Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції icon

Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції
НазваСтратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції
Дата28.07.2012
Розмір51.8 Kb.
ТипДокументи

стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції

Гордійчук Є.Г., Макарова І.А., Ліпанова О.А.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса


Важливим фактором досягнення національної безпеки, у контексті якого сьогодні доцільно розглядати економічні та екологічні загрози, є глобалізація. Внаслідок ситуації що склалася в світі мало лише проголошувати якісні показники продукції (послуг) та їх безпеку для людини та навколишнього природного середовища необхідно наочно їх наводити. Доказом наявності цих показників може слугувати екологічна сертифікація.

Проблема якості та безпеки продуктів харчування останнім часом набула особливої важливості у міжнародній торгівлі. Ці показники також виступають суттєвим елементом конкурентоспроможності держави на міжнародному ринку. По результатам Уругвайського раунду в 1995 р. в Женеві була заснована світова організація торгівлі, в наслідок чого були прийняті загальні правила щодо безпеки харчових продуктів. Включення міжнародних стандартів на харчову продукцію до Угоди СОТ по санітарних та фітосанітарних заходах та до Угоди по технічних бар'єрах у торгівлі забезпечило рівні правила гри для країн, що займаються торгівлею сільськогосподарською та харчовою продукцією.

В Україні питання якості та безпеки продуктів харчування дуже актуальне, особливо з огляду на те, що смертність від отруєння небезпечними продуктами харчування перевищує смертність від нещасних випадків на виробництві, а по показнику «якість життя» представленого в доповіді ООН, який враховує тривалість життя, екологічний стан та інші показники Україна в 2009 році займає 85 місце [1]. Тому можна зробити висновок, що висока якість життя без дотримання безпеки харчових продуктів та гарантування їх якості не можливе. Ключовими пріоритетами щодо якості та безпеки продуктів харчування є:

  • контроль за якістю та безпекою продовольчої сировини і супутніх матеріалів, харчових продуктів, особливо дитячих;

  • контроль за безпекою імпортної продукції, особливо виготовленої на основі генетично модифікованих організмів (обов’язкове маркування такої продукції);

  • подальше удосконалення нормативно-правової бази, зокрема розроблення національних медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини та харчових продуктів;

  • надання громадянам юридичної підтримки у відшкодуванні їм матеріальних і моральних збитків у разі заподіяння шкоди від вживання небезпечних продуктів харчування;

  • організація санітарної просвіти населення щодо профілактики харчових отруєнь та аліментарної профілактики негативного впливу дії чинників довкілля.

Основними законодавчими документами в сфері якості та безпеки продуктів харчування є ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів». Якщо досліджувати проблему створення системи екологічної сертифікації в Україні на сьогодні сучасний напрям створення і розвитку системи екологічної сертифікації України визначений у ст. 48 «Співпраця в галузі оцінювання стандартів та оцінювання відповідності» Угоди про партнерство та співпрацю між Європейським союзом і Україною. У цій Угоді сторони, зокрема, намагаються сприяти застосуванню технічних правил Співтовариства та європейських стандартів і процедур оцінювання відповідності через створення системи екологічної сертифікації України. Завдання цієї системи, її функції та організаційні засади розглядаються крізь призму досягнення балансу в економічному розвитку та стані екологічної та продовольчої безпеки. Останнім часом також розроблені Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року та Стратегія економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції” на 2005-2015 рр.. в яких декларується утвердження європейських стандартів соціально-економічного розвитку, відповідного рівня та якості життя населення з координацією на збереження навколишнього природного середовища та підвищення рівня якості та безпечності харчових продуктів.

Згідно ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» безпечним є такий харчовий продукт, який що безпечним є такий харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та споживання (використання) його за призначенням. Також в законі відмічено, що особам, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, забороняється виробляти та/або вводити в обіг небезпечні, непридатні до споживання або неправильно марковані харчові продукти. Закон також вимагає, щоб особи, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів застосовували санітарні заходи та належну практику виробництва, системи HACCP та/або інші системи забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів.

Система НАССР забезпечує контроль на всіх етапах харчового ланцюга, будь-якій точці процесів виробництва, зберігання та реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні ситуації. При цьому особлива увага в цій системі звернена на критичні точки контролю, в яких всі види ризику небезпечні для здоров’я людини, пов’язані з вживанням харчових продуктів, можуть бути попереджені, усунені та знижені до прийнятного рівня в результаті цілеспрямованих заходів контролю. Особливістю впровадження системи НАССР є також обов’язок виробника не тільки досліджувати свою продукцію та методи виробництва, а й застосовувати цю систему з усіма її вимогами до поставників сировини, допоміжних матеріалів, а також до системи оптової та дрібної торгівлі. Але впровадивши та підтримуючи систему НАССР, підприємство запобігає:

  • застосуванню великої кількості потенційно небезпечних матеріалів;

  • виникненню трьох видів ризику: біологічних, хімічних та фізичних;

  • можливості загрози для здоров’я людей;

  • зменшенню невиробничих витрат фінансових засобів;

  • витрат внаслідок псування/неправильного виробництва чи некоректного використання покупця.

Ефективність належної практики виробництва та системи НАССР збільшується, якщо використовується принцип інтегрованості. В даному випадку для системи НАССР, якщо вона інтегрована в систему менеджменту якості, побудованої згідно вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001. В 2005 році міжнародна організація з сертифікації ISO затвердила новий стандарт ISO 22000 «Системи менеджменту безпеки харчової продукції. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга», який об’єднав вимоги стандарту ISO 9001 та принципи НАССР. Цей стандарт набрав чинності в Україні в 2007 році (наказ Держспоживстандарту України від 2 квітня 2007 р. № 72 з 2007–08–01). Впровадження стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 на підприємствах вітчизняного виробника дозволить інтегрувати принципи НАССР з вимогами до системи менеджменту якості. Дієвість такої системи менеджменту є своєрідним гарантом виробництва якісних та безпечних продуктів харчування, що забезпечить підвищення якості життя населення.

Зважаючи на вищесказане можна зробити висновок, що питання забезпечення якості продуктів харчування і сільськогосподарської продукції нині є одним з пріоритетів на шляху підвищення якості життя населення. Для забезпечення якості та безпеки харчових продуктів на внутрішньому ринку та здійснення успішних експортних операцій з країнами ЄС вітчизняні виробники повинні дотримуватися вимог Угоди СОТ по санітарних та фітосанітарних заходах та Угоди по технічних бар'єрах у торгівлі, використовувати принцип інтегрованості при впровадженні систем управління якістю, має бути розроблена загальнодержавна стратегія розвитку системи екологічної сертифікації та маркування.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1, Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие.: [Електронний ресурс]. / Організація Об’єднаних Націй. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/development/hdr/2009/

Схожі:

Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconТема 6 правове забезпечення екологічної безпеки теоретичні питання
Вимоги екологічної безпеки щодо продуктів харчування та продукції сільськогосподарського виробництва
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції icon1. Забезпечення екологічної безпеки I підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком
Забезпечення екологічної безпеки I підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconІнвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств студентка Смаглюк Тетяна Станіславівна
Багаторічним досвідом доведено, що підвищення рівня інвестиційного забезпечення сільського господарства сприяє нарощуванню обсягів...
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconБ. В. Костів, В. Б. Біліщук
Стрілецький Ю. Й. канд техн наук, доц кафедри методів І приладів контролю якості І сертифікації продукції іфнтунг
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconЗакон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
«Забезпечення екологічної безпеки І підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconЗаявка на участь у семінарі
«Актуальні питання проведення аудиту систем управління безпечністю харчової продукції та сертифікації аудиторів з сертифікації систем...
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconУдк 621. 91. Лук’янов С. Т., Хороманська О. Г. (Україна) Деякі аспекти державного регулювання діяльності цивільної авіації за сучасних умов
Рення умов та використання повітряного простору людиною за допомогою повітряних суден. Діяльність цивільної авіації підлягає регулюванню...
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання...
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції iconКафедра “методи та прилади контролю якості І сертифікації продукції”
Адреса: 76019, україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Тел. (03422) 4-60-77. Факс. (03422) 4-21-39
Стратегія забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України через інструменти сертифікації якості довкіля та продукції icon«Затверджую» Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Забезпечення якості лікарських засобів. Основи системи сертифікації у фармацевтичному секторі. Концепція належних фармацевтичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи