Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів icon

Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів




Скачати 76.98 Kb.
НазваМетодична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів
Дата16.07.2012
Розмір76.98 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

акушерства та гінекології з курсом

дитячої та підліткової гінекології

“___” ___________ 200 р.

протокол №____

Завідувач кафедри,

к. мед. н., доцент С.П. Польова


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для організації самостійної позааудиторної роботи студентів


ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ


Навчальний предмет:

«Акушерство і гінекологія»,

Дисципліна: «Клінічне медсестринство»,

Спеціальність – сестринська справа

(сестра-бакалавар)

2 курс медичного факультету № 4

з відділенням молодших медичних і

фармацевтичних фахівців

2 години

Медичну вказівку склала

асистент Гресько М.Д.


І. Тема. „^ ОРГАНІЗАЦІЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ”.

Стратегія розвитку акушерсько – гінекологічної допомоги базується на принципі єдності здоров'я матері та дитини. Основними завданнями акушерсько-гінекологічної допомоги населенню є спостереження і догляд за здоровими жінками з обов'язковими профілактичними оглядами; надання кваліфікованої і своєчасної акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам.

Для забезпечення даних завдань існують такі заклади як жіноча консультація, гінекологічні кабінети центральних районних лікарень (ЦРЛ), сільські амбулаторії, амбулаторії загальної (сімейної) практики, фельдшерско-акушерські пункти (ФАП), оглідові кабінети поліклінік, акушерський та гінекологічний стаціонар, реабілітаційні та консультативні спеціалізовані центри.


ІІ. Тривалість заняття : 2 години


ІІІ. Навчальна мета.


3.1. Студент повинен знати:

1. Основні завдання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.

2. Основні підрозділи акушерско-гінекологічної служби на Україні.

3. Функції амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги та підрозділи, які їх здійснюють.

4. Організація диспансерного нагляду за вагітними

- облікова документація;

- необхідні заходи при постановці вагітної на облік;

- додаткові заходи по наданню діагностично-лікувальної допомоги вагітним (медико-генетичне консультування, обстеження на інфекції перинатального періоду, динамічне спостереження суміжних спеціалістів).

5. Завдання жіночої консультації.

6. Обсяг надання допомоги вагітним і породіллям.

7. Проведення онкопрофілактичних оглядів в умовах жіночої консультації та багатопрофільної поліклініки.

8. Високоспеціалізована лікувально-профілактична акушерсько-гінекологічна допомога.

9. Організація амбулаторної акушерсько-ганекологічної допомоги в сільській місцевості.

10. Гінекологічний та акушерський стаціонар, його підрозділи і функції.


3.2. Студент повинен вміти:

1. Проводити спостереження і догляд за здоровими жінками, вагітними, породілями та гінекологічними хворими.

2. Здійснювати необхідні заходи при постановці вагітної на облікзагальний огляд, зовнішнє та внутрішнє акушерське дослідження, забір мазків на бактеріоскопічне та кольпоцитологічне дослідження та ін.).

3. Заповняти медичну документацію (індивідуальна карта вагітної, обмінна карта та ін.).

4. Проводити допологовий та післяпологовий патронаж.

5. Оцінити стан внутрішньоутробного стану плода (рухова активність, серцебиття плода і т.д.).

3.3.Опанувати практичні навички:

1. Зібрати анамнез у вагітної, породіллі та гінекологічної хворої та провести об’єктивне обстеження включно з акушерським (зовнішнім та внутрішнім) дослідженням.

2. Виконати забір мазків для бактеріоскопічного та кольпоцитологічного дослідження.

3. Оцінити результати лабораторних методів дослідження.

4. Зробити санацію породіллі та гінекологічної хворої.

5. Оцінити стан внутрішньоутробного стану плода (серцебиття плода, тест рухів плода).

ІV. Поради студенту.

При вивченні теми слід звернути увагу на завдання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню та засоби і підрозділи для їх вирішення. Організація диспансерного нагляду за вагітними полягає у забезпеченні лікувально-профілактичної допомоги вагітним; інформування про безпеку репродуктивної поведінки; сприяння створенню для вагітних соціально-гігієнічних умов.

При І зверненні вагітної в жіночу консультацію з приводу постановки на облік по вагітності оформляється така документація: форма № 111/о – “Індивідуальна карта вагітної та породілі”; форма № 113/о – “Обмінна карта” (видається вагітній з моменту встановлення на облік).

При постановці вагітної на облік здійснюються:

  1. Загальний огляд: вимірювання маси тіла, оцінка АТ на обох руках, огляд кольору шкіри та слизових оболонок, аускультація серця та легень, пальпація щитовидної та молочних залоз з метою оцінки патологічних змін.

  2. Акушерське обстеження: вимірювання розмірів тазу, вагінальне обстеження (огляд стінок піхви та шийка матки в дзеркалах, бімануальне обстеження здійснюються 2 рази – при взятті на облік та в 30 тижнів вагітності).

  3. Додаткові методи дослідження: загальні аналізи крові та сечі; група крові та резус-фактор; аналіз крові на сифіліс; ВІЛ (за згодою); бактеріоскопія мазків з піхви, цервікального каналу, уретри; глюкоза крові (при наявності ризику щодо розвитку цукрового діабету); визначення антитіл до вірусного гепатиту; коагулограма, біохімічний аналіз крові.

  4. Консультації спеціалістів (ЛОР, стоматолог, дерматолог, офтальмолог, терапевт).

  5. УЗД (в 9-11, 16-21, 32-36 тижнів вагітності).

  6. Додаткові заходи: обстеження на інфекції перинатального періоду, медико-генетичне консультування з метою профілактики та ранньої діагностики спадкової та вродженої патології плода, динамічне спостереження лікарів суміжних спеціальностей

Особлива увага при спостереженні за вагітною надається стану плода (його положення, передлежання, серцебиття, характер рухів, очікувана вага тіла). Достатньо інформативним та простим у застосуванні є скринінговий тест рухів плода (ТРП), який може бути проведений навіть самою вагітною. Для цього вагітній видається листок ТРП з поясненням техніки проведення, а при наявності відхилень – звертатися до акушер-гінеколога.

ТРП “рахуй до десяти” реєструє сама вагітна, починаючи з 28 тижнів і до пологів на спеціальній карті, яку показує лікарю при наступних відвідуваннях.

Окрім тесту “Рахуй до 10” використовується підрахунок числа рухів протягом 1 години 3 рази на день (7.00-8.00, 12.00-13.00, 18.00-19.00). зниження числа рухів плода до 10 і менше за 12 годин або 3 і менше за 1 годину (в кожному інтервалі, який вимірюється), є сигналом тривоги і потребує кардіомоніторного контролю.

Важливим є здійснення в умовах жіночої консультації допологового та післяпологового патронажу, який проводять акушерки (медсестри).

Обов'язки акушерки (медсестри) при здійсненні допологового патронажу:

 1. Оцінка загального стану вагітної, її скарг, матеріально-побутових умов і санітарного стану житла вагітної, сімейних відносин тощо.

 2. проведення медичного обстеження вагітної:

    • визначення АТ на обох руках, пульсу, їх оцінка;

    • зовнішніми методами обстеження визначення тонусу матки, серцебиття плода;

    • проведення санітарно-просвітницької роботи по дотриманню особистої гігєни, раціонального харчування, необхідності регулярного відвідування ЖК.

Обов'язки акушерки (медсестри) при здійсненні післяпологового патронажу:

    • здійснення відвідування породілі в перші 7 діб після виписки з пологового будинку з метою профілактики або ранньої діагностики ускладнень та захворювань новонароджених;

    • оцінка самопочуття, загального стану та скарг породілі;

    • вияснення стану молочних залоз і характеру лактації;

    • оцінка виділень з піхви та дотримання жінкою правил особистої гігієни в післяпологовому періоді;

    • надання консультації з питань грудного вигодовування та планування сім'ї;

    • скерування до прийому дільничного акушера-гінеколога або інших спеціалістів при виявленні відхилень у перебігу післяпологового періоду;

    • фіксування результатів патронажу у відповідній медичній документації.

Важливим заходом амбулаторної гінекологічної допомоги є проведення профілактичних оглядів в оглядових кабінетах ЖК, під час яких виконують:

    • пальпацію молочних залоз, огляд шийки матки в дзеркалах, забір вагінальних мазків для бактеріоскопічного та онкоцитологічного дослідження, пробу Шіллера, бімануальне обстеження, пальцеве ректальне обстеження (УЗД виконують за показами);

    • консультування з питань планування сім'ї та профілактики інфекційних процесів статевих шляхів, ВІЛ/СІНДу.

Дані про отримані результати під час профілактичного огляду вносяться в “Медичну карту амбулаторного хворого” (форма № 025/о). При наявності показів для диспансерного нагляду на кожну жінку заповнюється “Контрольна карта диспансерного спостереження” (форма № 30), де вказують діагноз, частоту оглядів, методи обстеження і лікування.

Спеціалізована амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога надається лікарями, які мають відповідну спеціалізацію і можуть забезпечити більш кваліфіковане консультування, діагностику та лікування, що проводиться у спеціально призначених лікарняних закладах із застосуванням сучасної

Організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в сільській місцевості здійснюється у жіночих консультаціях або акушерсько-гінекологічних кабінетах поліклінік районних (РЛ), центральний районних лікарень (ЦРЛ), сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах).

Консультативну допомогу сільському населенню забезпечують міські ЖК, акушерсько-гінекологічні кабінети обласних, республіканських поліклінік, консультативні поліклініки.

Особливістю надання акушерсько-гінекологічної допомоги сільському населенню є робота виїзних бригад, до яких крім лікаря акушера-гінеколога, входять лікар-педіатр, лікар-терапевт, лікар-стоматолог, лікар-лаборант та ін.

Згідно наказу МОЗ України № 59 від 10.02.2003 “Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньолікарніних інфекцій в пологових будинках (акушерських стаціонарах)” основною метою пологових стаціонарів є профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. Важливим завданням пологового стаціонару є організація протиепідемічного режиму.

Стаціонарна акушерсько-гінекологічна допомога здійснюється в пологовому будинку, в гінекологічних відділеннях. Акушерський стаціонар включає такі підрозділи:

 1. приймально-оглядове відділення, де здійснюється:

 2. пологове відділення.

 3. післяпологове відділення (зі спільним та окремим перебуванням матері та дитини).

 4. відділення новонароджених.

 5. обсерваційне відділення.

 6. відділення патології вагітності.

 7. кімната для приготування молочних сумішей

 8. пологовий зал сімейного типу.

 9. допоміжні підрозділи.


Література:

Основна:

1. Хміль С.В. „Акушерство”.-Тернопіль: Укрмедкнига, 1998.

2. Лысак Л.А. „Сестринское дело в акушерстве и гинекологии” Р-Д, „Феникс”, 2003.


Додаткова:

 1. Серов В.Н. Практическое акушерство. – М., 1989.

2.Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности.

3.Абрамченко В.В. Безопасное материнство.

4.Наказ МОЗ України № 59 від 10.02.2003 “Про удосконалення заходів щодо профілактики внутрішньолікарніних інфекцій в пологових будинках (акушерських стаціонарах)”

5. Наказ МОЗ України № 503 від 28.12.2002 “Про удосконалення амбулаторної акушерсько – гінекологічної допомоги в Україні”.

6.Руководство по безопасному материнству. Под ред. Кулакова В.И.

7.Цвелев В.И. Практический справочник акушера-гинеколога.- СПб. - 2001.

Схожі:

Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconМетодична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів
Етіологію І патогенез гострих та хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconМетодична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів
...
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconМетодична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів
Знання причин, методів діагностики та особливості лікування даної патології необхідно лікарю-гінекологу та лікарям іншого профілю...
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconС. П. Польова методична вказівка для самостійної роботи
Переношена вагітність є актуальною проблемою, це пояснюється великим числом ускладнень у пологах, високим відсотком операцій, перинатальною...
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconМетодична вказівка
Студентам IV курсу медичного факультету для самостійної підготовки до практичного заняття
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconТеми для самостійної позааудиторної роботи з радіології для студентів ііі-го курсу спеціальність «стоматологія»

Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconНаказ №267 Про затвердження "Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею"
Положення про організацію самостійної роботи студентів та контроль за нею”, науково-методична рада університету відзначила його актуальність...
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconМетодичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів (для викладачів) Навчальна дисципліна
Засоби стимуляції регенерації тканин періодонта у хворих на хронічний періодонтит
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методична вказівка для організації самостійної позааудиторної роботи студентів iconМетодичні рекомендації для самостійної позааудиторної роботи студентів навчальна дисципліна
Особливості лікування пульпітів та періодонтитів зубів з важко прохідними кореневими каналами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи