Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 398.62 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/4
Дата16.07.2012
Розмір398.62 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за листопад 2009 року


1. Економіка. Економічні явища
Баженова, Ю.В. Застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги для аналізу макроекономічної політики / Ю.В.Баженова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 261-266.Бондаренко, В.М. Оцінка та моніторинг життєздатності підприємств Закарпатської області за вітчизняними моделями /В.М.Бондаренко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 27. – С. 77-84.Борейко, В.І. Стабілізаційний фонд як засіб захисту економіки України / В.І.Борейко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 216-222.Вдовиченко, А. Функціонування венчурних фондів в Україні / А.Вдовиченко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 10(164). – С. 30-35.Газуда, М.В. Модель змішаної ринкової економіки та аналіз механізму стимулювання сукупного попиту / М.В.Газуда //Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 27. – С. 11-15.Гончарова, Н.П. Инновационная парадигма формирования "Новой экономики" / Н.П.Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10(100). – С. 4-12.Дейнека, О.В. Взаємозв'язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки / О.В.Дейнека //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 58-64.Дерев'янкін, Т.І. Відродження і спроби перебудови радянської економіки у післявоєнний період (1946-1991 рр.) /Т.І.Дерев'янкін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 3-14.Дехтяр, Н.А. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів /Н.А.Дехтяр, О.В.Дейнека // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 1(26). – С. 20-24.Економіка України за січень-вересень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 203.- 3 листопада. – С. 12.Закиянов, Д. Украину признали состоятельнее СНГ: исследовательский институт Legatum опубликовал ежегодный рейтинг благосостояния 104 стран мира. Украина в этом списке поднялась с 68-го на 61-е место, обогнав Россию и страны СНГ /Д.Закиянов // Экономические известия. – 2009. – № 193. –

28 октября. – С. 6.Засанська, О.В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів / О.В.Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 28-34.Карпенко, Е.В. Совершенствование макроэкономических показателей на основе матрицы комплексного эколого-экономического учета / Е.В.Карпенко, Т.А.Кирсанова // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 2. –

С. 92-104.Клочко, В.П. До виміру глибини глобалізаційних змін в економіці / В.П.Клочко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 27-34.Клюев, А. Ускорить развитие Украины: экономика Украины / А.Клюев // В двух словах. – 2009. – № 42. - 23 октября. – С. 7.Крупка, М. Проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації / М.Крупка, В.Дорош // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 62-72.Макогон, Ю. Украинская экономика на фоне выздоравливающих после кризиса экономик других стран /Ю.Макогон // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 9. –

С. 8-11.Найдорожчою в Європі є Данія // Євробюлетень. – 2009. –

№ 8-9. – С. 26.

  1. 1.

П'ять країн Євросоюзу входять до десятки найконкурентніших у світі // Євробюлетень. – 2009. – № 8-9. –

С. 21.Тимчак, М.В. Економічна необхідність страхового ринку та напрями його державного регулювання / М.В.Тимчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 27. – С. 36-41.Федулова, Л.І. Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії / Л.І.Федулова, Т.М.Корнєєва // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 3-17.Шафранська, І.Б. Вплив соціалістичних ідей і марксистського вчення на розвиток економічної думки західної України в кінці XIX - на початку ХХ століття / І.Б.Шафранська //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 3-10.

2. Інвестиції
Бірюк, С.О. Розвиток інституційних інвесторів у двох протилежних типах фінансових систем / С.О.Бірюк, І.І.Дороніна //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 19. – С. 3-7.Вишницька, О.І. Екологічні інвестиції: сутність, класифікація, принципи та напрями реалізації / О.І.Вишницька //Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 2. – С. 51-58.Дацій, Н.В. Розвиток іноземного інвестування в економіці /Н.В.Дацій // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. –

С. 9-11.Жученко, З.О. Інвестиційні ресурси підприємств: механізм регулювання / З.О.Жученко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. – С. 16-19.Касприк, А. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні / А.Касприк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 262-269.Качур, Р. Особливості стимулювання інвестиційних процесів у вітчизняній економіці / Р.Качур // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 270-274.Козик, В.В. Вплив амортизаційних відрахувань на інвестиційну ефективність продуктових інноваційних проектів машино- та приладобудування / В.В.Козик, О.Л.Політанська //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 7. – С. 112-120.

  1. 21.

Кутрань, К.В. Особливості венчурного інвестування в Україні / К.В.Кутрань // Фондовый рынок. – 2009. – № 38. –

С. 22-28.Магдич, С. Інвестиційна привабливість харчових галузей та динаміка іноземних інвестицій / С.Магдич // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 9. – С. 26-29.Марич, О. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств з іноземними інвестиціями / О.Марич // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 373-378.

  1. 22.

Паливода, К.В. Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс / К.В.Паливода // Фінанси України. – 2009. – № 10. –

С. 36–42.Палінська, І. Оцінка залучених іноземних інвестицій у вітчизняну економіку / І.Палінська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 397-401.Парфенюк, Є. Шляхи прискорення інвестування вітчизняної економіки / Є.Парфенюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 402-407.Тесля, С. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / С.Тесля //Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. –

С. 454-459.Харламова, Г.О. Інвестиційна позиція та перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний простір /Г.О.Харламова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 20. – С. 3-8.Чигрин, О.Ю. Сучасні тенденції функціонування та розвитку механізму інвестування на регіональному рівні /О.Ю.Чигрин, Ю.П.Дронь // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 2. – С. 178-185.
3. Інновації
Бутенко, О.І. Модернізаційний проект суспільного шляхом його інноваційного розвитку / О.І.Бутенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 50-57.Геник, О. Особливості інноваційної стратегії організації вітчизняних підприємств / О.Геник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 165-169.Замасло, О. Податковий механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні / О.Замасло // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 235-240.Ільїна, К. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку підприємства / К.Ільїна // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 256-261.Покотилова, В.І. Технологічні парки України: стан, проблеми, перспективи розвитку / В.І.Покотилова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 19. – С. 21-23.

  1. 33.

Присяжнюк, А.Ю. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки України / А.Ю.Присяжнюк //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 65-76.Савченко, В.Ф. Шляхи інноваційного розвитку продуктивних сил регіонів на сучасному етапі / В.Ф.Савченко //Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 2. – С. 78-85.

  1. 35.

Слава, С.С. Тенденції та особливості інноваційної діяльності в Закарпатській області / С.С.Слава, Н.Ліба // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 27. – С. 112-119.Стефанишин, О. Молодіжне інноваційне підприємництво і фінансові стимули його розвитку в Україні / О.Стефанишин //Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. –

С. 118-123.
  1   2   3   4

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи