За березень 200 icon

За березень 200
Скачати 401.01 Kb.
НазваЗа березень 200
Сторінка1/4
Дата16.07.2012
Розмір401.01 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за березень 2009 року


1. Економіка. Економічні явища
Берлач, А.І. Поняття та передумови господарських ризиків у сфері бізнесу / А.І.Берлач // Митна справа. – 2009. – № 1. – С. 46-50.Біловодська, О.А. Функціональна зміна поняття "товар" в умовах глобалізації та інформатизації економіки / О.А.Біловодська, О.І.Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 110-119.Богдан Данилишин, міністр економіки України: "Уряд має чітку антикризову програму" // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 44.-

12 березня. – С. 6.Гліненко, Л.К. Стратегії кастомізації як інструмент стійкого розвитку бізнесу / Л.К.Гліненко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 104-113.Данилов, В.И. Экономики с инновационными товарами /В.И.Данилов, Г.А.Кошевой // Экономика и математические методы. – 2009. – Том 45, № 1. – С. 44-55.Деньга, С.М. Концепція генетичної моделі мікроекономічної системи / С.М.Деньга // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 4-11.Економіка України за січень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 35.-26 лютого. – С. 6-7.Завгородняя, Е.А. О методологических основаниях исследования устойчивого развития глобальной человекоразмерной системы / Е.А.Завгородняя, В.Н.Тарасевич // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 124-136.Звягільський, Ю. Ринок у своїй основі має бути організований / Ю.Звягільський // Голос України. – 2009. – № 42.-

7 березня. – С. 4-5.Комарницький, І.М. Електронне підприємництво як інноваційний напрям підтримки малого бізнесу у регіонах України / І.М.Комарницький, Л.М.Коваль // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 71-84.Комірна, В.В. Місцеві органи управління та місцевий ринок як інститути регіональної політики / В.В.Комірна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 3. – С. 27-30.Крюкова, І.О. Ціннісний вимір в економіці: кількісний і якісний аспекти / І.О.Крюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 12-22.Макаров, В.Л. Обзор математических моделей экономики с инновациями / В.Л.Макаров // Экономика и математические методы. – 2009. – Том 45, № 1. – С. 3-14.Маслов, О. "Боже, милуй Україну, твої діти не єдині...": розмова з відомим економістом, заслуженим діячем науки і техніки України, ректором Київського університету ринкових відносин, доктором економічних наук, професором Володимиром Череванем / О.Маслов // Голос України. – 2009. – № 44.- 12 березня. – С. 18-19.Полтерович, В.М. Концентрация доходов, нестабильность демократии и экономический рост / В.М.Полтерович, В.В.Попов, А.С.Тонис // Экономика и математические методы. – 2009. –

Том 45, № 1. – С. 15-29.Радаев, В.В. Экономическая глобализация: содержание и противоречия / В.В.Радаев // Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 5. – С. 3-13.Руденко, В.А. Классификационный анализ товаров и услуг в рамках информационной экономики / В.А.Руденко, И.С.Мареха //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 207-217.Уманец, А. Написана еще одна стратегия: Минэкономики опубликовало на своем сайте проект Стратегии развития Украины до 2020 г. / А.Уманец // Экономические известия. – 2009. – № 33.- 25 февраля. – С. 3.Федулова, Л. Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України / Л.Федулова // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 1. – С. 32-36.Шаманська, О.І. Загальна система формування економічного потенціалу / О.І.Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 109-114.Шерешева, М.Ю. Соотношение понятий "информационная экономика" и "экономика знаний" / М.Ю.Шерешева // Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 5. – С. 24-31.Школа, В.Ю. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку / В.Ю.Школа // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 150-158.

^ 2. Природні чинники
Жарова, Л.В. Стратегічні засади та нормативно-правове забезпечення формування національної екологічної політики /Л.В.Жарова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2,

№ 4. – С. 127-134.Сосюра, С.Г. Стратегічні орієнтири забезпечення екологічної безпеки України / С.Г.Сосюра // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 143-149.Федчак, О.М. Організаційно-фінансовий механізм раціонального природокористування при реалізації екологічної політики сталого розвитку / О.М.Федчак // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 169-173.Хлобистов, Є.В. Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України /Є.В.Хлобистов, Л.В.Жарова, О.М.Кобзар // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 11-19.

3. Інвестиції
Україна. Закони.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення фінансових механізмів здійснення інвестицій у будівництво житла : закон України від 18 грудня 2008 року

№ 692-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2009. – № 52.-

24 березня. – С. 8-12.

Вербицька, Г.Л. Особливості залучення і використання іноземних інвестицій / Г.Л.Вербицька, С.П.Чапран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. – С. 169-174.Ворсовський, О.Л. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств /О.Л.Ворсовський // Фондовый рынок. – 2009. – № 6. – С. 28-32.Глібчук, В.М. Вдосконалення методики оцінки ефективності інвестицій в умовах невизначеності та ризику / В.М.Глібчук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. – С. 175-183.Гриценко, Л.Л. Совершенствование научно-методических подходов к расчету норматива дисконтирования для использования в инвестиционном проектировании / Л.Л.Гриценко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 110-118.Карковська, В.Я. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика в регіоні (на матеріалах Львівської області) /В.Я.Карковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 8-10.Климова, І.Г. Система інтересів учасників інвестиційного процесу / І.Г.Климова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –

№ 3. – С. 2-5.Присяжнюк, А.Ю. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в умовах світової глобалізації / А.Ю.Присяжнюк //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 30-32.Харламова, Г.О. Ефекти конвергенції/дивергенції у регіональному інвестиційному кліматі України / Г.О.Харламова //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 4-7.

^ 4. Економічна безпека
Дудка, Ю.П. Рейтинги України у міжнародних вимірах та їх вплив на економічну безпеку / Ю.П.Дудка // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 36-41.Економічна безпека бізнесу // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 1. – С. 6-10.Основа економічної безпеки - розвідка і шпигунство //Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 2. – С. 2-6.Хлобистов, Є.В. Економічна безпека України у глобальних викликах сучасності / Є.В.Хлобистов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 157-162.

5. Інновації
Аркин, В.И. Учет инноваций в моделях экономической динамики: вероятностный подход / В.И.Аркин // Экономика и математические методы. – 2009. – Том 45, № 1. – С. 30-43.Барановська, С.П. Планування розвитку інноваційних структур у машинобудівній промисловості / С.П.Барановська //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. – С. 160-168.Бутник, О.О. Використання потенціалу формування інноваційного розвитку в сучасних економічних умовах /О.О.Бутник // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. –

С. 18-21.Дмитрієва, О.О. Інноваційні технології перебудови водокористування в населених пунктах України / О.О.Дмитрієва //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 197-201.Задорожний, В.П. Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики України / В.П.Задорожний // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 4. – С. 26-29.Козик, В.В. Визначення чутливості інвестиційної ефективності до зміни ефектоутворюючих факторів виробництва інноваційної продукції / В.В.Козик, О.Ю.Ємельянов, О.Л.Політанська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 3. – С. 6-9.Москвін, С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку /С.О.Москвін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. –

С. 89-96.Пелих, С.А. Организация системы инновационного развития продукции в малом бизнесе / С.А.Пелих, В.Л.Симанович //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 120-128.Старицька, О.П. Вдосконалення системи фінансування інноваційної діяльності в Україні / О.П.Старицька, Т.М.Старицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. – С. 209-213.Ширяев, А.Н. Финансовые инновации в стохастичекой экономике / А.Н.Ширяев // Экономика и математические методы. – 2009. – Том 45, № 1. – С. 87-94.Шотік, Т.М. Роль об'єктів виробничо-технологічної інноваційної інфраструктури у розвитку національної економіки /Т.М.Шотік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. – С. 246-253.

^ 6. Математична економіка
Вахнюк, С.В. Технологічні пріоритети України в період розбудови економіки знань / С.В.Вахнюк, С.М.Братушка //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С.64-72.Іващук, Н.Л. Моделювання цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу / Н.Л.Іващук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. – С. 124-131.Охрименко, М.Г. Задача оптимизации рекламной деятельности страховой компании и алгоритм ее решения /М.Г.Охрименко, И.Ю.Дзюбан // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – № 2. – С. 159-165.

^ 7. Тіньова економіка
Фесечко, В. Тіньова економіка та ефективність управління економічною системою / В.Фесечко // Правничий часопис Донецького університету. – 2008. – № 1. – С. 3-7.Шарікова, О.В. Економічні наслідки тінізації економічної системи / О.В.Шарікова // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. –

№ 1. – С. 3-6.
^ 8. Праця. Організація праці
Ландіна, Т.В. Стан корпоративної культури машинобудівних підприємств Львівщини: тенденції та перспективи / Т.В.Ландіна, О.І.Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. –

С. 258-265."Наша задача - заставить власть использовать такие правила игры, которые были бы приняты трудящимися": Про це на зустрічі із журналістами розповів Голова ФПУ, народний депутат України Василь Хмара // Профспілкові вісті. – 2009. – № 7.-20 лютого. –

С. 6.Удалов, Г.Г. Особливості професійної підготовки учнівської молоді у сучасних професійно-технічних навчальних закладах

/ Г.Г.Удалов // Нові технології навчання. – 2008. – № 54. – С. 47-53.

9. Звільнення
Заяц, О. Як правильно звільнитися? / О.Заяц // Діалог. – 2009. – № 8.-26 лютого. – С. 2.Звільнення працівників: про що треба пам'ятати. Частина 5. (Вирок суду, підстави, передбачені контрактом) // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 19.- 25 лютого. – С. 61-63.Тубелець, І. Про порядок розірвання трудових договорів у разі скорочення працівників / І.Тубелець // Праця і зарплата. – 2009. – № 10.- 11 березня. – С. 15.

^ 10. Заробітна плата
Україна. Закони.

Про внесення зміни до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів": закон України від

19 лютого 2009 року № 1025-VI / Україна. Закони // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 46.-14 березня. – С. 4.

Голос України. – 2009. – № 45.- 13 березня. – С. 7.Україна. Закони.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших встановлених законом виплат: закон України від 19 лютого 2009 року № 1027-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2009. – № 44.- 12 березня. – С. 3.Україна. Кабінет Міністрів.

Про забезпечення своєчасної виплати у 2009 році заробітної плати і стипендій у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009. №252-р / Україна. Кабінет Міністрів //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 49.-19 березня. – С. 11.

Верховна Рада України прийняла за основу проекти законів України: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо погодинної оплати праці // Праця і зарплата. – 2009. – № 8.- 25 лютого. – С. 2.Костюк, В. Мінімальна зарплата - ключова соціально-трудова гарантія / В.Костюк // Праця і зарплата. – 2009. – № 10.-

11 березня. – С. 4-5.Куліков, Г. Криза та зарплата в бюджетній сфері / Г.Куліков // Праця і зарплата. – 2009. – № 9(637).- 4 березня. – С. 4-5.Харитонова, Н. У які строки виплачувати зарплату, якщо працівник іде у відпустку / Н.Харитонова // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 17.-18 лютого. – С. 28.


Щодо застосування середньогодинної зарплати при наданні допомоги у випадках неповного робочого дня: лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 05.02 09 р. № 01-16-211 // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 22.- 4 березня. – С. 25.
  1   2   3   4

Схожі:

За березень 200 iconЗа березень 200
Сумський державний університет учергове підтвердив статус вишу з високою міжнародною репутацією, слобожанські науковці стали учасниками...
За березень 200 iconКаравела Х.: Сх вант., К.: Ноу-Хау, Тернопіль, К.: Атіка, М.: Высш шк. 200 М.: Димитровград, 200

За березень 200 iconГосударственный стандарт союза сср фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2) общие технические требования
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2)
За березень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За березень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За березень 200 iconД. В. Федасюку службова записка
Прошу надати доступ до мережі Internet на 200 /200 учбовий рік (вказати з якою метою) в обсязі Мб
За березень 200 icon·в = 1600·0,125 = 200 кг/м
Середнє значення звукоізоляції в діапазоні частот 100—3200 Гц при масі 1 м2 огороджувальної конструкції р ? 200 кг/м2 можна приблизно...
За березень 200 iconКонтракт
На строк з „ ” 200 р по „ ” 200 р
За березень 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
За березень 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи