Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» icon

Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
НазваТеорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Сторінка1/10
Дата16.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки контрольної роботи

студентами усіх спеціальностей денної форми навчання

Національного університету «Львівська політехніка»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки контрольної роботи

студентами усіх спеціальностей денної форми навчання

^ Національного університету «Львівська політехніка»


Затверджено

на засіданні кафедри політології

Протокол №1 від 27.08.10


Львів – 2008

^ ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 28 с.


Укладачі Турчин Я.Б. канд. політ.наук., доц.,

Бучин М.А. канд. політ.наук., доц.,

Волинець О.О. канд. філос.наук., доц.,

Ільницька У.В. канд. політ.наук., доц.,

Кучма Л.О. канд. політ.наук., асист.,

Луцишин Г.І. канд. політ.наук., доц.,

Пасічний Р.Я. ст. викл.,

Плазова Т.І. канд. істор.наук., доц.,

Хімяк О.М. канд. істор.наук., доц.


Рецензенти Мирський Р.Я., д-р філософ. наук, проф.

Гетьманчук М.П. д-р істор. наук, проф.


^ Відповідальний за випуск Турчин Я.Б. канд. політ.наук., доц.


ЗМІСТ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 5

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 6

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 7

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 8

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 9

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 10

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 10

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 11

Література: 11

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 12

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 14

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 14

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12 15

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13 16

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14 17

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15 18

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16 20

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17 21

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18 22

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19 24

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20 26^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1


ПОЛІТИКА І НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ

 1. Політика як соціальне явище. Теоретичні підходи до визначення змісту політики.

 2. Предмет, об’єкт та структура науки про політику.

 3. Методи та функції політології.


Література

 1. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.

 2. Гелей С., Рутар С. Основи політології. – Львів: Світ, 2001.

 3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. – Львів: Новий світ-2000.

 4. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза. – 1997. – 395 с.

 5. Політологія /Навч. посібник /О.О.Волинець, М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, С.І.Дорошенко, І.Р.Малик, О.Ю.Мороз, Р.Я.Пасічний, О.В.Піскорський, П.П.Ткачук, В.І.Харченко. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.

 6. Політологія /За ред. Колодій А. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.

 7. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: Навчальний посібник для курсантів та студентів вищих військових навчальних закладів /За ред. Гетьманчука М.П. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 273 с.

 8. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

 9. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К.: „ТАНДЕМ”, 1996. – 240 с.

 10. Словник-довідник політологічних термінів /За ред. М.П.Гетьманчука. – Львів: Військовий інститут, 2003. – 229 с.
  Методичні рекомендації

  Головним фактором народження політології як нової науки стала загальна суспільна потреба в глибокому та об’єктивному усвідомленні політичних аспектів соціального життя. Тому у першому питанні контрольної роботи необхідно розглянути об’єктивні обставини виникнення політичної сфери, які зумовили потребу у раціональному впорядкуванні різних аспектів колективного буття. Важливо вказати місце політичної сфери в системі соціальних відносин, охарактеризувати її функціональне спрямування на управління основними процесами суспільного життя, охарактеризувати зміст директивного, комунікативного та функціонального підходів до визначення змісту політики [1; с. 97-107; 5, с. 6-15; 6, с. 4-6; 7, с 10-12].

  Розкриваючи друге питання, слід зазначити, що предмет політології не характеризується суворою демаркацією: кількість тем, які досліджує вказана наука, постійно збільшується. Необхідно звернути увагу на розкриття плюралістичного та моністичного підходів до змісту предмета політології. Охарактеризувати структуру та складові предмета політології. Розуміння предмету та об’єкта політології дозволить чітко окреслити структуру політології як науки, що в свою чергу, сприятиме розумінню методологічного інструментарію політичної науки [1; с. 94-97; 5, с. 6-15; 6, с. 4-6; 7, с. 10-12].

  У третьому питанні слід розглянути способи або методологічний інструментарій оснащення політичної науки, до якого зараховують: а) філософське обгрунтування природи політики, політичних цінностей; б) політичні теорії, що визначають основні тенденції розвитку державних, а також міжнародних політичних процесів; в) різноманітні методи, що дають змогу політології всебічно розглянути об’єкт дослідження. Варто звернути увагу на те, що виконання більш конкретних функцій спрямовує політичну науку не лише на проведення глибоких досліджень теоретичного спрямування, але й ефективне обслуговування політичної практики. [1, с. 117-136; 4, с. 274-275; 5, с. 7-12; 6, с. 15].  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани І методичні рекомендації для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconЛьвівська політехніка теорія парламентаризму плани І методичні вказівки
Теорія парламентаризму: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconСоціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconТеорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconІгсн основи демократії
Основи демократії: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи (як обов"язкової індивідуальної роботи) для студентів...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconОснови демократії
Основи демократії: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconМетодичні вказівки до другої частини модуля «Філософія» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання
Методичні вказівки до другої частини модуля «Філософія» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл.: Є. Г. Бразуль-Брушковський,...
Теорія політичної системи плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка» iconМетодичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання Суми Вид-во Сумду 2006
Плани практичних занять і методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи