За січень 200 icon

За січень 200
НазваЗа січень 200
Сторінка1/6
Дата16.07.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за січень 2009 року.


Економіка. Економічні явища
Благодєтєлєва-Вовк, С.Л. Про використання культурологічної парадигми в економічній науці /С.Л.Благодєтєлєва-Вовк // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 6-10.Бушко, А. Економіка, збудована на знаннях - шанс для розвитку / А.Бушко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/1(29). –

С. 133-144.Дампилон, Ж.В. Экономическая оценка затрат на информационное обеспечение в сфере экологии / Ж.В.Дампилон //Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 4. – С. 64-71.Данилишин, Б. Путь к преодолению кризисных явлений - макроэкономическая стабильность и скоординированность действий / Б.Данилишин // Зеркало недели. – 2008. – № 47.-

13-19 декабря. – С. 4.Довбенко, М. Сучасна економічна теорія: криза чи розвиток? / М.Довбенко // Вісник НАН України. – 2008. – № 12. – С. 60-71.Дресвянников, В.А. Особенности жизненных циклов различных экономических систем / В.А.Дресвянников //Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 6. – С. 18-35.Економіка України за січень-листопад 2008 року // Урядовий кур'єр. – 2008. – № 244.- 26 грудня. – С. 6-7.Іванова, В.В. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки / В.В.Іванова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 67-73.Кравчук, К. Грошовий тромб: Українська економіка на порозі кризи неплатежів / К.Кравчук // Контракти. – 2008. – № 50. – С. 6.Крюкова, І.О. Ціннісний вимір неоінституціоналізму /І.О.Крюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. –

С. 3-11. – Бібліогр. в кінці ст.Ляшко, О. Про нагальні питання соціально-економічного життя-буття України / О.Ляшко // Голос України. – 2009. – № 8.-

20 січня. – С. 3,5.Маликова, О.И. Конъюктура энергетических рынков и структурные изменения в экономике России / О.И.Маликова //Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 4. – С. 45-57.Основні макроекономічні показники розвитку України у жовтні 2002-2008 років / матеріал підгот. працівниками департаменту статистики та звітності НБУ // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 12. – С. 31.Павлов, К.В. Проблеми загальної теорії соціально-економічної політики / К.В.Павлов // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 5-9.Парфенцева, Н.О. Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу / Н.О.Парфенцева, В.В.Попова // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 39-52. – Бібліогр.: с. 40-43, 50-51.Підвисоцький, Р. Пріоритет - захисту економіки від зовнішніх потрясінь / Р.Підвисоцький // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 12. – С. 2-5.Піратовський, Г.Л. Економічна культура як об`єкт наукових досліджень / Г.Л.Піратовський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 27-32.Поддубный, В.И. Украина и Монголия. Найдите десять отличий / В.И.Поддубный // Фондовый рынок. – 2008. – № 44. –

С. 20-27.Полтерович, В. Перспективы европейской экономики: преодоление шоков / В.Полтерович // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 11. – С. 20 - 27.Поповенко, Н.С. Классификация затрат как информационный источник формирования себестоимости промышленного предприятия / Н.С.Поповенко, Л.П.Сухина //Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 168-178.Пугачевський, Г. Товар: властивості й ознаки /Г.Пугачевський, Г.Михайлова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 6. – С. 22-25.Руденко, В. Ціна кризи: У 2009 році українці не тільки менше витрачатимуть, а й менше працюватимуть - країна на порозі рецесії / В.Руденко // Контракти. – 2008. – № 51-52. – С. 22-25.Симоненко, В. Економіка й екологія: взаємозв`язок і проблеми управління / В.Симоненко // Вісник НАН України. – 2008. – № 12. – С. 38-44.Тархов, П.В. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / П.В.Тархов, О.О.Хворост, І.А.Лакиза // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 16-21.Шуршин, В.О. Аналіз проблеми безпеки України та її регіонів / В.О.Шуршин // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2008. –

№ 4(28). – С. 30-34.Шуршин, В.О. Національна економічна безпека як прояв економічно ефективної держави / В.О.Шуршин // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2007. – № 6-7(26-27). – С. 77-83.Яковенко, А.Н. Теоретические основы оценки ресурсного потенциала / А.Н.Яковенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2008. –

№ 8/2. – С. 28 - 31.Ризик
Вовчак, О.Д. Податкові ризики в системі управління економічною безпекою підприємницьких структур України /О.Д.Вовчак, І.Г.Кеменяш // Фінанси України. – 2008. – № 11. –

С. 41-46. – Бібліогр.: с. 42-46.Дзюба, О.М. Оцінка ефективності заходів зі зниження професійних ризиків на підприємствах / О.М.Дзюба, Ю.О.Корнєва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 179-184. – Бібліогр. в кінці ст.Кириченко, О.А. Методологічні основи економічної безпеки суб`єктів господарювання в трансформаційній економіці /О.А.Кириченко, Ю.Г.Кім // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 53-65.Колодько, Т.Г. Особливості розвитку венчурного підприємництва як складової інноваційної інфраструктури АПК України / Т.Г.Колодько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2007. –

№ 6-7(26-27). – С. 59-63.Набок, Р. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду / Р.Набок, О.Приходько // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 12. – С. 16-23. – Бібліогр. в кінці ст.Пузирьова, П.В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підприємств України / П.В.Пузирьова //Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. –

С. 131 - 134.Селюченко, Н.Є. Інформаційний ризик в антикризовому управлінні / Н.Є.Селюченко, В.П.Кічор // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 611. – С. 197-202.Технологическая и экономическая безопасность России: проблемы и решения // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 12. – С. 116-122.Капітал
Войцеховська, Ю.В. Статистична оцінка впливу нагромадження капіталу на темпи зростання ВВП /Ю.В.Войцеховська, В.В.Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 611. – С. 60-63.Нагайчук, Н.Г. Управління капіталом страхової компанії /Н.Г.Нагайчук // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 106-116. – Бібліогр.: с. 107-108, 110.Полозенко, Д.В. Операції з капіталом: стан і перспективи розвитку / Д.В.Полозенко, С.О.Коваленко // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 32.

Природні чинники
Довгаль, Н.С. Методичні основи оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства / Н.С.Довгаль //Науково-технічна інформація. – 2008. – № 4. – С. 55-57. – Бібліогр. в кінці ст.Шкарупа, Е.В. Экономико-математическое моделирование экологически устойчивого развития региона / Е.В.Шкарупа //Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4(28). – С. 149-155.

Інвестиції
Україна. Закони.

Про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" : закон України від 18 грудня 2008 року № 693-VI / Україна. Закони //Орієнтир. – 2009. – № 1.-14 січня. – С. 5-7.

//Голос України. – 2009. – № 6.-16 січня. – C. 8-10.

Андріанов, Ю.О. Сутність поняття "Інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства" і фактори, які на нього впливають / Ю.О.Андріанов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2008. – № 623. – С. 3-7.Балануца, О.О. Роль іноземного інвестування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства / О.О.Балануца //Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. –

С. 73 - 75.Гаврилюк, О.В. Інвестиційні фонди: сутність і напрями діяльності / О.В.Гаврилюк // Фінанси України. – 2008. – № 11. –

С. 47-63. – Бібліогр.: с. 48, 55, 57-61.Дамаскіна, М.В. Хедж-фонди в системі управління міжнародними інвестиційними ризиками / М.В.Дамаскіна //Фондовый рынок. – 2008. – № 46. – С. 6-9.Іоненко, К.В. Особливості формування інвестиційно-інноваційної політики регіонального комерційного банку /К.В.Іоненко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2007. – № 6-7(26-27). – С. 53-59.Кожемякіна, С.М. Структурні зрушення в інвестиційних процесах економіки України / С.М.Кожемякіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 66-70.Литюга, Ю.В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства / Ю.В.Литюга //Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. –

С. 76 - 83.Малютін, О.К. Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах посилення глобалізаційних процесів /О.К.Малютін // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 107-113. – Бібліогр.: с. 107-108, 111, 113.Мальцева, И. Инвестиционный фонд как инструмент инновационного развития агропромышленного комплекса /И.Мальцева // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 12. – С. 38-45.Малютін, О.К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні / О.К.Малютін // Фінанси України. – 2008. –

№ 11. – С. 64-74. – Бібліогр.: с. 64-65, 70.Маслій, В.В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В.В.Маслій, С.В.Питель // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 70-82. – Бібліогр. в кінці ст.Однорог, М.А. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств і тенденції його подальшого розвитку / М.А.Однорог // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 137-144. – Бібліогр. в кінці ст.Орликовський, М.О. Аналіз сутності категорії "інвестиції" в економічній літературі / М.О.Орликовський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4(28). – С. 19-23.Потапченко, С. Инвестиционная деятельность немецких компаний на российском рынке / С.Потапченко // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 11. – С. 71 - 80.Ромашко, О.М. Роль інвестиційної діяльності у формуванні прибутку підприємства / О.М.Ромашко, В.В.Сопко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 107-112.Строченко, Н.І. Забезпечення інвестиційного попиту і динаміка валових інвестицій в Сумській області / Н.І.Строченко, І.М.Кубишкіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4(28). –

С. 50-54.

Економічний розвиток
З чим ідемо в рік наступний: Підсумки соціально-економічного розвитку Сумщини за січень-листопад 2008 року //Суми і сумчани. – 2009. – № 1-2.- 9 січня. – С. 2.Куштим, В.В. Ключові тенденції інноваційного розвитку реального сектору вітчизняної економіки / В.В.Куштим // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 117-122. – Бібліогр.: с. 117-118.Левченко, О.М. Чинник економічного розвитку України: зростання професійного потенціалу / О.М.Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 113-117.Никоноров, С.М. Социально-экономическая модель развития региона через экологический туризм / С.М.Никоноров //Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 4. – С. 58-63.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

За січень 200 iconЗа січень 200
Леву Філатову – професору кафедри прикладної екології СумДУ, доктору технічних наук екології І безпеки життєдіяльності та Міжнародної...
За січень 200 iconСічень 2010 року Інформація про новини міжнародного науково-освітнього співробітництва за січень 2010 року
...
За січень 200 iconКаравела Х.: Сх вант., К.: Ноу-Хау, Тернопіль, К.: Атіка, М.: Высш шк. 200 М.: Димитровград, 200

За січень 200 iconГосударственный стандарт союза сср фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2) общие технические требования
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2)
За січень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За січень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За січень 200 iconД. В. Федасюку службова записка
Прошу надати доступ до мережі Internet на 200 /200 учбовий рік (вказати з якою метою) в обсязі Мб
За січень 200 iconЮридичним споживачам: Січень 2011
України", №1955 від 23. 12. 2010р. "Про затвердження на січень 2011 року роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних...
За січень 200 icon·в = 1600·0,125 = 200 кг/м
Середнє значення звукоізоляції в діапазоні частот 100—3200 Гц при масі 1 м2 огороджувальної конструкції р ? 200 кг/м2 можна приблизно...
За січень 200 iconКонтракт
На строк з „ ” 200 р по „ ” 200 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи