – Ч.2. – 296 с.

22.

Красота О.Г.

Аспекти удосконалення управлінського обліку використання та оновлення основних засобів у сільському господарстві

0,2

Вісник ХНТУСГ: економічні науки. – 2011. –

№ 112. – С. 385-391

Ліпський Р.В.

Сучасний стан та особливості організації превентивного контролю

0,3

в інших виданнях

^ У збірниках

1.

Ватуля І.Д.,

Дідко А.Ю.

Питання страхування фінансових ризиків в Україні

0,3

Полтава: ПДАА, 2011

2.

Ватуля І.Д.,

Дмитренко О.С.

Актуальні питання у сфері оплати праці

0,2

Полтава: ПДАА, 2011

Монографії

1.

Амбросов В.Я., Маренич Т.Г., Луценко О.А.

Відтворення та ефективне використання основних засобів

-

17

Х.: «Міськдрук», 2011. –

231 с.

2.

Маренич Т.Г., Гаврильченко О.В. 

Системне управління витратами у відтворювальних процесах агроформувань

17

Х.: «Міськдрук», 2011. –

251 с.

3.

Остапенко Т.М.

Управлінський облік дебіторської заборгованості за товарними операціями // Основні тенденції розвитку аграрної економіки : колективна монографія / Під ред. д.е.н., професора Ю. О. Нестерчук

0,2

Умань : Видавець “Сочинський”, 2011

Пойда Ю. М.

Порядок нарахування амортизації основних засобів згідно Податкового кодексу України


0,3

^ ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У 2010-2011 н.роціНазва підручника

Автори

Місце, назва, рік видання

В т.ч. надання грифу

1.

Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами

Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Беленкова М.І. та інші

К.: Алерта, 2011. – 1042 с.

З грифом

^ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ВИДАНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У 2010-2011 н.роціНазва навчального посібника

Автори

Місце, назва, рік видання

В т.ч. надання грифу

1.

Бухгалтерський облік

За заг. ред. проф. Ю.А. Вериги

Верига Ю.А.,

Виноградова М.О. та інші

К.: Центр учбової літератури, 2010. –

500 с.

Навчальний посібник з Грифом МОН України

2.

Фінансово-господарський контроль

Верига Ю.А., Пшенична А.Ж., Соболь Г.О.

Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 157 с.


Навчальний посібник з Грифом МОН України

3.

Фінансовий менеджмент: навчально-практичний посібник


Олійник О.В., Юшко С.В.,. Нагаєва Г.О

ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2010. –

112 с.

Навчальний посібник з Грифом МОН України

4.

Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України


Антипов В.І.,

Баранник Л.Б., Олійник О.В.,

Ярема Я.Р.

К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. –

592 с.

-

Схожі:

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconТематичний план наукового семінару кафедри радіомовлення І телебачення «Проблеми формування національного інформаційного простору України» на 2010/2011 навчальний рік
«Проблеми формування національного інформаційного простору України» на 2010/2011 навчальний рік
Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconТематичний план наукового семінару кафедри радіомовлення І телебачення «Проблеми формування національного інформаційного простору України» на 2010/2011 навчальний рік
«Проблеми формування національного інформаційного простору України» на 2010/2011 навчальний рік
Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconПлан організаційно-виховної роботи кафедри фізичного виховання та спорту на І семестр 2010-2011 н р
Затвердження плану організаційно-виховної роботи кафедри на 2010-2011 навчальний рік
Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconПлан організаційно-виховної роботи кафедри фізичного виховання та спорту на І семестр 2010-2011 н р
Затвердження плану організаційно-виховної роботи кафедри на 2010-2011 навчальний рік
Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconПлан методологічних семінарів кафедри основ права Українина 2010/2011 навчальний рік

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconГрафік проведення консультацій з курсових проектів (робіт) на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconГрафік проведення консультацій з курсових проектів (робіт) на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconГрафік проведення консультацій з магістерських робіт та дипломних проектів на 2010-2011 навчальний рік кафедри електропостачання та ресурсозбереження

Статті співробітників кафедри за 2010-2011 навчальний рік iconПро підготовку звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік Для організації І забезпечення підготовки звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік наказую
Сергієнко В. П., заступник першого проректора з науково-методичної роботи – голова робочої групи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи