Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Сторінка1/7
Дата17.07.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net


Нові надходження літератури

Поточний інформаційний список

вересень-жовтень 2010 року


Представлено видань (назв) всього: 517

Книг: 314 (наукових – 164, підручників – 150), дисертацій – 3,

авторефератів – 150, журналів – 50

1. Наука в цілому
001(075.8) К84

Крушельницька, О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч.посіб. / О.В.Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)001.32(477) М33

Матвєєва, Л.В. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук / Л.В.Матвєєва. – К.: ВД "Стилос", 2003. – 296 с. – З обмінного фонду Нац. б-ки України ім.Вернадського.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)001.891(075.8) П91

Пушкарь, А.И. Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности: учеб. пос. / А.И.Пушкарь, Л.В.Потрашкова. – 2-е изд., стереотип. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2008. – 280 с. – Дар видавництва;

Кільк. прим.: 6 (Навч. – 4, Абон. – 2)^ 2. Комп’ютерна наука і технологія
004(063) Е50

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: збірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції, Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К.: Кондор, 2010. – 330 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Інформатика : конспект лекцій. У 4-х ч. для студ. спец. 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів" усіх форм навчання. Ч.2. Файловий менеджер та комп'ютерні мережі / А.В.Булашенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 162 с.

Кільк. прим.: 55 (Шост. – 54, Стен. – 1)004(075.8) Б90

Булашенко, А.В. Інформатика: конспект лекцій. У 4-х ч. для студ. спец. 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів" усіх форм навчання. Ч.4. Обробка інженерної інформації за допомогою математичного пакета MathCAD / А.В.Булашенко. – Суми: СумДУ, 2010. – 122 с.

Кільк. прим.: 45 (Шост. – 44, Стен. – 1)004(075.8) М15

Макарова, М.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: навч. посіб. / М.В.Макарова, Г.В.Карнаухова, С.В.Запара. – 2-ге вид., стереотип. – Суми: Університетська книга, 2005. – 642 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)004.738.5:658 М15

Макарова, М.В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях: монографія / М.В.Макарова. – Полтава: ПУСКУ, 2008. – 186 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)004.92 В67

Волкова, Т. 101 спецэффект в Photoshop CS3. Полное руководство / Т.Волкова. – СПб.: Наука и Техника, 2008. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Інфо. – 1)
^ 3. Управління. Менеджмент
005(075.8) У67

Управління інвестиціями та інноваціями: навч. посіб. / Г.В.Жаворонкова, Л.І.Скібіцька, Т.В.Сівашенко, О.І.Туз. – К.: Кондор, 2010. – 184 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005(075.8) Х65

Хміль, Ф.І. Основи менеджменту: підручник / Ф.І.Хміль. – 2-ге вид., випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 576 с. + Гриф МОН. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21(075.8) Б48

Березін, О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В.Березін, М.Г.Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 224 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21(075.8) К41

Кіндрацька, Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. /Г.І.Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – 406 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.21:658.8(075.8) Б76

Божкова, В.В. Стратегічний маркетинг: конспект лекцій для студ. факультету економіки та менеджменту спец. 8.050108 "Маркетинг" денної та заочної форми навчання. Ч.1 / В.В.Божкова, Ю.М.Мельник, Л.Ю.Сагер. – Суми: СумДУ, 2010. – 116 с.

Кільк. прим.: 24 (Абон. – 19, Стен. – 1, НауЗ. – 3,

ДБВі. – 1)005.21:658.8:005.591.6 Б76

Божкова, В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В.В.Божкова. – Суми: СумДУ, 2010. – 305 с.

Кільк. прим.: 3 (Стен. – 1, Схов. – 1, ДБВі. – 1)005.8(075.8) Н78

Ноздріна, Л.В. Управління проектами (+Доступ з локальної мережі СумДУ): підручник / Л.В.Ноздріна, В.І.Ящук, О.І.Полотай. – К.: ЦУЛ, 2010. – 432 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005.915(075.8) З-38

Захаркін, О.О. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / О.О.Захаркін, Л.С.Захаркіна. – Суми: СумДУ, 2010. – 156 с.

Кільк. прим.: 39 (Абон. – 34, НауЗ. – 3, Стен. – 1,

ДБВі. – 1)005.915:336.22(075.8) З-17

Зайцев, О.В. Податковий менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр". У 2-х ч. Ч.1 / О.В.Зайцев. – Суми: СумДУ, 2010. – 225 с.

Кільк. прим.: 42 (Шост. – 2, ІКон. – 2, Абон. – 33,

НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)005.915:336.22(075.8) З-17

Зайцев, О.В. Податковий менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. 8.030504 "Фінанси і кредит" рівня підготовки "Магістр". У 2-х ч. Ч.2 / О.В.Зайцев. – Суми: СумДУ, 2010. – 203 с.

Кільк. прим.: 42 (Шост. – 2, ІКон. – 2, Абон. – 33,

НауЗ. – 3, ДБВі. – 1, Стен. – 1)005.932(075.8) Л69

Логістика: теорія та практика (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / В.М.Кислий, О.А.Біловодська, О.М.Олефіренко, О.М.Смоляник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 360 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 50 (КМар. – 5, КУпр. – 1, НБар. – 5, ІКон. – 5, Шост. – 5, Прил. – 5, Абон. – 19, Стен. – 1, НауЗ. – 3, ДБВі. – 1005.95/.96(075.8) П14

Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Ю.І.Палеха. – К.: Ліра-К, 2010. – 338 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (НауЗ. – 1)005:659(075.8) Д73

Древаль, О.Ю. Рекламний менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання / О.Ю.Древаль. – Суми: СумДУ, 2010. – 91 с.

Кільк. прим.: 42 (ІКон. – 5, НРом. – 5, Абон. – 27,

НауЗ. – 3, Стен. – 1, ДБВі. – 1)

4. Культура
008(075.8) Б39

Безвершук, Ж.О. Культурологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. / Ж.О.Безвершук, О.В.Щербакова. – К.: Знання, 2010. – 326 с. – (Систематизуємо знання).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(075.8) І-90

Історія світової культури (+Доступ з локальної мережі СумДУ): навч. посіб. / Керівн. авт. кол. Л.Т. Левчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2010. – 400 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(075.8) К90

Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М. Заковича. – 5-те вид., стереотип. – К.: Знання, 2010. – 589 с. + Гриф МОН. – (Освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(477)(09)(075.8) Ш39

Шейко, В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М.Шейко, В.Я.Білоцерківський. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2010. – 271 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 1 (Навч. – 1)008(477.87) Г12

Гаврош, А.Д. Закарпатське століття: 20 інтерв'ю / А.Д.Гаврош. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2006. – 318 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи