Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 243.52 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата16.07.2012
Розмір243.52 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net
Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за жовтень 2009 року


1. Економіка. Економічні явища
Астахов, А.С. Делают ли страну богатой минеральные ресурсы ее недр? / А.С.Астахов // Экономика и математические методы. – 2009. – Т. 45, № 3. – С. 106-113.Гош, О. Функціонування соціально-економічного ладу України / О.Гош // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 54-61.Данилишин, Б. Українська економіка: курс на модернізацію / Б.Данилишин // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 186.- 9 жовтня. – С. 6-7.Економіка України за січень-серпень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 178.- 29 вересня. – С. 10.Кабанов, В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу /В.Г.Кабанов // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 98-107.Косенко, О. З економікою краще не ризикувати / О.Косенко // Праця і зарплата. – 2009. – № 35.- 23 вересня. – С. 4-5.Латік, В. Основні показники рівня життя населення [2009 рік] / В.Латік // Праця і зарплата. – 2009. – № 38.- 14 жовтня. –

С. 10.Орлова, Н.С. Стратегічне управління розвитком економіки України / Н.С.Орлова, А.І.Іващенко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 17. – С. 14-18.Пархоменко, О.В. Інноваційна економіка як результат взаємодії економічної і соціальної систем / О.В.Пархоменко

// Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 3-6.Полищук, С. Макроэкономика и косвенные методы /С.Полищук, А.Литман // Финансовый директор. – 2009. – № 6. – С. 4-11.Фролов, О. Україна - гірке сьогодення передової економіки

/ О.Фролов // Діалог. – 2009. – № 39.- 1 жовтня. – С. 2.330.4:519.876.5 Ш50

Шерстенников, Ю. Про взаємозв'язок фондоозброєності та обсягів виробництва / Ю.Шерстенников, Л.Ромащук // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 36-40.

2. Ризик
Вакульчик, О. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства /О.Вакульчик, Д.Дубицький // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 8. – С. 40-43.Кужільна, Л.К. Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості / Л.К.Кужільна //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 103-107.

3. Інвестиції
Аванесова, І. Глобальні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій / І.Аванесова // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 2. – С. 119-128.Аналітичний огляд ринку спільного інвестування у 2007 році // Страховий ринок України. – 2009. – № 1. – С. 88-92.Бодюк, А.В. Завдання і напрями внутрішньої та зовнішньої інвестиційної політики дев'яностих років / А.В.Бодюк, В.П.Видиборець // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 10-13.Васильченко, Г.В. Технології залучення прямих іноземних інвестицій у територію / Г.В.Васильченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 5-9.Вовк, С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них / С.Вовк // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 2. – С. 191-216.Довгань, Л.П. Ефективність та конкурентність як фактор підвищення інвестиційної привабливості українського ринку корпоративних облігацій / Л.П.Довгань, Д.М.Самкова //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 12-15.Драган, І.В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні / І.В.Драган // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 3-6.Коврига, Т. Гости из будущего?: украинское правительство подписало Рамочное соглашение о сотрудничестве с Северной экологической финансовой корпорацией (NEFCO), работающей в сфере экологии и энергоэффективности / Т.Коврига // Украинская техническая газета. – 2009. – № 39-40.- 6 октября. – С. 9.Крейдич, І.М. Перспективи розвитку інвестиційного процесу в Україні / І.М.Крейдич // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 17. – С. 19-23.Кутрань, К.В. Фактори впливу на розвиток венчурного інвестування в Україні / К.В.Кутрань // Фондовый рынок. – 2009. – № 35. – С. 4-9.Мєдвєдкова, Н.С. ВЕЗ і ТПР як інструменти залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України /Н.С.Мєдвєдкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №18. – С. 12-14.Пошва, В. Кто-кто кое-где у нас порой...: иностранные инвестиции, которые получила за последний год Сумская область

/ В.Пошва //В двух словах. – 2009. – № 38.- 25 сентября. – С. 10.Ставнича, М.М. Шляхи вдосконалення механізму державної інвестиційної підтримки проблемних регіонів /М.М.Ставнича // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 15-19.Урванцева, Т. "Зеленые" инвестиции: Киотский протокол /Т.Урванцева // Финансовый директор. – 2009. – № 6. – С. 14-16.Чорноусова, М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестицій / М.Чорноусова // Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 2. – С. 157-167.

^ 4. Економічний розвиток
Акаев, А.А. Качественный анализ влияния деловых циклов на экономический рост / А.А.Акаев // Экономика и математические методы. – 2009. – Т. 45, № 3. – С. 64-77.Прімєрова, О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни / О.Прімєрова // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 40-50.
5. Інновації
Бодюк, А.В. Методологічні й практичні аспекти обліку інноваційно-технічних ресурсів / А.В.Бодюк // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 36-40.Комеліна, О.В. Методичні підходи до оцінки інноваційно-інвестиційної діяльності регіону / О.В.Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 18-22.Комеліна, О.В. Напрями вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в сучасних умовах / О.В.Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 21-28.Костюк, Р.В. Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах / Р.В.Костюк //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 79-84.Кузьмін, О.Є. Модель фінансово-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства / О.Є.Кузьмін, Т.І.Кужда //Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 78-86.Лищишин, М.О. Стратегія інновацій та нанотехнологій /М.О.Лищишин, С.Ю.Шаповалов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 20-22.Мельник, О.Г. Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій / О.Г.Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 108-115.Михайловська, О.В. Інтегрованість України у світовий інноваційно-інвестиційний процес / О.В.Михайловська //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 7-11.Романова, О.О. Світовий досвід організаційних інновацій /О.О.Романова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 29-32.Харів, П.С. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності / П.С.Харів, С.В.Казмірчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 23-27.Черв'якова, О.В. Концептуальні основи та існуючі підходи до проблеми регулювання інноваційної діяльності на державному рівні / О.В.Черв'якова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №17. – С. 79-81.Шевченко, М. Особливості інноваційної діяльності в економіці України в кінці XX - на початку XXI століття /М.Шевченко, І.Галиця, О.Галиця // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 4. – С. 51-66.

^ 6. Праця. Працевлаштування
Украина. Министерство здравоохранения.

Об аттестации профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения: приказ Министерства здравоохранения Украины от 12.08.2009 г. № 588 /Украина. Министерство здравоохранения // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 39.- 19 октября. – С. 10-18.Украина. Министерство труда и социальной политики.

О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2010 год: письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 25.08.2009 г. № 9681/0/14-07/13 / Украина. Министерство труда и социальной политики // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 36.- 28 сентября. – C. 13-15.Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік: лист Міністерства праці соціальної політики України від 25.08.2009 р. № 9681/0/14-07/13 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики // Фінансова справа. – 2009. – № 10.- жовтень. – С. 7-9.

// Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 89.- 28 вересня. –

С. 50-52.

Бірюк, С.О. Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах / С.О.Бірюк, І.І.Дороніна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 3-7.Василенко, П. Умови та порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні/ П.Василенко // Праця і зарплата. – 2009. – № 39.- 21 жовтня. – С. 18.Данилова, В. Про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві / В.Данилова // Праця і зарплата. – 2009. – № 39.- 21 жовтня. – С. 17.Козик, В.В. Трансфер технологій: сутність та особливості здійснення / В.В.Козик, В.П.Манзій, А.Р.Стояновський //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 23-25.
^ 7. Заробітна плата. Оплата
Україна. Кабінет Міністрів.

Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек: постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. №1037 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 194.- 21 жовтня. – С. 4.Украина. Министерство труда и социальной политики. Об оплате труда совместителей: письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 16.04.2009 г. № 428/0/14-09/13 /Украина. Министерство труда и социальной политики //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 38.- 12 октября. – С. 13.

Коновал, С. Про обчислення середньої заробітної плати /С.Коновал // Праця і зарплата. – 2009. – № 39.- 21 жовтня. – С. 13.Конош, О.В. Удосконалення обліку, аналізу, аудиту оплати праці / О.В.Конош // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 18. – С. 22-25.Меренкова, С. Условия оплаты труда работников в ДЮСШ / С.Меренкова // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 40.-

26 октября. – С. 31-32.Минтруда разъяснило, когда за работу по совместительству не полагаются надбавки и доплаты // Юридическая консультация. – 2009. – № 19.- октябрь. – С. 9."Мінімалку" підвищено: в Україні з 1 жовтня мінімальна заробітна плата збільшується на 20 грн - із 630 до 650 грн. //Сумщина. – 2009. – № 110.- 7 жовтня. – С. 1.Мінімальна зарплата нижче прожиткового мінімуму. Як подолати злиденність серед працюючих? // Профспілкові вісті. – 2009. – № 41.- 16 жовтня. – С. 6.Найбільші мінімальні зарплати по-європейські // Праця і зарплата. – 2009. – № 35.- 23 вересня. – С. 2.Синько, Н. Деякі питання щодо оплати праці / Н.Синько, І.Тубелець // Праця і зарплата. – 2009. – № 39.- 21 жовтня. – С. 10.8. Відпустка
Україна. Міністерство праці та соціальної політики. Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці.

Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток: лист Міністерства праці та соціальної політики України, департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці від 07.08.2009 р. № 472/13/84-09 /Україна. Міністерства праці та соціальної політики. Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці

// Фінансова справа. – 2009. – № 10.- жовтень. – С. 11-12.

Как рассчитать оздоровительные при предоставлении ежегодного отпуска? // Юридическая консультация. – 2009. –

№ 18.- сентябрь. – С. 3.Синько, Н. Расчет отпускных инженеру по охране труда, который ведет преподавательскую работу / Н.Синько // Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 38.- 12 октября. – С. 29.

^ 9. Регіональна економіка
Єрмошенко, А.М. Види державної політики та їхній вплив на банківський і страховий сектори / А.М.Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 215-222.Оцінка економічної складової екологічних досліджень /Л.О.Левченко, С.О.Лук'яненко, С.Г.Карпенко, В.А.Глива //Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 7-9.Чмир, О.С. Використання методів статистичного аналізу в дослідженнях стану соціально-економічних систем / О.С.Чмир, Д.А.Апзянцева // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. –

С. 14-18.^ 10. Промислові підприємства
Алещенко, С. Нахимичили ...: неутихающие споры вокруг приватизации Одесского припортового завода привлекли всеобщее внимание к химической отрасли / С.Алещенко // В двух словах. – 2009. – № 41.- 16 октября. – С. 9.Кошеленко, В.О. Дифференциация факторов конкурентоспособности предприятия на основе временного фактора / В.О.Кошеленко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 85-96.Міненко, А. 2009-й рік: "Завод Фрунзе" - звучить гордо /А.Міненко // Суми і сумчани. – 2009. – № 39.- 25 вересня. –

С. 1, 5.Новиков, М. Сумскому мясокомбинату - 100 лет!: Предприятие с вековыми традициями ждет инвестора и поддержки властей / М.Новиков // Ваш шанс. – 2009. – № 42.-

21-28 октября. – С. 9А.Павлова, Л. "Насосэнергомашу" - 60!: Признанный лидер по выпуску насосного оборудования встречает свой юбилей /Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 39.- 30 сентября-7 октября. – С. 15А.Сумчани модернізують Таджицьку ГЕС: ВАТ "Сумське НВО ім. Фрунзе" виготовило друге колесо гідротурбіни для модернізації Нурекської ГЕС у Таджикистані // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 190.- 15 жовтня. – С. 3.Тєлєтов, О.С. Оцінка якості комунікаційних промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О.С.Тєлєтов, Н.В.Івашова // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. – С. 17-21.Шевченко, Н.В. Роль IPO у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств / Н.В.Шевченко // Фондовый рынок. – 2009. – № 33. – С. 13-16.

^ 11. Акціонерні товариства
Бєлкін, М. Актуальні питання імплементації Закону України "Про акціонерні товариства" в контексті протидії рейдерській активності / М.Бєлкін, Л.Бєлкін // Юридичний журнал. – 2009. – № 9(87). – С. 69-80.Єфименко, А. Корпоративне управління за Законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки / А.Єфименко //Юридичний журнал. – 2009. – № 9(87). – С. 22-29.

12. Фінанси
Абдуллін, Р.М. Державний сектор економіки: докризовий стан та аналіз ефективності / Р.М.Абдуллін // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 33-37.Завистовська, Г.І. Фінансовий контроль: становлення денефіції / Г.І.Завистовська // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 56-58.Захарченко, С.П. Обгрунтування концепції дослідження сутності фінансів / С.П.Захарченко // Фінанси України. – 2009. –

№ 9. – С. 108-114.Мних, Є. Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового контролю на новому етапі розвитку ринкових відносин в Україні /Є.Мних // Фінансовий контроль. – 2009. – № 4. – С. 56-59.Ніколаєв, В.П. Державна фінансова політика та інвестиційні стратегії у комунальному господарстві /В.П.Ніколаєв, Ю.Я.Антонюк // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 26-33.

^ 13. Фінансова криза
Базилюк, А.В. Фінансова криза у США: економічна закономірність, цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем / А.В.Базилюк, І.М.Дугін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 184-192.Бобиль, В. Механізм стабілізації банківської системи України в період фінансової кризи / В.Бобиль // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 25-32.Кириченко, О.А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи /О.А.Кириченко, І.В.Кудря // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – №16. – С. 22-28.Кириченко, О.А. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О.А.Кириченко, С.В.Мелесик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. –

С. 223-232.Корнєва, І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І.В.Корнєва // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 233-237.Мазур, І.М. Система конкурентних переваг діяльності кредитних спілок в умовах кризи / І.М.Мазур, Ю.Ю.Чабан //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 38-40.Мітал, О.Г. Бюджетні методи мінімізації впливу фінансової кризи на інвестиційне середовище в Україні / О.Г.Мітал //Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 19-23.

^ 14. Державний бюджет
Україна. Закони.

Про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України: закон від 21 серпня 2009 року, № 1608-VI / Україна. Закони // Голос України. – 2009. – № 194.- 15 жовтня. – С. 3.

Бюджет-2009 изменен // Экономические известия. – 2009. –

№ 190.- 23 октября. – С. 4.Качан, Л. Країні потрібен реальний бюджет: 15 вересня після презентації в Українському домі Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала проект Держбюджету-2010 / Л.Качан

// Соціальний захист. – 2009. – № 9. – С. 3-6.Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо розмірів прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати // Юридичний журнал. – 2009. – № 9(87). –

С. 19-20.Семенюк, Н.В. Розрахунки з бюджетом по податку на додану вартість / Н.В.Семенюк // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 18. – С. 10-15.^ 15. Податки. Оподаткування
Україна. Державна податкова адміністрація.

Щодо сплати податку з доходів та штрафних санкцій за наявності надміру витрачених коштів у відрядженні: лист державної податкової адміністрації України від 16.09.09 р. №11200/5/17-0716 / Україна. Державна податкова адміністрація //Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 96.- 19 жовтня. –

С. 29-30.

Барановська, І.І. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І.І.Барановська, Т.А.Варварич //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 193-199.Затонацька, Т.Г. Податкові важелі реалізації інвестиційної політики держави / Т.Г.Затонацька // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 24-28.Кулаковська, О. Досвід оподаткування банків країн - членів ЄС та деякі проблемні питання оподаткування банків України/ О.Кулаковська // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 9. – С. 22-25.Лютий, І.О. Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США / І.О.Лютий, О.О.Крівцов // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 12-25.Прокопенко, Н.С. Регіональні особливості в оподаткуванні

/ Н.С.Прокопенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №16. – С. 40-46.

^ 16. Гроші. Валюта
Белінська, Я.В. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / Я.В.Белінська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – С. 200-208.Криклій, А.С. Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту в банках / А.С.Криклій, Р.В.Пікус, Я.І.Легка //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 26-28.Паливода, К. Доларизація грошового обігу як гальмо інвестиційної активності в Україні / К.Паливода // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 32-39.
^ 17. Банки. Банківська справа
Україна. Президент.

Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі: указ Президента України від 8 жовтня 2009 року № 813/2009 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 193.- 20 жовтня. – С. 4.

Азаренкова, Г. Відношення переваг у порівняльній оцінці діяльності банків / Г.Азаренкова, В.Ляшенко // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 65-72.Азаренкова, Г. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку / Г.Азаренкова, О.Головко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 9. – С. 18-21.Дубинский, А. Проблемные банки: прыткие руки в чужом кармане / А.Дубинский // Фондовый рынок. – 2009. – № 35. –

С. 10-15.Луців, Б.Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б.Л.Луців, Т.Б.Стечишин // Фінанси України. – 2009. –

№ 9. – С. 67-77.Орлова, В. Проблеми оцінки фінансового стану банків /В.Орлова, Ю.Чучук // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 9. – С. 26-28.

^ 18. Фондовий ринок. Ринок капіталу
Дорошенко, І. Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу / І.Дорошенко // Фондовый рынок. – 2009. – № 35. – С. 24-32.Кульпінський, С.В. Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку /С.В.Кульпінський // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 53-66.Литвицький, В. Фінансовий ринок: осінні очікування /В.Литвицький // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 188.- 13 жовтня. – С. 5.Міщенко, С.В. Проблеми вдосконалення системи саморегулювання на фінансовому ринку / С.В.Міщенко // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 43-52.Школьник, І.О. Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України /І.О.Школьник, В.М.Кремень // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С. 34-42.

^ 19. Ринки цінних паперів. Фондові біржі
Бітюк, П.О. Фондові біржі в Україні і світі / П.О.Бітюк //Фондовый рынок. – 2009. – № 36. – С. 6-13.Волошин, І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій / І.Волошин // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 19-24.Головко, С.І. Оцінка вкладень банку та формування спеціального резерву на покриття можливих втрат від активів у вигляді цінних паперів / С.І.Головко // Фондовый рынок. – 2009. – № 31. – С. 9-15.Поддубный, В.И. Украинская биржа и другие. К итогам торгов за август / В.И.Поддубный // Фондовый рынок. – 2009. –

№ 34. – С. 26-33.

^ 20. Кредит. Кредитна справа
Ігор Мітюков: "Кредитування відновиться у другій половині 2010 року" // Фондовый рынок. – 2009. – № 36. – С. 2-4.Кондратюк, А.П. Аналіз впливу споживчого кредитування на економіку / А.П.Кондратюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 56-60.Кондратюк, А. Кредитна історія позичальника в США /А.Кондратюк // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 86-91.Ринок кредитних послуг в 2008 і I кварталі 2009 року //Страховий ринок України. – 2009. – № 1. – С. 136-138.

^ 21. Економічне становище
Бойко, М.Г. Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку / М.Г.Бойко //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 34-39.Борейко, В.І. Роль додаткової праці у створенні багатства країни / В.І.Борейко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –

№ 17. – С. 48-51.Ковальчук, К. Цінова політика банків України за процентними операціями: стан, ефективність, чинники впливу /К.Ковальчук, І.Вишнякова, В.Вишнякова // Банківська справа. – 2009. – № 5. – С. 51-64.Рижий, І.М. Підвищення ефективності використання ПДВ як регулятора економічного розвитку держави в умовах глобалізації / І.М.Рижий // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 35-38.

^ 22. Економічна криза
Дорошенко, І. Криза на ринках фінансового капіталу /І.Дорошенко // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 41-53.Економічна криза не зменшила потенціалу української економіки // Праця і зарплата. – 2009. – № 37.- 7 жовтня. – С. 1.Зернецька, О. Конкурентоспроможні стратегії кризового менеджменту / О.Зернецька // Освіта України. – 2009. – № 73.-

2 жовтня. – С. 6.Круш, П.В. Антикризова політика національних держав: загальне і особливе / П.В.Круш // Фондовый рынок. – 2009. – №37. – С. 36-40.Савельева, Н. Поговорили...: саммит "большой двадцатки" вновь показал, что ответа на вопрос, как бороться с мировым кризисом, толком не знает никто / Н.Савельева // Украинская техническая газета. – 2009. – № 39-40.- 6 октября. – С. 1-4.

^ 23. Економічна політика. Управління економікою
Могилевская, О.Ю. Управление персоналом промышленного предприятия в рыночной экономике /О.Ю.Могилевская // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №16. – С. 52-55.Остапенко, Л. Соціальна політика в умовах кризи /Л.Остапенко, В.Прощаков // Праця і зарплата. – 2009. – № 38.-

14 жовтня. – С. 2-4.Сотник, І. Про макроекономічні наслідки ресурсозбереження / І.Сотник // Економіка України. – 2009. – №10. – С. 27-35.Соловйова, Н. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції "плану" і "ринку" в координатах постіндустріальної економіки / Н.Соловйова // Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 15-26.

^ 24. Економіка промислового виробництва
Вовченко, Е. На Сумщине будут "вычислять" ГМО: а в перспективе лаборатория облСЭС сможет обследовать раковых больных с помощью онкомаркеров / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2009. – № 41.- 14 октября-21 октября. – С. 18А.Герасимчук, З.В. Роль центру трансферу технологій в регіональній інноваційній політиці / З.В.Герасимчук, Н.Т.Рудь //Науково-технічна інформація. – 2009. – № 3. – С. 28-35.Якубовський, М. Науково-інноваційне забезпечення модернізації української промисловості / М.Якубовський //Економіка України. – 2009. – № 10. – С. 4-14.

^ 25. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка.
Кредісов, А. Всесвітня митна організація як інститут управління митною справою на міжнародному рівні / А.Кредісов //Журнал європейської економіки. – 2009. – Т. 8, № 2. –

С. 168-190.Мазур, М.В. Оцінка збалансованості зовнішньої торгівлі за видами економічної діяльності в Україні / М.В.Мазур // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 28-30.Сазонець, О.М. Укрупнення компаній як фактор розвитку ринку інформаційних технологій / О.М.Сазонець // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 29-33.Україна - Росія: виклики кризи і глобалізації: Розмова з відомим економістом, заслуженим діячем науки і техніки України, ректором Київського університету ринкових відносин, доктором економічних наук, професором Володимиром Череванем // Голос України. – 2009. – № 191.- 10 жовтня. – С. 8-9.Харчук, Т.В. Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки / Т.В.Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. –

С. 12-16.26. Маркетинг
Буряченко, А.Є. Місцевий маркетинг у прийнятті управлінських рішень / А.Є.Буряченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. – С. 32-36.Доронін, В.В. Тренд здорових напоїв на ринку безалкогольної продукції України / В.В.Доронін // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. – С. 29-31.Карен, Ф.А. Вплив праць Філіпа Котлера в радянському союзі і Росії / Ф.А.Карен, І.І.Фокс, О.В.Сагінова // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. – С. 43-51.Карпенко, Н.В. Система управління маркетингом у споживчій кооперації: методологія і практика / Н.В.Карпенко //Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. – С. 37-42.Ромат, Т. "Маркетинг выживания-2": рекомендации начинают работать / Т.Ромат // Маркетинг и реклама. – 2009. –

№ 9. – С. 6-8.

^ 27. Управління. Менеджмент
Боровинский, Д.В. Балльная система как инструмент оптимизации и автоматизации управления (на примере ассортиментного перечня предприятия) / Д.В.Боровинский //Открытое образование. – 2009. – № 3. – С. 72-78.Івата, В.В. Методичні основи прийняття ефективних управлінських рішень у системі фінансового контролінгу /В.В.Івата // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. –

С. 62-64.Рудай, Ю.В. Повышение эффективности функционирования систем управления информационной безопасности организации (социологический аспект) / Ю.В.Рудай // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 8. –

С. 69-77.Трохимец, Е.И. Методические подходы к исследованию стратегического планирования / Е.И.Трохимец // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 68-71.


Місця збереження документів:


Інформаційно-бібліографічний відділ – 2 поверх

Учбовий зал – 3 поверх

Науковий зал – 4 поверх

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи