Харківська національна академія міського господарства icon

Харківська національна академія міського господарства
НазваХарківська національна академія міського господарства
Сторінка9/9
Дата02.06.2012
Розмір1.5 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ Список використаної літератури


1. Шестоперов С.В. Долговечность бетона. – М., 1960.

2. Горчаков Г.И., Капкин М.М., Скрамтаев Б.Г. Повышение морозостойкости бетона в конструкциях промышленных гидротехнических сооружений. – М.: Стройиздат, 1965. – 195 с.

3. Подвальный А.М. Расчетная оценка факторов, влияющих на морозостойкость бетона // Инж.-физ. журн. 1974. 16, № 6. – С. 1034-1042.

4. Ратинов В.Б., Розенбург Т.И. Добавки в бетон. – М., 1989. – 208 c.

5. Москвин В.М., Рояк Г.С. Коррозия бетона под действием щелочей цемента на кремнезем заполнителей. М.: Госстройиздат, 1962.- 164 с.

6. Кинд В.В. Коррозия цементов и бетона в гидротехнических сооружениях. – М.-Л., 1955.

7. Москвин В.М., Иванов Ф.М., Алексеев С.Н., Гузеев Е.А. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. – М.: Стройиздат, 1980.- 536 с.

8. Бабушкин В.И., Коломацкий А.С., Ряполов В.П. Диаграмма состояния системы CaO – Al2O3 – SO3 – H2O / ЖПХ, 1990.- Т. 63, № 6.- С. 1225-1230.

9. Минас А.И. К вопросу о механизме корродирования строительных материалов солями и щелочами // Доклад на Всесоюз. науч.-техн. совещ. По солевой коррозии. – Минск, 1965. – С. 50-58.

10. Pettrocokino M.D. Les differents aspects de la corrosion de l’armature dans les constructions ef en beton precontraint // Annales de J. Inst. Techn. Du Batiment et des Trav. Publ. 1960. № 153. P. 915-936.

11. Pourbaix M. Thermodynamics of dilute aqueous solutions. London: Edward Arnold and Co, 1949. – 224 p.

12. Бабушкин В.И. Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа. - Харьков, 1989.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

для самостійної роботи студентів


 1. Москвин В.М. и др. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты. - М., 1980.

 2. Бабушкин В.И. Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа. - Харьков, 1989.

 3. Чехов А.П., Глущенко В.М. Захист будівельних конструкцій від корозії. - К., 1994.

 4. Сафрончик В.І. Захист від корозії будівельних конструкцій і технологічного устаткування. - Л., 1988.

 5. Игнатьев Г.А., Михайлова А.А. Защита техники от коррозии, старения и биоповреждений. Справочник. - М., 1987.

 6. Чернявський В.Л. Підвищення антикорозійних властивостей бетону. - К., 1983.

 7. Коррозия. Справочник Под ред. Л.Л. Шрайдера. – М., 1981.

 8. Балалаев Г.А.и др. Производство антикоррозионных работ в промышленном строительстве. – М., 1973.

 9. Герасимов В.В. Прогнозирование коррозии металлов. – М., 1989.

 10. Юхневич Р. и др. Техника борьбы с коррозией. – Л., 1978.

 11. Полак А.Ф. Физико-химические основы коррозии железобетона. – Уфа, 1982.

 12. Шнейдерова В.В. Исследование проницаемости лакокрасочных покрытий в агрессивных средах. – Труды НИИЖБ. – М., 1977, № 23.

 13. Бланчик Р., Занова В. Микробиологическая коррозия .- М.: Химия, 1965.

 14. Горшин С.Н. Экологические аспекты биоразрушений и меры защиты деревянных конструкций. – М.: Стройиздат, 1984.

 15. Штарк И., Вихт Б Долговечность бетона. – К.: Оранта, 2004.

ТЕМИ

для самостійної роботи студентів з курсу

Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій”


 1. Вимоги до будівельних матеріалів для забезпечення їх довговічності.

 2. Класифікація руйнівних факторів будівельних матеріалів і конструкцій.

 3. Характеристика бетону і залізобетону як об’єкта корозії.

 4. Корозійна стійкість залізобетонних конструкцій в агресивному промисловому середовищі.

 5. Різновиди фізичної корозії будівельних матеріалів.

 6. Характеристика природних і промислових рідких агресивних середовищ відносно бетонних конструкцій.

 7. Характеристика твердих агресивних середовищ відносно бетонних і металевих конструкцій.

 8. Корозія і захист арматури в залізобетонних конструкціях.

 9. Атмосферна корозія у промислово-цивільному будівництві.

 10. Фізико-хімічні процеси протікання хімічної корозії бетону і залізобетону.

 11. Принцип дії інгібіторів для захисту будівельних конструкцій від корозії.

 12. Класифікація видів хімічної корозії бетону і механізм її протікання.

 13. Магнезіальна корозія бетону і способи захисту від неї.

 14. Електрохімічна корозія арматури в залізобетонних конструкціях та захист від неї.

 15. Електрокорозія бетону та залізобетону. Методи захисту.

 16. Корозія залізобетонних конструкцій у нафтохімічної промисловості.

 17. Корозія і захист арматури залізобетонних трубопроводів.

 18. Забезпечення довговічності залізобетонних конструкцій при реконструкції.

 19. Проектування захисту металевих будівельних конструкцій від корозії.

 20. Антикорозійний захист металевих конструкцій.

 21. Діагностика ушкоджень і методи відновлення експлуатаційних властивостей будівельних матеріалів і конструкцій.

 22. Способи боротьби з біокорозією конструкцій з деревини.

 23. Гідрофобізація – як засіб захисту від біокорозії.

 24. Захист устаткування від біоушкодження в харчовій промисловості.

 25. Корозія полімерних та гумових будівельних матеріалів і виробів.

 26. Види біоушкоджень промислової продукції будівельного призначення.

 27. Протикорозійні покриття у будівництві.

 28. Класифікація і властивості антикорозійних лакофарбових покриттів.

 29. Механізм дії біогенних видів корозії.

 30. Захисна дія антикорозійних ґрунтовок.Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій: Конспект лекцій для студентів спец. (7.092101 „Промислове і цивільне будівництво”, 7.092103 „Міське будівництво та господарство”).


Автор: Олена Володимирівна Кондращенко


Редактор М.З. Аляб’єв

Коректор З.І. Зайцева


Відповідальний за випуск: Рищенко Т.Д.


План 2005, поз. 81

Підп. до друку 22.04.05 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 4,5 Обл.-вид. арк. 5,0

Замовл. №_______ Тираж100 прим. Ціна договірна

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Основи пожежної безпеки” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво»”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи