Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 313.18 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата16.07.2012
Розмір313.18 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за березень 2008 року.


1. Економіка. Економічні явища


1.

Бутко В. Украина в водовороте мирового перепроизводства капиталов// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2008.- № 4.-

С. 6 - 9.

2.

Варич Ю.М. Визначальні чинники постіндустріального розвитку економіки// Проблеми науки.- 2008.- № 2.- С. 29 - 32.

3.

Гаврилів О.С. До аспектів оцінювання ситуації при укладанні бізнес-плану за ринкової економіки в Україні// Гріш і математика.- 2008.- № 4.- С. 17 - 19.

4.

Глібчук В.М. Сутність ризику як економічної категорії// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- №599.-

С. 102 - 107.

5.

Економіка України за січень 2008 року// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 37.- 26 лютого.- С. 1, 6.

6.

Маца К.О. Производственные отношения как фактор экономической и социальной безопасности страны// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 3 - 5.

7.

Ревчун Б. Труднощі перекладу, або деякі лінгвістично-економічні аспекти аналізу іноземних підручників з економічної теорії// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 67 - 75.

8.

Салтыкова А.В. Норматив эффективности капитальных вложений в динамических моделях экономики// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.-

С. 161 - 167.

9.

Семир'янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект// Право України.- 2008.- № 2.-

С. 57 - 59.

10.

Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні// Економіка України.- 2008.-

№ 3.- С. 20 - 33.

11.

Телиженко А.М. Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы/ А.М.Телиженко, Н.О.Федоренко, Ю.А.Мирошниченко// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 209 - 220.

12.

Шаповалова Л. Вартість життя// Голос України.- 2008.-

№ 42.- 4 березня.- С. 7.

13.

Шкурупій О.В. Захист інтелектуальної власності: світова практика та проблеми України/ О.В.Шкурупій, Ю.С.Радченко// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 5 - 8.

2. Інвестиції


14.

Грицаєнко І.А. Економічний прагматизм як домінанта інвестиційної політики України в інтеграційних процесах// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 4 - 13.

15.

Максімова В.Ф. Елементарні інновації в інвестиційно-відтворювальних процесах/ В.Ф.Максімова, Т.О.Шаровська// Проблеми науки.- 2008.- № 2.- С. 9 - 13.

16.

Ульяницька О.В. Вплив інвестиційної активності на розвиток інноваційних проектів// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 36 - 41.

17.

Федоренко В.Г. Ефективність інвестування економіки/ В.Г.Федоренко, О.М.Лівінський, Н.В.Коваленко// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2008.- № 4.- С. 10 - 15.

18.

Харламова Г.О. Економіко-математичне дослідження можливостей впливу прямого іноземного інвестування на економічний розвиток України// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2008.- № 4.- С. 19 - 25.^ 3. Економічний розвиток


19.

Герасименко В.С. Глобалізація - головна рушійна сила сучасного світового розвитку// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.-

№ 2(22).- С. 15 - 18.

20.

Шайгородський Ю. Глобалізація як універсалізація світу: міф чи реальна загроза національним ідентифікаціям?// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень.- 2007.- № 36.- С. 91 - 100.

4. Інновації


21.

Барановська С.П. Інноваційні структури та їх значення у розвитку підприємств України// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- №599.- С. 223 – 227.

22.

Денисенко М.П. Дослідження інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості: стан і проблеми/ М.П.Денисенко, С.В.Вовчок// Фондовый рынок.- 2008.- № 6.-

С. 22 – 29.

23.

Сальжанова З.А. Пути совершенствования механизма инновационной деятельности/ З.А.Сальжанова, Ж.А.Макишева// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).-

С. 136 – 141.

24.

Спасибо-Фатєєва І. Методологічні підходи до формування національних інноваційних систем// Вісник Академії правових наук України.- 2007.- № 4(51).- С. 124 – 132.

25.

Сумщина станет извеснее: На прошлой недели на базе Сумского института последипломного образования состоялась научая конференция "Инновационное развитие общества в условиях кросскультурных взаимодействий"// В двух словах.- 2008.- № 9.- 27 февраля.- С. А5, А11.

26.

Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи// Вісник Національного банку України.- 2008.- № 2.- С. 20 – 24.^ 5. Економічне зростання


27.

Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 84 - 91.

28.

Міщук О.В. Фінансове забезпечення економічного зростання в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 25 - 30.

29.

Подвисоцька Т.О. Аналіз впливу фактора здоров'я на економічне зростання/ Т.О.Подвисоцька, Л.І.Краснікова// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 205 - 256.

^ 6. Праця. Організація праці


30.

Україна. Президент

Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій: Указ Президента України від 11 лютого 2008 року № 117/2008// Офіційний вісник України.- 2008.- № 11.- С. 10.31.

Бала О.І. Підходи до оцінювання корпоративної культури// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 3 – 8.

32.

Гуменюк Ю.П. Перспективи і наслідки участі України у процесах глобалізації зайнятості/ Ю.П.Гуменюк, Г.П.Гоголь// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.-

С. 228 – 235.

33.

Жданова І. Молодь шукає гідну роботу: Соціологічне дослідження/ І.Жданова, Г.Стрєлковська// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 38.- 27 лютого.- С. 18.

34.

Мазур В.С. Ефективність людського капіталу// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 8 – 11.

35.

Про мінімальні гарантії оплати праці// Профспілкові вісті.- 2008.- № 7 – 8.- 22 лютого.- С. 2.

36.

Ревенко А. Забытая производительность труда// Зеркало недели.- 2008.- № 10.- 15 – 21 марта.- С. 7.

37.

Святкові та вихідні дні у 2008 році// Обрій.- 2008.- № 9.-

13 -19 березня.- С. 5.

38.

Які робочі дні переноситимуться у 2008 році// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 43.- 5 березня.- С. 5.

7. Профспілки


39.

Баранчиков С. Молодь і профспілки: реалії та перспективи// Профспілкові вісті.- 2008.- № 9 – 10.- 29 лютого.-

С. 26.

40.

З турботою про людей: На Х звітній профспілковій конференції голова профкому СумДУ В.О.Боровик зробила детальний аналіз виконання колективного договору за 2007 рік// Резонанс.- 2008.- № 3 – 5.- С. 5.

^ 8. Керівництво персоналом


41.

Айнабек К.С. Определение верхнего предела зароботной платы как способ мотивации творческого труда в развитии инновации// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).-

С. 85 – 88.

42.

Бондар О.В. Імітаційне моделювання як ефективний метод розвитку персоналу та підвищення рівня економічної безпеки організацій у механізмі ситуаційного управління// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 69 – 75.

^ 9. Заробітна плата


43.

Україна. Закони

Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум»: Закон України від 12 лютого 2008 року № 122-VI// Збірник поточного законодавства,нормат.актів,арбітраж.та судової практики.- 2008.- № 10(649).- березень.- С. 2.

44.

Україна. Кабінет Міністрів

Про запровадження ІІІ етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року

№ 74// Орієнтир.- 2008.- № 5.- 5 березня.- С. 7.

Зібрання законодавства України.- 2008.- № 9.- С. 46.

Офіційний вісник України.- 2008.- № 15.- С. 35.

45.

Україна. Правління пенсійного фонду

Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії: Постанова Правління пенсійного фонду України від 01.02.2008

№ 4-4// Офіційний вісник України.- 2008.- № 16.- С. 79 – 82.46.

Костишина Т.А. Проблеми формування конкурентоспроможної системи управління оплатою праці на підприємствах споживчої кооперації Кримспоживспілки// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 81 – 85.

47.

Махсма М. Причини та наслідки низької ціни найманої сільської праці// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 40 – 50.

48.

Мы – 16-е в Украине: По информации Главного управления статистики в Сумской области, в январе 2008 года средняя зарплата в регионе состовляла 1221 грн.// Ваш шанс.- 2008.- № 12.-

19 марта.- С. 16А.

49.

Средняя зарплата на Сумщине в январе 2008 г (грн)// Данкор.- 2008.- № 10.- 12 марта.- С. А4.

50.

Топ – 10 посад за величиною середньоринкової річної компенсації (включаючи бонуси, премії)/ К.Симоненко, В.Хомяков, С.Слєсарук, К.Портна// Контракти.- 2008.- № 11.- С. 48 – 49.

^ 10. Безпека праці


51.

Кочкіна А. Охорона праці: Про стан промислової безпеки та охорони праці в області йшлося на засіданні підсумкової Ради територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області// Суми і сумчани.- 2008.- № 11.- 14 березня.- С. 14.

52.

Нос М. Безпека праці: плачем борг не сплачують// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 50.- 18 березня.- С. 10.

53.

Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці// Охорона праці.- К., 2008.- № 2.-

С. 45 – 47.

^ 11. Регіональна економіка. Економіка житла


54.

Бородюк Н. Центр і території: конструктивний діалог цивілізованих партнерів/ Н.Бородюк, І.Нагребецька// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 43.- 5 березня.- С. 6 – 7.

55.

Волкова О.В. Розвиток соціального партнерства як чинник забезпечення економічної безпеки на регіональних ринках праці України// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 33 – 36.

56.

Мельник Ю.М. Проблеми формування регіональних стратегій в контексті розвитку// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- № 1.- С. 89 – 95.

57.

Манцевич Ю. Про можливі шляхи зниження цін на ринку житла// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 76 – 83.

^ 12. Форми організації в економіці


58.

Гагай П. Перспективы франчайзинга. Франчайзинг: клонирование успеха: Понятие и виды франчайзинга, аспекты его нормативного регулирования, особенности развития за рубежом и на Украине// Юридическая практика.- 2008.- № 9.- 26 февраля.-

С. 1, 22 – 23.

59.

Дацюк Л. Закон, якого не хочуть: Версія нового закону про акціонерні товариства// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 40.- 29 лютого.- С. 8.

60.

Диденко А.Н. Основы стратегического управления развитием конкурентоспособности малых рекреационных предприятий/ А.Н.Диденко, В.А.Василенко// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 75 – 80.

61.

Кушнерук А.С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 100 – 107.

62.

Кущ Л. Наука перемагати, або перемога – разом з наукою : Артемівський завод з обробки кольорових металів – єдине в СНД підприємство, що освоїло технологію виробництва якісної міді з відходів// Голос України.- 2008.- № 39.- 28 лютого.- С. 20.

63.

Мирончук Т.В. Стан та перспективи розвитку франчайзингу в Україні/ Т.В.Мирончук, Н.Л.Калиновська, О.І.Дорош// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.-

№ 599.- С. 136 – 141.

64.

Пжар А.А. Роль соціально активних середовищ в організаційному розвитку кредитної кооперації України// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 97 – 101.

65.

Салата І.З. Економічне обгрунтування рішення щодо формування франчайзингової системи// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- №599.- С. 262 - 268.

66.

Чубка О.М. Особливості формування ПФГ/ О.М.Чубка, О.М.Рудницька// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.-

№ 599.- С. 186 – 192.

13. Фінанси


67.

Дацюк Л. Про гроші, бюджет та інфляцію// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 50.- 18 березня.- С. 6.

68.

Петренко П. Рахункова палата України: нові виклики і проблеми державного фінансового контролю// Голос України.- 2008.- № 50.- 14 березня.- С. 11.

69.

Рукавишникова И.В. Правовые принципы финансовой политики государства// Фінансове право.- 2007.- № 2(2).- С. 8 - 11.

70.

Ярошевич Н.Б. Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків залучення підприємством позикових коштів/ Н.Б.Ярошевич, М.К.Колісник// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 204 – 209.14. Бюджет


71.

Україна. Закони

Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від

28 грудня 2007 року № 107-VI// Відомості Верховної Ради України.- 2008.- № 7 - 8.- С. 142 - 291.

72.

Україна. Закони

Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від

28 грудня 2007 року № 107-VI (Закінчення. Початок №№ 1 - 7)// Збірник поточного законодавства,нормат.актів,арбітраж.та судової практики.- 2008.- № 8.- лютий.- С. 2.

73.

Україна. Кодекси

Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 21 червня 2001 року № 2542-ІІІ Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 15 лютого 2008 року// Кодекси України.- 2008.- № 2.-

С. 3 - 99.74.

Бюджетний кодекс: нова редакція проти старих помилок// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 37.- 26 лютого.- С. 7.

75.

Державний бюджет є збалансованим// Віче.- 2008.- № 3.-

С. 34 - 36.

76.

Інформація Міністерства фінансів про виконання державного бюджету у 2007 році// Голос України.- 2008.- № 41.- 1 березня.-

С. 6.

77.

Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету у 2007 році// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 41.- 1 березня.- С. 6.

78.

Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 33 - 39.

79.

Петренко П. Шляхи модернізації бюджетного процесу// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 46.- 12 березня.- С. 8.

80.

Сумська міська рада Про міський бюджет на 2008 рік: Рішення Сумської міської ради від 23 січня 2008 року № 1174-МР// Суми і сумчани.- 2008.- № 9.- 29 лютого.- С. 10.

Суми і сумчани.- 2008.- № 10.- 7 березня.- С. 7.

Суми і сумчани.- 2008.- № 11.- 14 березня.- С. 10.

81.

Шевчук Н.Ю. Управління контроль за бюджетними ресурсами місцевого самоврядування// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 151 - 155.

^ 15. Податки. Збори


82.

Германова О. Податкова реформа – вимога часу// Вісник податкової служби України.- 2008.- № 8.- С. 4 – 5.

83.

Задорожній О. Оподаткування прибутку підприємств: Оподаткування коштів, одержаних з державного бюджету/ О.Задорожній, В.Завгороднєва// Вісник податкової служби України.- 2008.- № 9.- С. 26 – 30.

84.

Міщенко С.В. Співвідношення ризику та дохідності в умовах нестабільних фінансових ринків// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 145 – 151.

85.

Сердобінцева Л. Наукове забезпечення розвитку податкової системи України – справа державна// Вісник податкової служби України.- 2008.- № 9.- С. 72 – 73.

^ 16. Банки. Банківська справа


86.

Україна. Правління Національного банку

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 15 лютого 2008 року № 30// Офіційний вісник України.- 2008.- № 17.- С. 71.87.

Брітченко І.Г. Підвищення конкурентоспроможності банківської системи України за допомогою операцій з цінними паперами/ І.Г.Брітченко, Р.К.Перепелиця// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 128 – 132.

88.

Габрук О. Коментарі до змін у податковому, валютному законодавстві та з питань державного контролю в 2008 році// Бухгалтерський облік і аудит.- 2008.- № 2.- С. 3 – 11.

89.

Другов О.О. Статистичний аналіз особливостей діяльності банків, підконтрольних іноземному капіталу в Україні/ О.О.Другов, В.В.Бабенко// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).-

С. 132 – 136.

90.

Дубін М.В. Прогнозний потенціал національної банківської системи у перехідний період інноваційного розвитку економіки України на шляху Євроінтеграції та вступу до СОТ// Проблеми науки.- 2008.- № 2.- С. 33 - 38.

91.

Д’яконова І.І. Основні чинники динамічного розвитку банківської системи України// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.-

№ 2(22).- С. 123 – 127.

92.

Кльоба Л.Г. Інвестиційна політика банків України в умовах ринкової трансформації економіки// Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2008.- № 3.- С. 14 – 18.

93.

Крузан О. Не збавляючи темпів. Банківський сектор продовжує зміцнювати свої позиції// Закон і бізнес.- 2008.- № 8.-

23 – 29 лютого.- С. 13.

94.

Лапко Н. Система електронних платежів НБУ у 2007 році// Вісник Національного банку України.- 2008.- № 2.- С. 42 – 44.

95.

Лобода Д.Л. Перспективи використання сек’юритизації комерційними банками України/ Д.Л.Лобода, К.Ф.Черкашина// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 200 – 208.

96.

Лобозинська С.М. Інституційні моделі регулювання зарубіжних банківських систем// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 131 – 135.

97.

Промінвестбанку – 85. Історія, закарбована у часі// Обрій.- 2008.- № 7.- 28.02 – 5.03.- С. 1 – 13.

17. Гроші


98.

Льовочкін С. Ревальвація гривні: так чи ні// Голос України.- 2008.- № 46.- 7 березня.- С. 3.

99.

Патрікац Л. Світом правлять гроші. Чи любов?...:Перше засідання дискусійного клубу, який відкрився в Університеті банківської справи Національного банку України// Вісник Національного банку України.- 2008.- № 2.- С. 32 – 36.18. Інфляція


100.

Бондаренко Д. Інфляція пришвидшується в усіх країнах//

В двух словах.- 2008.- № 11.- 12 марта.- С. А6.

101.

Крузан О. Спіраль починає розкручуватися? Уперше за

15 років лютнева інфляція перевищила січневі показники// Закон і бізнес.- 2008.- № 11.- 15 - 21 березня.- С. 12.

102.

Литвицький В. Інфляційний потяг рухається за інерцією// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 51.- 19 березня.- С. 8.

103.

Литвицький В. Реінфляція - 2007// Вісник Національного банку України.- 2008.- № 2.- С. 2 - 12.

104.

Ревенко А. Анатомия инфляции: По ком звонят ценовые колокола?// Зеркало недели.- 2008.- № 7.- 23 – 29 февраля.- С. 1, 8.

105.

Романів Є. Хто зупинить ціни?// Експрес. Спецвипуск.- 2008.- № 38.- 20 - 27 березня.- С. 1, 3, 8.

106.

Хорват Б. Для Украины наступил благоприятный момент, чтобы начать переход к инфляционному таргетированию// Зеркало недели.- 2008.- № 7.- 23 – 29 февраля.- С. 8.

^ 19. Фондовий ринок. Цінні папери


107.

Власов А. Облигации в помощь местным бюджетам: О некоторых аспектах нового Положення о порядке выпуска облигаций местных займов// Юридическая практика.- 2008.- № 9.- 26 февраля.- С. 9.

108.

Дульська І.В. Напрями активізації участі активів машинобудівних компаній України у фондовому ринку// Фондовый рынок.- 2008.- № 6.- С. 8 – 17.

109.

Ринок державних цінних паперів України у грудні 2007 року// Вісник Національного банку України.- 2008.- № 2.- С. 44 – 45.

110.

Шевченко А.М. Інноваційні шляхи оптимізації та спеціалізації вітчизняного біржового товарного ринку// Проблеми науки.- 2008.- № 2.- С. 43 – 48.^ 20. Економічне становище. Економічна політика


111.

Дименко Р.А. Теорія цінностей і конкурентних переваг у системі конкурентоспроможності підприємств// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 23 - 31.

112.

Захаренко-Селезньова А.М. Методи оцінки ефективності рекламної кампанії// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).-

С. 92 - 97.

113.

Капітанець Ю.О. Стратегічна адаптація підприємства до зовнішнього середовища// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 257 - 261.

114.

Крет І.З. Торгово-посередницька діяльність в сучасних економічних умовах/ І.З.Крет, О.Ю.Ємельянов, А.С.Гавриляк// Гріш і математика.- 2008.- № 4.- С. 19 - 24.

115.

Опанасюк Ю.А. Визначення економічних збитків від втрати здоров'я майбутніх поколінь внаслідок катастроф техногенного типу// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 96 - 100.

^ 21. Контроль економіки. Управління економікою


116.

Україна. Президент

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від

15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації»: Указ Президента України від 6 березня 2008 року

№ 200// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 52.- 20 березня.- С. 11.117.

Борик О.Я. Особливості формування промислово-фінансових груп у контексті вступу України до Європейського Союзу (концептуальні засади)// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 78 – 85.

118.

Дегтяренко А.Г. Эколого-экономические проблемы развития малой гидроэнергетики/ А.Г.Дегтяренко, С.В.Шашков// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 138 – 141.

119.

Ільчук П.Г. Особливості формування функціональних стратегій конкурентоспроможності машинобудівних корпорацій західного регіону України/ П.Г.Ільчук, М.М.Галелюк// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 210 – 222.

120.

Конопльова І.О. Транскордонне співробітництво як інструмент підвищення ефективності управління економічними процесами прикордонного регіону в контексті вступу України в ЄС// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.-

С. 242 – 249.

121.

Ліцензування підприємницької діяльності// Бюлетень Право і практика.- 2008.- № 7.- С. 2 – 110.

122.

Мартинец В.В. Теоретические аспекты формирования и оценки трансакционных издержек оппортунистического поведения предприятия// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 34 – 38.

123.

Олексів І.Б. Аналіз методів відбору груп впливу для прийняття стратегічних управлінських рішень// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 44 – 48.

124.

Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 12 – 19.

125.

Шпак Н.О. Класифікація автоматизованих інформаційних систем – інструмент підтримки прийняття рішень під час формування ефективного інформаційного забезпечення підприємства/ Н.О.Шпак, Н.Б.Білоус// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 912 – 198.^ 22. Виробництво продукції та надання послуг по економічних секторах


126.

Гук О.В. Національний та світовий досвід у сфері запобігання банкрутству підприємств// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 86 - 93.

127.

Каменова М.Ж. Устойчивое развитие продовольстенного рынка гарант экономической безопасности Казахстана// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 37 - 39.

128.

Керницька М.І. Дослідження вартісних показників основних складових частин ресорно-пружинних підвісок автобуса// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.-

С. 116 - 123.

129.

Козик В.В. Формування економічного механізму функціонування сфери житлового будівництва/ В.В.Козик, О.О.Пшик-Ковальська// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 73 - 77.

130.

Макарова М.В. Розвиток електронної комерції і "технологізація" економічного шахрайства/ М.В.Макарова, Л.Климко, Л// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).-

С. 29 - 32.

131.

Шуляр Р.В. Оцінювання економічної доцільності участі підприємств у конкурсах та преміях з якості/ Р.В.Шуляр, Н.В.Шуляр// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.-

№ 599.- С. 199 - 204.

^ 23. Політика у сфері туризму


132.

Городня О. Мугла – турецький рай: розвиток туризму// Профспілкові вісті.- 2008.- № 12.- 14 березня.- С. 5.

133.

Дорошкевич К.О. Переваги та недоліки управління зовнішньоекономічною діяльністю за допомогою стратегічних карт та альтернативних моделей// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 32 – 36.

134.

Кокіна В. Туризм та екскурсії: час рівнятися на кращий міжнародний досвід// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 47.- 13 березня.- С. 14.

135.

Організація туристичної діяльності// Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 2008.- № 2.- С. 62 – 315.

136.

Туризм вийшов за межі кабінетів// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 37.- 26 лютого.- С. 5.

^ 24. Торгівля. Міжнародні економічні відносини


137.

Україна. Кабінет Міністрів

Питання оформлення дозволу на спрощене перетинання іноземцями та особами без громадянства державного кордону України: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого

2008 р., № 64// Зібрання законодавства України.- 2008.- № 9.- С. 26.139.

Кавун О.О. Типи торгових мереж та їх класифікація// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 57 – 63.

139.

Корольчук О.П. Критерії ефективності управління вертикальними маркетинговими системами// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 63 – 69.

140.

Подольчак Н.І. Проблеми лізингової діяльності в Україні// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.-

С. 142 – 149.

141.

Руденко Є.О. Інтелектуальна власність на світовому ринку (короткий аналіз Угоди ТРІПС та її відповідність українському законодавству)// Наукові записки інституту журналістики.- 2006.- Т. 23.- С. 124 – 130.

142.

Тарлопов І.О. Тенденції розвитку міжнародного маркетингу та напрями їх реалізації// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 129 – 139.

143.

Шевченко Т.І. Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках України// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 191- 199.

^ 25. Зовнішня торгівля


144.

Україна. Президент

Про Програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008–2009 роки: Указ Президента України від 4 березня 2008 року № 195/2008// Офіційний вісник України.- 2008.- № 17.- С. 17 – 22.145.

Грищенко В.Ф. Міжнародна торгівля як один з основних чинників антропогенного впливу на навколишнє природне середовище// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 73 – 81.

146.

Краснодемська З. Успіх прийде не одразу: Усі позитиви від членства у світовому торговельному співтоваристві ми відчуємо не одразу: Розмова з президентом Всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конференція» Леонідом Козаченком// Урядовий кур’єр.- 2008.- № 40.- 29 лютого.- С. 7.

147.

Чернобай Л.І. Основні тенденції і перспективи розвитку експорту вітчизняної продукції/ Л.І.Чернобай, Н.О.Вацик// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 173 – 185.

148.

Что такое ВТО?// Юридическая консультация.- 2008.- № 4.- февраль.- С. 5.

149.

Швагуляк-Шостак О. Розмита митниця: Століттями на мінливих українських кордонах заробляли урядовці й контрабандисти кількох країн// Контракти.- 2008.- № 11.- С. 76 - 79.^ 26. Міжнародні економічні зв’язки


150.

Україна. Закони

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз: Закон України від 15 січня 2008 року № 117-VI// Відомості Верховної Ради України.- 2008.- № 10.- С. 312 - 318.151.

Барановський Ф. Особливості розвитку та проблеми подальшого розширення ЄС в контексті успішної реалізації євроінтеграційного курсу України// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень.- 2007.- № 36.-

С. 161 - 168.

152.

Безрукова Н.В. Глобалізація світової економіки: передумови, рушійні сили та наслідки// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 11 - 15.

153.

Белей С. Роль и место североатлантического региона в формировании геоэкономической картины// Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету.- 2007.- № 3(7).- С. 70 - 75.

154.

Вступ до СОТ - перший крок до ЄС// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 51.- 19 березня.- С. 3.

155.

Дікарєв О. Енергетичні стратегії приполярних країн світу// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 58 - 66.

156.

Дунас О. Особливості та основі напрями співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями системи ООН// Право України.- 2008.- № 2.- С. 112 - 115.

157.

Жолудь О. "У виграші від всупу до СОТ будуть галузі, що конкурентоспроможні на світовому ринку"// Вісник плюс.- 2008.- № 10.- С. 38 - 41.

158.

Завербний А.С. Перспективи інтегрування страхового ринку України у світове господарство// Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 236 - 241.

159.

Ковальський В. Вступ до НАТО або Яблуко роздору// Юридичний вісник України.- 2008.- № 8.- 23 - 29 лютого.- С. 3.

160.

Конюш М. Политика защиты потребителей в Европейском Союзе// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 44 - 50.

161.

Крапивний І.В. Глобалізація: сутність, чинники та етапи розвитку// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 129 - 137.

162.

Мельник О.Г. Індикатори оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства/ О.Г.Мельник, Ю.Л.Логвиненко// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.-

№ 599.- С. 124 - 130.

163.

Олійник С. І що вони хочуть?: Європейський бізнес оприлюднив вимоги до України// Експрес. Спецвипуск.- 2008.-

№ 38.- 20 - 27 березня.- С. 7.

164.

Пахомов Ю. "Вступивши до СОТ, ми відкрили скриню Пандори"// Вісник плюс.- 2008.- № 10.- С. 34 - 37.

165.

Пидлуцкий О. Роман Шпек: Здание членства Украины в Евросоюзе возведено процентов на 20—25// Зеркало недели.- 2008.- № 8.- 1 - 7 марта.- С. 6.

166.

Сіденко В. "Приєднання до багатосторонніх правил СОТ має поліпшити діловий клімат у цілому, сприяти розвиток торгівлі та інвестиційним надходженням"// Вісник плюс.- 2008.- № 10.-

С. 35 - 39.

167.

Цирфа Ю. СОТ. 152-й іде! : У Женеві 5 лютого на засіданні Генеральної ради СОТ Україну прийняли до Світової організації торгівлі// Віче.- 2008.- № 3.- С. 49.

168.

Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС// Економіка України.- 2008.- № 3.- С. 51 - 58.

169.

Швець І. "Україна перейшла Рубікон своєї інтеграції до глобального економічного простору"// Вісник плюс.- 2008.- № 10.- С. 32 - 41.

170.

Яремко Л.А. Зовнішньоекономічні загрози регіональному експорту// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки.- 2007.- № 2(22).- С. 19 - 21.

^ 27. Управління. Менеджмент


171.

Бородюк Н. Державний сектор економіки: перезавантаження// Урядовий кур'єр.- 2008.- № 48.- 14 березня.-

С. 6.

172.

Визначення інтегральних показників якості атмосферного повітря на основі розрахунку приведеного навантаження на комплекс реципієнтів для окремих квадратів сітки ЕМЕР/ О.М.Теліженко, О.Ю.Древаль, О.О.Павленко, Є.В.Хлобистов// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 58 - 66.

173.

Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 60 - 66.

174.

Гриценко Л.Л. Методические аспекты оценки инновационных проектов как основная составляющая механизма инвестиционного пректирования и бюджетирования/ Л.Л.Гриценко, И.Д.Скляр// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 176 - 182.

175.

Корінько М.Д. Диверсифікація у життєвому циклі підприємства// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.-

С. 82 - 88.

176.

Кудря Я.В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 89 - 99.

177.

Лук'янихіна О.А. Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації/ О.А.Лук'янихіна, В.О.Лук'янихін, І.О.Кіясова// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 26 - 33.

178.

Ноджак Л.С. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності дослідження семантики категорії/ Л.С.Ноджак, О.О.Лебедєва// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.-

С. 37 - 43.

179.

Подольчак Н.Ю. Оцінювання рівня ефективності системи менеджменту підприємств, використовуючи інструментарій багатовимірного аналізу// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 57 - 66.

180.

Полянська А.С. Концептуальні засади розвитку організацій в сучасних умовах господарювання// Вісник Національного університету "Львівська політехніка" . Менеджмент та підприємництво в Україні.- 2007.- № 599.- С. 150 - 155.

181.

Самодай В.П. Классификация методических подходов к оценке природно-ресурсного потенциала региона// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 107 - 119.

182.

Турило А.М. Методика оцінки інвестиційної безпеки підприємства/ А.М.Турило, С.В.Капітула// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- № 2.- С. 140 -143.

183.

Швиндина А.А. Адаптация организационных структур управления к современным рыночным условиям// Вісник Сумського державного університету. Економіка.- Суми, 2008.- №1.- С. 20 - 25.Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи