Вид видання (монографія, стаття, тези) icon

Вид видання (монографія, стаття, тези)
НазваВид видання (монографія, стаття, тези)
Мирна О.В
Дата16.07.2012
Розмір82.8 Kb.
ТипДокументи

Вид видання (монографія, стаття, тези)

Назва

Автори

Обсяг, д.а.

Журнал, зб. праць, місце видання, рік, сторінки

Тези

Принципи стратегії та практики місцевого самоврядування

Мирна О.В.

0,1

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Удосконалення управління ресурсами підприємств АПК в умовах глобалізації економіки”, ПДАА (26-27 листопада 2008 р.). – Полтава: РВВ ПДАА, 2008.- С.159-161.

Тези

Стан енергетичної безпеки України

Мирна О.В.

0,1

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України» (м.Полтава, 7-8 квітня 2009 року). – Полтава. – 2009. – 138с. С.69-71.

Стаття

Енергетична безпека як складова системи економічної безпеки підприємств м’ясної промисловості

Мирна О.В.
Вісник ХНТУСГ. – 2009.

Тези

Енергетична ревізія як процедура визначення енергопотреб і шляхів їх оптимізації

Мирна О.В.

0,1

Матеріали конференції професорсько-викладацького складу за результатами науково-дослідної роботи за 2008 рік (22-23 квітня 2009р.). Факультет економіки та менеджменту. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 154с. С.72-74.

Тези

Аналіз енерговитрат у підприємствах м’ясної промисловості

Мирна О.В.

0,1

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», 5-6 червня 2009р. (Частина ІІ) – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 238с. С.43-45

Стаття

Психологічні аспекти організації праці менеджера з управління проектами

Олексенко Л.В., Касян А.О., Мирна О.В.

0,38

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.. 90. – Харків: ХНТУСГ. – 2009. – 316 с., С. 145 – 152.

Стаття

Проекція регіонально-адміністративного менеджменту на площину обласних центрів зайнятості: регіональне управління трудовими ресурсами, реалізація функцій управління персоналом

Сердюк О.І., Мирна О.В., Сердюк О.Г.

0,67

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.. 90. – Харків: ХНТУСГ. – 2009. – 316 с., С. 190 – 202.

Стаття

Управлінські аспекти організації праці корпоративного секретаря як посадової особи акціонерного товариства

Сердюк О.І., Мирна О.В., Сердюк О.Г.

0,50

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.. 90. – Харків: ХНТУСГ. – 2009. – 316 с., С. 202 – 211.

Стаття

Методичний інструментарій організації праці менеджера як складова управління персоналом

Сердюк О.І., Олексенко Л.В., Мирна О.В.

0,28

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.. 90. – Харків: ХНТУСГ. – 2009. – 316 с., С. 211 – 216.

Стаття

Тенденції і закономірності використання енергоресурсів у підприємствах м’ясної промисловості

Мирна О.В.

0,39

Інноваційна економіка. – 2009. - №2. – С. 139-146.

Стаття

Роль інституту самоврядування в регіональному управлінні

Лозинська Т.М., Мирна О.В.

0,2

Вісник Полтавської державної аграрної академії. - Полтава: ПДАА, 2010 р.

Стаття

Ефективність використання персоналу в сільськогосподарських підприємствах

Сердюк О.І, Мирна О.В.

0,5

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гржицького. Серія «Економічні науки». Т.13, №1 (47). Частина 2. Львів, 2011. С. 241-249.

Стаття

Прийняття рішень щодо застосування інноваційних джерел альтернативного енергозабезпечення підприємств

Сердюк О.І, Мирна О.В.

0,5

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип.. 2. – Т..1.. Економічні науки. – Полтава, ПДАА. – 2011. - С. 280-290.

Стаття

Підвищення надійності функціонування системи енергозабезпечення підприємств м’ясної промисловості

Мирна О.В.

0,4

Матеріали конференції «Інноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери», присвяченої 50-річчю економічного факультету Полтавської державної аграрної академії (30.09.2010 рік, м. Полтава). – Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 104. – Харків ХНТУСГ. – 2010. – С. 331–337.

Стаття

Методичні особливості ефективності використання основних фондів

Перебийніс В.І., Мирна О.В.

0,4

Вісник СНАУ. Випуск 9/2, 2010. Секція «Економіка та менеджмент». – Суми: 2010.- С.96-99.

Навчальний посібник

Менеджмент персоналу. Практикум: Навчальний посібник 

О. І. Сердюк, Т. О. Сазонова, О. В. Мирна, В. О. Осташо-ва, І. М. Шупта
Полтава: СПДФО Гаража М.Ф., 2011.-344 с.

Гриф Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Рішення від 17.01.11 3 1/11-267

Монографія

Інноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери

За заг. редакцією Лозинської Т.М.

7,1

Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – 172 с.Інформація про видання навчально-методичної літератури

№ п/п

Назва методичних розробок

Автори

Рік видання

Обсяг др. арк.

1

Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Організація праці менеджера”

Мирна О.В., Осташова В.О.

2007

8,0

2

Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Регіонально-адміністративний менеджмент”

Мирна О.В.

2008

7,2

3

Навчально-методичний комплекс з дисципліни „Менеджмент”

Дорофєєв О.В., Осоченко І.В., Лєщина О.Г.,

Мирна О.В., Шупта І.М., Воронько Т.В.

2008

6,0

4

Опорний конспект лекцій з дисципліни Регіонально-адміністративний менеджмент для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій» (ОКР «Бакалавр»), «Адміністративний менеджмент» (ОКР «Магістр»)- Полтава, 2009. – 88с.

Мирна О.В.

2009

4,5

5

Засоби діагностики якості знань випускників та програма державного іспиту за фаховим напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент організацій» ОКР «Бакалавр» - Полтава: ПДАА, 2009. – 252с.

Галич О.А., Шмиголь Ю.В., Шульга Л.В., Сосновська О.А., Дядик Т.В., Хурдей В.Д., Шульженко І.В., Коваленко Г.П., Ковбаса О.О., Русанова Г.М., Єгорова О.В., Черненко Л.В., Щетініна Т.О., Помаз О.М., Шупта І.М., Мирна О.В., Грубіч Н.К.

2009

10,5

6.

Методичні рекомендації по виконанню індивідуальних науково-дослідних завдань з дисципліни «Регіонально-адміністративний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр» , «Адміністративний менеджмент», ОКР «Магістр»- Полтава , 2009. – 26 с.

Мирна О.В.

2009

1

7.

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт напрям підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальність 7.050201 «Менеджмент організацій», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», Полтава

Мирна О.В., Михайлова О.С., Сердюк О.І.

2010

5,5

8.

Методичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт напрям підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальність 8.050201 «Менеджмент організацій», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», Полтава

Мирна О.В., Михайлова О.С., Сердюк О.І.

2010

6,0

9.

Методичні рекомендації щодо виконання магістерських робіт спеціальність «Менеджмент організацій», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», Полтава

Мирна О.В., Михайлова О.С., Сердюк О.І.

2011

6,0

10.

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт спеціальність «Менеджмент організацій», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», Полтава

Мирна О.В., Михайлова О.С., Сердюк О.І.

2011

6,0

11.

Ризики в менеджменті та антикризове управління: Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за напрямком 6.030601 «Менеджмент», Полтава

Олексенко Л.В., Мирна О.В., Федірець О.В.

2011

5,3

Схожі:

Вид видання (монографія, стаття, тези) iconІнформація про наукові праці співробітників та студентів кафедри інформатики, опублікованих 2007 році № п/п Автор Заголовок Точна назва видання
Вид роботи (учб. Посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconАвторська довідка
Вид матеріалу: монографія, стаття, доповідь, тези доповіді тощо
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconМонография 464 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconМонография 464 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconПольша Lublin
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconМонография 464 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconМонография 256 с
Вид роботи (навч посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconМонография 256 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconПерелік публікацій
Вид роботи (учб. Посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат.)
Вид видання (монографія, стаття, тези) iconМонография 256 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи