За травень 200 icon

За травень 200
Скачати 398.16 Kb.
НазваЗа травень 200
Сторінка1/4
Дата16.07.2012
Розмір398.16 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за травень 2009 року1. Економіка. Економічні явища
Барановський, О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн / О.Барановський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4 (158). – С. 8-19.Бондаренко, Д. Семерка ожидает восстановления: Министры финансов стран G7 считают, что экономический рост возобновится уже в 2009 г. / Д.Бондаренко // Экономические известия. – 2009. – № 72.-27 апреля. – С. 6.Бровко, К.М. Необхідність визначення інтелектуального потенціалу персоналу підприємства / К.М.Бровко, Г.В.Бузінова

// Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. –

С. 196-198.Економіка України за січень-березень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 76.- 28 квітня. – С. 7.Івашина, О.Ф. Інституціоналізація розвитку корпоративного сектора економіки / О.Ф.Івашина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. –

С. 301-308.Комаричина, В.В. Аналіз загальноекономічних показників що обумовлюють стан якості трудового життя / В.В.Комаричина

// Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – №7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. – С. 27-30.Куликов, В. О "болевых точках" социально-экономического развития России / В.Куликов // Российский экономический журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 3-16.Мошенець, О.В. Оцінка рентоорієнтованої поведінки в Україні міжнародними організаціями / О.В.Мошенець // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 8. – С. 42-46.Орлов, П.А. Вироблення важелів підвищення ефективності в промисловості / П.А.Орлов, В.В.Рубан // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств",

14-15 листопада 2006 року. – С. 162-165.Пластун, В.Л. Аналіз впливу окремих факторів на темпи економічного зростання в Україні /В.Л.Пластун, В.С.Домбровський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 70-78.Рыбина, Е.И. Мотивационное управление как фактор повышения результативности трудовой деятельности / Е.И.Рыбина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 233-239.Савченко, І. Математика як складова успіху підприємництва / І.Савченко, В.О.Пархомець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 2(9). – С. 46-47.

2. Ризик
Бережний, О. Ризики використання послуг банків для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму в системі банківських ризиків

/ О.Бережний // Вісник Національного банку України. – 2009. –

№ 4 (158). – С. 3-7.Иминова, Н.А. Управление рисками в сфере ИКТ в Узбекистане / Н.А.Иминова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 7. – С. 47-48.Разинкова, В.П. Проблема рисков при принятии управленческих решений / В.П.Разинкова, И.В.Бубенко

// Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. –

С. 210-213.Сало, І.В. Управління валютним ризиком банку на основі застосування трансфертного ціноутворення / І.В.Сало, М.А.Ребрик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 25. – С. 324-330.

3. Інвестиції
Балануца, О. Особливості фінансово-економічного регулювання іноземних інвестицій в Україні / О.Балануца //Вища школа. – 2008. – № 12. – С. 54-61. – Бібліогр. в кінці ст.Гаврись, М.О. Сучасний стан основних фондів в Україні та перспективи їх оновлення / М.О.Гаврись, О.О.Гаврись

// Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. –

С. 120-122.Гутаревич, Н. Корпоративна форма інвестиційної діяльності / Н.Гутаревич // Підприємництво, господарство і право. – 2009. –

№ 4. – С. 73-76.Детюк, Т.Г. Інвестиційний клімат в Україні / Т.Г.Детюк

// Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 7. – С. 10-14.Калінеску, Т.В. Управління інвестиційною уразливістю підприємства / Т.В.Калінеску, О.Д.Кирилов // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств",

14-15 листопада 2006 року. – С. 13-16.Касатов, А. К применению контроллинговых методов в управлении инвестиционной деятельностью интегрированных корпораций / А.Касатов // Российский экономический журнал. – 2009. – № 1-2. – С. 87-89.Клименко, В.И. Методический подход к аудиту инвестиционного проекта промышленного предприятия

/ В.И.Клименко // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. –

С. 130-132.^ Корецька-Гармаш, В.О. Моніторинг як інструмент управління венчурним фінансуванням / В.О.Корецька-Гармаш

// Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. –

С. 143-145.Михайловська, О.В. Модель інформаційних потенціалів у розподілі світових потоків інвестицій / О.В.Михайловська

// Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 8. – С. 6-12.Орлов, П.А. Ранжирование инвестиционных проектов промышленных предприятий / П.А.Орлов, В.В.Рубан // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств",

14-15 листопада 2006 року. – С. 165-167.Павловська, М.О. Прийняття інвестиційних рішень в умовах багатокритеріальної невизначеності: теоретичний аспект

/ М.О.Павловська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 7. – С. 2-5.Чернікова, О. Інвестиційні процеси в транспортній галузі України / О.Чернікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –

№ 7. – С. 6-7.Шпак, Ю. Інвестиції в нерухомість залишаться в минулому? / Ю.Шпак // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. –

№ 7. – С. 34-36.

4. Інновації
Бикова, В.Г. Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах/В.Г.Бикова, Є.В.Курячий, Ю.М.Ряснянський // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 101-108.Галиця, І.О. Де ефективніший інноваційний процес?

/ І.О.Галиця // Фондовый рынок. – 2009. – № 14. – С. 34-36.Кантаєва, О. Щодо методології обліку та аналізу інноваційної діяльності підприємств / О.Кантаєва // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 3. – С. 40-43.Луцька, Н.І. Державне регулювання інноваційної діяльності в ринкових умовах / Н.І.Луцька, І.З.Криховецький // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 7. – С. 15-18.Макаров, М.О. Особливості реалізації інноваційної політики на регіональному рівні / М.О.Макаров // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 7. – С. 12-14.

Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 8. – С. 27-29.Марченко, О. Вплив ПДВ на динаміку інноваційних процесів / О.Марченко // Економіст. Український журнал. –

2009. – № 3. – С. 52-54.Польова, Н.М. Оцінка ефективності та напрямки активізації інноваційної діяльності в машинобудівному виробництві /Н.М.Польова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 8. –

С. 30-33.Польова, Н.М. Потенціал інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: критерії та методичні підходи /Н.М.Польова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 7. –

С. 28-30.Ришкова, Л. Правова природа відносин у сфері інновацій

/ Л.Ришкова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. –

№ 4. – С. 81-83.Сербина, Г.М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: теоретичні та прикладні аспекти / Г.М.Сербина

// Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 7. – С. 23-27.Сидорова, В.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств / В.В.Сидорова // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств",

14-15 листопада 2006 року. – C. 138-140.Столяров, Д.В. Етапи еволюційного розвитку інноваційних процесів / Д.В.Столяров, А.Райца // Інвестиції: практика та

досвід. – 2009. – № 8. – С. 21-26.

^ 5. Праця. Організація праці
Бондарчук, К.П. Проблеми та основні напрями вдосконалення формування кваліфікованого персоналу українських залізниць / К.П.Бондарчук // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2 (10). – С. 153-162.Дмитренко, Г.А. Елітна складова якості трудового потенціалу / Г.А.Дмитренко, Т.Л.Ріктор // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2 (10). – С. 70-76.Кирьян, И.С. Управление конфликтами в коллективах, состоящих из разновозрастных работников/ И.С.Кирьян, Е.И.Кирьян // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. – С. 93-94.Міжнародній організації праці – 90 // Діалог. – 2009. – № 16.-

23 квітня. – С.2.Морозюк, А. Работа как предмет роскоши / А.Морозюк

// Фондовый рынок. – 2009. – № 13. – С. 8-11.Предусмотрена ли помощь по безработице для уволенных студентов? // Юридическая консультация. – 2009. – № 9.- май. –

С. 3.Тілікіна, Н.В. Фактори територіальної мобільності робочої сили та їх класифікація / Н.В.Тілікіна // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2 (10). – С. 163-169.Хандий, Е.А. Исследование эффективности материальных стимулов в системе мотивационного менеджмента предприятия

/ Е.А.Хандий, А.Л.Бродський // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств",

14-15 листопада 2006 року. – С. 37-39.^ Чепурной, А.А. Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности промышленных предприятий

/ А.А.Чепурной // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. –

С. 115-117.^ Щербак, В.Г. Формування системи пріоритетів в управлінні трудовим потенціалом інноваційного розвитку підприємства.

/ В.Г.Щербак // Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. – С. 35-37.


^ 6. Заробітна плата. Оплата
Кропивницький, В. Відрядження у вихідні, святкові та неробочі дні: які компенсації / В.Кропивницький // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 37.- 22 квітня. – С. 34.Лістрова, С. Відрядження в бюджетників: витрати, підтвердні документи, оплата праці / С.Лістрова //Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 43.- 13 травня. – С. 40-41.Меренкова, С. Додаткова оплата педагогічним працівникам за завідування навчально-дослідними ділянками / С.Меренкова

// Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 19.- 18 травня. – С. 30.Рябуха, Т. Оплата праці працівників сфери культури

/ Т.Рябуха // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 19.- 18 травня. –

С. 31.Тараненко, Л.Л. Системи оплати праці / Л.Л.Тараненко

// Управління розвитком: Збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. – 2006. – № 7 спецвипуск: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління економічними процесами промислових підприємств", 14-15 листопада 2006 року. –

С. 159-162.Ткаченко, Л.Г. Конкурентні межі зростання оплати праці в Україні / Л.Г.Ткаченко // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2 (10). – С. 115-124.Чорнуцький, С. Типові порушення при використанні бюджетниками коштів на відрядження / С.Чорнуцький // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 43.- 13 травня. – С. 42-43.

7. Відпустка
Васильєв, Г. Навчальні відпустки: найактуальніші запитання / Г.Васильєв // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 39.- 27 квітня. – С. 19-22.Відпустка: основна і додаткова // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 85.- 16 травня. – С. 7.Прощина, Т. Додаткова відпустка на дітей: про що потрібно знати / Т.Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2009. –

№ 39.- 27 квітня. – С. 23-25.Тривалість відпусток // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 39.- 27 квітня. – С. 11-18.Харитонова, Н. Щорічні відпустки: стисло про головне

/ Н.Харитонова // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 39.-

27 квітня. – С. 6-9.
  1   2   3   4

Схожі:

За травень 200 iconКаравела Х.: Сх вант., К.: Ноу-Хау, Тернопіль, К.: Атіка, М.: Высш шк. 200 М.: Димитровград, 200

За травень 200 iconГосударственный стандарт союза сср фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2) общие технические требования
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на ру от 0,1 до 200 мпа (от 1 до 200 кгс/см2)
За травень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За травень 200 iconНаправлення на практику
Термін практики: з 200 р по 200 р
За травень 200 iconД. В. Федасюку службова записка
Прошу надати доступ до мережі Internet на 200 /200 учбовий рік (вказати з якою метою) в обсязі Мб
За травень 200 icon·в = 1600·0,125 = 200 кг/м
Середнє значення звукоізоляції в діапазоні частот 100—3200 Гц при масі 1 м2 огороджувальної конструкції р ? 200 кг/м2 можна приблизно...
За травень 200 iconКонтракт
На строк з „ ” 200 р по „ ” 200 р
За травень 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
За травень 200 iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 200 р від " " 200 р
За травень 200 iconУкраїна. Державний комітет статистики Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С
Економіка України за січень-травень 2007 року// Урядовий кур'єр. 2007. №110. 22 червня. С. 5
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи