За квітень 200 icon

За квітень 200
Скачати 419.73 Kb.
НазваЗа квітень 200
Сторінка1/4
Дата16.07.2012
Розмір419.73 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за квітень 2009 року


1. Економіка. Економічні явища
Аналіз і прогноз глобальних економічних процесів //Фінансовий ринок України. – 2009. – № 1. – С. 3-7.Воронін, О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб`єктами ринку / О.Воронін, О.Пастух //Економіка України. – 2009. – № 3. – С. 27-37.Демченко, С. Про акціонерні угоди, корпоративне управління та застосування іноземного права / С.Демченко, Г.Остапович // Юридичний вісник України. – 2009. – № 14.-

4-10 квітня. – С. 8-9.Дідківська, Л. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих товарів України / Л.Дідківська //Банківська справа. – 2009. – № 2. – С. 48-66.Дяченко, Ю. Про питання щодо співвідношення та обчислення фінансового і реального секторів економіки /Ю.Дяченко // Економіка України. – 2009. – № 3. – С. 38-44.Економіка України за січень-лютий 2009 року : Інформація Державного комітету статистики // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 57.- 31 березня. – С. 5.Захарченко, В. Новая экономика для новой Украины /В.Захарченко // Економіст. Український журнал. – 2009. –

№ 2(268). – С. 16-22.Івашина, О.Ф. Економічний розвиток: інституціональний погляд / О.Ф.Івашина // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. –

№ 2. – С. 11-14.Корнійчук, Л. Сталий розвиток і глобальна місія України /Л.Корнійчук, В.Шевчук // Економіка України. – 2009. – № 4. –

С. 4-13.Кузнецова, Т.В. Инвестиционные условия развития украинской экономики / Т.В.Кузнецова // Вісник Донецького університету економіки та права. Економіка та управління. – 2007. – № 1. – С. 98-102.Кульпінський, С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці / С.В.Кульпінський // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 66-72.Куташенко, М.В. Сутність ризику і причини його виникнення / М.В.Куташенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 6. – С. 45-48.Мельничук, В. Тенденції економіки з початку кризи /В.Мельничук // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 60.- 3 квітня. – С. 6.Мортіков, В. Фігура фрірайдера в сучасній економіці /В.Мортіков // Економіка України. – 2009. – № 3. – С. 65-72.Пархоменко, О.В. Особливості і роль інформації в сучасному розвитку / О.В.Пархоменко // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 1. – С. 7-12.Скрипник, А. Детермінанти корупції в Україні /А.Скрипник, А.Вдовиченко // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 29-43.Слава, С.С. Ключові учасники життєздатного розвитку: порівняльні емпіричні моделі м. Ужгород (Україна) та м. Атенс (США) / С.С.Слава, С.Кондрей // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2008. – Випуск 26. – С. 156-162.Співак, Г. Сучасний підхід до управління операційними ризиками / Г.Співак, Алі Самад-Хан // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 1. – С. 21-24.Чернега, О.Б. Стратегические направления формирования устойчивой конкурентоспособности украинской экономики /О.Б.Чернега, И.С.Бондаренко // Вісник Донецького університету економіки та права. Економіка та управління. – 2007. – № 2. –

С. 21-28.Чирва, О.В. Использование первичного публичного преложения акций привлечения капитала компаниями / О.В.Чирва // Вісник Донецького університету економіки та права. Економіка та управління. – 2007. – № 2. – С. 189-195.Чухно, А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі / А.Чухно // Економіка України. – 2009. –

№ 4. – С. 14-28.
^ 2. Природні чинники
Варламова, І.С. Система екологічного менеджменту на металургійних підприємствах в умовах ринкової економіки /І.С.Варламова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 6. –

С. 42-44.Довгаль, Н.С. Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні основи / Н.С.Довгаль // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 1. – С. 42-45.Жарова, Л. Економічні механізми Кіотського протоколу: можливості та загрози для України / Л.Жарова // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 86-92.

3. Інвестиції
Американський досвід благочинного інвестування //Фінансовий ринок України. – 2009. – № 1. – С. 35-39.Вініченко, І.І. Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств / І.І.Вініченко //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 5. – С. 8-11.Карковська, В.Я. Залучення заощаджень в інвестиційний процес економіки України / В.Я.Карковська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3(93). – С. 156-162.Ковалишин, П. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування /П.Ковалишин // Економіст. Український журнал. – 2009. –

№ 2(268). – С. 44-47.


Лебедько, С. Силиконовые долины Украины: Инвестиции в высокие технологии – это инвестиции в собственное будущее /С.Лебедько //Финансовый директор. – 2009. – № 1-2. – С. 24-28.Левицький, Р.Й. Комплексний механізм залучення іноземних інвестицій / Р.Й.Левицький // Фондовый рынок. – 2009. – № 8. – С. 20-23.Марцин, В.С. Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища / В.С.Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 2. – С. 6-11.Михайловська, О.В. Інформаційні асиметрії в світових інноваційно-інвестиційних процесах / О.В.Михайловська //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 6. – С. 21-26.Мусієнко, О.М. Роль інститутів спільного інвестування у довгостроковому розвитку економіки України / О.М.Мусієнко, М.М.Медведєв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 24. – С. 210-215.Пурій, Г.М. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України / Г.М.Пурій //Фондовый рынок. – 2009. – № 10. – С. 8-13.Рибчук, А.В. Інвестиційний потенціал реалізації глобальних інфраструктурних проектів / А.В.Рибчук //Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 4. – С. 20-26.Салига, С.Я. Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів / С.Я.Салига, О.В.Яришко, Є.Ю.Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 5. – С. 12-14.Тимошенко, Ю. 2009-й стане рекордним роком інвестицій в Україну / Ю.Тимошенко // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 57.-

31 березня. – С. 1, 3.Харламова, Г. Америко-українське інвестиційне співробітництво в умовах глобалізації / Г.Харламова // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 2(268). – С. 41-43.Харламова, Г.О. Індикатори інвестиційної привабливості України / Г.О.Харламова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3(93). – С. 45-56.
4. Інновації
Агій, Я.Ю. Вплив інновацій на територіальну організацію господарства Закарпатської області / Я.Ю.Агій // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2008. – Випуск 26. –

С. 82-87.Дзонь, В.М. Организационно-экономическое обеспечение эффективного использования производственного потенциала региона / В.М.Дзонь // Вісник Донецького університету економіки та права. Економіка та управління. – 2007. – № 2. – С. 42-46.Дмитрієва, О.О. Інноваційні технології водовідведення в системі інституціональних перетворень на прикладі м. Полтава /О.О.Дмитрієва, А.А.Мосейчук, М.І.Проскурня // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 5. – С. 15-19.Євтушенко, В.М. Розвиток методології прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку у світовій практиці / В.М.Євтушенко // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 1. – С. 23-28.Кавтиш, О.П. Місце та роль корпоративного сектора у структурі інноваційної системи національної економіки /О.П.Кавтиш // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 5. –

С. 20-24.Райца, А. Аналіз практики інноваційного розвитку польських підприємств / А.Райца // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 5. – С. 25-28.Сидорова, А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / А.Сидорова, Г.Анісімова // Економіка України. – 2009. – № 3. – С. 19-26.Тарасевич, В. Про синергетику інновацій / В.Тарасевич //Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 65-73.Толкач, О.Л. Впровадження інноваційних товарів у реалізацію соціальних проектів / О.Л.Толкач, О.А.Виноградов //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 5. – С. 29-32.Третяк, В.В. Регіональна інноваційна система як основний об'єкт формування інноваційної політики / В.В.Третяк, Н.В.Дронова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –

№ 3(93). – С. 131-137.

^ 5. Математична економіка
Богданов, О.В. Математична модель бухгалтерського обліку / О.В.Богданов, Т.М.Громова, В.А.Романова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. –

Вип. 24. – С. 25-30.Воронін, А. Сучасний погляд на кейнсіанську модель економічного циклу / А.Воронін, В.Вовк // Економіка України. – 2009. – № 3. – С. 58-64.Лобань, О.В. Моделювання вартісного балансу в ланцюгу енергопостачання / О.В.Лобань // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 6. – С. 49-51.^ 6. Праця. Організація праці
Україна. Міністерство фінансів.

Про відшкодування добових витрат при відрядженні за кордон: лист Міністерства фінансів України від 26.01.2009 р.

№ 31-26030-13-25/1901 / Україна. Міністерство фінансів //Фінансова справа. – 2009. – № 4(172).- квітень. – С. 15-16.Україна. Головне управління державної служби.

Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку здійснення розрахунків вартості надання послуг вищими навчальними закладами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування : наказ Головного управління державної служби України від 27.02.2009 р. № 58 / Україна. Головне управління державної служби. // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 12.- 30 березня. – С. 19-24.

Крючков, О. Доходи зросли - боргів поменшало /О.Крючков // Вісник податкової служби України. – 2009. –

№ 12. – С. 3.Мінімальна заробітна плата з 1 квітня побільшала // Праця і зарплата. – 2009. – № 14.- 8 квітня. – С. 1.Молодий спеціаліст бажає познайомитися з роботодавцем: Відбулася ярмарка вакансій в Харківському національному технічному університеті // Голос України. – 2009. – № 67.-

14 квітня. – С. 1.Олійник, О. Кар'єрний піст: Масові звільнення та недолугі дії влади всерйоз і надовго позбавили українців робочих перспектив / О.Олійник // Єдиний центр. – 2009. – № 12.-

4 квітня. – С. 6.Прощина, Т. Як визначати тривалість відпустки за шкідливі та важкі умови праці / Т.Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 32.- 6 квітня. – С. 44.
  1   2   3   4

Схожі:

За квітень 200 iconЗа квітень 200
Алова, О. Завтра буде: Завершився благодійний проект під назвою "Надія на завтра", у рамках якого були зібрані кошти для допомоги...
За квітень 200 iconКаравела Х.: Сх вант., К.: Ноу-Хау, Тернопіль, К.: Атіка, М.: Высш шк. 200 М.: Димитровград, 200

За квітень 200 iconГосударственный стандарт союза сср фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2) общие технические требования
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2)
За квітень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За квітень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За квітень 200 iconД. В. Федасюку службова записка
Прошу надати доступ до мережі Internet на 200 /200 учбовий рік (вказати з якою метою) в обсязі Мб
За квітень 200 icon·в = 1600·0,125 = 200 кг/м
Середнє значення звукоізоляції в діапазоні частот 100—3200 Гц при масі 1 м2 огороджувальної конструкції р ? 200 кг/м2 можна приблизно...
За квітень 200 iconКонтракт
На строк з „ ” 200 р по „ ” 200 р
За квітень 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
За квітень 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи