Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата16.07.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни фізичне виховання


для спеціальності(ей) _______________________

форма навчання – денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 27.08.2010 р.


Завідувач кафедри ___________ С.І. Шинкарьов


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Фізичне виховання”


  1. Назва курсу.

^ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

  1. ^ Код курсу.
  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий – 2 години + (2 години на тиждень, секції – за вибором студента)

  1. ^ Рік (роки) навчання.

1, 2, 3, 4

  1. Семестр / семестри.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  1. Кількість кредитів ECTS.

0 кред. (позакред. дисципліна)

  1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

1. Шинкарьов Сергій Іванович – завкафедри, доцент кафедри фізичного виховання, кандидат біологічних наук (1 корпус, ауд. 1-213).

2. Ярошенко Петро Вікторович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ).

3. Булкіна Неллі Павлівна – доцент кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук
(1 корпус, ауд. 1-215).

4. Драгнєв Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивна кімната гурт. № 4).

5. Авксентієв Леонід Федорович – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214).

6. Воробйова Маргарита Вікторівна – старший викладач кафедри фізичного виховання
(1 корпус, ауд. 1-214).

7. Ніколаєва Олена Олександрівна – старший викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214).

8. Лігус Сергій Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215).

9. Леонтьєва Інна Василівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214).

10. Подрєзова Олександра Леонтіївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214).

11. Вишинська Ольга Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214).

12. Шабалін Микола Федорович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214).

13. Гайдук Наталія Олексіївна – викладач кафедри фізичного виховання (Старобільський факультет).

14. Бергіна Рита Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (Ровеньківський факультет)

15. Зайцев Володимир Олексійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215).

16. Лимонченко Андрій Сергійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215).

17. Асташова Олена Миколаївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214).

18. Васецкая Наталія Валеріївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214).

19. Хвостиков Ігор Петрович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-215).

20. Драгнєв Андрій Анатолійович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-215).

21. Левченко Леонід Леонідович – старший викладач кафедри фізичного виховання (спортивний корпус ЛНУ).

22. Максимова Надія Володимирівна – старший викладач кафедри фізичного виховання
(1 корпус, ауд. 1-215).

23. Кострикін Владлен Ярославович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214).

24. Бурлакова Тетяна Леонідівна – викладач кафедри фізичного виховання (лаборантська кафедри фізичного виховання).

25. Васильченко Тетяна Іванівна – викладач кафедри фізичного виховання (Стаханівський педколедж).

26. Андреєв Юрій Станіславович – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214).

27. Загной Тетяна Володимирівна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус,
ауд. 1-214).

28. Крисенко Ольга Сергіївна – викладач кафедри фізичного виховання (1 корпус, ауд. 1-214).

  1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою фізичного виховання у педагогічному університеті є формування всебічно розвинутої особистості студента, підготовки її до високопродуктивної праці за обраним фахом, здатності використовувати фізичну культуру і спорт в умовах майбутньої педагогічної діяльності, надання знань з основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухомої діяльності й умінь застосовувати їх на практиці, виконання державних нормативів фізичної підготовленості.

  1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс фізичного виховання

  1. ^ Зміст курсу.Змістові модулі та їх структура
Загальна

Лекції

Прак-тичні

Самостійні
1

^ ЗМІСТ І КУРСУ

Модуль 1.1. Теоретична підготовка6

3


31. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров’я і фахової дієздатності.

2. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

3. Фізична культура і основи здорового способу життя студента.

4. Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини.

5. Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення.2


2


2


1


1


11


1


1


2

^ М. 1.2. Методична підготовка


16
8

8Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного виховання

Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами.

Засоби перевірки і оцінки головних рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість)

^ Основи методики загартовування.


4


4


4


4
2


2


2


2

2


2


2


2
3

^ М. 1.3. Фізична та технічна підготовки


102
52

50


Легка атлетика і кросова підготовка:


^ Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.


1


4


4


1


3


3
1


1


1


1Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.


4

2


2Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.

1010


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

Робочі програми за вибором з ігрових видів спорту додаються.


4


4


4

2


2


2


2


2


2Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - кросова підготовка, ходьба, біг, плавання та ін.

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.


10


11


11


10


8

5


5


5


5


4


5


6


6


5


4
4

Рухливі ігри


6
3

3
5

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.


10
3

7
6

Усього


124
55

69
1

^ ЗМІСТ ІІ КУРСУ

Модуль 2.1. Теоретична підготовка6
41. Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом.

2. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки.

3. Спорт в системі формування особистості.

4. Основи атлетизму.

5.Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту.

2


2


2
1


1


1

1


1


1
2

^ М. 2.2. Методична підготовка


20
10

10Основи методики фізичного тренування.

Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах праці.

Методика формування професійно важливих рухових якостей і навичок.

Методика занять атлетизмом.

Методика побудови самостійних занять фізичними вправами.

4

4


4


4


4
2

2


2


2


2

2

2


2


2


2
3

^ М. 2.3. Фізична та технічна підготовки


98
50

48


Легка атлетика і кросова підготовка:


^ Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.1


4


4


1


4


4

1


1Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.

4
4


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.

1010


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

Робочі програми за вибором з ігрових видів спорту додаються.3


3


3

2


2


2


1


1


1


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - кросова підготовка, ходьба, біг, плавання та ін.

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.12


11


11


10


10

6


5


5


5


5


6


6


6


5


5
4

Рухливі ігри


3
35

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.

8
3

5
6

Усього


124
63

61
1

^ ЗМІСТ ІІІ КУРСУ

Модуль 3.1. Теоретична підготовка6

2


41. Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх.

2. Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення.

3. Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ.

4. Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ.

5. Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях життєдіяльності.

6. Оздоровче і прикладне значення туризму. Види туризму.

1


1


1


1


2
1


11


1


2
2

^ М.3.2 Методична підготовка


20
10

10Методика використання температурних подразників як засобу підвищення і відновлення працездатності

Основи методики організації раціонального харчування

Основи методики побудови самостійних занять обраними системами фізичних вправ.

6


6

8
3


3

4

3


3

4
3

^ М.3.3. Фізична та технічна підготовки


98
50

48


Легка атлетика і кросова підготовка:


^ Біг на короткій дистанції.

Техніка бігу: низький старт, стартове прискорення, біг по дистанції, фінішування. Спеціальні вправи бігуна на короткій дистанції.

^ Біг на середній дистанції.

Техніка бігу: високий старт, стартове прискорення, біг по дистанції, по прямій та повороті, фінішування. Спеціальні вправи бігуна.

Крос:

^ Техніка бігу: старт, стартове прискорення, біг на рівнинних ділянках по прямій і повороті, біг в гору і під нахилом на пологому і крутому схилі, біг по перетнутій місцевості і фінішування.

^ Стрибки в довжину.

Техніка стрибка: розгін, відштовхування, політ, приземлення. Спеціальні вправи стрибуна.1


2


2


1


2


2

1


1


Основи гімнастики:


Основна гімнастика. Загальнорозвиваючі вправи. Прикладні вправи. Акробатичні вправи. Атлетична гімнастика.


6

6


Плавання: - техніка плавання. Урятування потопаючих та транспортування потерпілих на воді. Ігри та розваги на воді.

1212


Спортивні ігри:


Баскетбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у баскетболі.

Волейбол - удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у волейболі.

Міні-футбол – удосконалення технічних елементів нападу та захисту. Тактика нападу та захисту у міні-футболі.

Робочі програми за вибором з ігрових видів спорту додаються.


3


3


3

2


2


2


1


1


1


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - кросова підготовка, ходьба, біг, плавання та ін.

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.


12


12


10


10


10

6


6


5


5


5


6


6


5


5


5
4

Рухливі ігри


3
35

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.84


4
6

Усього


124
62

62
1

^ ЗМІСТ IV КУРСУ

Модуль 4.1. Теоретична підготовка6

2


41. Фізична культура, фізичне удосконалення і здоровий спосіб життя в різні вікові періоди.

2. Основи фізичного виховання в сім’ї.

3. Основи психогігієни.

4. Міжнародний рух „Спорт для всіх”.

3


3

1


1

2


2
1

^ М.4.2. Методична підготовка


16
6

10Основи методики розробки і реалізації індивідуальної програми забезпечення працездатності її відновлення засобами фізичної культури і спорту при різноманітних видах і умовах праці

Основи методики розробки і реалізації індивідуальної багаторічної програми фізичного удосконалення і забезпечення дієздатності на основі обраних систем фізичних вправ

Методика оцінювання рівня власної фізичної підготовленості

5


5


6
2


2


2

3


3


4^ М.4.3. Фізична та технічна підготовки

38
22

16


Розвиток фізичних якостей:


Витривалість - кросова підготовка, ходьба, біг, плавання та ін.

^ Сила та швикісно-силові якості - підтягання, згинання і випрямляння рук в упорі лежачи, підняття тулуба з положення лежачи на спині, присідання, вправи з набивними м'ячами та гантелями, вправи з використанням гімнастичних снарядів і тренажерів та ін. Швидкість - вправи, що виховують швидкість рухової реакції, швидкість окремих рухів, із зміною темпу і характеру рухів по сигналу. Спеціальні підготовчі вправи, що виконуються повторно з максимальною швидкістю. Естафети, елементи рухливих і спортивних ігор. Спритність - Вправи зі складною координацією рухів, на точність відтворення заданих рухових дій, на увагу та рівновагу. Рухливі і спортивні ігри (волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс).

Гнучкість - вправи на підвищення еластичності м'язів, м'язових сухожиль суглобових зв'язок із збільшеною амплітудою: прості, пружинисті, махові, із зовнішньою допомогою з тими, що обтяжили і без них. Вправи на розслаблення, що забезпечують збільшення амплітуди рухів в суглобах за рахунок здібності м'язів до максимального розслаблення.


7


7


5


5


5

3


3


3


3


3


4


4


2


2


2
4

Рухливі ігри


2
25

Професійно-педагогічна фізична підготовка -

охоплює теоретичну, методичну, технічну та фізичну підготовку і спрямована на підготовку майбутніх фахівців до виробничої діяльності.7

5


2
6

Усього


60
30

30  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи