Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 412.34 Kb.
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/5
Дата16.07.2012
Розмір412.34 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0542-33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Сучасна економіка:

проблеми та перспективи

Поточний інформаційний список

за грудень 2009 року1. Економіка. Економічна наука
Бєлєйченко, О.Г. Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності національної економіки / О.Г.Бєлєйченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 22-29.Глазьев, С. Проблемы структурной перестройки российской экономики в условиях глобального кризиса (по материалам научной конференции в Институте Европы РАН) / С.Глазьев //Российский экономический журнал. – 2009. – № 6. – С. 37-53.Гронська, Н.С. Конкурентна стратегія рекламного агентства "Провід" та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення /Н.С.Гронська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2009. – № 649. – С. 26-33.Економіка України за січень-жовтень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 221.- 27 листопада. – С. 6-7.Іванов, Ю.Б. Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу / Ю.Б.Іванов, А.Д.Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. –

№ 640. – С. 101-111.Іванов, Ю.Б. Теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерних структур / Ю.Б.Іванов, О.В.Анненкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 93-100.Карачина, Н.П. Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств / Н.П.Карачина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 285-290.Карбовник, М. Розподіл ресурсів за проектами інвестиційного портфеля / М.Карбовник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 100-102.Країни ЄС серед лідерів за рівнем розвитку людського потенціалу: Більшість держав - членів Європейського Союзу входить до групи країн з дуже високим рівнем розвитку людського потенціалу : Про це свідчить щорічний Звіт з людського розвитку, оприлюднений ООН // Євробюлетень. – 2009. – № 11. – С. 17.Кузенко, Н. Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав / Н.Кузенко // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 21. – С. 229-237.Мінекономіки: за рахунок антикризових програм уряду економіка нашої країни демонструє здатність України найближчим часом подолати кризу // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. –

№ 22. – С. 3.Морква, О. У нашей страны еще есть шанс попасть в тридцатку лучших: Украина вполне способна сделать инвестиционный и технологический рывок, чтобы окончательно не превратиться в аграрную страну с транзитными возможностями /О.Морква, А.Олейников // Экономические известия. – 2009. – №231.- 21 декабря. – С. 10-11.Остапенко, Т.Г. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України /Т.Г.Остапенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 10. –

С. 11-16.Царьова, Т. Технологія як економічна категорія / Т.Царьова, О.Зозульов // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 92-103.Шаповалов, С.Ю. Фінансова роль трансфертів для освоєння нанотехнологій / С.Ю.Шаповалов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 22. – С. 51-53.2. Ризик
Вовк, Р. Використання нечітких чисел для обчислення фінансового ризику / Р.Вовк, С.Прийма // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 50-56.Камишникова, Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства / Е.В.Камишникова //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 77-82.Криклій, А.С. Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту в банках / А.С.Криклій, Р.В.Пікус, Я.І.Легка //Фондовый рынок. – 2009. – № 40. – С. 18-21.Легка, Я.І. Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація / Я.І.Легка // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 22. – С. 18-21.

3. Капітал
Засанська, О.В. Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацією тіньових капіталів у країнах-членах FATE /О.В.Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 3-11.Криклій, А.С. Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення / А.С.Криклій, М.О.Боровікова //Фондовый рынок. – 2009. – № 39. – С. 12-15.Чубка, О.М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств / О.М.Чубка, О.М.Рудницька //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 440-445.

^ 4. Природні чинники
Бублик, М.І. Страхування техногенних збитків - новий сегмент на ринку екологічного страхування в Україні / М.І.Бублик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 23-33.Добуш, Ю.Я. Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг / Ю.Я.Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2009. – № 649. – С. 50-63.Жарова, Л.В. Розвиток ринку квот викидів парникових газів по завершенню дії Кіотського протоколу / Л.В.Жарова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 21. – С. 29-32.

5. Інвестиції
Україна. Кабінет Міністрів.

Про інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави: розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1432-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 224.- 2 грудня. – С. 4.

Берестенко, В.И. Региональная и отраслевая структура инвестиций и их эффективность / В.И.Берестенко // Фондовый рынок. – 2009. – № 39. – С. 16-22.Бодюк, А.В. Завдання і напрями внутрішньої та зовнішньої інвестиційної політики дев'яностих років / А.В.Бодюк, В.П.Видиборець // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 21. – С. 6-11.Довбенко, М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України / М.Довбенко // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 65-75.Довгунь, О.С. Концепція інформаційного забезпечення інвестиційного розвитку промислових підприємств / О.С.Довгунь //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2009. – № 649. – С. 44-49.Загорська, Т.В. Моделювання зв'язків між амортизаційним та інноваційним процесами на підприємстві / Т.В.Загорська //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 90-93.Катаев, А.В. Проблемні моменти розробки та впровадження істотних продуктових інновацій: фінансовий аспект / А.В.Катаев, О.В.Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. –

№ 640. – С. 121-128.Катан, Л.И. Фінансовий лізинг як інструмент інвестування підприємств агробізнесу / Л.И.Катан, Г.Є.Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 22. – С. 16-17.Крищенко, Д.В. Інвестиційна складова реалізації інноваційної моделі конкурентоспроможності економіки України /Д.В.Крищенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 22. – С. 12-15.Марцин, В.С. Координація інвестиційної діяльності в регіонах в умовах глобалізації / В.С.Марцин // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 159-167.Паливода, К. Зовнішні валютні запозичення інвестиційне джерело чи перешкода на шляху інвестиційного процесу? /К.Паливода // Банківська справа. – 2009. – № 6. – С. 31-39.Папельнюхов, Р.В. Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат) / Р.В.Папельнюхов // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 21. – С. 24-28.Паславська. Модель оптимізації прийняття фінансово-інвестиційних рішень / Паславська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 151-156.Сардак, С.Е. Перспективні форми інвестування у людський потенціал на вітчизняних підприємствах / С.Е.Сардак // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 22. – С. 9-11.Устенко, О. Дешеві кредити вбила криза. Вся надія на інвестиції? / О.Устенко // Фондовый рынок. – 2009. – № 42. –

С. 2-4.Швець, В.Я. Економіко-інституційне середовище функціонування інститутів спільного інвестування в Україні /В.Я.Швець, Г.В.Соломіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 22. – С. 4-8.6. Інновації
Дегтяр, Н.В. Кадрова складова як стратегічний чинник інноваційного розвитку авіапідприємства / Н.В.Дегтяр // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 9. – С. 3-6.Дзюбіна, А.В. Управління ризиками інноваційних проектів на стадії НДДКР / А.В.Дзюбіна, К.О.Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 265-270.Захарчин, Г.М. Технологічні аспекти формування організаційної культури на підприємстві / Г.М.Захарчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 279-284.Ліневич, Ю.В. Теоретичний аналіз процесу інтернаціоналізації інноваційної діяльності ТНК та його впливу на економіку приймаючої країни / Ю.В.Ліневич // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 22. – С. 24-26.Мірошник, Р.О. Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку нематеріальних активів /Р.О.Мірошник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. –

№ 640. – С. 150-154.Оприлюднено Стратегію інноваційного розвитку України: з жовтня 2009 року на офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти оприлюднена «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—2020 роки В умовах глобалізаційних викликів» // Вища школа. – 2009. – № 11. – С. 3.Панас, Я.В. Контролінг інноваційної діяльності як засіб довготривалої конкурентоздатності організації / Я.В.Панас //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 362-366.Салига, К.С. Порівняльна економічна ефективність кумулятивних інвестицій в інноваційні проекти з виробництва засобів праці / К.С.Салига // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 21. – С. 15-23.
^ 7. Математична економіка
Іващук, Н.Л. Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу / Н.Л.Іващук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 111-121.Левицька, Г. Антикризове фінансове управління у підприємництві / Г.Левицька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 125-129.Панчишин, А. Аналіз інтегрального показника конкурентоздатності підприємств з допомогою кластерного аналізу / А.Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 143-150.Сергєєва, Л. Моделювання ціноутворення в енергетичній галузі / Л.Сергєєва, О.Лобань // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 178-184.Цымбал, В.И. Методология анализа неявной оптимизации управления социально-экономическими системами / В.И.Цымбал //Экономика и математические методы. – 2009. – Т. 45, № 4. –

С. 74-83.

^ 8. Національний дохід. Рівень життя
Жуковська, А.Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в Україні /А.Ю.Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –

№ 11. – С. 181-189.Латік, В. Основні показники рівня життя населення: за перший квартал 2009 року, за другий квартал 2009 року / В.Латік, Н.Підлужна // Праця і зарплата. – 2009. – № 46.- 9 грудня. – С. 2.Скібіна, С.О. Динаміка, тенденції й системність формування доходів домашніх господарств в умовах трансформації економіки в Україні / С.О.Скібіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –

№ 11. – С. 190-199.^ 9. Праця. Організація праці
Україна. Кабінет Міністрів.

Про перенесення робочих днів у 2010 році: розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1412-р /Україна. Кабінет Міністрів // Праця і зарплата. – 2009. – № 45.-

2 грудня. – С. 1.

Василенко, П. Умови та порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні / П.Василенко // Праця і зарплата. – 2009. – № 44.- 25 листопада. – С. 19.Галаз, Л.В. Методичні підходи щодо аналізування впливу зовнішніх чинників на формування трудового потенціалу підприємства / Л.В.Галаз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 38-47.Головіна, С.В. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки / С.В.Головіна //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 175-180.Ковалевич, Н. Економетричне моделювання трансформації ринку праці України / Н.Ковалевич // Формування ринкової економіки в Україні. – 2008. – Вип. 18. – С. 107-113.Любомудрова, Н.П. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу підприємства / Н.П.Любомудрова, Н.В.Смолінська, І.І.Грибик //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2009. – № 640. – С. 327-333.Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях / Н.І.Кара, О.С.Костюк, Л.А.Янковська, В.М.Пісний //Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2009. – № 649. – С. 276-282.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи