“Затверджую” icon

“Затверджую”
Скачати 150.63 Kb.
Назва“Затверджую”
Дата16.07.2012
Розмір150.63 Kb.
ТипДокументи

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“Затверджую”


В.о. проректора з науково-виховної роботи

професор Ю.Т.Ахтемійчук

____”________________ _______ р.


Робоча навчальна програма


з клінічної токсикології


Факультет – фармацевтичний

Спеціальність – клінічна фармація

Курс – п’ятий

Лекцій – 10 год.

Практичних занять – 20 год.

Самостійна робота – 24 год.

Залік


Всього годин – 54 год.

Відробітки та консультації – 5 год.


Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри анестезіології та реаніматології

__ ___________ ______ р. (Протокол № __)


Завідувач кафедри д.мед.н., професор В.М.Коновчук


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з дисциплін хірургічного

та стоматологічного профілів, __ ___________ ______ р. (Протокол № __)


Голова предметної методичної комісії з дисциплін хірургічного

та стоматологічного профілів, д.мед.н., професор І.Ю.Полянський


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Викладання клінічної токсикології на фармацевтичному факультеті дозволить студентам мати цілісну уяву про клінічну токсикологію як про самостійний розділ клінічної медицини, яка вивчає і розробляє питання теорії і практики шкідливої дії хімічних і фізичних факторів на всі живі системи, дослідженням небажаних ефектів ліків та інших речовин на людський організм, оцінки безпеки або ризику їх використання.

Медична освіта не може вважатися закінченою без ознайомлення з сучасними методами екстракорпоральної штучної детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція, плазмаферез, плазмацитоферез, плазмосорбція, ультрафільтрація, гемо фільтрація, спленоперфузія та ін.), які широко використовуються в сучасній медицині термінальних станів не тільки для лікування гострих екзогенних отруєнь, але й для лікування розповсюджених синдромів екзогенної інтоксикації, які часто виникають при тяжких соматогенних захворюваннях.

Після закінчення фармацевтичного факультету лікар-фармацевт повинен мати чітку уяву про клінічну токсикологію, яка вивчає рух токсичних речовин в організмі: шляхи їх поступлення, розподіл, метаболічне перетворення (біотрансформація) і виведення. Лікар-фармацевт повинен вміти поставити діагноз гострого отруєння, оволодіти основними методами невідкладної допомоги при гострих отруєннях, основними принципами детоксикації і корекції порушень гомеостазу.

Клінічна токсикологія як наука тісно пов’язана з іншими фундаментальними дисциплінами – нормальною і патологічною фізіологією, біохімією, фармакологією та ін. Проблеми, які вивчає клінічна токсикологія, мають безпосереднє відношення до клінічних дисциплін – терапії, інфекційних захворювань тощо, що робить актуальною проблему тісної інтеграції клінічної токсикології з іншими дисциплінами.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


 1. Предмет і задачі клінічної токсикології. Предмет загальної і клінічної токсикології. Історія клінічної токсикології. Класифікація отрут і отруєнь.

 2. Характеристика дії отрут на організм. Загальні положення, термінологія. Токсикокінетика. Основні і додаткові фактори, що визначають розвиток отруєння.

 3. Загальні принципи діагностики гострих екзогенних отруєнь. Особливості діагностики гострих екзогенних отруєнь. Особливості діагностики хронічних отруєнь.

 4. Методи лікування отруєнь. Загальні принципи лікування гострих отруєнь. Методи активної детоксикації організму при гострих отруєннях. Методи підсилення природної детоксикації. Штучна детоксикація. Антидотна терапія.

 5. Токсичне пошкодження нервової системи. Психоневрологічні розлади: екзотоксична кома, токсична енцефалопатія, набряк мозку, інтоксикаційні психози. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 6. Токсичні пошкодження серцево-судинної системи. Основні поняття, термінологія і класифікація. Екзотоксичний шок, токсичне пошкодження серця. Лікування гострої серцево-судинної недостатності токсичної етіології.

 7. Токсичне пошкодження дихальної системи. Класифікація порушень системи дихання при екзогенних отруєннях. Порушення зовнішнього дихання, набряк легень, гіпоксія. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 8. Токсичне пошкодження печінки і нирок. Термінологія і класифікація. Токсична гепатопатія. Токсична нефропатія. Патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна допомога.

 9. Основні принципи лікування гострих отруєнь. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія. Еферентні методи детоксикації при гострих екзогенних отруєннях.

 10. Гострі отруєння лікарськими засобами: барбітуратами, транквілізаторами, трициклічними антидепресантами, наркотичними аналгетиками. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 11. Гострі отруєння алкоголем та його сурогатами (метиловий спиртом, етиленгліколем, дихлоретаном, чотирьоххлористим воднем). Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 12. Гострі отруєння фосфорорганічними сполуками. Хімічні властивості ФОС, механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 13. Гострі отруєння токсичними газами (монооксидом вуглецю, сірководнем, азотом, оксидом азоту) та хімічними речовинами припікаючої дії (оцтовою кислотою, неорганічними кислотами та лугами, окислювачами). Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.
^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

КЛІНІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ

5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”п/п

Тема

К-сть год.

1.

Предмет і задачі клінічної токсикології. Класифікація отрут і отруєнь. Характеристика дії отрут на організм. Загальні принципи діагностики гострих екзогенних отруєнь.


2

2.

Загальні принципи лікування гострих отруєнь. Методи підсилення природної детоксикації, штучна детоксикація, антидотна терапія.


2

3.

Токсичне пошкодження нервової системи: екзотоксична кома, токсична енцефалопатія, набряк мозку, інтоксикаційні психози. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія.


2

4.

Токсичні пошкодження серцево-судинної та дихальної систем: первинний токсикогенний колапс, екзотоксичний шок, токсичне пошкодження серця, порушення зовнішнього дихання, набряк легень, гіпоксія. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія.


2

5.

Токсичне пошкодження печінки і нирок. Патогенез, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна допомога.


2
Всього

10^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

КЛІНІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ

5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”п/п

Тема

К-сть год

1.

Основні принципи лікування гострих отруєнь. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія. Еферентні методи детоксикації при гострих екзогенних отруєннях.


4

2.

Гострі отруєння лікарськими засобами: барбітуратами, транквілізаторами, трициклічними антидепресантами, наркотичними аналгетиками. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.


4

3.

Гострі отруєння алкоголем та його сурогатами (метиловий спиртом, етиленгліколем, дихлоретаном, чотирьоххлористим воднем). Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.


4

4.

Гострі отруєння фосфорорганічними сполуками. Хімічні властивості ФОС, механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.


4

5.

Гострі отруєння токсичними газами (монооксидом вуглецю, сірководнем, азотом, оксидом азоту) та хімічними речовинами припікаючої дії (оцтовою кислотою, неорганічними кислотами та лугами, окислювачами). Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.


4
Всього

20^

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


САМІСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

КЛІНІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ

5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”п/п

Назва теми

К-сть годинГострі отруєння важкими металами. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

6Гострі отруєння сполуками аніліну. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

6Гострі отруєння токсикантами рослинного походження. Гострі отруєння блідою поганкою, червоним мухомором. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

6Гострі отруєння важкими токсикантами тваринного походження. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

6Всього

24

ПЕРЕЛІК

^ НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ

КЛІНІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”


Кафедра анестезіології, реаніматології та урології БДМА розташована на лікувальних базах обласної клінічної лікарні та ЛШМД м. Чернівці. Теоретична та практична частина занять проводиться на учбових базах ЛШМД м. Чернівці, в учбових аудиторіях, кімнатах, операційних та палатах інтенсивної терапії, які забезпечені необхідним навчально-методичним матеріалом, фантомами, муляжами, таблицями, буклетами. Лекційний матеріал читається в лекційному залі розрахованому на 100 місць, на базі шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Сучасні інструментальні методи обстеження хворих опановуються студентами в відповідних спеціалізованих відділеннях ВАРІТ, реанімаційному залі.

При викладанні лекційного матеріалу, проведенні практичних занять, самостійної та позааудиторної роботи використовується:1

Таблиці

8

2

Функціональне ліжко з набором білизни

1

3

Фантоми

4

4

Муляжі

6

5

Шприци (різних конструкцій)

2

6

Пінцети, корнцанги

4

7

Крапельниці для інфузійно-гемотрансфузійної терапії

1

8

Підкладні судна

4

9

Сечоприймачі

6

10

Грілки

4

11

Міхур для льоду

2

12

Гумові груші

6

13

Газовідвідна труба

4

14

Зонди дуоденальні

4

15

Зонди шлункові

4

16

Катетер для сечового міхура

2

17

Катетер для венепункції

1

18

Напальчники (рукавички)

2

19

ЕКГ-аппарат

1

20

Дозатор лікарських речовин

1

21

Термометри

5

22

Бланки (температурного листа, листок призначень, історія хвороби, карта вибулого із стаціонару, документація медичного поста, маніпуляційного кабінету, наркозна карта та лист інтенсивної терапії).
23

Джгут

10

24

Стандартні сироватки для визначення групи крові

1

25

Шприц Жане

1

26

Лампа ртутно-кварцева (портативна)

1

27

Калоприймачі

1

28

Роторозширювач

1

29

Язикотримач

1

30

Електровідсмоктувач

1

31

Апарат штучного дихання

1

32

Сфігмоманометр

5

33

Дефібрілятор

1ПЕРЕЛІК Питань до заліку З ДИСЦИПЛІНИ ^ “КЛІНІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ” 1. Предмет і задачі клінічної токсикології.

 2. Класифікація отрут і отруєнь.

 3. Характеристика дії отрут на організм.

 4. Загальні принципи діагностики гострих екзогенних отруєнь.

 5. Загальні принципи лікування гострих отруєнь.

 6. Еферентні методи детоксикації при гострих екзогенних отруєннях.

 7. Антидотна терапія.

 8. Токсичне пошкодження нервової системи: екзотоксична кома, токсична енцефалопатія, набряк мозку, інтоксикаційні психози.

 9. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія при токсичному пошкодженні нервової системи.

 10. Токсичні пошкодження серцево-судинної системи.

 11. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія при токсичному пошкодженні серцево-судинної системи.

 12. Токсичні пошкодження дихальної системи.

 13. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія при токсичному пошкодженні дихальної системи.

 14. Токсичне пошкодження печінки.

 15. Токсичне пошкодження нирок.

 16. Гострі отруєння барбітуратами. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 17. Гострі отруєння транквілізаторами. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 18. Гострі отруєння трициклічними антидепресантами. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 19. Гострі отруєння наркотичними аналгетиками. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 20. Гострі отруєння алкоголем. Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 21. Гострі отруєння сурогатами алкоголю (метиловий спиртом, етиленгліколем, дихлоретаном, чотирьоххлористим воднем). Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 22. Гострі отруєння фосфорорганічними сполуками. Хімічні властивості ФОС, механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 23. Гострі отруєння токсичними газами (монооксидом вуглецю, сірководнем, азотом, оксидом азоту). Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.

 24. Гострі отруєння хімічними речовинами припікаючої дії (оцтовою кислотою, неорганічними кислотами та лугами, окислювачами). Механізм дії, клініка, діагностика, невідкладна допомога та інтенсивна терапія.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Оцінки виставляються в залежності з вимогами до професійної підготовки, виходячи із існуючих навчальних планів і програм з урахуванням конкретної дисципліни.

^ Оцінку “зараховано” одержує студент, який досконало знає програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих помилок у відповідях на запитання, правильно використовує теоретичні знання та практичні навички при догляді і спостереженні за хворими у відділенні реанімації.

^ Оцінку “не зараховано” одержує студент, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено, з труднощами виконує практичні роботи.


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКУ

з клінічної токсикології

у студентів V курсу фармацевтичного факультету


До заліку допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості і виконали програму в повному об’ємі, про що ставиться відмітка “зараховано” в залікову книжку. Залік проводиться в два етапи.


І етап. Контроль практичної підготовки здійснюється шляхом перевірки оволодівання методами фізичного обстеження хворого та практичних навичок із серцево-легенево-мозкової реанімації на тренажерах (по Сафару).


ІІ етап. Співбесіда за білетною програмою.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ДИСЦИПЛІНИ

КЛІНІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-ГО КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ”


 1. Непрямий масаж серця.

 2. Прийоми відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів.

 3. Штучне дихання рот-до-рот, рот-до-носа.

 4. Пункція периферичних судин.

 5. Підготовка системи до внутрішньовенної інфузії.

 6. Промивання шлунка.

 7. Зондування шлунка.

 8. Антидотна терапії при гострих отруєннях.

 9. Метод форсованого діурезу.^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

 1. Лужников Е.А. Клиническая токсикология: Учебник для студентов медицинских вузов. – Изд. 3-е, перераб. и допол. – М.: Медицина, 1999. – 416 с.

 2. Наказ від 03.07.2006 №435 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Токсикологія”

 3. Наказ від 17.01.2005 №24 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Медицина невідкладних станів”


Додаткова:


 1. Керівництво з токсикології отруйних речовин / Під ред. С.М.Голікова. – М.: Медицина, 1987.

 2. Клиническая токсикология лекарственных средств: Холинотропные препараты / Сост. Крылов С.И. Подгот. Петров А.Н. – СПб: Лань, 1999. – 160 с.

 3. Лудевик Р., Лос К. Острые отравления / Пер. с нем. – М.: Медицина, 1983. – 559 с.

 4. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления. Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1989.- 430 с.

 5. Неотложная помощь при острых отравлениях. Справочник по токсикологии / Под редакцией С.Н.Голикова – М.: Медицина, 1978. – 312 с.

 6. Эфферентные методы лечения острых отравлений / Под ред. И.К.Деденко. – К.: Нора-принт, 1997. – 336с.

 7. Руководство по интенсивной терапии. Под. ред. Трещинского А.И., Глумчера Ф.С., Киев: Вища школа, 2004. – 546 с.

 8. Руководство по анестезиологии. Учебное пособие/ Под ред. Ф.С.Глумчера, Ф.С.Трещинского. – Киев: Медицина, 2008 – 608 с.

Схожі:

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“Затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“Затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“Затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи