За лютий 200 icon

За лютий 200
Скачати 346.29 Kb.
НазваЗа лютий 200
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір346.29 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за лютий 2009 року.


1. Економіка. Економічні явища
Болдырев, Ю. К диагностике кризиса и оценке дееспособности "властной вертикали" / Ю.Болдырев // Российский экономический журнал. – 2008. – № 9-10. – С. 17-24.Галушка, З. Суперечності соціалізації як проблема організаційної культури економічної системи / З.Галушка //Банківська справа. – 2009. – № 1. – С. 51-57.Гальчинський, А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії / А.Гальчинський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 3-8.Данилишин, Б. Экономика Украины: жизнь после кризиса? /Б.Данилишин // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. –

№ 2. – С. 2-11.Довбняк, Т.Ф. Циклічність української економіки в 2000 - 2008 роках / Т.Ф.Довбняк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 65-72.Економіка України за 2008 рік : Інформує Державний комітет статистики України // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 13.- 27 січня. – С. 8-9.Єрмошенко, М.М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умовах України інформаційної економіки /М.М.Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –

№ 1. – С. 14-20.Зябченкова, Г.В. Амортизаційна політика підприємств /Г.В.Зябченкова // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. –

С. 99-104.Капинос, Р. Экономические идеи Л.Н.Толстого / Р.Капинос // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. –

№ 12. – С. 84-90.Кондратьев, В. Проблемы эффективности российской экономики / В.Кондратьев, Ю.Куренков // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 12. – С. 34-43.Литовченко, М.В. Оцінка тенденцій злиття та поглинання в корпоративному секторі економіки України / М.В.Литовченко //Фондовий рынок. – 2008. – № 48. – С. 8-11.Папуша, А. Стабільність системи - надійна протидія фінансовій кризі / А.Папуша // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 8-9.Севастьянов, С. Регионализм в Восточной Азии и Россия /С.Севастьянов // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 12. – С. 102-105.

2. Інвестиції
Ахромкін, Є. Аналіз нормативно-правової бази щодо використання інвестиційних ресурсів регіону / Є.Ахромкін //Банківська справа. – 2009. – № 1. – С. 39-44.Ворсовський, О.Л. Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств / О.Л.Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 14-17.Гриценко, Л.Л. Разработка механизма использования инвестиционного проектирования как инструмента управления научно-техническим развитием предприятий / Л.Л.Гриценко, И.Д.Скляр // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. –

С. 103-109.Дегтярьова, Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Ю.В.Дегтярьова //Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. –

С. 61-64.Жарун, О.В. Значення класифікації інвестицій для найбільш вдалого капіталовкладення / О.В.Жарун // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 1. – С. 9-11.Ігнатенко, А.В. Альтернативи міжнародної інвестиційної співпраці України в розрізі глобальних трансформацій /А.В.Ігнатенко, В.Г.Кабанов, О.І.Харченко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 1. – С. 8-13.Кабінет міністрів підтримав Сумщину : На спеціальному засіданні Кабінету Міністрів України розглянуто питання щодо залучення Інвестицій для реалізації в Сумській області двох інвестиційних проектів із виробництва та використання альтернативних видів палива // Сумщина. – 2009. – № 13-14.-

6 лютого. – С. 1.Михайловська, О.В. Самоорганізація світового інвестиційного процесу в умовах глобалізації: можливості фрактального аналізу / О.В.Михайловська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 218-228.Небрат, В.В. Іноземні інвестиції як чинник модернізації економіки / В.В.Небрат // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. – С. 76-82.Пашко, М.М. Особливості венчурного інвестування /М.М.Пашко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 75-79.Салига, С.Я. Визначення потреби вищого навчального закладу в інвестиційних ресурсах / С.Я.Салига, О.В.Яришко, Є.Ю.Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. –

С. 7-9.Стефанович, Є. Ефективність управління інвестиційними проектами як інструмент вирішення завдань стратегічного розвитку Криму / Є.Стефанович // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст.

^ 3. Економічний розвиток
Боронос, В.М. Інноваційно-орієнтований розвиток малого і середнього бізнесу як джерело сталого розвитку / В.М.Боронос, А.П.Іваненко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 44-56.Данилишин, Б. Економіка України: розвиток в умовах фінансової нестабільності / Б.Данилишин // Новий економіст. – 2008. – № 1. – С. 14-18.Кінах, А.К. Український прорив: прискорення розвитку національної економіки / А.К.Кінах // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. – С. 5-30.Коваленко, О.О. Сучасні інформаційні системи - інвестиції в розвиток підприємства / О.О.Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 10-13.330.34 Л35

Левенець, М.І. Інформація про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Суми за 2008 р. та заходи з виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Суми на 2009 р. / М.І.Левенець // Суми і сумчани. – 2009. – № 6.-

6 лютого. – С. 7-8.

4. Інновації
Алексеєва, К.А. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання інноваційної діяльності /К.А.Алексеєва // Фондовий рынок. – 2008. – № 48. – С. 20-24.Бутенко, О.В. Формування державної інноваційної політики / О.В.Бутенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 1. –

С. 21-24.Денисюк, В. Відкриті інновації: новітні реалії у комерціалізації результатів досліджень, розробок та технологій /В.Денисюк // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.Климова, І.Г. Методи та інструменти фінансово-кредитного механізму державної підтримки інноваційної сфери у країнах з ринковою економікою / І.Г.Климова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 2. – С. 29-32.Малицький, Б.А. Стан, проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Б.А.Малицький, А.С.Попович // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. –

С. 65-75.Михайловська, О.В. Обгрунтування системності інноваційно-інвестиційного процесу / О.В.Михайловська //Фондовий рынок. – 2009. – № 2. – С. 18-25.Сапун, Л.В. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Л.В.Сапун // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 212-218.Черваньов, Д.М. Концептуальні засади організації та управління нововведеннями - формування інноваційних систем /Д.М.Черваньов, В.М.Сторожук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 12. – С. 68-75.

^ 5. Економічне зростання
Кудряшов, В.П. Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економічного зростання / В.П.Кудряшов // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. – С. 111-118.Радіонова, І. Економічне зростання з участю людського капіталу / І.Радіонова // Економіка України. – 2009. – № 1. –

С. 19-30.

^ 6. Праця. Організація праці
Гавриленко, Л. Чи надають додаткову відпустку за ненормованість працівникові з неповним робочим днем /Л.Гавриленко // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 4.-

14 січня. – С. 44.Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2009 році // Фінансова справа. – 2009. – № 1.- січень. – С. 28.Стан виконання адаптаційної складової Плану дій Україна-ЄС за сферою охорони праці // Євроінформ. – 2007. – № 2. –

С. 117-124.

7. Профспілки
Головне завдання - соціальний захист університетівців: Інформація голови представницького органу профспілок СумДУ, голови первинної організації профспілки працівників науки та освіти України В.О. Боровик на конференції трудового колективу СумДУ про виконання колективного договору за 2008 рік //Резонанс. – 2009. – № 1-2.- січень. – С. 6.Корнієвський, О. Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій / О.Корнієвський // Політичний менеджмент. – 2008. – № 6. – С. 105-113.Осовий, Г.В. Профспілкам потрібен "бронепоїзд на запасній колії"?: Розповідь заступника Голови Федерації профспілок України / Г.В.Осовий // Профспілкові вісті. – 2009. – № 5.-

6 лютого. – С. 3.Федерація профспілок України вступає у колективний трудовий спір із Кабінетом Міністрів України // Профспілкові вісті. – 2009. – № 6.- 13 лютого. – С. 1-3.

^ 8. Керівництво персоналом
Циганенко, В. Звільнення працівників: про що треба пам`ятати.Частина 3 / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 5.- 19 січня. – С. 15-18.Циганенко, В. Звільнення працівників: про що треба пам`ятати.Частина 4. / В.Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 12.- 4 лютого. – С. 33-34.

^ 9. Заробітна плата
Видатки на заробітну плату // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 6.- 21 січня. – С. 43.Вітковська, О. Держбюджет-2009: оплата праці та соціальна сфера / О.Вітковська // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 3.-

19 січня. – С. 71-75.Вітковська, О. Індексація грошових доходів за лютий 2009 року / О.Вітковська // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 6.-

9 лютого. – С. 31-32.Зарплату могут сделать почасовой (коротко) //Экономические известия. – 2009. – № 29.-19 февраля. – С. 3.Оплата праці під час простою // Профспілкові вісті. – 2009. – № 4.- 30 січня. – С. 14.Розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2009 року //Фінансова справа. – 2009. – № 1.-січень. – С. 20.
  1   2   3

Схожі:

За лютий 200 iconЗа лютий 200
Бурлаку, Н. В новый год с новыми факультетами: Объединение физтеха и мехмата в Сумгу только первый этап учебных реформ 2009 / Н....
За лютий 200 iconКаравела Х.: Сх вант., К.: Ноу-Хау, Тернопіль, К.: Атіка, М.: Высш шк. 200 М.: Димитровград, 200

За лютий 200 iconГосударственный стандарт союза сср фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2) общие технические требования
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2)
За лютий 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За лютий 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За лютий 200 iconД. В. Федасюку службова записка
Прошу надати доступ до мережі Internet на 200 /200 учбовий рік (вказати з якою метою) в обсязі Мб
За лютий 200 icon·в = 1600·0,125 = 200 кг/м
Середнє значення звукоізоляції в діапазоні частот 100—3200 Гц при масі 1 м2 огороджувальної конструкції р ? 200 кг/м2 можна приблизно...
За лютий 200 iconКонтракт
На строк з „ ” 200 р по „ ” 200 р
За лютий 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
За лютий 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи