Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 333.03 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/3
Дата16.07.2012
Розмір333.03 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net

Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за вересень 2008 року.


1. Економіка. Економічні явища


1.

Азаров, Н.Я. О бедной экономике замолвите слово / Н.Я.Азаров // Економіст. Український журнал. – 2008. – № 7. –

С. 18 - 21.

2.

Алексеев, А. Не ту страну назвали...: Ведение бизнеса в Украине и в некоторых других стран / А.Алексеев // Зеркало недели. – 2008. – № 34.- 13 - 19 сентября. – С. 1, 8.

3.

Андрушків, Б.М. Про проблеми рейдерства в Україні з позицій науки / Б.М.Андрушків, Н.Б.Кирич, Л.Я.Малюта // Фондовый рынок. – 2008. – № 32. – С. 24 - 29.

4.

Аржевітін, С. Роль держави у структурній перебудові економіки / С.Аржевітін // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 8. – С. 3 - 9. – Бібліогр. в кінці ст.

5.

Богомазова, В.М. Передумови прогнозу розвитку економіки України у середньостроковій перспективі / В.М.Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). –

С. 50 - 58.

6.

Глушко, О.О. Методи управління результативністю науково-технологічної діяльності корпоративного сектору економіки України / О.О.Глушко, Л.І.Федулова // Проблеми науки. – 2008. – № 8. – С. 9 - 17.

7.

Гражевська, Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі / Н.Гражевська // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 54 - 63.

8.

Данилишин, Б. Економіка демонструє зростання / Б.Данилишин // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 152.- 19 серпня. –

С. 1, 2.

9.

Дешко, А.І. Система стратегічного управління соціальним та економічним розвитком України / А.І.Дешко, А.Є.Слівак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). –

С. 42 - 46.

10.

Длугопольський, О.В. Концептуальні засади функціонування державного сектору у глобалізованій економіці / О.В.Длугопольський // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 11 - 22.

11.

Долгих, В.Н. К вопросу о построении нелинейных регрессионных моделей / В.Н.Долгих, С.П.Шаповалов // Вісник Сумського державного університету. – 2008. – № 2. – С. 77 - 81.

12.

Економіка України за січень-липень 2008 року // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 157.- 27 серпня. – С. 1, 6.

13.

Жигінас, В.В. Особливості структурної перебудови економіки в умовах трансформації суспільства / В.В.Жигінас // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). –

С. 164 - 169.

14.

Захаркін, С.В. Оцінювання впливу корпоративного сектору економіки на її інвестицйно-інноваційний розвиток / С.В.Захаркін // Проблеми науки. – 2008. – № 7. – С. 7 - 12.

15.

Инновационный вектор развития экономической науки (научные исследования на экономическом факультете в 2007 г.) // Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 3. –

С. 80 - 93.

16.

Исакова, Н.Б. Исследование предпринимательства в западных странах - новое направление в экономической науке / Н.Б.Исакова // Наука та наукознавство. – 2008. – № 2. – С. 49 - 62.

17.

Іващенко, А.В. Роль і функції держави у формуванні ринкової економіки / А.В.Іващенко // Проблеми науки. – 2008. –

№ 6. – С. 41 - 48.

18.

Кавецький, В.В. Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу / В.В.Кавецький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 2. –

С. 24 - 30.

19.

Левенець, М.І. Виконання показників програми економічного і соціального розвитку м. Суми за I півріччя на

2008 року / М.І.Левенець // Суми і сумчани. – 2008. – № 34.-

22 серпня. – С. 9 - 10.

20.

Літош, Г.М. Економічна безпека країни: зміст та структурні елементи / Г.М.Літош // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 183 - 188.

21.

Мозенков, О.В. Социологическая оценка влияния экономической науки на процессы управления развитием экономических систем / О.В.Мозенков, В.А.Мищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 3 - 10. – Бібліогр. в кінці ст.

22.

Пархоменко, О.В. Інформаційно-знаннєве суспільство: проблеми перенавчання персоналу / О.В.Пархоменко // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 2(36). – С. 6 - 8.

23.

Пенькова, О.Г. Розвиток української економіки в умовах глобалізації / О.Г.Пенькова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 58 - 63.

24.

Поплавська, Ж. Економічний прорив: прогрес заради добробуту / Ж.Поплавська, В.Поплавський // Вісник НАН України. – 2008. – № 5. – С. 18 - 23.

25.

Попов, В.Ю. Господарський механізм національної економіки в умовах інституційних змін / В.Ю.Попов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5(84). – С. 26 - 30.

26.

Попова, В.В. Якісні параметри розвитку національної макроекономічної системи / В.В.Попова // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 52 - 60.

27.

Попрозман, Н.В. Регулювання функціонування соціально-економічних процесів в умовах інерційного розвитку економіки / Н.В.Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5(84). – С. 18 - 22.

28.

Про соціально-економічне становище України за січень-червень 2008 року / Держкомстат України // Економіст. Український журнал. – 2008. – № 7. – С. 22 - 41.

29.

Соціально-економічне становище країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) у січні-травні 2008 року // Економіст. Український журнал. – 2008. – № 7. – С. 42 - 46.

30.

Соціально-економічне становище України за січень-серпень 2008 року // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 178.- 25 вересня. – C. 6.

31.

Структурные преобразования в экономике: переход на инновационный путь развития // Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 3. – С. 107 - 113.

32.

Тарасов, В.І. Методичні питання оцінки продуктивності економіки / В.І.Тарасов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 63 - 67.

33.

Толстов, Р.Д. Економічна реформа середини 60-х років

XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) / Р.Д.Толстов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 11 - 22. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Капітал


34.

Баліцька, В.В. Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень / В.В.Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. –

С. 55 - 65. – Бібліогр. в кінці ст.

35.

Безкровна, Г.Д. Наукові погляди на визначення оборотного капіталу в ринковій економіці як економічної категорії / Г.Д.Безкровна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 172 - 176.

36.

Білоченко, А.М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку / А.М.Білоченко // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 94 - 100.

37.

Ільчук, В.П. Інституційний венчурний капітал як фактор зміцнення конкурентоспроможності національної економіки / В.П.Ільчук // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 2(36). –

С. 20 - 24.

3. Інвестиції


38.

Бережна, І.Ю. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій / І.Ю.Бережна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 68 - 72.

39.

Буяк, А. Ресурсно-виробнича модель регулювання інвестицій в економіку / А.Буяк // Економіст. Український журнал. – 2008. – № 8. – С. 66 - 72.

40.

Васильєва, Т.А. Олігополістичний характер ринку інноваційного інвестування в Україні / Т.А.Васильєва // Наука та наукознавство. – 2008. – № 2. – С. 25 - 41.

41.

Гаврилюк, О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України / О.В.Гаврилюк // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 79 - 93.

42.

Мамедова, Н. Реальное инвестирование с учетом налоговых последствий / Н.Мамедова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 49 - 55.

43.

Суслов, О.П. Моделювання процесу синхронного інвестиційного планування / О.П.Суслов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5(84). – С. 100 - 102.

4. Інновації


44.

Бродзянська, А. Інноваційна економіка: впровадження творчої праці / А.Бродзянська // Освіта України. – 2008. – № 71.-

19 вересня. – С. 1.

45.

Денисенко, М.П. Інноваційна діяльність підприємств України: суть, оцінка та напрями активізації / М.П.Денисенко, Я.В.Шабліна // Проблеми науки. – 2008. – № 6. – С. 9 - 15.

46.

Єфремов, О. Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання / О.Єфремов // Віче. – 2008. – № 12. – С. 14 - 15.

47.

Жук, М.В. Інфраструктурне забезпечення інноваційного процесу в Україні / М.В.Жук, О.М.Бородіна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 66 - 70. – Бібліогр. в кінці ст.

48.

Коюда, О.П. Взаємозв'язок інтелектуального та інноваційного потенціалів / О.П.Коюда, В.В.Воліков // Проблеми науки. – 2008. – № 7. – С. 12 - 16.

49.

Макаренко, Є.В. Особливості інноваційного розвитку європейських країн / Є.В.Макаренко // Проблеми науки. – 2008. – № 7. – С. 39 - 42.

50.

Михайловська, О. Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі / О.Михайловська // Економіст. Український журнал. – 2008. –

№ 8. – С. 34 - 38.

51.

Национальные инновационные системы в зарубежных странах и России // Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 3. – С. 114 - 118.

52.

Слатвінський, М.А. Оцінка дохідності портфеля інноваційних проектів / М.А.Слатвінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5(84). – С. 110 - 115.

53.

Яненкова, І.Г. Організаційні інновації в економічній системі: суть і передумови впровадження / І.Г.Яненкова // Проблеми науки. – 2008. – № 8. – С. 25 - 31.
^ 5. Економічне зростання


54.

Данилишин, Б. Ефект декаплінгу як фактор взаємозв'язку між економічними зростаннями і тиском на довкілля / Б.Данилишин, О.Веклич // Вісник НАН України. – 2008. – № 5. –

С. 12 - 18.

55.

Сотнічук, О.С. Оцінка впливу інновацій на економічне зростання / О.С.Сотнічук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 77 - 82.

^ 6. Праця. Організація праці


56.

Україна. Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2008 року № 276/457 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики. Міністерство освіти і науки // Офіційний вісник України. – 2008. – № 41. –

С. 220 - 221.57.

Веб-сайти з пошуку роботи та працівників // Діалог. – 2008. – № 35.- 4 вересня. – С. 1.

58.

Жуковська, Т.О. Методологічні засади диверсифікації систем матеріального стимулювання праці на підприємствах машинобудування України / Т.О.Жуковська // Проблеми науки. – 2008. – № 7. – С. 27 - 31.

59.

Жуковська, Т.О. Науково-методичні засади створення системи мотивації продуктивності праці персоналу машинобудівних українських підприємств / Т.О.Жуковська // Проблеми науки. – 2008. – № 8. – С. 38 - 44.

60.

Кір'ян, Т. Людський капітал в історії економічної думки / Т.Кір'ян // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 64 - 73. – Бібліогр.: с. 64-73.

61.

Кодекс законів про працю України: Затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року №322-VIII. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 31 травня 2008 року // Кодекси України. – 2008. – № 6. – С. 3 - 135.

62.

Онищенко, Т. Режим роботи / Т.Онищенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 75.- 18 вересня. – С. 25 - 35.

63.

Тимошенко, С. Командировка: по каким расходам из гостиничного счета можно отражать налоговий кредит? / С.Тимошенко // Баланс. – 2008. – № 72. – С. 47.

64.

Украина. Пенсионный фонд. О включении в стаж работы периода ухода за ребенком: Письмо Пенсионного фонда Украины от 25.06.08 г. № 10842/02-10 / П.ф.Украина // Баланс. – 2008. –

№ 71. – С. 16.

7. Працевлаштування


65.

Илясов, Е. Становление системы содействия трудоустройству выпускников / Е.Илясов, В.Лебедев // Высшее образование в России. – 2008. – № 8. – С. 116 - 122.

66.

Кулова, Р. Из опыта работы центра содействия трудоустройству выпускников / Р.Кулова // Высшее образование в России. – 2008. – № 8. – С. 100 - 103.

^ 8. Заробітна плата


67.

Бутова, О.В. Ринок праці Сум / О.В.Бутова // Суми і сумчани. – 2008. – № 36.- 5 вересня. – С. 5.

68.

Онищенко, Т. Нюанси розрахунку відпускних / Т.Онищенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2008. – № 73.- 11 вересня. – С. 11 - 12.

69.

Підвищення зарплат залежить від депутатів: З 1 вересня в Україні мало розпочатися запровадження ІІІ (останнього) етапу Єдиної тарифної сітки в бюджетній сфері і пов'язане з ним підвищення зарплати бюджетникам // Урядовий кур'єр. – 2008. –

№ 162.- 3 вересня. – С. 5.

70.

Посадові оклади бюджетників зростуть в середньому на

10 відсотків // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 166.- 9 вересня. – С. 3.

71.

Синько, Н. Как оплачивается работа в выходные работникам с ненормированным рабочем днем? / Н.Синько // Баланс. – 2008. – № 72. – С. 48.
^ 9. Регіональна економіка


72.

Булах, Т.М. Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва у сфері послуг / Т.М.Булах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). –

С. 143 - 149.

73.

Василенко, В. Методологія економічної діагностики регіонів / В.Василенко // Економіка України. – 2008. – № 9. – С. 4 - 17.

74.

Горбань, Г.П. Вплив компонентної структури базису регіональної маркетингової системи на формування конкурентних переваг територіального утворення / Г.П.Горбань // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 138 - 143.

75.

Симонова, О.Г. Індикатори міжнародної конкурентоспроможності регіону в контексті інтеграції України у світове господарство / О.Г.Симонова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4(83). – С. 157 - 159.

76.

Щурик, М.В. Фінансове забезпечення інноваційного процесу макрорегіону / М.В.Щурик // Фінанси України. – 2008. –

№ 3. – С. 34 - 42.

^ 10. Форми організації в економіці


77.

Ареф'єва, О.В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення / О.В.Ареф'єва, Д.М.Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. –

№ 8. – С. 83 - 90. – Бібліогр. в кінці ст.
  1   2   3

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи