«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Скачати 102.7 Kb.
Назва«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Дата16.07.2012
Розмір102.7 Kb.
ТипДокументи


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ________ С.В. Савченко

«_____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування.

спеціальність 8.09010303 „Садово-паркове господарство”

освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр ”


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ДИСЦИПЛИНАМИ

Дендрологія та лісівництво

 1. Природне насіннєве та природне вегетаційне відновлення лісу.

 2. Форми насаджень, ярусність насаджень, принципи виділення ярусів.

 3. Ліс і тепло. Вплив тепла на ліса, вплив лісу на температуру.

 4. Підріст, підлісок, підгін. Визначення. Роль у лісовому насадженні.

 5. Едафічні умови, їх вплив на лісоутворення і різноманітність лісів.

 6. Абіотичні фактори лісоутворення. Їх вплив на розповсюдження лісів.

 7. Грунтопокращуючи деревні породи. Яким чином відбувається покращення грунтів.

 8. Повнота, густота та зімкнутість насаджень. Визначення та різниця між ними.

 9. Роль географічного середовища в різноманітності лісів.

 10. Вік насаджень. Методи визначення. Класи віку насаджень різного складу.

 11. Біотичні фактори лісоутворення.

 12. Значення води в житті лісу. Кількість опадів і розповсюдження лісів. Вплив лісу на розподіл опадів.

 13. Основні компоненти лісу. Стромосфера та ризосфера.

 14. Мікоризність і мікотрофність рослин. Види мікоризи.

 15. Лісова підстилка, її види. Фактори, які впливають на склад, структуру і якість підстилки.

 16. Швидко зростаючи і повільно зростаючи деревні породи. Основні ознаки.

 17. Склад насаджень, спосіб визначення складу лісу, формула лісу.

 18. Лісорослинні якості грунту. Вплив лісу на грунт і грунту на ліс.

 19. Типологія лісів. Принципи будування едафічної сітки.

 20. Світлолюбиві, тіньовитривалі деревні породи. Основні ознаки світлолюбивих та тіньовитривалих деревних порід.

Насінництво та захист рослин

 1. Стратифікація насіння лісових культур

 2. Скарифікація насіння лісових культур

 3. Проведення апробації насіннєвих посівів квітів

 4. Протруювання насіння (методи сухий, напівсухий, мокрий)

 5. Системні препарати захисту рослин

 6. Застосування гербіцидів у лісовому господарстві

 7. Біологічні засоби захисту рослин

 8. Класифікація бур’янів

 9. Агротехнічні методи боротьби з бур’янами

 10. Регулятори росту рослин

 11. Застосування біотехнологічних методів в декоративному садівництві

 12. Показники схожості та енергії проростання насіння (визначення)

 13. Екологічні фактори проростання насіння

 14. Препарати для боротьби з кліщами

 15. Сортові та видові прочистки

 16. Застосування гербіцидів по вегетуючим рослинам

Механізація СПГ

 1. Культивація – машини та агротехнічні вимоги

 2. Класи тракторів

 3. Основна обробка грунту

 4. Застосування дискових та зубових борон

Садово-паркове будівництво

 1. Особливості заготовки стандартних саджанців для потреб озеленення.

 2. Особливості заготовки крупномірних дерев та кущів для потреб озеленення.

 3. Технологічні особливості посадки дерев та кущів з відкритою кореневою системою.

 4. Технологічні особливості посадки дерев та кущів з комом землі.

 5. Агротехнічні особливості облаштування квітників.

 6. Агротехнічні особливості облаштування живоплотей та зелених бордюрів

 7. Вертикальне озеленення населених місць.

 8. Агротехнічні та технологічні особливості облаштування рокаріїв та кам’яних садів.

 9. Технологічні та агротехнічні особливості облаштування водних об’єктів.

 10. Агротехнічні особливості догляду за квітниками після посадки.

 11. Агротехнічні особливості догляду за деревами та кущами після посадки.

 12. Технологічні особливості посадки і пересадки дерев та кущів взимку або влітку.

 13. Підготовчі роботи на об’єкті озеленення.

 14. Вертикальне планування ділянки озеленення.

 15. Догляд за надземною частиною садово-паркових рослин.

 16. Підготовка садово-паркових об’єктів до зимового періоду.

 17. Підготовка ґрунту на об’єкті озеленення.

 18. Догляд за ґрунтом на об’єктах озеленення.

 19. Особливості догляду за квітниками.

 20. Догляд за рослинами на садово-паркових об’єктах.

Декоративне садівництво

 1. Особливості добору деревних порід

 2. Особливості добору кущів

 3. Особливості добору квіткових рослин

 4. Принципи районування садово-декоративних порід

 5. Морозо- та зимостійкість садово-декоративних порід

 6. Технологічні особливості підготовки грунтом під висадку садово- декоративних культур

 7. Технологічні особливості посадни рослин, в залежності від якості, засобів вирощування та віку рослин

 8. Технологічні особливості догляду за грунтом в молодих та вікових насадженнях

 9. Технологічні особливості догляду за надземною частиною садово- декоративних культур

 10. Технологічні особливості зрошення садово-декоративних порід

 11. Технологічні особливості підживлення садово-декоративних порід

 12. Технологічні особливості боротьби з бур’янами

 13. Технологічні особливості боротьби з шкідниками та хворобами садово-декоративних порід

 14. Обрізка садово-декоративних рослин

 15. Вегетативне та насіннєве розмноження садово-декоративних рослин

 16. Зелене живцювання садово-декоративних рослин

 17. Розмноження садово-декоративних рослин за допомогою здерев’янілих живців

 18. Розмноження садово-декоративних рослин за допомогою вертикальних та горизонтальних відводків.

 19. Окуліровка та копуліровка

 20. Зимове щеплення

Квітникарство та газони

 1. Класифікація газонів

 2. Стрижка газонів. Газонокосилки

 3. Догляд за газонами. Боротьба з бур'янами. Внесення добрив. Провітрювання. Стрижка. Полив.

 4. Норми висіву насіння. Строки висіву. Глибина висіву. Підготовка участків для створення газонів. Обробка грунту для формування газонів.

 5. Еколого-біологічні особливості газонних трав'яних рослин.

 6. Засоби створення газонів та трав'янистих покриттів. Формування газонів на другий рік і майбутні роки. Ремонт газонів.

 7. Футбольні, тенісні, іподромні газони. Газони для гри в гольф

 8. Однорічні декоративні рослини. Грунт, посадка, однорічних і дворічних садових рослин. Пікіровка.

 9. Дворічні декоративні рослини. Догляд.

 10. Багаторічні декоративні рослини. Догляд.

 11. Виткі декоративні рослини. Класифікація залежно від способу їх прикріплення. Застосування. Догляд.

 12. Цибулинні декоративні рослини Догляд. Застосування.

 13. Ампельні рослини. Посуд, опори для ампельних рослин, грунти та субстрати. Освітлення, температура, догляд.

 14. Декоративнолистяні кімнатні рослини. Умови вирощування. Розмноження. Догляд.

 15. Декоративноквіткові кімнатні рослини. Умови вирощування. Розмноження. Догляд.

 16. Технологія вирощування гвоздики на зріз.

 17. Класифікація троянд. Застосування троянд залежно від класу.

 18. Шкідники і хвороби кімнатних рослин.

 19. Шкідники і хвороби рослин відкритого грунту.

 20. Килимові декоративні рослини відкритого грунту. Застосування.


Основна навчальна література:

 1. Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г. и др. Биогеография. Академия-2003, 474 с.

 2. Агальцева В.А. Сохранение мемориальных лесопарков. – М.: Лесная промышленность, 1980.- 253с.

 3. Аксёнов Е.С. , Аксёнова Н.А. Декоративное садоводство. Деревья и кустарники –-М.: АСТ- ПРЕС,2001.–560с.

 4. Александровская Э.И., Букреев Е.М., Медведев Я.В., Юскевич Н.Н. Благоустройство городов. – М.: Стройиздат, 1984. – 340 с.

 5. Архитектурная композиция садов и парков /Под редакцией А.П.Вергунова.-М.: Стройиздат, 1980. - 254с.

 6. Атаманюк Ю.А., Костюченко Л.Л., Остапенко Я.В. Реконструкция городских зеленых насаждений.К.: Будівельник, 1987. - 240с.

 7. Бабічев В.В., Сорокін Г.Ф. Охорона праці та техніка безпеки. - К., 1996. – 224 с.

 8. Бакутис В.З. и др.. Инженерное благоустройство городских территорий.- М.:Стройиздат, 1979. - 236 с.

 9. Боговая И.О., Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест: Учебное пособие для вузов. - М.: Агропромиздат, 1990.-239с.

 10. Боговая Н.Щ., Фурсова Л.М. Ландшафтное исскуство.-М.: Агропромиздат.-1988.-223 с.

 11. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. К.: В.шк., 1992.

 12. Бровко Ф.М. Основи лісорозведення. Навчальний посібник ,2005

 13. Булыгин Н.Е. Дендрология –М.: Агропромиздат, 1985.

 14. Бунін В. О. Квітникарство \ Львів, Світ, 1994, 152 с.

 15. Вальков В.Д. Почвенная экология сельскохозяйственных растений. М.: Агропромиздат. 1986.

 16. Васильев А.Е., Воронин Е.С., Еленевский А.Г. и др. Ботаника: Морфология и анатомия растений. М.: Просвещение, 1988.

 17. Ващенко И.М. Основы сельского хозяйства. М.: Просвещение, 1987. – 572 с.

 18. Векірчік К.М. Фізіологія рослин. –К. Вища шк, 1995р.

 19. Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений. М.: Просвещение, 1981.

 20. Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. М.: Наука, 1987.-5

 21. Все о декоративных деревьях и кусттарниках . Д-р Д.Г.Хессайон. Перевод с англ. О.И.Романовой. – М.: Изд-во “Кладезь-Букс”, 2002.-126 с.

 22. Гершензон С.М. Основы современной генетики. Изд. 2-е. –К.: Наукова думка, 1983. – 558с.

 23. Гесдерфер М. Искусство цветоводства. Растения в пространстве дома. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 224 с.

 24. Глазовская М.А. Общее почвоведение и география почв. -М.: Высшая школа, 1981.

 25. Горшенин Н.М. Швиденко А.Й. Лесоводство Львов, Вища школа, 1977г. 302с.

 26. Груздев Г. С. И др. Защита зеленых насаждений в городах.М.: Стройиздат, 1990, 542 с.

 27. Гульбинович М. И. Экономика, организация и планирование зеленого хозяйства и строительства \ М., Стройиздат, 1981,256 с.

 28. Гуляев Г.В. Генетика. Изд. 3-е, перераб. И доп. – М.: Колос, 1984. – 351с.

 29. Дебрінюк Ю. М. та ін. Лісове насінництво \ Львів, Світ, 1998, 426 с.

 30. Декоративное садоводство и садово-парковое строительство: Справочное пособие / Т.Г.Гузенко, М.Т.Ганжа, И.Ю.Котова, Э.П.Шарапова. – К.: Будівельник, 1985. – 182 с.

 31. Денисов М. Ф. Ландшафтное проектирование малых архитектурных форм. Учебное пособие. М., 1986.-94 с.

 32. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. -М.: Просвещение, 1989.- 340 с.

 33. Добровольский В.В. Практикум по географії грунтів з основами грунтознавства. М.: Просвещение, 1982.

 34. Евтушенко і.А., Розвод С.В. та ін. Бухгалтерський облік у лісовому господарстві,2006

 35. Економіка підприємства \ Навч посібник, К., Європейський ун-т, 2003, 238 с.

 36. Жежель Н.Г. Агрохімія.- Л., Колос .-1996.

 37. Залесская Л.С., Миколина Е.М. Ландшафтна архітектура.-Стройиздат,1979.

 38. Ильин Г. П.Механизация работ в зеленом строительстве и хозяйстве М., Стройиздат, 1982,192с.

 39. Интегрированная защита сада. К.: Урожай, 1987, 252 с.

 40. Карпенко А. М., Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины. М.. Колос, 1983, 496с.

 41. Кауричев И.С. Почвоведение.-М.: Агропромиздат., 1989.

 42. Козаченко T.L Пархоменко И.О., Молочко A.M., Картографічне моделювання: Навчальний посібник.- Вінниця:Антекс У, 1999., 328 с.

 43. Комеников А.И. «Декоративная дендрология» изд-во Лесная промышленность, М.:1974.

 44. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во Феникс, 2000.

 45. Красиков Н. Я. Садово-парковые строительные работы. Л.: Издательство литературы по строительств, 1969.- 136с.

 46. Крикунов В.И. Почвы УССР и их плодородие. К.: Высшая школа, 1987.

 47. Кудряшов Л.В., Родионова Г.Б., Гуленкова М.А. и др.Ботаника с основами экологии. М.:Просвещение, 1979.

 48. Курсанов Л.И., Раздорский В.Ф., Комарницкий Н.А. Ботаника. М.: Просвещение, 1966.

 49. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001.

 50. Кучерявий В.П. Фітомеліорація.: Навч. посібник.- Львів: Світ, 2003. - 540 с.

 51. Кучерявый В.А. Природная середа города. – Львов: „Высшая школа”, 1984. – 141 с.

 52. Кучерявый В.А., Зелёная зона города– К.:Наукова думка,1981-245 с.

 53. Лаврик В.І. Методи математичного моделювання в екології: Навч.носів. - К..: Вид. дім "КМ Академія". 2002. -- 203 с.

 54. Лазарева А.В. и др. Цветы в саду и ландшафтный дизайн. М.: ООО “Аделант”, 2000. – 494 с.

 55. Ландшафтная реконструкция городских садов и парков /Ю. А. Бондарь, Н.П. Абесинова, Е.Н. Никитина, А.Ф. Сахаров. – К.: Будивельник, 1982. - 60с.

 56. Лепкович И.П. Газоны. – СПб.: “Изд-во “ДИЛЯ”, 2003. – 240 с.-17

 57. Липа О.Л. Дендрологія з основами акліматизації.- К.: Вища школа, 1977, 422с.

 58. Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1998.

 59. Любен Ив.Стойчев. Парковое и ландшафтное искусство. – София: Государственное издательство ЗЕМИЗДАТ, 1962. –385с.

 60. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнение и их измерение. Учебное пособие.-2-е изд. Перераб. И доп.-М.; Энергоатомиздат, 1989.–304 с.

 61. Маурер В.М. Декоративнее розсадництво. Навчальний посібник,2005

 62. Машкович В.П., Панченко А.М. Основы радиационной безопасности: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1990.

 63. Мелехов И.С. Лесоводство. Ученик для вузов. – Агропромиздат, 1989.

 64. Механизация и автоматизація работ в защищенном грунте. Судаченко В. Н. И др.., Л., Колос, 1982, 224с.

 65. Митт Л.Я. Приусадебное декоративное садоводство. – М.: Колос, 1973. – 207 с.

 66. Мороз І.В., Гришко-Богменко Б.К. Ботаніка з основами екології. К.: В.шк., 1994.

 67. Мусієнко Н.Н. Фізіологія рослин-К.Вища Шк, 1995р.

 68. Некос В.Е. Экология: Учеб. пособие / Ч.1. Основы общей и глобальной традиционной экологии. – Харьков: Торнадо, 1999.

 69. Никитинский Ю.И., Соколова Т.А. Декоративное древоводство. – М.: Агропромиздат, 1990. – 220 с.

 70. Оптимизация рекреационного лесопользования. – М.: Наука, 1990.-120с.

 71. Организация, планирование и управление производством в лесной промышленности / Леванов В.Е., Сиротов В.И.- М: Леспром 1983.- 352с.

 72. Охорона праці. Лабораторний практикум / Колектив авторів. – К.: Основа, 1998. – 224 с.

 73. Охорона праці. Лабораторний практикум / Колектив авторів.–К.: Основа, 1998. – 224 с.

 74. Охорона праці. Підручник для вищих закладів / За ред. К.М.Ткачука. – К., 1998. – 320 с.

 75. Планирование хозяйства / Михайлов Л.Е., Михалин И.Я., - М: Леспром, 1983., 240с.

 76. Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР/ Кохно Н.А., Курдюк А.М., Дудик Н.М. и др. – Киев: Наук. Думка, 1991. – 320с.

 77. Погребняк П.С. Общее лесоводство. – М.; Колос, 1968.

 78. Полевой В.В. Физиология растений –М: Высшая школа 1988р.

 79. Практикум по плодоводству: (Лабораторно-практические занятия и учебная практика) / В.М.Тарасов, В.В.Фаустов, Т.Д.Никиточкина и др.; Под ред. В.М.Тарасова. – М.: Колос, 1981. – 335 с.

 80. Практикум по физиологии растений (под. Ред. Н.Н.Третяков. –М: Агропромиздат, 1990г.

 81. Приходьмо Ю. И. Ландшафтная композиція малого сада К.:Будівельнік, 1975, 252 с.-17

 82. Пронин М.И. Лесопарковое хозяйство М.: Агропромиздат, 1990. – 175с.

 83. Радкевич В.А. Экология: Краткий курс. – Мн.: Выш.шк., 1983.

 84. Родичкин И.Д. Проектирование современных загородных парков.- Киев.: Будівельник, 1981.-150с.

 85. Романга Л.В. Озеленение села – К.: Урожай,1989-184 с.

 86. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. Справочник.-Киев: Наукова думка 1977.-272 с.

 87. Савенко В.С. Радиоэкология. Учебное пособие.-Мн.: «Дизайн», -1997.-208с.

 88. Садоводство и цветоводство / В.В.Фаустов, В.М.Тарасов, З.А.Прохорова, П.Н.Орлов; Под ред. В.В.Фаустова. - М.: Колос, 1983. – 335 с.

 89. Сафонов А.Ф., Стратонович М.В. Практикум по земледелию с основами почвоведения. - М.: Агропромиздат, 1990.

 90. Свириденко В.Е. Швиденко А.Й. Лісівництво Підручник, К. Сільгососвіта, 1995, 364с.

 91. Северинс. И. Комплексное озеленение и благоустройство городов К.:Будівельнік, 1975,134с.

 92. Семеноводство цветочных культур \ Под ред.Китаевой Л. А.,М., Россельхозиздат, 1983, 192 с.

 93. Справочник по семеноводству \ Под ред Лободы Н. В. – К., Урожай, 1991, 352 с.

 94. Справочник садовода / Под ред. В.К.Зайца. – К.: Вища школа, 1977. – 231 с.

 95. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. К.: в.шк., 1995.

 96. Строна И. Г. Общее семеноведение \ М, Колос, 1966, 686 с.

 97. Табунщіков Н.П. Аранжування квітів, 1997р.

 98. Теодоровский В.С.. Белый А.И. Садово-парковое строительство и хазяйство. –М.: Стройиздат, 1989.

 99. Устинов А. Н., Машины для посева и посадки сельскохозяйственных культур М., Агропромиздат, 1989, 158 с.

 100. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М.: Высшая школа, 1976.

 101. Хромов Ю.В. Планировка и оборудование садов и парков.-Стройиздат,1974.-124 с.

 102. Шєйко В.М., Кушнаренко і 1.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. - Підручник для вищих навчальних закладів освіти,- 355 с.

 103. Шуян В.Г. Плодівництво .- К.: Вища школа, 1998. – 487 с.

 104. Щедрій Я.І. та ін. Охорона праці. - Львів, 1997. – 258 с.

 105. Щепотьев Ф.Л. Дендрология.-К.; Вища школа, 1990.

 106. Юхновський В.Б.,Малюга В.М. та ін. Гідротехнічні меліораціі лісових земель. Навчальний посібник 2006


Голова атестаційної комісії В.Д. Дяченко


Схожі:

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма

«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Принцип конфіденційності та особистої відповідальності в психологічному консультуванні
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Оценка экономической эффективности на основе показателей макроэкономического развития
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма iconЗатверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Обґрунтуйте ієрархію духовного, психічного І фізичного аспектів здоров’я людини
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Конституційні гарантії забезпечення соціальних прав І свобод людини І громадянина
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Професійна освіта (технологія виробництва та переробка продуктів сільського господарства)”
«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Асортимент І технологія кулінарної продукції з круп, бобових І макаронних виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи