«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 46.55 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір46.55 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.02030302 „Мова та література (німецька)”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМагістерська підготовка в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка по кафедрі романо-германської філології реалізує освітньо-професійні програму підготовки висококваліфікованих фахівців – магістрів – за спеціальністю 8.030502 «Мова та література (німецька)». Підготовка магістрів за спеціальністю «Мова та література (німецька)» спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості й підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським.


^ ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЩО ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАВЧАННЯ

До випробувань допускаються особи, яка на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” або „спеціаліст” здобули повну вищу освіту за даною спеціальністю, мають спеціальні вміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру рівня професійної діяльності, що передбачені за ОКХ „бакалавр” або „спеціаліст”.

Навчатися за програмою „магістр” можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають базову вищу освіту з обраної спеціальності і виявили схильність до науково-дослідницької (творчої), науково-педагогічної або управлінської діяльності.


^ СТРУКТУРА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Фахові вступні випробування відбуваються у формі виконання роботи з фахових дисциплін у вигляді тесту. Робота, що надається вступникам для перевірки їх знань та вмінь, складається з:

 1. лексико-граматичні завдання з німецької мови;

 2. тестові завдання з теоретичних дисциплін, що вивчалися (теоретична граматика, теоретична фонетика, лексикологія та стилістика).

До програми підготовки тесту включено загалом 100 питань (30 лексико-граматичних завдань 70 завдань з теоретичних дисциплін).

Сам тест складається з 50 питань.

Загальний обсяг часу на виконання тесту – 1 година (60 хвилин).


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУВАННЯ

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Результатом комплексного тестування з фахових дисциплін є загальна кількість балів, яка нараховується за кожну вірну відповідь (2 бали).

Загальна оцінка за комплексну письмову роботу з фахових дисциплін відповідає шкалі ЕСТS та переводиться у національну оцінку.


^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


За результатами перевірки тестів та обговорення наукових досягнень вступників, які вони подають у вигляді ксерокопій статей, сертифікатів тощо, комісія приймає рішення про рекомендацію апліканта до вступу на навчання за ОКХ „магістр” за спеціальністю 8.030502 «Мова та література (німецька)».

Вступники, які отримали нижче 26 балів за фаховий вступний екзамен, до участі в конкурсі не допускаються.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ТЕСТУ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

 1. Sprache und Zeichen. Das Wort in der Rede, im Lexikon,im Bewusstsein.

 2. Semantische Motivation.

 3. Bedeutung des Wortes und seine Syntagmatik

 4. Phraseologismen.

 5. Teildisziplinen.

 6. Zeichen in der Lexikologie.

 7. Das Wort; Difinition und Probleme.

 8. Das Wort; Difinition und Probleme.

 9. Motivaton des Wortes durch Bedeutung.

 10. Morphologische,situative Motivation.

 11. Klassifikationen der Phraseologismen.

 12. Der Gebrauch des Fremd- und Lehngutes.

 13. Methoden der Wortbildunsbeschreibungen.

 14. Gegenstand der deutschen Sprachgeschichte.

 15. Die indoeuropдische Sprachfamilie. Die indoeuropдische Grundsprache.

 16. Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte.

 17. Der germanische Vokalismus.

 18. Der germanische Konsonantismus. Die erste Lautverschiebung.

 19. Althochdeutsch.

 20. Die Sprachdenkmдler des Althochdeutschen.

 21. Phonetik des Althochdeutschen

 22. Die strukturelle Grammatik.

 23. Die inhaltsbezogene Grammatik.

 24. Funktionale, kommunikative und pragmatische Grammatik.

 25. Die Grammatikforschung in der sowjetischen Germanistik.

 26. Die Morphologie. Die Wortarten.

 27. Gliederung der Grammatik im System der Wissenschaft.

 28. Gegenstand der Morphologie.

 29. Begriff und Kriterien der Wortartenausbildung.

 30. Die Streitfragen der Wortartentheorie.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


Теоретична фонетика

 1. Зиндер Л.Р. теоретический курс фонетики современного немецкого языка. – М.: Academia, 2003

 2. Kosmin O.G., Bogomasowa T.S., Hizko L.I. Theoretische phonetik der deutschen Sprache. – М., Высшая школа, 1990

 3. Зиндер Л. Р. Общая фонетика. – М.: Высшая школа, 1979

 4. Цахер О.Н. фонетика немецкого языка (теоретический курс).- Л.: Просвещение, 1969


Теоретична граматика

 1. Moskalskaja O.I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2004. – 352 с.

 2. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского языков: Учеб. для студ. вузов/ Под ред. Н.Н.Семенюк, О.А.Радченко, Л.И.Гришаевой. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2001. – 288 с.


Лексикологія

 1. Iskos A. Lenkova A. Deutsche Lexikologie. Ленинград: Просвещение, 1970

 2. Богомазова С.П. и др. Введение в германскую филологию. М.: Высшая школа, 1980Стилістика

 1. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. – М., 1983

 2. Девкин В.Д. Немецкая разговорная речь.- М.: Муждународные отношения, 1979

 3. Eichhoff J. Wortatlas der deutschen Umgangssprache.- Mьnchen, 1977Голова атестаційної комісії І.М. КарпенкоСхожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи