За грудень 2008 року icon

За грудень 2008 року
НазваЗа грудень 2008 року
Сторінка1/5
Дата16.07.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за грудень 2008 року.


1. Економіка. Економічні явища


1.

Україна. Кабінет Міністрів.

Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями: постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2008. – № 91. –

С. 15-40.

Орієнтир. – 2008. – № 44.- 10 грудня. – С. 7-14.2.

Арсенал тактичних заходів: Відбулася зустріч міністра економіки України Богдана Данилишина з вітчизняними представниками ділових та наукових кіл. Йшлося про реальні шляхи протидії кризовим явищам в економіці України // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 235.- 13 грудня. – С. 5.

3.

Бондаренко, Л.П. Світові тенденції глобалізації та українські промислово-фінансові групи / Л.П.Бондаренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 337-341.

4.

Гоголь, Г.П. Євразійська трудоміграція: проблеми та перспективи / Г.П.Гоголь, Ю.П.Гуменюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 440-445.

5.

Головні економічні події в Україні: жовтень 2008 // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 4-5.

6.

Грецький, Р. Реалізація конкурентної політики держави в умовах інноваційного розвитку економіки України / Р.Грецький // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 177-180.

7.

Дідик, Я.М. Економічна оцінка корисності рекреаційних ресурсів / Я.М.Дідик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. –

№ 10. – С. 247-251. – Бібліогр. в кінці ст.

8.

Економіка України за січень - жовтень 2008 року // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 224.- 28 листопада. – С. 6-7.

9.

Єременко, В. Соціальна економіка в концепції еволюції соціально-економічних систем / В.Єременко // Економіка України. – 2008. – № 12. – С. 19-28. – Бібліогр.: с. 19-22, 24-25, 27.

10.

Захарчин, Г.М. Діагностика організаційної культури підприємства у механізмі забезпечення фінансової стійкості підприємства / Г.М.Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 3-7.

11.

Заяць, В.М. Перспективи застосування дискретних моделей коливних систем в економіці, освіті, науці / В.М.Заяць // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст.

12.

Крузан, О. Осіннє гальмування. Економіка знову продемонструвала негативні тенденції / О.Крузан // Закон і бізнес. – 2008. – № 45.- 8 - 14 листопада. – С. 11.

13.

Кудряшов, В.П. Державна підтримка економічного зростання в Україні / В.П.Кудряшов // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 42-53. – Бібліогр.: с. 43, 45-46, 48, 50-52.

14.

Лазебна, І. Сучасні тенденції та фактори розвитку ринку споживчих товарів України / І.Лазебна // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 173-176.

15.

Марциновський, В. Формула зростання: Через 10 років китайська економіка стане найпотужнішою на планеті. Якщо ВВП КНР зростатиме на 8–9% щороку, а США — у межах нинішніх 3%, то вже через 10 років Китай наздожене Америку / В.Марциновський // Контракти. – 2008. – № 47(862). – С. 61.

16.

Мортіков, В.В. Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії / В.В.Мортіков // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 35-41. – Бібліогр.: с. 35-36, 39, 41.

17.

Набок, Р. Процентный риск и торговый портфель банка / Р.Набок, О.Приходько // Финансовый директор. – 2008. –

№ 10(74). – С. 54-66.

18.

Олешко, А.А. Циклічні кризові явища індустріальної економіки / А.А.Олешко // Фондовый рынок. – 2008. – № 40. –

С. 32-36.

19.

Орлов, П.А. Оцінка економічного ефекту прискореної амортизації на промислових підприємствах в умовах реформування державної амортизаційної політики / П.А.Орлов, С.П.Орлов, О.Ю.Іванова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 369-374.

20.

Паламарчук, Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні / Г.Паламарчук // Економіка України. – 2008. – № 11. –

С. 38-46. – Бібліогр.: с. 38-40, 42-43.

21

Педько, А. Отраслевой коллапс: попытка взвешенного прогноза / А.Педько // Фондовый рынок. – 2008. – № 42. – С. 2 - 4.

22.

330.131.7 П36

Піскунов, Р.О. Управління фінансовими ризиками з метою регулювання руху грошових потоків / Р.О.Піскунов, В.В.Бордюг, О.В.Хвещук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 385-390.

23.

Попов, В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні / В.Попов // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 26-37. – Бібліогр.: с. 27-30, 34-35.

24.

Стоян, А. Экономическая теория устойчивого развития общества: проблема воспроизводственного духовно-экологического менеджмента в социальной и экономической сфере / А.Стоян // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 153-156.

25.

Філіппова, С.В. Фінансові проблеми трансформаційних процесів у промисловому секторі економіки України / С.В.Філіппова, О.О.Добруля // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. –

С. 430-434.

26.

Худокормов, А. Джозеф Стиглиц - лидер "информационной экономики" и "нового кейнсианства" / А.Худокормов // Российский экономический журнал. – 2008. – № 3 - 4. – С. 45 - 67.

27.

Швайка, Л.А. Оборотний капітал видавничо-поліграфічної галузі та ефективність його використання / Л.А.Швайка // Квалілогія книги. – 2007. – Випуск 2(12). – С. 77-83.

28.

Яхонтов, С. Новый мировой порядок: Саммит "Большой двадцатки" / С.Яхонтов // Україна і світ сьогодні. – 2008. –

№ 21 - 22.- 27 листопада - 3 грудня. – С. 4.

2. Інвестиції


29.

Балануца, О.О. Проблеми та шляхи розвитку державного і недержавного гарантування іноземних інвестицій в Україні / О.О.Балануца // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 65-69.

30.

Бєліков, О. Інвестування в інноваційну діяльність. Проблеми та шляхи їх вирішення / О.Бєліков // Юридичний журнал. – 2008. – № 9. – С. 114 - 119.

31.

Вербицька, Г.Л. Особливості інвестиційного проектування / Г.Л.Вербицька, А.С.Завербний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 245-250.

32.

Герасимова, С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості / С.В.Герасимова // Фондовый рынок. – 2008. – № 39. – С. 9-12.

33.

Глібчук, В.М. Вплив інвестиційних ризиків на реалізацію проектів / В.М.Глібчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. –

С. 263-270.

34.

Головаш, Б.Е. Вплив прямих іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток України / Б.Е.Головаш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. –

С. 173-177.

35.

Дацій, Н.В. Залучення інвестицій як засіб розвитку виробничого потенціалу промисловості / Н.В.Дацій // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2008. – № 20. – С. 27 - 31.

36.

Демиденко, О.А. Методичні аспекти оцінки ефективності інвестиційних проектів / О.А.Демиденко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 271-276.

37.

Іличок, Б.І. Інвестиційний процес в Україні в контексті її євроінтеграції / Б.І.Іличок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. –

С. 283-288.

38.

Кононова, Л.М. Здійснення короткострокових фінансових інвестицій авіакомпанією шляхом оптимізації грошових потоків / Л.М.Кононова, І.О.Селіверстова, І.К.Сахацька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 107-116. – Бібліогр. в кінці ст.

39.

Поддубний, В.І. Інститути спільного інвестування: час виживати / В.І.Поддубний // Фондовый рынок. – 2008. – № 42. –

С.26-32.

40.

Попов, В. Інвестиційна складова становлення економіки України / В.Попов // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 11. – С. 15-21. – Бібліогр. в кінці ст.

41.

Трохимченко, М.В. Соціально-економічна ефективність інвестування в регіональний розвиток / М.В.Трохимченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. –

С. 161-166.

42.

Хрущ, Н.А. Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі / Н.А.Хрущ // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 45-52. – Бібліогр.: с. 48-49.

43.

Чебанов, С. Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой экономики / С.Чебанов // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 10. – С. 12-22.

^ 3. Економічний розвиток


44.

Богомазова, В.М. Вплив зовнішніх факторів на соціально-економічний розвиток України в середньостроковій перспективі / В.М.Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 3-12.

45.

Кожем'якіна, С.М. Підходи до розробки системи показників соціально-економічного розвитку України / С.М.Кожем'якіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 24-27.

46.

Козаченко, В.М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В.М.Козаченко, О.В.Романенко // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: с. 54-55.

47.

Назаров, В.И. Устойчивое развитие - будущее человечества / В.И.Назаров // Наука та наукознавство. – 2008. – № 3. – С. 20-27.

48.

Силантьєв, С.О. Нанотехнології - найпродуктивніші інновації сучасного та майбутнього економічного розвитку / С.О.Силантьєв // Хімічна промисловість України. – 2008. –

№ 5(88). – С. 59-69.

49.

Хоменко, М. Марія Хоменко: "Соціальне партнерство - інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку регіону": інтерв'ю з першим заступником начальника Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації Марією Василівною Хоменко / М.Хоменко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 62-63.

4. Інновації


50.

Андріанов, Ю.О. Оцінювання рівня інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств / Ю.О.Андріанов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 228-231.

51.

Барановська, С.П. Інноваційні структури у національній економіці / С.П.Барановська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. –

С. 237-244.

52.

Головатюк, В.М. Теоретико-методичні аспекти вимірювання інноваційного потенціалу / В.М.Головатюк, В.П.Соловйов // Проблеми науки. – 2008. – № 11. – С. 17-24. – Бібліогр. в кінці ст.

53.

Гончарук, Л. Інституційні засади регулювання національних інноваційних систем / Л.Гончарук // Віче. – 2008. – № 21. –

С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст.

54.

Егоров, И.Ю. Комплексный подход к определению уровня инновационной активности украинских предприятий / И.Ю.Егоров, М.В.Пугачева // Проблеми науки. – 2008. – № 11. – С. 2-10. – Бібліогр. в кінці ст.

55.

Зінь, Е. Механізм розвитку регіональної інноваційної діяльності / Е.Зінь // Інформаційний вісник АН Вищої освіти України. – 2008. – № 5 (61). – С. 84-97.

56.

Кавуненко, Л.П. Актуальні питання інноваційного розвитку економіки (по сторінках нового міжнародного журналу "Технологічне навчання, інновації і розвиток") / Л.П.Кавуненко, Т.В.Гончарова // Наука та наукознавство. – 2008. – № 3. – С. 3-19.

57.

Карпенко, Г.В. Фінансові інновації: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни / Г.В.Карпенко, А.П.Данькевич // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 111-118. – Бібліогр.: с. 114-117.

58.

Катигробова, О. Інституціональний механізм забезпечення інноваційної діяльності в сучасній економіці / О.Катигробова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 169-172.

59.

Князь, С.В. Управління фінансовим забезпеченням розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / С.В.Князь, Н.Г.Георгіаді // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 289-293.

60.

Майбутнє за інноваціями: У Національному технічному університеті України "КПІ" пройшов II Міжнародний форум "Трансфер технологій та інновацій" // Урядовий кур'єр. – 2008. –

№ 222.- 26 листопада. – С. 4.

61.

Мельник, О.Г. Інформація як складова інноваційного розвитку / О.Г.Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 136-141. – Бібліогр. в кінці ст.

62.

Насадюк, А. Даешь право на возражение!: О мерах, направленных на стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности на Украине / А.Насадюк // Юридическая практика. – 2008. – № 48.- 25 ноября. – С. 6.

63.

Никитюк, В.П. Валерій Никитюк: "Довіра до клієнта та всебічна фінансова підтримка його починань - найважливіші принципи роботи "УкрСиббанку": інтерв'ю з начальником Подільського регіонального департаменту АКІБ "УкрСиббанк" Валерієм Петровичем Никитюком / В.Никитюк // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 57-59.

64.

Пашко, М.М. Фінансування інноваційної діяльності в Україні / М.М.Пашко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 74-79.

65.

Соловьев, В.П. Принципы и механизмы формирования партнерств с целью решения задач инновационного развития экономики / В.П.Соловьев, Е.П.Казьмина // Наука та наукознавство. – 2008. – № 3. – С. 38-52.

66.

Сотнічук, О.С. Регулювання інноваційного розвитку економічних систем / О.С.Сотнічук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 56-61.

67.

Шарко, М.В. Принятие решений по делегированию полномочий при реализации инновационных проектов / М.В.Шарко, Ю.В.Колесник // Проблеми науки. – 2008. – №11. –

С. 11-16. – Окончание, Начало см. в № 10 за 2008 г. – Бібліогр. в кінці ст.

^ 5. Тіньова економіка


68.

Лопатін, О.К. Макроекономічна модель тіньової економіки України / О.К.Лопатін, О.І.Гарбар // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 10. – С. 125-135. – Бібліогр. в кінці ст.

69.

Предборський, В.А. Тіньова економіка як кризовий засіб санації, стабілізації процесів соціально-економічної структури / В.А.Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9. – С. 45-48.

^ 6. Праця. Організація праці


70.

Вербицька, Т.П. Неформальна зайнятість: проблеми та перспективи / Т.П.Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. –

С. 435-439.

71.

Вертіль, О. Їдете на заробітки: Проект "Вплив трудової міграції на формування ринку праці області та визначення шляхів забезпечення економіки кваліфікованою робочою силою" організували обласний центр зайнятості спільно з проблемною лабораторією "Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень" Сумського державного університету / О.Вертіль // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 222.- 26 листопада. –

С. 7.
  1   2   3   4   5

Схожі:

За грудень 2008 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. Центр учбової літератури, 2008. – 336 с
За грудень 2008 року iconЗа грудень 2008 року
По данным ученых СумГУ, проводивших специальное социологическое исследование в области, направления трудовой миграции сумчан примерно...
За грудень 2008 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року
Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д. В. Ляпін. О. В. Літвінов, Л. Г. Хоменко. Львів: зукц, 2008. 148 с
За грудень 2008 року iconЗа листопад 2008 року
України працівників освіти: Указ Президента України від 1 жовтня 2008 року №879: Нагородити орденом "За заслуги" ІII ступеня Акуленка...
За грудень 2008 року iconРозділ 3 Вступ до теорії дискретних випадкових процесів
Прикладами таких величин можуть бути: виторг даного продовольчого магазину за один день; індекс інфляції за грудень поточного року;...
За грудень 2008 року iconТематичний план практичних занять з фармакотерапії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
За грудень 2008 року iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з фармакотерапії (5 курс) на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
За грудень 2008 року iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з фармацевтичної опіки (5 курс) на 2008-2009 н р
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
За грудень 2008 року iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 12. 2012 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2013 року
За грудень 2008 року iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 12. 2012 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2013 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи