Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 356.75 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/3
Дата16.07.2012
Розмір356.75 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

8-0542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за вересень 2009 року


1. Економіка. Економічні явища
^ Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Положення про Міністерство економіки України: постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня

2009 р. № 984 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 174.- 23 вересня. – С. 22.

Бойчук, М.В. Моделирование обобщенного эколого-экономического межотраслевого баланса с запаздыванием /М.В.Бойчук, Н.М.Шмурыгина // Кибернетика и системный

анализ. – 2009. – № 5. – С. 164-174.Вдовиченко, А. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпіричного дослідження / А.Вдовиченко // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 40-52.Воронін, О. Механізми формування доходів працівників залежно від зростання ефективності виробництва / О.Воронін, О.Пастух // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 42-55.Економіка України за січень-липень 2009 року //Урядовий кур'єр. – 2009. – № 156.- 28 серпня. – С. 6-7.Задувайло, Л. Роль фінансового потенціалу при посиленні конкурентоспроможності національної економіки / Л.Задувайло //Економіст. Український журнал. – 2009. – № 7. – С. 36-39.Лямець, С. Рейдерство з людським обличчям? / С.Лямець

// Фондовый рынок. – 2009. – № 30. – С. 6-7.Марцин, В.С. До прогнозу розвитку економіки в найближчу перспективу / В.С.Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 7. – С. 7-12.Михайлишин, Л. До питань глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми / Л.Михайлишин //Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. –

С. 168-173.Могильний, О. Актуальне дослідження ефективності капіталізації і лібералізації економічних систем / О.Могильний //Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 91-92.Фісун, А. Японська модель розвитку економіки / А.Фісун //Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 79-87.

^ 2. Капітал. Засоби матеріального виробництва


 1. 10.

Гайдуцький, А.П. Контрциклічна й антикризова природа формування та функціонування міграційного капіталу /А.П.Гайдуцький // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 51-67.

 1. 11.

Кириченко, О. Законодавче забезпечення ефективного функціонування ринку капіталів в Україні / О.Кириченко, Ю.Кім

// Банківська справа. – 2009. – № 4. – С. 56-67.Романів, І.І. Теоретико-методологічні засади розвитку теорії структури капіталу / І.І.Романів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 40-50.

 1. 12.

Уманців, Ю. Конкуренція та концентрація капіталу: проблеми співіснування у національній економіці / Ю.Уманців

// Банківська справа. – 2009. – № 4. – С. 68-81.

3. Інвестиції
Барвінська, Є.С. Деякі підходи в удосконаленні управління інвестиціями міста / Є.С.Барвінська, Л.І.Данчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 152-156.

 1. 13.

Боденчук, Л.Б. Розроблення системи маркетингу залучення прямих іноземних інвестицій / Л.Б.Боденчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2008. – № 633. – С. 883-891.Ванькович, Л.Я. Іноземні інвестиції: визначення, сутність, класифікація / Л.Я.Ванькович, С.І.Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 146-152.

 1. 15.

Вербицька, Г.Л. Удосконалення механізму оцінювання ефективності інвестиційного проекту / Г.Л.Вербицька, О.Г.Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 156-162.

 1. 16.

Дашко, І.М. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів машинобудівного підприємства з урахуванням фактору ризику / І.М.Дашко, І.З.Крет, О.Ю.Ємельянов // Гріш і

математика. – 2009. – № 7. – С. 16-19.Загорська, Т.В. Обґрунтування ліквідаційної вартості основних засобів / Т.В.Загорська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми

розвитку. – 2008. – № 635. – С. 68-71.

 1. 17.

Инвестиции в минусе: в Сумской области, за первое полугодие в экономическое развитие областного центра было направлено больше 280 млн. грн. капитальных инвестиций

// Ваш шанс. – 2009. – № 37.- 16-23 сентября. – С. 10А.

 1. 18.

Индекс инвестиционной привлекательности Украины: осторожный оптимизм // Маркетинговые исследования. – 2009. –

№ 4 (35). – С. 30-32.Куценко, В.І. Інвестиції в здоров'я - важливий чинник інноваційної стратегії / В.І.Куценко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 15. – С. 6-9.Легка, Я.І. Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація / Я.І.Легка // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 15. – С. 10-12.

 1. 20.

Леус, М.М. Суть та класифікація іноземних інвестицій /М.М.Леус // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 181-187.Любімов, В.І. Інвестиційне середовище та його роль у залученні прямих іноземних інвестицій / В.І.Любімов // Фондовый рынок. – 2009. – № 29. – С. 28-32.Любімов, В.І. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / В.І.Любімов // Інвестиції: практика та

досвід. – 2009. – № 15. – С. 2-5.Малик, Р. Інвестиції - двигун економіки: за підтримки місцевої облдержадміністрації вже вдев'яте має пройти Міжнародний економічний форум, темою якого визначено "Інвестиції" / Р.Малик // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 166.-

11 вересня. – С. 5.

4. Інновації


 1. 25.

Галиця, І. Інтелектуальний терор і соціально-економічні методи боротьби з ним / І.Галиця // Економіка України. – 2009. –

№ 9. – С. 53-57.

 1. 26.

Гришко, В.А. Методичні засади оцінювання поточного рівня інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства /В.А.Гришко // Гріш і математика. – 2009. – № 7. – С. 12-16.Добуш, Ю.Я. Особливості формування кластерів у рекреаційній сфері / Ю.Я.Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2008. – № 633. – С. 192-198.II Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні" // Наука та інновації. – 2009. – Том 5.- № 4. – С. 81-91.Інноваційний розвиток регіонів України [по областям] //Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2009. – № 2. – С. 37-60.

 1. 29.

Несен, Л.М. Ринкове позиціонування як фактор прискорення дифузії інформації про інновації / Л.М.Несен, В.В.Несен, О.Г.Ратушняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2008. – № 633. – С. 491-500.Реалізація державної інноваційної політики центральними органами виконавчої влади // Інвестиції та інноваційний розвиток.–2009. – № 2. – С. 7-36.

 1. 30.

Реалізація Програми Кабінету Міністрів України щодо інноваційної політики у 2008 році // Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2009. – № 2. – С. 4-6.Розвиток інноваційної сфери України у 2008 році // Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2009. – № 2. – С. 2-3.

 1. 35.

Харчук, В.Ю. Економіко-статистичний аналіз середовища функціонування інноваційних підприємств машинобудування /В.Ю.Харчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 212-224.Шотік, Т.М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури / Т.М.Шотік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2008. – № 633. – С. 805-814.

^ 5. Математична економіка
Іващук, Н.Л. Метод визначення цін опціонів за випадкової стрибкоподібної відсоткової ставки без ризику / Н.Л.Іващук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 72-81.Овчиннікова, О.Р. Застосування методів прогнозування в дослідженні міграції населення (на прикладі Хмельницької області) / О.Р.Овчиннікова // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – № 1. – С. 143-151.

 1. 38.

Пащенко, І. Використання генетичного алгоритму для оптимізації грошових потоків промислового підприємства /І.Пащенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 244-248.^ 6. Праця. Організація праці
Глаголюк, В. Трудовий колектив - це зв'язок із суспільством / В.Глаголюк // Соціальний захист. – 2009. – № 8. – С. 44-46.Довжук, Б. Пастки "тіньової" зайнятості / Б.Довжук // Праця і зарплата. – 2009. – № 32.- 26 серпня. – С. 4-5.Качан, Л. Реабілітація та раціональне працевлаштування інвалідів: європейський досвід і вітчизняна практика / Л.Качан //Соціальний захист. – 2009. – № 8. – С. 13-16.Лист виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 04.06.2008 р. № 64-07-5 // Фінансова справа. – 2009. – № 9.- вересень. – С. 11-12.Мельничук, Д.П. Міграційні наміри студентської молоді та їх вплив на мотиваційну складову людського капіталу України /Д.П.Мельничук // Демографія та соціальна економіка. – 2009. –

№ 1. – С. 116-124.Могілат, І. Продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність: динаміка і фактори впливу на них / І.Могілат, Н.Горшкова, С.Кожем'якіна // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 4-16.Онищук, В. Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік / В.Онищук // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 173.-

22 вересня. – С. 11.Семчук, Ж.В. Діагностика процесу управління персоналом машинобудівного підприємства в умовах ризику / Ж.В.Семчук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2008. – № 633. – С. 648-655.

 1. 43.

Сорока, М.В. Інвестування в людський капітал промислового підприємства / М.В.Сорока, С.В.Леонова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2008. – № 633. – С. 676-685.
  1   2   3

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи