2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» icon

2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою»
Скачати 37.07 Kb.
Назва2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою»
Дата17.07.2012
Розмір37.07 Kb.
ТипДокументи


2 березня 2011 року


Ухвала

навчально-методичної ради

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою»

від 2 березня 2011 року

Затвердити стандарт організації самостійної роботи за дистанційною формою, який визначає наступні властивості даної системи:

  • використання Інтернет-технологій для організації самостійної роботи;

  • наявність мети самостійної роботи;

  • сформульованість завдань для самостійної роботи;

  • визначення обсягу часу, необхідного для виконання завдань самостійної роботи;

  • наявність списків літератури для самостійного вивчення;

  • наявність навчального матеріалу для самостійного вивчення;

  • наявність тестів для самоперевірки результатів самостійної роботи;

  • наявність опису форми звітності про результати самостійної роботи;

  • періодичне поновлення матеріалів, пов’язаних з організацією самостійної роботи (після зміни робочих програм та появи нової літератури).

 1. Рекомедувати викладачам розмістити навчально-методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів на сайті відділу дистанційного навчання.

Термін виконання: до 1.09.2011

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі.

 1. Рекомендувати викладачам використовувати наявні дистанцийні курси або їх окремі елементи для організації самостійної роботи студентів.

Термін виконання: до 1.09.2011

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі.

 1. Рекомендувати для покращення організації самостійної роботи за дистанційною формою усім провідним науковцям університету створити власні сайти.

Термін виконання: до 1.01.2012

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, викладачі.

 1. Рекомендувати навчально-методичним радам факультетів проводити моніторинг використання дистанційної форми організації самостійної роботи на кафедрах та його результати доводити до вчених рад.

^ Термін виконання: за планами факультетів.

Відповідальні: керівники навчально-методичних рад.


Ухвала

навчально-методичної ради

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про обговорення та затвердження процедури роботи з невідповідною продукцією (контролю за наданням неякісних освітніх послуг)»

від 2 березня 2011 року

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача відділу аналізу та перспективного розвитку університету Семенова М.А., навчально-методична рада відзначає:

Концепція стратегічного розвитку університету на 2009-2015 рр. визначає пріоритетом створення системи управління якістю освітньої діяльності. Створення такої системи неможливе без визначення процедури роботи з невідповідною продукцією.

Для розробки такої процедури треба відповісти на такі питання:

 • за якими критеріями визначається якість освітніх послуг та наявність невідповідної продукції;

 • хто визначає та фіксує невідповідну продукцію в університеті;

 • хто контролює усунення невідповідної продукції;

 • як робота з невідповідною продукцією впливає на організацію процесів управління якістю.

Для питання усунення невідповідної продукції ключовим є питання визначення якості. Існує два підходи до оцінки якості освіти – французький та англійський. Французький підхід передбачає державний контроль над якістю освіти. Він передбачає систему акредитації, атестації та інспекції для визначення відповідності якості освіти навчального закладу державним стандартам. Англійській підхід передбачає переважну самооцінку самих університетів. У США використовується змішана модель, де паралельно існує державний та внутрішній контроль за якістю освіти.

У ЛНУ імені Тараса Шевченка існує різні рівні контролю якості. Державний контроль полягає у перевірці на відповідність ліцензійним вимогам. Самооцінка здійснюється керівниками – завідувачами кафедр, деканами факультетів та директорами інститутів а також на загальноуніверситетському рівні контролюючими підрозділами: відділом аналізу та перспективного розвитку університету та відділом управління якістю планування навчального процесу. Якщо на загальноуніверситетському рівні можна визначити невідповідну продукцію за формальними ознаками, то на рівні кафедри можлива експертна оцінка якості, яка є більш об’єктивною. Рівень факультету та кафедри є основним для усунення невідповідної продукції.

Навчальна-методична рада університету констатує, що головна проблема створення системи роботи з невідповідною продукцією в університеті полягає в недостатній участі керівників середньої ланки в оцінці якості, складності процесу об’єктивної оцінки якості освіти в конкретних окремих випадках, недосконалого функціонування системи моніторингу в університеті, залежності ефективності системи управління якістю від роботи системи управління університетом у цілому тощо.

Університет робить тільки перші кроки щодо створення системи управління якістю. Роботу необхідно продовжувати синхронно з відповідними змінами, які передбачені Концепцією стратегічного розвитку університету на 2009-2015 рр. та Програмою реформування управління університетом.

Виходячи з цього, навчально-методична рада ухвалює:

 1. Інформацію завідувача відділу аналізу та перспективного розвитку університету Семенова М.А. прийняти до відома.

 2. Рекомендувати до затвердження Порядок роботи з невідповідною продукцією із доповненнями, внесеними членами НМР.

Схожі:

2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 січня 2010
Про організацію навчального процесу бакалаврів І спеціалістів на Стахановському факультеті
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 31 березня 2010 року
Про проходження педагогічної практики студентами 4 курсу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський...
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 лютого 2010 року
Про підвищення вимог до якості друкованої навчальної, методичної продукції професорсько-викладацького складу іфвіс
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconУхвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка „Про стан викладання пропедевтичних дисциплін”
З 2009-2010 навчального року впроваджено пропедевтичні курси для спеціальностей „Програмна інженерія”, „Комп'ютерна інженерія”, введено...
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 30 грудня 2009
Про організацію І стан навчального процесу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський та професійний...
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» icon7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»
...
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 листопада 2009 року
Про викладання спецкурсів І спецсемінарів в Інституті фізичного виховання І спорту
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2011-2012 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2011-2012 навчальний рік
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи