«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 90.25 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір90.25 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування.

спеціальність 8.04010401 „Географія”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


Фізична географія: об’єкт, предмет, методологічні засади, методи досліджень.

Основні етапи всесвітньої історії географічних досліджень. Зарубіжні та вітчизняні географічні школи.

Земля у Всесвіті. Форма, розміри, будова Землі та їх географічне значення.

Сучасні уявлення про речовинний склад і будову Землі. Геофізичні поля. Основні епохи орогенезу та їх результати.

Рухи Землі та їх географічні наслідки.

Радіаційний режим атмосфери. Закономірності розподілу тепла й вологи на земній кулі. Динаміка атмосфери. Процеси та фактори кліматотворення. Клімати Землі.

Основні риси характеру поверхні суходолу. Енергетичні джерела рельєфотворення. Чинники та основні ендогенні й екзогенні процеси рельєфотворення на суходолі земної кулі. Генетична класифікація форм рельєфу земної поверхні. Тектонічна зумовленість основних форм рельєфу Землі. Характеристика типів морфоскульптури.

Особливості поверхневого стоку на земній кулі. Річковий режим. Характеристики річкового стоку.

Основні етапи історії геологічного розвитку Євразії. Морфоструктурні особливості материка. Кліматичне районування Євразії. Особливості географічної зональності Євразії.

Загальні риси рельєфу Північної Америки. Фізико-географічне районування та особливості природи фізико-географічних країн материка.

Загальні риси природних умов Південної Америки. Клімат і внутрішні води материка.

Клімат і внутрішні води Африки. Головні чинники кліматотворення на материку. Сахара – найбільша кліматична пустеля.

Основні етапи історії геологічного розвитку Австралії, тектонічна будова та рельєф материка. Клімат і внутрішні води.

Антарктида. Загальні риси природи. Історія відкриття й дослідження материка.

Категорія «географічне положення», його складові. Вплив географічного положення на характерні риси природних умов та природно-ресурсний потенціал України. Поняття про географічний центр території. Географічний центр і географічна середина України.

Особливості рельєфу України у зв’язку з тектонічною будовою території. Тип і характеристика Донецького кряжа як морфоструктури.

Фізико-географічне районування України. Критерії виділення основних таксономічних структур.

Географічна оболонка, її структура та основні властивості. Просторова диференціація географічної оболонки. Природна зональність. Азональність, інтразональність, екстразональність. Секторність. Ритмічність: циклічність і періодичність. Самоорганізація і саморозвиток географічної оболонки.

Основи вчення про ландшафт. Морфологічна структура ландшафту. Інваріантна й варіативна складові ландшафту.

Взаємодія і взаємовплив людського суспільства та природи. Глобальні екологічні проблеми та роль географії в їх розв’язанні.

Економічна і соціальна географія: предмет, об’єкт, методологічні основи, структура, методи дослідження, міжпредметні зв’язки.

Визначити поняття „фактор”. Фактори, що а) сприяють розвитку економіки України; б) ускладнюють її.

Особливості національного господарства України.

Проблеми розвитку економіки України та їх вплив на зовнішньоекономічні зв’язки України.

Основні показники економічного розвитку України, їх визначення та їх характеристика.

Ознаки ринкової економіки. Україна – країна з перехідної економікою: етапи формування.

Прояв глобальних проблем світу на території України.

Зміни природних умов та ресурсів під впливом господарської діяльності в Україні.

Визначення поняття ”зовнішньоекномічні зв’язки”, їх види та місце в економіці України.

Стан аграрної політики в Україні.

Соціально-економічні проблеми України.

Зміни на політичній карті світу у другій половині ХХ-го на початку ХХІ ст.

Світове господарство: визначення, етапи формування, галузева та територіальна структура. Старі та нові центри, їх роль у Світовому господарстві. Сучасні тенденції у розвитку світового господарства.

НТР і світове господарство: головні напрямки, складові частини, вплив на галузеву та територіальну структуру.

Вплив природно-ресурсного потенціалу на галузі господарської спеціалізації Африки.

Роль сільського господарства в країнах Латинської Америки. Його галузева й територіальна спеціалізація.

Промисловості Північної і Західної Європи.

Оцінка економіко-географічного положення Північної Європи. Його вплив на розвиток господарства регіону.

Особливості етнічного та релігійного складу населення Азії. Вплив цих особливостей на політичну стабільність у регіоні.

Роль нових індустріальних країн Азії у світовій економіці. Причини посилення їх значення на арені світових економічних зв’язків.

Характеристика рекреаційного потенціала Західної Європи. Роль туризму в економіці регіону.


Приблизний перелік тем для складання тестових завдань до вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Магістр” (денна, заочна форма навчання)

 1. Фізична географія: об’єкт, предмет, методологічні засади, методи досліджень.

 2. Земля у Всесвіті. Форма, розміри, будова Землі та їх географічне значення.

 3. Сучасні уявлення про речовинний склад і будову Землі. Геофізичні поля. Основні епохи орогенезу та їх результати.

 4. Рухи Землі та їх географічні наслідки.

 5. Радіаційний режим атмосфери. Закономірності розподілу тепла й вологи на земній кулі. Динаміка атмосфери. Процеси та фактори кліматотворення. Клімати Землі.

 6. Основні риси характеру поверхні суходолу. Енергетичні джерела рельєфотворення. Чинники та основні ендогенні й екзогенні процеси рельєфотворення на суходолі земної кулі. Генетична класифікація форм рельєфу земної поверхні. Тектонічна зумовленість основних форм рельєфу Землі. Характеристика типів морфоскульптури.

 7. Особливості поверхневого стоку на земній кулі. Річковий режим. Характеристики річкового стоку.

 8. Основні етапи історії геологічного розвитку Євразії. Морфоструктурні особливості материка. Кліматичне районування Євразії. Особливості географічної зональності Євразії.

 9. Загальні риси рельєфу Північної Америки. Фізико-географічне районування та особливості природи фізико-географічних країн материка.

 10. Загальні риси природних умов Південної Америки. Клімат і внутрішні води материка.

 11. Клімат і внутрішні води Африки. Головні чинники кліматотворення на материку. Сахара – найбільша кліматична пустеля.

 12. Основні етапи історії геологічного розвитку Австралії, тектонічна будова та рельєф материка. Клімат і внутрішні води.

 13. Антарктида. Загальні риси природи. Історія відкриття й дослідження материка.

 14. Категорія «географічне положення», його складові. Вплив географічного положення на характерні риси природних умов та природно-ресурсний потенціал України. Поняття про географічний центр території. Географічний центр і географічна середина України.

 15. Особливості рельєфу України у зв’язку з тектонічною будовою території. Тип і характеристика Донецького кряжа як морфоструктури.

 16. Фізико-географічне районування України. Критерії виділення основних таксономічних структур.

 17. Географічна оболонка, її структура та основні властивості. Просторова диференціація географічної оболонки. Природна зональність. Азональність, інтразональність, екстразональність. Секторність. Ритмічність: циклічність і періодичність. Самоорганізація і саморозвиток географічної оболонки.

 18. Основи вчення про ландшафт. Морфологічна структура ландшафту. Інваріантна й варіативна складові ландшафту.

 19. Взаємодія і взаємовплив людського суспільства та природи. Глобальні екологічні проблеми та роль географії в їх розв’язанні.

 20. Зміни на політичній карті світу у другій половині ХХ-го на початку ХХІ ст.

 21. Світове господарство: визначення, етапи формування, галузева та територіальна структура. Старі та нові центри, їх роль у Світовому господарстві. Сучасні тенденції у розвитку світового господарства.

 22. НТР і світове господарство: головні напрямки, складові частини, вплив на галузеву та територіальну структуру.

 23. Вплив природно-ресурсного потенціалу на галузі господарської спеціалізації Африки.

 24. Роль сільського господарства в країнах Латинської Америки. Його галузева й територіальна спеціалізація.

 25. Промисловості Північної і Західної Європи.

 26. Оцінка економіко-географічного положення Північної Європи. Його вплив на розвиток господарства регіону.

 27. Особливості етнічного та релігійного складу населення Азії. Вплив цих особливостей на політичну стабільність у регіоні.

 28. Роль нових індустріальних країн Азії у світовій економіці. Причини посилення їх значення на арені світових економічних зв’язків.

 29. Характеристика рекреаційного потенціала Західної Європи. Роль туризму в економіці регіону.

 30. Визначити поняття „фактор”. Фактори, що а) сприяють розвитку економіки України; б) ускладнюють її.

 31. Особливості національного господарства України.

 32. Проблеми розвитку економіки України та їх вплив на зовнішньоекономічні зв’язки України.

 33. Основні показники економічного розвитку України, їх визначення та їх характеристика.

 34. Ознаки ринкової економіки. Україна – країна з перехідної економікою: етапи формування.

 35. Прояв глобальних проблем світу на території України.

 36. Зміни природних умов та ресурсів під впливом господарської діяльності в Україні.

 37. Визначення поняття ”зовнішньоекномічні зв’язки”, їх види та місце в економіці України.

 38. Стан аграрної політики в Україні.

 39. Соціально-економічні проблеми України.

Література


Основна:

 1. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украины. – М.,1978.

 2. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. – К.: Либідь, 2000. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов. – М.: 1986.

 3. Власова Т.В.Физическая география материков и океанов. – М.:1986.

 4. Галай И.П., Жучкевич В.А., Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов. Ч. 2. – Минск, 1988.

 5. Географический атлас для учителей средней школы. – М.: 1981.

 6. Геренчук К.И., Черванёв И.Г., Боков В.А. Общее землеведение. – М.: 1984.

 7. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К.: Либідь, 1996.

 8. Дністрянський М. С. Політична гоеграфія та геополітика України: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2010. – 344 с.

 9. Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физическая география материков и океанов. Ч. І. Евразия. – Минск, 1986.

 10. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.

 11. Заставний Ф.Д. Фізична географія України. – Львів: Світ, 1996.

 12. Калесник С.В. Краткий курс общего землеведения.– М.: 1957.

 13. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови та природні ресурси України. – Рівне, 1997.

 14. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. – М.: Дрофа, 1997.

 15. Максаковский В.П. Географическая картина мира: 230 каналов углубления к курсу “Экономическая и социальная география мира”. В 3-х томах. Т.1. Общая характеристика мира. – 318 с., Т.2. Региональная характеристика мира. - 560 с., Т.3. Глобальные проблемы человечества. – Ярославль: Верхняя Волга, 1998.

 16. Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов. М.: ВЛАДОС, 1998.

 17. Маринич О.М., Ланько А.І., Шищенко П.Г., Щербань М.І. Фізична географія Української РСР. – К.: Вища шк., 1982.

 18. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Соціально-економічна географія України (з основами теорії). – К.: Знання, 1998.

 19. Рудницький С.Л. Коротка географія України. Фізична географія. – К.: Львів: Лан, 1910.

 20. Рябчиков А.М. Физическая география материков и океанов. – М.: Высш. шк., 1988.

 21. Соціально-економічна географія України./ За ред.О. Шаблія. – Львів: Світ, 1994.

 22. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: підручник для студентів географ. спеціальностей вищих навчальних закладів / О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2009. – 544 с.

 23. Физико-географический атлас мира. – М.: ГУГК, 1954.

 24. Фисуненко О.П., Жадан В.И. Природа Луганской области. – Луганск, 1994.

Додаткова:

 1. Богданов Ю.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и развитие океана. – М.: Мысль, 1978.

 2. Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки о Вселенной. – М.: Наука, 1986.

 3. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. – М.: Сов. энциклоп., 1988.

 4. Грицак Ю.К. Социально-экономические типы стран. – Х.: Экограф, 1998.

 5. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства. – М.: Владос, 1999.

 6. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища школа, 1996.

 7. Соціально-економічна географія світу (загальна частина)./ Навч. посібник. За ред. С.П.Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.

 8. Социально-экономическая география зарубежного мира. /Под ред. проф. В.В.Вольского. – М.: Крон-Пресс, 1998.

 9. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001.

 10. Филиппов Е.М. Вселенная, земля, жизнь. – К: Наук. думка, 1983.

 11. Шаблій О.І. Академік Степан Рудницький. – Львів-Мюнхен, 1993.

 12. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет, 2001.Голова атестаційної комісії В.Д. ДяченкоСхожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи