Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В icon

Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В
Скачати 181.25 Kb.
НазваПитання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В
Дата16.07.2012
Розмір181.25 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСКЛАДАННЯ З ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ


Дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А.В.

 1. Національні стандарти США в галузі фізичного виховання.

 2. Порівняльний аналіз стандартів фізичного виховання в США, України та Росії.

 3. Філософські основи фізичного виховання.

 4. Теоретичні основи фізичного виховання.

 5. Нормативні основи фізичного виховання.

 6. Психологічні основи фізичного виховання.

 7. Соціологічні основи фізичного виховання.

 8. Порівняльна характеристика теоретичних основ фізичного виховання в США, Україні та Росії.

 9. Критерії ефективності фізичного виховання в шкільній системі США.

 10. Вимоги до викладача фізичного виховання у загальноосвітньої системі України та Росії.

 11. Стандарти у галузі фізичного виховання та принципи створення програми фізичного виховання для шкіл в США.

 12. Тенденції створення програм з фізичного виховання для шкіл США.

 13. Порівняльна характеристика принципів побудови програм з фізичного виховання для шкіл в США, Україна та Росії.

 14. Оцінювання та тестування в фізичному вихованні у школах США.

 15. Методики викладання фізичного виховання.

 16. Порівняльна характеристика систем оцінювання у фізичному вихованні в школах США, України та Росії.

 17. Тематичне планування в фізичному вихованні.

 18. Створення колективу у фізичному виховані.

 19. Використовування різних стилів викладання та моделей заняття з фізичного виховання.

 20. Оцінювання ефективності викладача майбутнього вчителя з фізичного виховання.


Дисципліна „Загальна теорія підготовки спортсменів”

(10 семестр), доцент Саєнко В.Г.

 1. Розкрити історичні передумови формування теорії підготовки спортсменів.

 2. Термінова акліматизація й реакліматизація спортсменів при підготовці в горах.

 3. Харчування й харчові добавки в системі підготовки спортсменів.

 4. Розкрити сучасну систему знань підготовки спортсменів й охарактеризувати напрямки вдосконалювання.

 5. Адаптація людини до висотної гіпоксії й форми гіпоксичного тренування.

 6. Матеріально-технічне забезпечення підготовки й змагань.

 7. Реакції організму спортсмена в умовах високих температур й адаптація спортсмена до умов жари та холоду.

 8. Зміни стану організму спортсмена та тренування і змагання в різний час доби.

 9. Засоби відновлення та стимуляції працездатності в системі підготовки спортсменів.

 10. Історичні передумови формування теорії підготовки спортсменів.

 11. Формування загальної теорії підготовки спортсменів.

 12. Методологічні аспекти побудови теорії підготовки спортсменів.

 13. Сучасна система знань підготовки спортсменів.

 14. Напрямки вдосконалювання системи підготовки спортсменів.

 15. Адаптація людини до висотної гіпоксії.

 16. Працездатність і спортивні результати в гірських умовах.

 17. Форми гіпоксичного тренування.

 18. Оптимальна висота для підготовки в гірських умовах.

 19. Термінова акліматизація спортсменів при підготовці в горах.

 20. Реакліматизація й деадаптація спортсменів після повернення з гір.

 21. Штучне гіпоксичне тренування в системі підготовки спортсменів.

 22. Тренування в горах і штучне гіпоксичне тренування в системі річної підготовки спортсменів.

 23. Пристосування спортсмена в умовах різних температур навколишнього середовища.

 24. Реакції організму спортсмена в умовах високих температур.

 25. Адаптація спортсмена до умов спеки.

 26. Реакції організму спортсмена в умовах низьких температур.

 27. Адаптація спортсмена до умов холоду.

 28. Підготовка й змагання в умовах високих і низьких температур.

 29. Тренування й змагання при різних погодних умовах.

 30. Добові зміни стану організму спортсмена.

 31. Тренування й змагання в різний час доби.

 32. Десинхронізація циркадних ритмів організму спортсмена після тривалих перельотів.

 33. Ресінхронізація циркадних ритмів організму спортсмена після тривалих перельотів.

 34. Тренування й змагання при різних погодних умовах.

 35. Десинхронізація й ресинхронізація циркадних ритмів організму спортсмена після далеких перельотів.

 36. Допінг у спорті: історія, стан, перспективи.


Дисципліна „Олімпійський та професійний спорт”,

(5 курс Ф.В. Ровенькі (оч. і заоч.), доцент Саєнко В.Г.

 1. Основні принципи видів спорту.

 2. Олімпійська хартія.

 3. Загальна структура міжнародної олімпійської системи.

 4. Штаб-квартира МОК.

 5. Цілі й завдання МОК.

 6. Комплектування й обов’язки членів МОК.

 7. Основні органи МОК.

 8. Олімпійські конгреси.

 9. Міжнародні спортивні федерації.

 10. Основи діяльності НОК.

 11. НОК у системі керування олімпійським спортом у різних країнах.

 12. Регіональні, континентальні й інші ігри.

 13. Сутність спортсмена аматора.

 14. Комерціалізація олімпійського спорту.

 15. Професіоналізація олімпійського спорту.


Дисципліна „Основи наукових досліджень” (5 курс Ф.В., О.П.С. (оч. і заоч.), Ф.В. Ровенькі, Старобельск), доцент Саєнко В.Г.

 1. Що таке наука, яким є її предмет?

 2. Охарактеризуйте головну функцію науки.

 3. Назвіть три групи галузей знань, які виділяють при класифікації наук.

 4. У чому полягають особливості фундаментальних і прикладних наук?

 5. Хто належить до категорії наукових і науково-педагогічних працівників?

 6. Охарактеризуйте динаміку зростання наукових і науково-педагогічних працівників у 90-х роках XX ст.

 7. Реалізація яких заходів забезпечить організаційно-функціональну трансформацію науково-технічного потенціалу України?

 8. Розкрийте економічну сутність та механізм дії науково-технічних зон.

 9. Охарактеризуйте основні напрямки і форми міжнародної науково-технічної співпраці України.

 10. Якою є мотивація наукової праці?

 11. Назвіть найбільш характерні психологічні риси особистості вчених.

 12. Які вимоги до організації розумової праці вченого?

 13. Наведіть приклади з творчого життя відомих вчених та їх вислови щодо успіху в науці.

 14. Назвіть основні етапи організації наукових досліджень.

 15. Чим зумовлена необхідність дотримання послідовності етапів організації наукового дослідження?

 16. Якою є послідовність роботи з вибору теми дослідження?

 17. Назвіть основні вимоги до теми дослідження та її формулювання.

 18. Охарактеризуйте необхідний ступінь конкретизації проблеми дослідження.

 19. Опишіть послідовність та схему розробки структури проблеми дослідження.

 20. Назвіть основні складові форми календарного плану-графіка наукового дослідження.

 21. Якими є загальновідомі правила обґрунтування теми наукового дослідження?

 22. Визначте сутність і принципи реалізації системного підходу в дослідженні.

 23. Охарактеризуйте три великі групи методів наукового пізнання.

 24. Предмет і сутність науки та її головна функція.

 25. Класифікація наук.

 26. Організація науково-дослідної діяльності в Україні.

 27. Підготовка кадрів та їх зайнятість.

 28. Міжнародна науково-технічна співпраця України.

 29. Виховання творчих здібностей.

 30. Основні психологічні риси діяльності вчених.

 31. Особливості розумової праці вченого.

 32. Сутність та основні етапи організації досліджень.

 33. Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження.

 34. Конкретизація проблеми дослідження.

 35. Основи методики планування наукового дослідження.

 36. Основні групи загальних методів дослідження.

 37. Основні наукові терміни.


Дисципліна „Основи юнацького спорту”

(1-2 курс О.П.С.), доцент Саєнко В.Г.

1 курс 1 семестр

 1. Спортивна підготовка як педагогічна система комплексного впливу.

 2. Зміст системи багаторічної спортивної підготовки.

 3. Сучасні вимоги до професійної діяльності тренера юних спортсменів.

 4. Про структуру спортивних здібностей й обдарованості.

 5. Системний підхід у вивченні здібностей й обдарованості в спорті.

 6. Виховна функція спортивної підготовки.

 7. Зміст системи багаторічної спортивної підготовки.

 8. Навчання в системі спортивної підготовки.

 9. Загартовування організму.

 10. Сучасні вимоги до професійної діяльності тренера юних спортсменів.

 11. Визначення спортивних здібностей й обдарованості.

 12. Денний режим і харчування.

 13. Навчання в системі спортивної підготовки.

 14. Фізична підготовка і її вікова спрямованість.

 15. Денний режим і харчування.

 16. Загартовування організму.

 17. Психорегуляція.

1 курс 2 семестр

 1. Швидкісні здібності.

 2. Витривалість.

 3. Гнучкість.

 4. Спритність.

 5. Ігрове спортивне тренування.

 6. Спортивно-ігрове тренування.

 7. Кругове спортивне тренування.

 8. Вплив холеричного темпераменту на спортивні здібності.

 9. Вплив флегматичного темпераменту на спортивні здібності.

 10. Вплив сангвінічного темпераменту на спортивні здібності.

 11. Вплив меланхолічного темпераменту на спортивні здібності.

 12. Виховна функція спортивної підготовки.

 13. Основи вікової періодизації загальної величини тренувальних навантажень.

 14. Вплив холеричного темпераменту на спортивні здібності.

 15. Навчання в системі спортивної підготовки.

 16. Вікові особливості періодизації тренувальних навантажень вибіркової спрямованості.

 17. Вплив флегматичного темпераменту на спортивні здібності.

 18. Поняття о вікової періодизації загальної величини тренувальних навантажень.

 19. Початкова спортивна підготовка.

 20. Попередня базова спортивна підготовка.

 21. Спеціалізована базова спортивна підготовка.

 22. Тренувальне навантаження вибіркової спрямованості.

 23. Сила й швидкісно-силові здібності.

2 курс 3 семестр

 1. Тип нервової системи та спортивні здатності різних типологічних груп.

 2. Самомасаж юного спортсмена.

 3. Планування тренувальних навантажень різної спрямованості з урахуванням віку, статі й середнього фізичного розвитку.

 4. Педагогічне спостереження.

 5. Психофізіологічні передумови розвитку спортивних здатностей.

 6. Технологія планування тренувальних навантажень.

 7. Тестування спортивної підготовленості

 8. Самомасаж юного спортсмена.

 9. Середній фізичний розвиток.

 10. Прискорений фізичний розвиток.

 11. Уповільнений фізичний розвиток.

 12. Технологія планування тренувальних навантажень.

 13. Педагогічне спостереження.

 14. Тестування спортивної підготовленості.

 15. Психофізіологічні передумови розвитку спортивних здатностей.


Дисципліна „Теорія і методика олімпійського спорту”

(4 курс 7 семестр), доцент Саєнко В.Г.

 1. Олімпійські конгреси.

 2. Міжнародний олімпійський комітет.

 3. Олімпійських рух і підготовка національної команди України.

 4. Олімпійська хартія.

 5. Національний олімпійський комітет і міжнародні спортивні федерації.

 6. Олімпійських рух і підготовка національної команди Росії.

 7. Основні принципи видів спорту.

 8. Олімпійська хартія.

 9. Загальна структура міжнародної олімпійської системи.

 10. Штаб-квартира МОК.

 11. Мета й завдання МОК.

 12. Комплектування й обов’язки членів МОК.

 13. Основні органи МОК.

 14. Олімпійські конгреси.

 15. Міжнародні спортивні федерації.

 16. Основи діяльності НОК.

 17. НОК у системі управління олімпійським спортом у різних країнах.

 18. Регіональні, континентальні та інші ігри.

 19. Уявлення про спортсмена аматора.

 20. Проблема аматорства в олімпійському спорті.

 21. Комерціалізація олімпійського спорту.

 22. Професіоналізація олімпійського спорту.

 23. Рішення проблеми аматорства й професіоналізму в олімпійському спорті.

 24. Президенти міжнародного олімпійського комітету і їхня роль у розвитку олімпійського спорту.

 25. Олімпійський рух у різних країнах.

 26. Олімпійська підготовка національних команд у різні періоди.


Дисципліна „Теорія і методика олімпійського спорту”

(4 курс 8 семестр), доцент Саєнко В.Г.

 1. Олімпійський спорт і політика.

 2. Економічна діяльність МОК і економічні програми організації й проведення Олімпійських ігор.

 3. Боротьба із застосуванням допінгу в спорті.

 4. Боротьба з апартеїдом у спорті.

 5. Масовий спорт.

 6. Спортивні споруди й охорона навколишнього середовища в олімпійському спорті.

 7. Основні напрямки діяльності МОК.

 8. Єдність олімпійського руху – головне завдання МОК.

 9. Діяльність МОК в останні роки.

 10. Проблеми організації й проведення Олімпійських ігор.

 11. Олімпійський спорт і політика.

 12. Боротьба з апартеїдом у спорті.

 13. Демократизація МОК.

 14. Економічна діяльність МОК.

 15. Фінансування олімпійського спорту в різних країнах.

 16. Економічні програми організації й проведення Олімпійських ігор.

 17. Місце й роль спортсмена в олімпійському спорті.

 18. Масовий спорт.

 19. Олімпійські ігри для інвалідів.

 20. Участь жінок в олімпійському спорті.

 21. Боротьба із застосуванням допінгу в спорті.

 22. Взаємозв’язок олімпійського спорту й засобів масової інформації.

 23. Спортивні споруди й охорона навколишнього середовища в олімпійському спорті.


Дисципліна „Теорія і методика спортивного тренування”

(3 курс 5 семестр), доцент Саєнко В.Г.

 1. Види швидкісних здатностей і їх визначальні фактори.

 2. Методика розвитку швидкісних здатностей.

 3. Основні вимоги до компонентів навантаження при вдосконалюванні швидкісних здатностей.

 4. Види й значення гнучкості.

 5. Фактори, що визначають рівень гнучкості.

 6. Методика розвитку гнучкості.

 7. Види силових якостей і напрямку силової підготовки.

 8. Методи силової підготовки.

 9. Ефективність різних методів силової підготовки й особливості їхнього використання.

 10. Вдосконалювання здібностей до реалізації силових якостей.

 11. Ефективні методичні прийоми.

 12. Розвиток максимальної сили.

 13. Розвиток швидкісної сили.

 14. Розвиток силової витривалості.

 15. Види координаційних здібностей і їх визначальні фактори.

 16. Здібність до оцінки й регуляції динамічних і просторово-тимчасових параметрів рухів.

 17. Здібність до збереження стійкості.

 18. Почуття ритму.

 19. Здібність до орієнтування в просторі.

 20. Здібність до довільного розслаблення м’язів.

 21. Координованість рухів.

 22. Загальні положення методики й основні засоби підвищення координаційних здібностей.

 23. Види витривалості.

 24. Розвиток загальної витривалості.

 25. Розвиток спеціальної витривалості.

 26. Підвищення потужності, ємності й рухливості алактатного й лактатного анаеробних процесів.

 27. Підвищення потужності, ємності й рухливості аеробного процесу.

 28. Підвищення здібності до реалізації енергетичного потенціалу.


Дисципліна „Теорія і методика спортивного тренування”

(3 курс 6 семестр), доцент Саєнко В.Г.

 1. Загальні положення структури багаторічного процесу спортивного вдосконалювання

 2. Загальна структура багаторічної підготовки й визначальні її фактори.

 3. Особливості побудови підготовки на різних етапах багаторічного вдосконалювання.

 4. Основні напрямки інтенсифікації підготовки в процесі багаторічного вдосконалювання.

 5. Динаміка навантажень і співвідношення роботи різної переважної спрямованості в процесі багаторічного вдосконалювання.

 6. Побудова підготовки в олімпійських (чотирирічних) циклах.

 7. Загальні положення побудови підготовки спортсменів протягом року.

 8. Структура річної підготовки.

 9. Особливості побудови річної підготовки в різних видах спорту.

 10. Основи багатоциклової побудови річної підготовки.

 11. Періодизація підготовки в окремому макроциклі.

 12. Загальні основи побудови розминки.

 13. Структура й зміст розминки.

 14. Особливості передзмагальної розминки.

 15. Загальна структура занять.

 16. Основна педагогічна спрямованість занять.

 17. Заняття виборчої й комплексної спрямованості.

 18. Навантаження в занятті.

 19. Типи й організація занять.

 20. Типи мікроциклів.

 21. Загальні основи чергування занять із різними за величиною й спрямованістю навантаженнями.

 22. Вплив на організм спортсменів занять із різними за величиною й спрямованістю навантаженнями.

 23. Сполучення в мікроциклі занять із різними за величиною й спрямованістю навантаженнями.

 24. Структура мікроциклів різних типів.

 25. Особливості побудови мікроциклів при декількох заняттях протягом дня.

 26. Типи мезоциклів.

 27. Сполучення мікроциклів у мезоциклі.

 28. Особливості побудови мезоциклів при тренуванні жінок.

 29. Основні напрямки інтенсифікації підготовки в процесі багаторічного вдосконалювання.

 30. Динаміка навантажень і співвідношення роботи різної переважної спрямованості в процесі багаторічного вдосконалювання.

 31. Побудова підготовки в олімпійський (чотирирічних) циклах.


Дисципліна „Плавання з методикою викладання” (І курс),

викладач Панфілов А.М.


Практичні уміння та навички

 1. Ковзання з роботою ніг кролем.

 2. Ковзання з роботою ніг на спині.

 3. Плавання кролем без дихання.

 4. Плавання кролем у повній координації.

 5. Плавання на спині у повній координації.

 6. Класифікація плавання.

 7. Історія розвитку плавання.

 8. Аналіз техніки плавання кролем.

 9. Аналіз техніки плавання на спині.

 10. Правила змагань при плаванні вільним стилем.

 11. Правила змагань при плаванні на спині.

 12. Методика вивчення техніки плавання кролем.

 13. Методика вивчення техніки плавання на спині.

Написання конспекту підготовчої частини уроку.


Дисципліна „Плавання з методикою викладання” (ІІ курс),

викладач Панфілов А.М.

Практичні уміння та навички

 1. Техніка поринання у прикладному плаванні.

 2. Техніка рятування потопаючих.

 3. Техніка надання першої медичної допомоги потерпілим.

 4. Техніка плавання брасом.

 5. Техніка плавання кролем.

 6. Техніка плавання на спині.

 7. Спортивне значення плавання.

 8. Оздоровче та лікувальне значення плавання.

 9. Аналіз техніки плавання брасом.

 10. Методика вивчення техніки плавання брасом.

 11. Правила змагань при плаванні брасом.

 12. Правила старту та фінішу.

 13. Правила проходження дистанції.

 14. Написання конспекту уроку з плавання.


Дисципліна „Плавання з методикою викладання” (ІІ курс),

викладач Панфілов А.М.

Практичні уміння та навички

 1. Техніка плавання кролем.

 2. Техніка плавання на спині.

 3. Техніка плавання брасом.

 4. Техніка стартів.

 5. Техніка поворотів.

 6. Техніка плавання батерфляєм.

 7. Організація та проведення змагань з плавання.

 8. Особливості роботи з плавання з дітьми.

 9. Обов’язки суддів на змаганнях з плавання.

 10. Склад суддівської колегії на змаганнях з плавання.


Дисципліна „Теорія і методика обраного виду спорту

(5 курс, 9 семестр), викладач Пісарев Ю.В.


1. Технічна підготовленість та технічна підготовка

2. Етапи та стадії технічної підготовки

3. Тактична підготовленість та тактична підготовка

4. Основні напрямки психологічної підготовки

5. Формування мотивації занять спортом

6. Вольова підготовка та її основні чинники

7. Вдосконалення різних сторін психологічної підготовленості

8. Основи побудови та чинники, що визначають структуру багаторічного процесу спортивного вдосконалення

9. Побудова тренувального процесу на різних етапах багаторічної спортивної підготовки

10. Загальна структура та основна педагогічна спрямованість занять

11. Навантаження в заняттях

12. Побудова програм мезоциклів

13. Побудова програм мікро циклів

14. Типи та форми організації занять

15. Відбір та орієнтація спортсменів у системі багаторічної підготовки

16. Основи управління у системі підготовки спортсменів

17. Загальні закономірності здійснення контролю у спорті

18. Вимоги к показникам, що використовуються у контролі

19. Прогнозування у спорті

20. Моделювання у системі підготовки спортсменів

21. Контроль за різними сторонами підготовленості спортсменів за загальною діяльністю


Дисципліна „Теорія і методика паралімпійського спорту ”

(5 курс, 9 семестр), викладач Пісарєв Ю.В.


1. Особливості підготовки та організації спортивно-масових заходів для людей з функціональними порушеннями

2. Реабілітаційна програма – основа спортивної підготовки паралімпійців

3. Класифікація спортсменів з порушенням зору

4. Класифікація спортсменів з порушенням органів слуху

5. Лікарський контроль за проведенням спорт змагань

6. Методика спортивної підготовки неповносправжніх спортсменів з порушенням органів слуху

7. Методика спортивної підготовки неповносправжніх спортсменів з порушенням зору

8. Методика спортивної підготовки неповносправжніх спортсменів з порушеннями інтелекту

9. Паралімпійські види спорту

10. Методика спортивної підготовки неповносправжніх спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату


Дисципліна „Теоретичні основи паралімпійського спорту

(4 курс, 7 семестр), викладач Пісарєв Ю.В.


1. Історія паралімпійських ігор

2. Сток-Мандевільський період

3. Характеристика I, II, III періодів

4. Зимові паралімпійські ігри

5. Параолімпійський спорт в Україні

6. Основні завдання міжнародного параолімпійського комітету

7. Паралімпійські види спорту

8. Спортсмени України в параолімпійських іграх

9. Спортивна кваліфікація в паралімпійському спорті

10. Функціональна класифікація в паралімпійському спорті

11. Загальна характеристика дефлімпійского спорту

12. Особливості класифікації спортсменів в дефлімпійькому спорті

13. Спортсмени України в дефлімпійських іграх

14. Загальна характеристика Спеціальних Олімпіад

15. Особливості класифікації Спеціальних Олімпіад

16. Спортсмени України в Спеціальних Олімпіадах


Дисципліна „Управління діяльністю спортивних організацій

(3 курс, 5 семестр), викладач Пісарєв Ю.В.


1. Основні завдання дисципліни

2. Історія розвитку Управління

3. Структура органів управління

4. Нормативно-правова база діяльності сфери.

5. Діяльність ФСТ “Спартак”

6. Принципи і методи управління діяльністю спортивними організаціями

7. Зовнішнє середовище і його компоненти

8. Фізкультурна організація як відкрита система

9. Фізкультурна організація як відкрита система

10. Внутрішнє середовище і його компоненти

11. Зовнішнє середовище і його компоненти

12. Принципи і методи управління діяльністю спортивними організаціями

13. Складені системи фізичної культури

14. Класифікація спортивних організацій

15. Діяльність відділення НОКУ в Луганській області

16. Класифікація спортивних організацій


Дисципліна „Управління фізичним вихованням і спортом ”

(5 курс, 10 семестр), викладач Писарєв Ю.В.


1. Основні завдання дисципліни

2. Історія розвитку Управління

3. Державні та суспільні органи управління

4. Структура органів управління

5. Нормативно-правова база діяльності сфери.

6. Діяльність ФСТ “Спартак”

7. Діяльність національної федерації з вибраного виду спорту

8. Діяльність національної федерації з вибраного виду спорту

9. Фізкультурна організація як відкрита система

10. Внутрішнє середовище і його компоненти

11. Зовнішнє середовище і його компоненти

12. Принципи і методи управління діяльністю спортивними організаціями

13. Складені системи фізичної культури

14. Класифікація спортивних організацій

Схожі:

Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconІнститут фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Магістр олімпійського та професійного спорту, тренер з обраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconМіністерство освіти І науки україни
Магістр олімпійського І професійного спорту, тренер з вибраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconМіністерства освіти І науки, молоді та спорту україни кафедра олімпійського та професійного спорту
Асистентська практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconДля студентів спеціальностей «фізичне виховання», «спорт»
...
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Хі класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного...
Питання для перескладання з дисциплін кафедри олімпійського та професійного спорту дисципліна „Фізичне виховання та спорт учнівської молоді провідних країн світу” (для магістратури), викладач Костюнін А. В iconПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Хі класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи