6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» icon

6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
Скачати 30.13 Kb.
Назва6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
Дата17.07.2012
Розмір30.13 Kb.
ТипДиплом

6 жовтня 2010 року


Ухвала

навчально-методичної ради

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»

від 6 жовтня 2010 року


Заслухавши й обговоривши доповідь Мацай Н.Ю., кандидата біологічних наук «Про якість підготовки, перевірки та оцінювання курсових, дипломних робіт (проектів)», навчально-методична рада зазначає, що в університеті існує певний досвід створення та доповнення методичного забезпечення щодо підготовки та захисту дипломних, курсових робіт (проектів). Стан необхідної документації та якість самих дипломних робіт (проектів) на кафедрах інститутів, факультетів не однакові. Найкращі результати щодо якості підготовки та захисту дипломних робіт відмічено на кафедрі журналістики та видавничої справи філологічного факультету, дипломних проектів – на кафедрі дизайну Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму. За результатами перевірки, стан методичного забезпечення та якість курсових робіт (проектів) потребує покращення. До завдань даної роботи, які потребують вирішення належать:

 • необхідність подальшої розробки методичного забезпечення до підготовки та захисту дипломних, курсових робіт (проектів) з урахування специфіки спеціальностей;

 • з метою покращення якості підготовки, перевірки та оцінювання курсових робіт (проектів) необхідно удосконалення керівництва курсовими роботами, а саме постійне та своєчасне контролювання за виконанням етапів підготовки курсових робіт (проектів), надання індивідуальних консультацій, проведення захисту;

 • необхідно скласти та затвердити процедуру підготовки дипломних та курсових проектів (робіт);

 • необхідне вдосконалення та розробка процедури захисту дипломних та курсових робіт (проектів) з урахуванням специфіки спеціальностей;

 • необхідно розробити процедуру написання та захисту, критерії оцінювання дипломних та курсових робіт (проектів) для студентів-іноземців.Ураховуючи викладене вище, навчально-методична рада університету

ухвалює:

1.Інформацію Мацай Н.Ю., кандидата біологічних наук «Про якість підготовки, перевірки та оцінювання курсових, дипломних робіт (проектів)» узяти до відома.


2.Схвалити існуючий досвід створення та доповнення документів щодо якості підготовки та захисту курсових, дипломних робіт (проектів) кафедри журналістики та видавничої справи філологічного факультету, кафедри дизайну Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму.

3.Затвердити після доопрацювання процедуру підготовки курсових проектів (робіт) та довести її до відома викладачів.

^ Відповідальні: НМР, голови НМК інститутів та факультетів.

Термін: жовтень 2010 р.


4. Розробити та затвердити процедуру написання та захисту, критерії оцінювання дипломних робіт (проектів) для спеціальностей, на яких вони виконуються, та для студентів-іноземців.

Відповідальні: завідувачі кафедр, НМК інститутів, факультетів; НМК факультету іноземних мов.

Термін: 15.11.2010 р.

6. Рекомендувати розглядати питання щодо якості підготовки дипломних та курсових робіт (проектів) на вчених радах інститутів, факультетів та засіданнях кафедр раз на рік.

Відповідальні: голови НМК інститутів та факультетів, завідуючі кафедр.

Термін: жовтень 2010 р.


^ Пропозиції Центру інноваційних технологій

щодо підготовки викладачів університету до впровадження ECTS,

новітніх технологій і продуктивних методик навчання


 1. Інтерактивні технології на заняттях у ВНЗ (семінар-практикум).

 2. Використання програми «Intel® Навчання для майбутнього» у навчальній діяльності (курси).

 3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу у ВНЗ (семінар- практикум).

 4. Корпоративна культура викладача ВНЗ (семінар-тренінг).

 5. Управління якістю самостійної роботи студентів (семінар).

 6. Управління якістю освітньої діяльності сучасного ВНЗ (цикл семінарів).

 7. Методика проведення модеративних семінарів у навчальному процесі ВНЗ (семінар).

 8. Забезпечення якості освіти ECTS / ECTS та європейський простір вищої освіти (Болонський процес) / Запровадження ECTS у ВНЗ (семінар).

Схожі:

6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 лютого 2010 року
Про підвищення вимог до якості друкованої навчальної, методичної продукції професорсько-викладацького складу іфвіс
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» icon7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»
...
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconУхвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка „Про стан викладання пропедевтичних дисциплін”
З 2009-2010 навчального року впроваджено пропедевтичні курси для спеціальностей „Програмна інженерія”, „Комп'ютерна інженерія”, введено...
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 січня 2010
Про організацію навчального процесу бакалаврів І спеціалістів на Стахановському факультеті
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 31 березня 2010 року
Про проходження педагогічної практики студентами 4 курсу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський...
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» icon2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою»
Затвердити стандарт організації самостійної роботи за дистанційною формою, який визначає наступні властивості даної системи
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 листопада 2009 року
Про викладання спецкурсів І спецсемінарів в Інституті фізичного виховання І спорту
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 30 грудня 2009
Про організацію І стан навчального процесу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський та професійний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи