«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 46.83 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір46.83 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор _________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

спеціальність 8.02030302 „Мова та література (французька)”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Магістерська підготовка в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка по кафедрі романо-германської філології реалізує освітньо-професійні програму підготовки висококваліфікованих фахівців – магістрів – за спеціальністю 8.030502 «Мова та література (французька)». Підготовка магістрів за спеціальністю «Мова та література (французька)» спрямована на створення умов для творчого розвитку обдарованої особистості й підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним, науково-педагогічним, управлінським.


^ ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЩО ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАВЧАННЯ

До випробувань допускаються особи, яка на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” або „спеціаліст” здобули повну вищу освіту за даною спеціальністю, мають спеціальні вміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру рівня професійної діяльності, що передбачені за ОКХ „бакалавр” або „спеціаліст”.

Навчатися за програмою „магістр” можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають базову вищу освіту з обраної спеціальності і виявили схильність до науково-дослідницької (творчої), науково-педагогічної або управлінської діяльності.


^ СТРУКТУРА ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Фахові вступні випробування відбуваються у формі виконання роботи з фахових дисциплін у вигляді тесту. Робота, що надається вступникам для перевірки їх знань та вмінь, складається з:

 1. лексико-граматичні завдання з французької мови;

 2. тестові завдання з теоретичних дисциплін, що вивчалися (теоретична граматика, теоретична фонетика, лексикологія та стилістика).

До програми підготовки тесту включено загалом 100 питань (30 лексико-граматичних завдань 70 завдань з теоретичних дисциплін).

Сам тест складається з 50 питань.

Загальний обсяг часу на виконання тесту – 1 година (60 хвилин).

^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУВАННЯ

З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Результатом комплексного тестування з фахових дисциплін є загальна кількість балів, яка нараховується за кожну вірну відповідь (2 бали).

Загальна оцінка за комплексну письмову роботу з фахових дисциплін відповідає шкалі ЕСТS та переводиться у національну оцінку.

^ Національна шкала

Відсоток

Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


За результатами перевірки тестів та обговорення наукових досягнень вступників, які вони подають у вигляді ксерокопій статей, сертифікатів тощо, комісія приймає рішення про рекомендацію апліканта до вступу на навчання за ОКХ „магістр” за спеціальністю 8.030502 «Мова та література (французька)».

Вступники, які отримали нижче 26 балів за фаховий вступний екзамен, до участі в конкурсі не допускаються.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

 1. Les unitйs de langue et l’objet de la morphologie.

 2. Les notions grammaticales essentielles.

 3. Le paradigmatique et la syntagmatique.

 4. Le systиme des parties du discours.

 5. Le substantif.

 6. Les pronoms et les adjectifs pronominaux.

 7. Le verbe.

 8. Les prйpositions et les conjonctions.

 9. L’objet de la syntaxe.

 10. La caractйristique gйnerale de la phrase complexe en tant qu’unitй syntaxique.

 11. Les conditions historiques du franзais des XI-XII siиcles.

 12. Le moyen franзais (XIV-XV siиcles).

 13. Les conditions historiques de l’extention du franзais commun (XIV-XV siиcles).

 14. Le franзais au XVI siиcle.

 15. Les conditions historiques de la formation du franзais, langue nationale.

 16. Lexique en synchronie et en diachronie.

 17. Emprunt lexical. Calque.

 18. Etimologie. Champ lexical.

 19. Nйologisme. Jargon. Argot. Verlan.

 20. Derivation. Radical. Affixe.

 21. Lexicalisation. Connotation. Dйnotation.

 22. Les styles de la langue.

 23. La formation de la stylistique franзaise en tant que science autonome.

 24. La stylistique linguistique de Charles Bally.

 25. La formation et l’йvolution de la stylistique littйraire.

 26. La stylistique linguistique.

 27. La stylistique littйraire.

 28. La problйmatique de la stylistique contemporaine.

 29. La catйgorie de la norme et sa pertinence en stylistique.

 30. Les figures et les tropes du langage.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


Теоретична фонетика

Chigarevskaja N.A. Traitй de phonйtique franзaise. Cours thйorique. - M.: Высш. шк., 1982.-271 с.

Voitiouk N.A. Phonйtique thйorique du Franзais contemporain (cours magistral). - Lviv: Vychtcha chcola, 1979. - 108 p.

Гордина М.В. Фонетика французского языка. - Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун­та, 1973.-208 с.

Гордина М.В. Фонетика французского языка. - 2-е изд., испр. и доп. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997. - 304 с.


Теоретична граматика

Andrievskaia A. Syntaxe du franзais moderne: Учебник. - К.: Вища шк., 1973.-203 с.

Vassilieva N.M. Les catйgories grammaticales du verbe franзais. - M.: Vysљaja Skola, 1979.- 152 c.

Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология: Учеб. пос. - М.: Высш. шк., 1979. - 309 с.

Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис: Учеб. пос. - М.: Высш. шк., 1981.-208 с.

Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка. - М.: Высш. шк., 1970.- 176 с.

Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка. Теоретический курс: Учеб. пос. - М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1962. - 384 с.


Лексикология

Лопатникова Н.Н., Мовчович Н.А. Лексикология современного французского языка. - М.: Высш. шк., 1982. - 256 с.


Стилістика

Долинин К.А. Стилистика французского языка. - Л.: Просвещение, 1978.-343 с.

Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Стилистика современного французского языка. - М.: Высш. шк., 1970. - 262 с.

Степанов Ю. Французская стилистика. - М.: Высш. шк., 1965. - 355 с.


.


Голова атестаційної комісії І.М. Карпенко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи