Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 316.23 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата16.07.2012
Розмір316.23 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за лютий 2008 року.


1. Економіка. Економічні явища


1.

Голубка О.Я. Бізнес-освіта в Україні// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- Мукачеве, 2007.- № 4.- С. 78 - 84.

2.

Гриценко Л.Л. Определение порогового значения периода окупаемости инвестиций/ Л.Л.Гриценко, С.В.Леонов, И.Д.Скляр// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 116 - 121.

3.

Литовченко Д. Крыса-растратчица. Экономический прогноз на 2008 г.: социальный фонтан на фоне разрухи. Динамика индекса инфляции в Украине// Панорама.- 2008.- № 4.- 23 - 30 января.-

С. А11.

4.

Лобода Д.Л. Сек'юритизація як спосіб зниження ризиків кредитного портфеля банку// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 320 - 328.

5.

Мариненко О. Верховний суд вивчив і узагальнив досвід рейдерів// Дзеркало тижня.- 2008.- № 4.- 2 - 8 лютого.- С. 8.

6.

Пепа Т.В. Фінансова складова комплексного розвитку продуктивних сил регіонів України// Фінанси України.- 2007.-

№ 10.- С. 34 - 41.

7.

Петрушенко М. Влада і бізнес - партнери// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 20.- 1 лютого.- С. 4.

8.

Плиса В.Й. Модель взаємодії інвесторів на фондовому ринку/ В.Й.Плиса, Н.В.Блага// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- Мукачеве, 2007.- № 4.- С. 172 - 181.

9.

Синюченко М.І. Проблема цінності грошей у теорії

М.І. Туган-Барановського// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 16 - 22.

10.

Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві яке базується на знаннях// Економіка України.- 2008.- № 2.- С. 4 - 16.

11.

Федулова Л. Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 12.- С. 30 - 33.

12.

Чемерис В.О. Побудова системи внутрішнього контролю центрального банку на основі аналізу ризиків/ В.О.Чемерс, О.В.Башкіров// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 190 - 194.

13.

Шкарпова О. Світове попередження. Що буде з українською економікою в 2008 році// Контракти.- 2008.-

№ 5(820).- С. 17.

^ 2. Економічний розвиток


14.

Басанцов І.В. Проблеми формування, реалізації та контролю державних програм розвитку економіки/ І.В.Басанцов, В.В.Сергієнко// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 130 - 139.

15.

Костенок Я.О. Природно-ресурсний потенціал розвитку економіки України// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 23 - 26.

16.

Сіденко В.Р. Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 143 - 150.

17.

Чебан О. Є прибутки - є розвиток. Мінімум політики - максимум економіки. Послідовна реалізація цього підходу обласною владою Вінниччини у минулому році дала можливість покращити соціально-економічну ситуацію в регіоні та створити добрі передумови на поточний рік// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 22.- 5 лютого.- С. 6.

3. Інновації


18.

Атаманова Ю. Особливості та класифікація засобів правового регулювання інноваційної діяльності// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2(146).- С. 3 - 7.

19.

Борщ Л. Формування інноваційної системи України в умовах глобалізації: роль і місце регіонів/ Л.Борщ, П.Дем'яненко// Банківська справа.- 2007.- № 5.- С. 88 - 94.

20.

Каракай Ю.В. Фактор визнання інновацій на ринку// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).-

С. 131 - 135.

21.

Катигробов О.В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 48 - 55.

22.

Сарахман О.М. Банківська інновація передумова ефективної діяльності банку/ О.М.Сарахман, О.Р.Галько// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 35 - 44.

23.

Шандра В.М. Фінансування технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 6 - 16.

24.

Шнипко О. Технічне регулювання та інновації/ О.Шнипко, Л.Віткін// Стандартизація. Сертифікація. Якість.- 2007.- № 6.-

С. 3 - 10.

^ 4. Економічне зростання


25.

Геєць В.М. Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її наслідки// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 14 - 33.

26.

Економічне зростання та інфраструктурні гальма/ І.Бураковський, В.Мовчан, Н.Сисенко, І.Юзефович// Дзеркало тижня.- 2008.- № 4.- 2 - 8 лютого.- С. 10.

27.

Єгоров В.О. Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання// Фінанси України.- 2007.- № 9.-

С. 133 - 142.

28.

Жаліло Я.А. Деформації моделі економічного зростання в умовах політико-економічного циклу й перспективи їх подолання// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 139 - 147.

29.

Звєряков М.І. Перспективи формування нової якості економічного зростання// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 59 - 66.^ 5. Праця. Організація праці


30.

Овдієнко Н. Служба зайнятості працевлаштує 11 тисяч інвалідів// Голос України.- 2008.- № 23.- 6 лютого.- С. 4.

31.

Шляхетко В.В. Мотивація до праці як джерело господарського поступу держави/ В.В.Шляхетко, А.М.Штангрет// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).-

С. 141 - 144.

6. Профспілки


32.

Сітар О. Профспілки сьогодні та мотивація вступу до них// Профспілкові вісті.- 2008.- № 4.- 1 лютого.- С. 9.

33.

Стеблянко В. Про посилення ролі первинних профорганізацій щодо обстоювання трудових прав людини найманої праці// Профспілкові вісті.- 2008.- № 3.- 25 січня.- С. 7.

^ 7. Керівництво персоналом


34.

Абаев А.Л. Управление персоналом в сфере науки/ А.Л.Абаев, В.П.Панкратова// Вестник Московского университета. Экономика.- 2007.- № 4.- С. 40 - 51.

35.

Николаенко Л. Оценка эффективности и качества труда персонала в регионах// Новий колегіум.- 2007.- № 6.- С. 55 - 63.

^ 8. Заробітна плата


36.

Клименко А. Що дає освітянам Держбюджет-2008// Профспілкові вісті.- 2008.- № 6.- 15 лютого.- С. 2.

37.

Романів Є. Навздогін "мінімалці": Цього року зарплата бюджетників зростатиме аж п'ять разів// Експрес.- 2008.- № 18.-

12 – 13 лютого.- С. 7.^ 9. Ринок праці


38.

Виноградов О.В. Статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку кадрових ресурсів охорони здоров'я України// Статистика України.- 2007.- № 4.- С. 48 - 52.

39.

Кізтуганова Л. Обери справу до вподоби// Діалог.- 2008.-

№ 5.- 7 лютого.- С. 1.

40.

Кошарна О. Професіонали для ядерної галузі — вимираючий вид?// Дзеркало тижня.- 2008.- № 5.- 9 - 15 лютого.-

С. 10.

41.

Попит і пропозиція робочої сили на ринку праці// Діалог.- 2008.- № 7.- 21 лютого.- С. 1.

42.

331.556.4 П77

Приходько О. Глобальна міграція: участь беруть усі!// Дзеркало тижня.- 2008.- № 5.- 9 - 15 лютого.- С. 12.

^ 10. Регіональна економіка. Територіальна економіка.

Економіка житла


43.

Вахович І.М. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки сталого розвитку регіону// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 105 - 114.

44.

Ефимов Г. Белопольский прорыв. Белопольщина уверенно смотрит в будущее: районный бюджет перевыполнен!// В двух словах.- 2008.- № 5.- 30 января.- С. А6.

45.

Коваль Л. Житло для молоді будують. Але...// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 28.- 13 лютого.- С. 15.

46.

Конопльова І.О. Теоретико-методологічні засади управління економічними процесами регіону// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 96 - 102.

47.

Костина В. Простой загадочный мужик. Николай Нога мечтает сделать Шостку европейским городом// Панорама.- 2008.- № 6.- 6 - 13 февраля.- С. А10.

48.

Костюк О.М. Глобальні тенденції трансформації корпоративної власності/ О.М.Костюк, Б.Чеффінс// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).-

С. 98 - 104.

49.

Нагребецька І. До системи збалансованих взаємин. Концепція державної регіональної політики// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 32.- 19 лютого.- С. 6.

50.

Лебедько С. Словенія: всеєвропейський арбітр: маленька балканська країна головуватиме в ЄС у першій половині

2008 року// Персонал Плюс.- 2008.- № 6.- 14 - 20 лютого.- С. 6 - 7.

51.

Лужанська Т.Ю. Регіональний туризм: сьогодення та перспективи розвитку/ Т.Ю.Лужанська, Н.С.Кампов// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- Мукачеве, 2007.- № 4.- С. 97 - 109.

52.

Феєр В.П. Конкурентоспроможність туристичного ринку регіону// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- Мукачеве, 2007.- № 4.- С. 190 - 197.

^ 11. Промислові підприємства


53.

Веснич А. Сотрудники ОАО «СНПО им. Фрунзе» требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда// Панорама.- 2008.- № 7.-13 - 10 февраля.- С. А1, А10.

54.

Зернов И. Зрелища из-за хлеба: На СНПО им.Фрунзе конфликт. Работники предприятия требуют увеличения зарплаты, а администрация считает, что его нужно заработать// Данкор.- 2008.- № 6.- 13 февраля.- С. А4.

55.

Курій Ю. Там, де гартується сталь. Найпотужніший в Україні металургійний комбінат імені Ілліча став окремою "державою в державі" - з майже комуністичним устроєм// Експрес.- 2008.- № 21.- 16 – 17 лютого.- С. 8.

^ 12. Форми організації в економіці


56.

Україна. Закони

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.

№ 1576-XII (Витяги)// Юридичний вісник України. Додаток.- 2008.- № 7.- 16 - 22 лютого.- С. 8 - 17.57.

Бодров В.Г. Основи конкурентоспроможності економіки України// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 67 - 74.

58.

Соколова В.В. Захист конституційного права громадян на підприємницьку діяльність органами виконавчої влади// Адвокат.- 2007.- № 10.- С. 19 - 21.
13. Фінанси


59.

Бербека В.Є. Тенденції державного фінансування інноваційної діяльності// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 332 - 343.

60.

Буковинський С.А. Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки/ С.А.Буковинський, А.А.Гриценко, Т.Є.Унковська// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 3 - 18.

61.

Даниленко А.І. Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 51 - 58.

62.

Джигир Ю. Соціальні послуги: хто, кому, як і скільки?/ Ю.Джигир, Д.Ковриженко// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 23.-

6 лютого.- С. 8.

63.

Д'яконова І.І. Державне регулювання банківської діяльності: вивчення моделей, обгрунтування категорійного апарату// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.-

№ 2(23).- С. 9 - 16.

64.

Кубах Т.Г. Сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 46 - 50.

65.

Огонь Ц.Г. Державний фінансовий контроль у навчальному процесі// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 157 - 158.

66.

Полозенко Д.В. Фінансове забезпечення загальноосвітніх закладів та шляхи його вдосконалення// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 27 - 333.

67.

Футоранська Ю.М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 151 - 158.

68.

Шелельо О.І. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності/ О.І.Шелельо, В.В.Папп// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- Мукачеве, 2007.- № 4.- С. 161 - 172.14. Бюджет


69.

Україна. Закони

Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від

28 грудня 2007 року № 107-IV// Відомості Верховної Ради України.- 2008.- № 5 - 6.- С. 62 - 140.

70.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на

2008 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня

2008 р. № 30// Орієнтир.- 2008.- № 2.- С. 10.71.

Бюджет - 2008. Мы будем жить теперь по-новому?// Деловой журнал.- 2008.- № 1.- С. 9.

72.

Гафінчук Т. Бюджет - 2008: науковий супровід триває// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 20.- 1 лютого.- С. 7.

73.

Гвоздик А. Куски и крохи. Бюджет-2008 . Что мешает развитию областного центра?// В двух словах.- 2008.- № 4.-

23 января.- С. А3.

74.

Гвоздик А. Маємо те, що маємо: Утверждены основные показатели бюджета-2008// В двух словах.- 2008.- № 5.- 30 января.- С. А3.

75.

Ивченко В. И полмиллиарда мало: Городской бюджет на 2008 год перевалил за полмиллиарда гривен. При этом он все равно остался больше бюджетом проедания, чем бюджетом развития// Данкор.- 2008.- № 4.- 30 января.- С. А4.

76.

Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 98 - 111.

77.

Мироненко В. Бюджетний скандал// Сумщина.- 2008.- № 9.- 25 січня.- С. 1.

78.

Председатель планово-бюджетной комиссии Александр Тележенко: Бюджетный плановик Александр Тележенко хорошо знает каждую цифру в бюджете-2008// Панорама.- 2008.- № 6.-

6 - 13 февраля.- С. А14.

79.

Симоненко В. БЮТжет замість ДЕРЖбюджету// Дзеркало тижня.- 2008.- № 3.- 26.01 - 01.02.- С. 9.

80.

Стасова И. Бюджетная абетка: В 2008 году бюджет города составит 506 млн. грн.// Панорама.- 2008.- № 6.- 6 - 13 февраля.-

С. А14 - А15.

81.

Сумська міська рада Про міський бюджет на 2008 рік: Рішення Сумської міської ради від 23 січня 2008 року № 1174// Суми і сумчани.- 2008.- № 7.- 15 лютого.- С. 7.

Суми і сумчани.- 2008.- № 6.- 8 лютого.- С. 7.

82.

Туряниця М.М. Проблеми реформування місцевого оподаткування в Україні// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- Мукачеве, 2007.- № 4.- С. 182 - 189.

83.

Шаповал А. Стратегічні плани на 2008 рік// Суми і сумчани.- 2008.- № 4.- 25 січня.- С. 3.

84.

Шевченко О. Бюджетні перипетії – 2008: З пропозицією проаналізувати особливості цьогорічного бюджетного процесу редакція звернулася до голови постійної планово-бюджетної комісії Сумської міської ради Олександра Теліженка// Суми і сумчани.- 2008.- № 4.- 25 січня.- С. 4.

^ 15. Податки. Збори


85.

Україна. Закони

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від

4 грудня 1990 року № 509-XII// Все про бухгалтерський облік.- 2007.- № 107.- 20 листопада.- С. 22 – 28, 37 - 39.86.

Власов А. Управление налоговыми рисками: О некоторых аспектах, связанных с возникновением рисков, и способах их устранения или минимизации// Юридическая практика.- 2008.-

№ 8.- 19 февраля.- С. 16.

87.

Гранатуров В.М. Податковий ризик держави: визначення та класифікація/ В.М.Гранатуров, І.Б.Ясенова// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 86 - 95.

88.

Єфименко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 9 - 13.

89.

Косміна Л. Податок на додану вартість: Консультують фахівці Департаменту податку на додану вартість ДПА України// Вісник податкової служби України.- 2008.- № 7.- С. 22 - 25.

90.

Криницький І. Класифікація проваджень у податковому процесі: критерії та види// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2(146).- С. 19 - 21.

91.

Мартиненко В.П. Вплив держави на податкову політику суб'єктів господарювання на сучасному етапі розвитку економіки// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).-

С. 7 - 10.

92.

Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 60 - 73.

93.

Римарська Р. Лінійний податок: причини популярності, економічні засади та потенційні обмеження// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 12.- С. 56 - 59.

94.

Романів Є. А на малу зарплату – пільга: Цього року держава позбавила більшість пільговиків "щедрот", якими ті були наділені десятиліттями// Експрес.- 2008.- № 20.- 15 – 16 лютого.- С. 11.

95.

Тимченко О.М. Податковий борг: критерії оцінки та інтерпретація результатів/ О.М.Тимченко, М.П.Бадида// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 111 - 120.

^ 16. Банки. Банківська справа


96.

Барановський О.І. Стійкість банківської системи України// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 75 - 87.

97.

Бєлова І.В. Методологічні проблеми контролю та аудиту в банках України// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 67 - 72.

98.

Васильєва Т.А. Проблеми створення та функціонування спеціалізованих інноваційних банків// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 51 - 56.

99.

Васильєва Т.А. Роль та місце комерційних банків на ринку інноваційного інвестування// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 111 - 119.

100.

Васильченко З. Моделювання обсягу актів у банківському менеджменті/ З.Васильченко, І.Васильченко// Банківська справа.- 2007.- № 5.- С. 18 - 26.

101.

Вертіль О. Алгоритм банківського успіху, або Діалог з директором Сумського філіалу ПриватБанку Ільдусом Бікбовим з кількома тематичними відступами і довідковим вкрапленням// Сумщина.- 2008.- № 14.- 6 лютого.- С. 2.

102.

Гребенюк Н.О. Трансформація стратегій банку та функцій його капіталу в умовах глобалізації// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 76 - 82.

103.

Домрачев В.М. Міжнародні порівняння банківських систем України та країн Єврозони/ В.М.Домрачев, К.Є.Раєвський// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 280 - 287.

104.

Д'яконова І.І. Банківська система України та фінансова доларизація// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 65 - 74.

105.

Єріс Л.М. Побудова моделі визначення фінансової стійкості банківської установи/ Л.М.Єріс, О.В.Крухмаль// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 204 - 212.

106.

Єрмошенко А.М. Альтернативні стратегії інтеграції страхових організацій і банківських установ// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 62 - 67.

107.

Зінченко В.О. Механізм забезпечення стійкості банківської системи// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 24 - 27.

108.

Зінченко В.О. Сутність і поняття стійкості банківської системи// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 83 - 86.

109.

Ильяшенко С.Н. Методические подходы к управлению конкурентным потенциалом банка/ С.Н.Ильяшенко, О.В.Прокопенко// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 287 - 291

110.

Котковський В.С. Актуальні питання підвищення ефективності банківського фінансового менеджменту// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 225 - 229.

111.

Лєонов С.В. Управління ризиками при здійсненні операцій проектного фінансування комерційними банками/ С.В.Лєонов, О.С.Грищенко// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 120 - 124.

112.

Любимова К.О. Проблеми та перспективи навчальної складової в контексті розвитку банківської системи України// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 307 - 310.

113.

Любунь О. Планування та бюджетування як універсальні інструменти управління банківською установою// Банківська справа.- 2007.- № 5.- С. 27 - 30.

114.

Любунь О. Управління та ефективність стратегічного планування банку// Банківська справа.- 2007.- № 6.- С. 8 - 12.

115.

Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України// Економіка України.- 2008.- № 2.- С. 37 - 46.

116.

Мілай А.О. Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 250 - 257.

117.

Назаревич Л. Про банки та навколобанківську діяльність у світлі потяга, що наближається, або чому я хочу приходу філій іноземних банків в Україну// Дзеркало тижня.- 2008.- № 3.-

26.01 - 01.02.- С. 8.

118.

Павлов А.В. Проблемні питання реорганізації банків в Україні// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 183 - 190.

119.

Показники на підйомі: Макроекономічні умови розвитку банківської системи у 2007 році// Закон і бізнес.- 2008.- № 6.-

9 - 15 лютого.- С. 12.

120.

Смовженко Т. Місце і роль вітчизняної банківської системи у міжнародному фінансовому просторі/ Т.Смовженко, В.Міщенко// Банківська справа.- 2007.- № 5.- С. 83 - 88.

121.

Хомутенко Л.І. Очікувані наслідки для банківської системи в контексті приєднання України до СОТ/ Л.І.Хомутенко, Т.В.Мазило// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 48 - 53.

122.

Юрчук Г.В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг/ Г.В.Юрчук, О.М.Юрчук// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).-

С. 23 - 29.

^ 17. Гроші. Валюта


123.

Гриценко А.А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України// Фінанси України.- 2007.- № 9.-

С. 88 - 97.

124.

Грицик Ю. Як живете, містере долар? Епоха американської валюти завершується: на п'ятки "баксу" наступають євро, єна та юань// Експрес.- 2008.- № 12.- 31.01 - 07.02.- С. 11.

125.

Журавка Ф.О. Методологічні підходи до класифікації режимів валютних курсів// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 82 - 89.

126.

Коваленко І. Долар знову дорожчає! Щоб запобігти падінню гривні, Нацбанк викидає на ринок додаткову валюту// Експрес. Спецвипуск.- 2008.- № 12.- 31.01 - 07.02.- С. 3.

127.

Кораблін С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливості перспективи розвитку// Фінанси України.- 2007.- № 9.- С. 112 - 123.

128.

Попов Є.Є. Умови формування валютного курсу// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).-

С. 127 - 130.

129.

Ромашова Н. Что будет с выплатой долгов вкладчикам, если уволят главу правления "Ощадбанка" Анатолия Гулея...// Киевские ведомости.- 2008.- № 19.- 1 февраля.- С. 4.

130.

Тлустий А.О. Електронні платіжні системи в мережі інтернет: переваги та недоліки// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 60 - 65.

131.

Щербатий К. 6 мільярдів на компенсації// Обрій.- 2008.-

№ 2.- 24 - 30 січня.- С. 7.

132.

Ясинчук Л. Ну й де наші гроші?! Росія виплатила в чотири рази менше компенсацій за втрачені заощадження, аніж Україна// Експрес.- 2008.- № 8.- 24 - 31 січня.- С. 10.

18. Інфляція


133.

Індекс інфляції// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 25.- 8 лютого.-

С. 1, 3.

134.

Іщенко Г. Інфляція під контролем уряду: Уряд не змінюватиме прогнозний показник інфляції при внесенні змін до держбюджету-2008// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 28.- 13 лютого.-

С. 3.

135.

Коваленко І. Гривня рветься на волю: Національний банк України заявляє, що уже не в змозі самотужки запобігти знеціненню гривні// Експрес.- 2008.- № 16.- 8 - 9 лютого.- С. 1.

136.

Крузан О. Інфляція набирає обертів: Експрес-аналіз економічних процесів та монетарної політики НБУ// Закон і бізнес.- 2008.- № 7.- 16 - 22 лютого.- С. 13.

137.

Литвицький В. Простір для атиінфляційної атаки// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 32.- 19 лютого.- С. 8 - 9.

138.

Чому зросли ціни. Національний банк України назвав основні причини інфляції// Обрій.- 2008.- № 5.-- 14 – 20 лютого.- С. 7.
^ 19. Фондовий ринок. Цінні папери


139.

Україна. Закони

Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. № 710-97-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами) (Витяг)// Юридичний вісник України. Додаток.- 2008.- № 5.- 2 - 8 лютого.- С. 2 - 9.140.

Вітковський О. Оцінка вартості пакета акції та вплив на неї структури капіталу товариства// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2(146).- С. 163 - 165.

141.

Камолова Н.Ю. Привлечение средств российскими компаниями через механизм первичного размещения акций// Вестник Московского университета. Экономика.- 2007.- № 4.-

С. 21 - 31.

142.

Осадчий Н. Российский фондовый рынок: стоимость, структура, динамика// Мировая экономика и международные отношения.- 2007.- № 12.- С. 35 - 44.

143.

Слєсарук С. Своя гра. Фондовий ринок/ С.Слєсарук, О.Шкарпова// Контракти.- 2008.- № 7(822).- С. 24 - 29.

144.

Школьник І.О. Структура фінансового ринку країни в умовах розвитку ринкових відносин/ І.О.Школьник, І.І.Рекуненко// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 89 - 97.

145.

Школьник І.О. Сучасний стан розвитку ринку капіталу в Україні/ І.О.Школьник, Ф.І.Шпиг// Вісник Української академії банківської справи.- 2007.- № 2(23).- С. 34 - 40.

^ 20. Кредит. Кредитна справа


146.

Гулик Т. Тенденції розвитку ринку банківських послуг з кредитування корпоративних клієнтів в Україні// Банківська справа.- 2007.- № 6.- С. 12 - 25.

147.

Д'яконова І. Кредитний брокеридж: перспективи діяльності в Україні// Банківська справа.- 2007.- № 6.- С. 69 - 74

148.

Олійник О. Ефективність довгострокового кредитування населення та проблеми її зростання// Економіст. Український журнал.- 2007.- № 12.- С. 48 - 51.

149.

Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні// Банківська справа.- 2007.- № 6.- С. 81 - 87.

150.

Подік С.М. Про деякі аспекти банківського кредитування// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 229 - 232.

151.

Шелудько Н.М. Кредитна експансія та стійкість банківського сектору в Україні// Фінанси України.- 2007.- № 10.-

С. 148 - 156.

152.

Як отримати податковий кредит// Деловой журнал.- 2008.-

№ 1.- С. 11.

^ 21. Економічне становище. Економічна політика


153.

Артемов А.В. Управление экономикой на основе государственного сектора/ А.В.Артемов, А.В.Брыкин, В.А.Шумаев// Менеджмент в России и за рубежом.- 2007.- № 6.-

С. 89 - 103.

154.

Звєрькова Н. Фінансовий моніторинг як захід протидії тіньовій економіці в Україні// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2(146).- С. 8 - 10.

155.

Литвицький В. Стан і перспективи індустрії// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 27.- 12 лютого.- С. 8 - 9.

156.

Хасанова В. Історичні аспекти становлення і розвитку державного регулювання у галузі внутрішньої торгівлі в Україні// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2(146).-

С. 107 - 110.

157.

Шкарпова О. На узбіччі кризи: Світовій економіці загрожує рецесія. Україна не постраждає - їй вистачає внутрішніх ризиків// Контракти.- 2008.- № 5(820).- С. 18 - 21.

^ 22. Політика у сфері туризму


158.

"Сніданок" українського туризму// Вісник плюс.- 2008.-

№ 6.- С. 38 - 41.

159.

Семиволос П. Стратегія: побачити мету і... Стратегія сталого розвитку туризму і курортів в Україні// Дзеркало тижня.- 2008.- № 5.- 9 - 15 лютого.- С. 23.^ 23. Ціни. Ціноутворення


160.

Башта В. Встречайте: вторая волна роста цен на продовольствие: Рост заработных плат и социальных выплат, не связанный с производительностью труда, не спасает от роста цен, а подстегивает инфляцию// Зеркало недели.- 2008.- № 6.-

16 – 22 февраля.- С. 12.

161.

Остапчук О.М. Удосконалення методології розрахунків індексу споживчих цін/ О.М.Остапчук, А.П.Ревенко// Статистика України.- 2007.- № 4.- С. 33 - 37.

^ 24. Торгівля. Міжнародні економічні відносини


162.

Балакін Р.Л. Акцизне оподаткування тютюнових виробів у державах - членах Європейського союзу та в Україні// Фінанси України.- 2007.- № 10.- С. 96 - 110.

163.

Касабова І.А. Глобалізація та зростання ролі інтелектуального капіталу в її умовах// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 44 - 48.

164.

Фен Я.О. Міжнародне економічне співробітництво як фактор посилення конкурентоспроможності країни// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 119 - 126.

165.

Шаповалова Л. Тендерна палата оздоровиться// Голос України.- 2008.- № 20.- 1 лютого.- С. 1, 2.

25. Конкуренція


166.

Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 35 - 38.

167.

Ткаченко Е. О запрете конкуренции: Правовое регулирование соглашений о запрете конкуренции в законодательстве Украины и ЕС/ Е.Ткаченко, В.Сологуб, А.Стахеева// Юридическая практика.- 2008.- № 7.- 12 февраля.-

С. 1, 17

168.

Шкудун О. Антимонополія. Антимонопольне законодавство України// Український юрист.- 2008.- № 2(62).-

С. 52 - 55.
26. Маркетинг


169.

Жуков С.А. Оптимізація маркетингової діяльності в регіоні на основі теоретичних аспектів геомаркетингу// Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту.- Мукачеве, 2007.- № 4.- С. 73 - 77.

170.

Конференція "Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу"// Компрессорное и энергетическое машиностроение.- 2007.- № 4(10).- С. 48 - 49.

^ 27. Зовнішня торгівля


171.

Вертіль О. Україна вже в СОТ!: У вівторок, 5 лютого, Україна стала членом Світової організації торгівлі// Сумщина.- 2008.- № 15.- 8 лютого.- С. 1.

172.

Всуп сприятиме зростанню реального ВВП: Міністр економіки Богдан Данилишин вважає, що вступ України до СОТ сприятиме додатковому зростанню реального валового внутрішнього продукту// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 27.-

12 лютого.- С. 5.

173.

За цивілізованими правилами: Арсеній Яценюк рекомендуватиме українському уряду провести економічні консультації з російськими колегами на предмет вступу Російської Федерації до СОТ// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 25.- 8 лютого.- С. 5.

174.

І що нам із тієї СОТ?: За прогнозами експертів, молочні продукти подешевшають, а російські автомобілі подорожчають// Експрес.- 2008.- № 16.- 8 - 9 лютого.- С. 9.

175.

Іщенко Г. СОТ відкриває нові можливості для українського села// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 27.- 12 лютого.- С. 11.

176.

Кушнір С. Довга дорога до СОТ/ С.Кушнір, Д.Левченко// Обрій.- 2008.- № 5.-- 14 – 20 лютого.- С. 1.

177.

Левшаков С.Ф. Структура миграционного капитала в Украину из стран Западной Европы// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.- 2007.- № 21.- С. 314 - 320.

178.

Наслідки вступу до СОТ відчує кожен українець// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 24.- 7 лютого.- С. 1, 2.

179.

Олійник С. Ласкаво просимо в Європу: 18 лютого розпочалися офіційні переговори між Україною і Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі// Експрес.- 2008.-

№ 22.- 19-20 лютого.- С. 8.

180.

Олійник С. Україна в СОТ: чи стане краще?// Експрес. Спецвипуск.- 2008.- № 15.- 7 - 14 лютого.- С. 2.

181.

Типы шенгенских виз// Юридическая консультация.- 2008.- № 3(128).- февраль.- С. 13.

182.

Торговельний партнер номер один (старт переговорного процесу між Україною і ЄС про створення поглибленої зони вільної торгівлі)// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 32.- 19 лютого.-

С. 1, 2.

183.

Україна - СОТ: протокол про вступ підписано// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 23.- 6 лютого.- С. 1.

184.

Хомяков В. Фальшива тривога: Вступ України до Світової організації торгівлі мало що змінить у бюджетоутворюючих галузях// Контракти.- 2008.- № 7(822).- С. 36 - 37.

185.

Что такое ВТО?// Юридическая консультация.- 2008.-

№ 3(128).- февраль.- С. 5.

186.

Щоб отримати статус повноправного члена СОТ, треба ще зробити непросту домашню роботу// Голос України.- 2008.- № 24.- 7 лютого.- С. 1.

187.

Яцунский Г. Верховный Суд в борьбе с контрабандой// Юридическая практика.- 2008.- № 8.- 19 февраля.- С. 4.

^ 28. Міжнародні економічні зв’язки


188.

Баландюх М. "А ми в Євросоюзі!": Проїзд у трамваї в Польщі коштує на наші гроші 5 гривень, а щоб винайняти квартиру, треба заплатити щонайменше 2400 гривень// Експрес.- 2008.- № 8.- 24 - 31 січня.- С. 13.

189.

Богінська І. Українсько-російські відносини в контексті євроатлантичного курсу України// Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету.- 2007.- № 2(6).- С. 28 - 34.

190.

Бурмака Є. Розвиток світової торгівлі та дипломатія// Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 2(146).-

С. 53 - 55.

191.

Емельянова Н.Н. Энергетический фактор в сотрудничестве России и ЕС// Менеджмент в России и за рубежом.- 2007.- № 6.-

С. 21 - 32.

192.

Європейський інструмент сусідства та партнерства - нові можливості для України// Безпека життєдіяльності.- 2008.- № 1 - 2.- С. 55 - 56.

193.

Іванов О. Директиви "нового підходу" як нормативна ринкова нагляду в ЄС// Стандартизація. Сертифікація. Якість.- 2007.- № 6.- С. 68 - 71.

194.

Мінгазутдінова Г. Проблеми роззброєння та контролю над озброєннями в контексті сучасної євроатлантичної безпеки// Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету.- 2007.- № 2(6).- С. 35 - 40.

195.

Михайлов В.С. Зовнішньоекономічна діяльність України: статистичне забезпечення// Статистика України.- 2007.- № 4.-

С. 25 - 29.

196.

Новий формат переговорного процесу: [евроінтеграція]// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 32.- 19 лютого.- С. 4.

197.

Овчаренко В. Євроатлантична зона безпеки після "другої хвилі" розширення північноатлантичного альянсу// Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету.- 2007.- № 1(5).- С. 58 - 62.

198.

Приходько С.М. Євроатлантична інтеграція як чинник демократизації України// Історична пам'ять.- 2008.- № 1.- С. 59 - 69.

199.

Тодоров І. Методологія студіювання євроатлантичної та європейської інтеграції України// Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету.- 2007.- № 2(6).- С. 15 - 27.

200.

Тодоров І. Становлення громадського виміру євроатлантичної інтеграції України// Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету.- 2007.- № 1(5).- С. 43 - 52.

^ 29. Управління. Менеджмент


201.

Бакуліна Г. Навчання керівників АЕК України з питань менеджменту якості/ Г.Бакуліна, В.Котелець, К.Маловик// Стандартизація. Сертифікація. Якість.- 2007.- № 6.- С. 56 - 58.

202.

Білорус Т.В. Організаційне забезпечення системи управління персоналом підприємтсва// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).- С. 144 - 148.

203.

Галаур С. Позитивний менеджмент - на благо регіону: Промисловий комплекс Харківщини// Урядовий кур'єр.- 2008.-

№ 22.- 5 лютого.- С. 6.

204.

Коршунова Н.Е. Менеджмент в социальной сфере/ Н.Е.Коршунова, О.В.Шатаева// Менеджмент в России и за рубежом.- 2007.- № 6.- С. 66 - 73.

205.

Прокопенко І. Шкільний менеджмент: наукові підходи до здійснення// Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки.- 2007.- № 5(57).- С. 89 - 94.

206.

Решетникова К.В. Модель взаимосвязи организационных изменений и конфликтов// Менеджмент в России и за рубежом.- 2007.- № 6.- С. 3 - 14.

207.

Сіньковський М.І. Механізм управління промисловими підприємствами України в умовах формування ринкової економіки// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.-

№ 12(79).- С. 72 - 75.

208.

Ширягіна О.Є. Прибуток підприємства: історичний аспект// Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- № 12(79).-

С. 156 - 159.

209.

Шовкошитна С. Суб'єкти соціального управління суспільства: структура та характеристика// Освіта і управління.- 2007.- Том 10.- № 3 - 4.- С. 11 - 18.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи