В. М.  Політологія для політика І громадянина icon

В. М.  Політологія для політика І громадянина
Скачати 145.48 Kb.
НазваВ. М.  Політологія для політика І громадянина
Дата16.07.2012
Розмір145.48 Kb.
ТипДокументи

Підручники:


Бебик В.М.  Політологія для політика і громадянина 2004 р. 423 c. http://chitalka.info/po_10/po_10index.htm

http://boogle.com.ua/index.php?view=weblink&catid=34:2008-03-27-20-11-58&id=555:2008-04-23-07-02-10&option=com_weblinks&Itemid=3

Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. - К. : ВЦ "Академія", 2003. - 528 с. - (Альма-матер). http://serv4u.info/books/politologia/pol/index.html

http://galsite.24ua.com/books/politolog/3.html

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. —  К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 528 с. (Альма-матер)

http://rapidshare.com/files/63884112/Babkina_Horbatenko_Politolohiia.djvu

http://serv4u.info/index.php Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко.Політологія: підручник; [затвердж. МОН України для студ. ВНЗ] / [В. Г. Антоненко [та ін.]]; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - 3-тє вид., перероб., доп. - К. : Академія, 2006. - 568 с. - (Альма-матер). - Бібліогр. в кінці глав. є у Збірнику підручників, конспектів лекцій, додаткових матеріалів з економіко-гуманітарних дисциплін, який можна завантажити одним файлом за таким посиланням:

http://litzona.com.ua/2008/09/20/zbrnik_pdruchnikv_konspektv_lekcjj_dodatkovikh_materalv_z_ekonomkogumantarnikh_discipln__ukr_ros_html.html


Політологія: Навчальний посібник / Гелей С. Д., Рутар С. М. http://serv4u.info/books/politologia/pol1/index.html

http://serv4u.info/books/politologia/pol1/index.htmlПолитология - С.С. Малетин Авторизованное учебное пособие для студентов заочного отделения http://politics.serv4u.info/index.php?name=Pages&op=cat&id=5

Політологія - Узагальнюючий підручник Зібрані основні теми http://politics.serv4u.info/index.php?name=Pages&op=cat&id=6

http://boogle.com.ua/index.php?view=weblink&catid=34:2008-03-27-20-11-58&id=622:2008-09-19-09-54-05&option=com_weblinks&Itemid=3

Юрій М.Ф. Політологія Підручник Київ Дакор 2006

http://ebk.net.ua/Book/political_science/uriy_politologiya/zmist.htm

Політологія – Дзюбко

http://readbookz.com/books/180.html


Політологія - Кремень

http://readbookz.com/books/186.html

http://boogle.com.ua/index.php?view=weblink&catid=34:2008-03-27-20-11-58&id=125:2008-03-29-19-03-55&option=com_weblinks&Itemid=3

http://serv4u.info/books/politologia/pol4/index.htmlПолітологія - Іщенко

http://readbookz.com/books/191.html


http://boogle.com.ua/index.php?view=weblink&catid=34:2008-03-27-20-11-58&id=126:2008-03-29-19-04-20&option=com_weblinks&Itemid=3

http://serv4u.info/books/politologia/pol5/index.html
^

Основи політології - Брегеда А.Ю.  http://studentbooks.com.ua/content/view/125/78/   Політологія - Дзюбко

http://boogle.com.ua/index.php?view=weblink&catid=34:2008-03-27-20-11-58&id=124:2008-03-29-19-02-53&option=com_weblinks&Itemid=3

http://serv4u.info/books/politologia/pol3/index.htmlПолітологія: курс лекцій - Навчальний посібник http://boogle.com.ua/index.php?view=weblink&catid=34:2008-03-27-20-11-58&id=634:2008-10-13-13-27-08&option=com_weblinks&Itemid=3


Політологія' Степан Гелей, Степан Рутар (навчальний посібник)
Политический анализ' К.В. Симонов (учебное пособие)
Політологія' О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенько (підручник)

Політологія. Підручник // За загальною редакцією проф. Кремень В. Г., проф. Горлача М. І.— Харків: Друкарський центр «Єдіно-por», 2001.- 640 с. 

http://letitbit.net/download/695c44571606/multymed.kompleks-pidruchn.rar.html


Деякі уривки з підручників можна знайти тут:

http://st.zu.edu.ua/polit/liter.htm


^ Антоніна Колодій, Лариса Климанська, Ярослав Космина, Вальтер Харченко Політологія: підручник для вузів  - 1999. (Резюме та вступ)

http://www.political-studies.com/studies/textbook.html


Тексти лекцій:


^ ПОЛІТОЛОГІЯ ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ

http://st.zu.edu.ua/polit/tekst_lekciy.htm


ПОЛІТОЛОГІЯ Лекції

http://www.ukrreferat.com/lib/politika/politolog/index.htm


Политология: Основной курс Кафедра социологии и политологии НТУ "ХПИ" http://www.kpi.kharkiv.edu/ps/Politologia/main/content.html


Рецензії на підручники:


Анатолій Пахарєв Системний курс з політології (Політологія: Підручник для вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації / За ред. проф. Ф. М. Кирилюка. - К.: Здоров’я, 2004. - 775 с.) http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=26&c=401


Словники:


^ ПОЛІТОЛОГІЯ СЛОВНИК

http://st.zu.edu.ua/polit/slovnyk.htm

http://uk.wikipedia.org/wiki/Рудич_Фелікс_Михайлович

^

„До наукових і громадянських вершин” Наукові праці Кременя В. Г.

www.library.edu-ua.net/datas/upload/files/541172426.pdfМетодички:


Політологія.  Методичка

http://www.dgma.donetsk.ua/~phil/pdfs/methods/ph005.pdf


^ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ПОЛІТОЛОГІЯ

http://st.zu.edu.ua/polit/metod_posib.htm


Швидак О.М. Політологія. Практикум. Навч. посібник. К.: НМЦВО, 2001. 8-23 с. http://st.zu.edu.ua/polit/shd_1.htm


http://6201.org.ua/load/0-0-1-166-20


Статті:


Юрій Мацієвський Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст // Людина і політика № 5, 2004

http://www.uosa.uar.net/doc/polit/matsievsky/normatism.doc


^ ЧИ СПРАВДІ ПОЛІТОЛОГІЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕБУВАЄ У ГЛИБОКІЙ КРИЗІ? http://www.znannya.org.ua/post/2/26_1.htm

М.В. Кириченко КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПОЛІТОЛОГІї http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v5/v5pp239-241.pdf


Андреус Дмитрий  Теория и история политической науки http://www.andreus.kiev.ua/teoriyar.html

^ Фелікс РУДИЧ: «Сьогодні за політологію часто беруться ті, хто не має високої кваліфікації» http://www.day.kiev.ua/151428/

Нарративный фигуратив http://politikhall.com/?page=filing&a_id=258

Олег Габрієлян ^ ПРО УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТОЛОГІВ І ПОЛІТТЕХНОЛОГІВ http://www.politdumka.kiev.ua/index.php?old_site=1&aid=423&BEGIN_ROW=420Навчальні програми:


ПОЛІТОЛОГІЯ ПРОГРАМА для професійно-технічних навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти. Міністерство освіти і науки України Науково-методичний центр професійно-технічної освіти  http://www.mon.gov.ua/education/prof-tech/programs/polit.doc


^ ПРОГРАМА КУРСУ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

http://www-politology.univer.kharkov.ua/cources.html#%C2%D1%D2%D3%CF%C4%CE%CF%CE%CB%B2%D2%CE%CB%CE%C3%B2%AF


Орлов С.Ф. Політологія: Програма навчальної дисципліни. Для студентів. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 20 с http://www.livs.lviv.ua/library/metod/politologia2_np.pdf

http://www.uapa-dlc.org.ua/mpa/Sus_Pol/index.html


Робоча програма з курсу “Вступ до спеціальності” для студентів гуманітарного факультету спеціальності “Політологіяhttp://www.uosa.uar.net/doc/polit/vstupdospec.doc

^ ДИСЦИПЛІНА  „ПОЛІТОЛОГІЯ” Довідник з дисципліни   специальность: «Банківська справа», «Облік та аудіт», «Фінанси», «Статистика» http://www.donnu.edu.ua/ufin/edu/annotations/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.doc.

Інформаційний  лист http://www.dstu.dp.ua/student/zaochn/inflist/forall/a12.htm


Суміжні спецкурси:


Геополітика : Україна в міжнародних відносинах

http://readbookz.com/books/183.html


Теорія політичних партій і партійних систем

http://westukr.itgo.com/teorija_partij/teorija_partij.html

© Ерышев А.А. История политических и правовых учений 2002 р. 152 с.

© Шостенко І.І., Шостенко О.І. Історія держави і права зарубіжних країн 2003 р. 103 с.

© Іванов В.М. Історія держави і права України (ч.1) 2002 р. 263 с.

© Іванов В.М.  Історія держави і права України (ч.2) 2003 р. 224 с.

© Годованець В.Ф.  Конституційне право України 2001 р. 215 с.

© Бабкіна О.В., Волинка К.Г.  Теорія держави і права у схемах і визначеннях 2004 р. 144 с.

© Волинка К.Г.  Теорія держави і права 2003 р. 239 с.http://pravo.biz.ua/2007/09/03/page/3//


http://www-politology.univer.kharkov.ua/cources.html#%CF%CE%CB%B2%D2%CE%CB%CE%C3%B2%DF

http://6201.org.ua/load/0-0-1-188-20

http://6201.org.ua/load/0-0-1-165-20

Александров В.М. ПОЛІТОЛОГІЯ Навчальний мінімум для здачі іспиту МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Мелітополь, 2008 http://lib.icc.melitopol.net/e-book/politologiya/eBook/INDEX.htm

Канадський проект «Розбудова демократії» http://www.edportal.org.ua/KURS_PolitProc/Library.htm

Ліга політологів-міжнародників "ДИПКОРПУС" http://h.ua/profile/23993/ http://kney.at.ua/load/5-1-0-15

http://www.lvivacademy.com/cafedr/kolodiy_cafedr.htm

Схожі:

В. М.  Політологія для політика І громадянина iconМета, завдання курсу та очікувані результати тематична структура курсу
Курс «Соціальна політика» читається для спеціалістів філософського факультету спеціальності «Політологія». Розрахований на 33 години...
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconГрупи інтересів та політика: теоретичні підходи до аналізу взаємин
Науковий вісник Ужгородського університету, Серія. Політологія, Соціологія, Філософія., Випуск 9, 2008, c. 170-179
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconСеместровий план роботи для студентів іvкурсу філософського факультету, відділення – політологія. Предмет: Порівняльна політологія

В. М.  Політологія для політика І громадянина iconЛекція Політика безпеки Поняття політики безпеки
Фундаментальним поняттям захисту інформації є політика безпеки (ПБ) або політика захисту. Важливість цього поняття важко переоцінити...
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія,...
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconПерелік документів абітурієнта (вступ на базі окр молодший спеціаліст)
Паспорт громадянина України або інший документ та його копія (Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; Проїзний документ...
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconПро проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012-2013 навчального року з дисципліни «Політологія» інформаційний лист
Павла Тичини призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни...
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю політологія. Львів:, 2010. 30 с
Соціологія громадської думки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія, спеціальністю...
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconФорма № н 03
Зарубіжні політичні вчення ХХ століття : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом...
В. М.  Політологія для політика І громадянина iconКартка до сертифікату зно (копія завіряється за оригіналом приймальною комісією)
Паспорт громадянина України або інший документ та його копія (паспорт громадянина України для виїзду за кордон; проїзний документ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи