7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» icon

7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»
Скачати 60.03 Kb.
Назва7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»
Дата17.07.2012
Розмір60.03 Kb.
ТипДокументи

7 квітня 2010 року


Ухвала

навчально-методичної ради

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

«Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті»

від 7 квітня 2010 року


Управління якістю освіти є ключовою функцією управлінської діяльності будь-якої організації, основним засобом досягнення і підтримання його конкурентоспроможності. Заслухавши й обговоривши доповідь директора Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Хрикова Є.М. «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті», навчально-методична рада зазначає, що в університеті склався певний позитивний досвід створення та поповнення пакету системи документів щодо управління якістю освіти на рівнях університету, інститутів, факультетів та кафедр. Найбільш інтенсивно ведеться робота в Інституті післядипломної освіти та дистанційного навчання. Певні напрацювання є в Інституті педагогіки та психології, Інституті економіки та бізнесу, історичному факультеті та факультеті іноземних мов, Інституті культури і мистецтв, факультеті природничих наук, Інституті виховання та спорту, факультеті української філології, Інституті інформаційних технологій. У Луганському професійному торгово-кулінарному ліцеї ЛНУ розроблено алгоритм впровадження системи якості, створена процесна модель. В інших відокремлених підрозділах ця робота тільки починається. На сьогодні, є багато завдань, які потребують вирішення:


  • відповідно до мети університету, його місії та стратегії розвитку, необхідно визначити основні та допоміжні процеси управління якістю освіти;
  • пакет системи документів щодо управління якістю освіти, потребує подальшої розробки та створення перспективного плану з урахуванням специфіки структурних підрозділів;
  • необхідно затвердити перелік першочергових документів щодо управління якістю освіти в університеті (в інститутах, факультетах та кафедрах);
  • активізувати роботу підкомісії НМР університету з питань управління якістю та навчально-методичних комісій інститутів, факультетів;

  • скласти довідник з основних та допоміжних процесів управління якістю освіти в університеті та структурних підрозділах в електронному та паперовому вигляді.Ураховуючи викладене вище, навчально-методична рада університету

ухвалює:


1.Інформацію Хрикова Є.М. «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» узяти до уваги.


2.Визначити та затвердити перелік основних та допоміжних процесів управління якістю освіти в університеті та його структурних підрозділах.

Відповідальні: Хриков Є.М., НМР, підкомісія з питань управління якості освіти.

Термін:1.09.2010р.


3.Затвердити перелік першочергових документів щодо управління якості освіти в університеті, інститутах, факультетах, кафедрах.

Відповідальні: НМР.

Термін:5.05.2010р.


4.Розглянути питання щодо стану та перспектив розробки системи документів управління якістю освіти на радах та засіданнях інститутів, факультетів, кафедр.

Відповідальні: НМР, декани, зав. кафедр.

Термін: не менше, ніж раз на рік.


5. Відповідно до переліку розробити , опис процедур та представити їх до затвердження НМР університету.

Відповідальні: Хриков Є.Н., Недайнова Т.Б., члени підкомісії з питань якості освіти, голови НМР структурних підрозділів.

Термін: до 1.11.2010 р.


6.За результатами роботи скласти довідник з основних та допоміжних процесів управління якістю освіти в університеті та структурних підрозділах в електронному та паперовому вигляді.

Відповідальні: Хриков Є.Н.

Термін: до 1.09.2011 р.


Перспективні процедури організації навчального процесу

щодо управління якістю освіти в університеті:


1.Опис процедури періодичного перегляду та моніторингу навчальних планів та програм.

^ Відповідальні: відділ управління якістю планування навчального процесу


2.Опис процедури складання графіків навчального процесу на навчальний рік та семестр.

^ Відповідальні: відділ управління якістю планування навчального процесу


3.Опис процедури складання індивідуального навчального плану в зв’язку з введенням дисциплін за вибором студентів.

Відповідальні: відділ управління якістю планування навчального процесу


4.Опис процедури презентацій дисциплін за вибором студентів.

Відповідальні: Інституті педагогіки та психології


5.Опис процедури підготовки, проведення та перевірки робіт модульного контролю.

Відповідальні: факультет української філології


6.Опис процедури підготовки, проведення семестрового іспиту.

Відповідальні: факультет іноземних мов


7.Опис процедури контрольних відвідувань зав. кафедр та взаємовідвідувань викладачів.

Відповідальні: ІПО


8.Опис процедури створення бізнес-інкубаторів щодо забезпечення взаємодії кафедр з базами практик.

Відповідальні: Інститут економіки та бізнесу


9.Опис процедури підготовки наказів, щодо проходження практик студентами, магістрантами.

Відповідальні: Інститут культури і мистецтв


10.Опис процедури оцінки різних видів діяльності студентів, магістрантів протягом практик.

^ Відповідальні: факультет природничих наук


11.Опис процедури урахування вимог ринку праці при формуванні тематики магістерських досліджень відповідно до потреб ринку праці та їх реалізації на підприємствах чи в установах.

^ Відповідальні: Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

12.Опис процедури організацій навчання студентів за екстернатом.

Відповідальні: Інститут фізичного виховання та спорту


13.Опис процедури моніторингу якості вивчення навчальних дисциплін.

Відповідальні: відділ аналізу та перспективного розвитку університету


14.Опис процедури щосеместрового та щорічного самоаналізу діяльності структурних підрозділів (інститутів, факультетів та кафедр) щодо забезпечення управління якістю освіти в університеті.

^ Відповідальні: відділ аналізу та перспективного розвитку університету


15.Опис процедури роботи з невідповідною продукцією (контролю за наданням неякісних освітніх послуг).

Відповідальні: ІПО


16.Опис процедури використання мультимедійної техніці в навчальному процесі.

Відповідальні: історичний факультет


17.Опис процедури використання мережі Internet в навчальному процесі.

Відповідальні: Інститут інформаційних технологій


18.Опис процедури використання комп’ютерів у навчальному процесі.

Відповідальні: Інститут інформаційних технологій


19.Опис процедури використання бібліотечного фонду у навчальному процесі.

Відповідальні: ВП ЛПТКЛ


20. Опис процедури створення інструкцій щодо управління якістю освіти в університеті та процедури їх затвердження.

Відповідальні: Хриков Є.М., Недайнова Т.Б.

Схожі:

7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 лютого 2010 року
Про підвищення вимог до якості друкованої навчальної, методичної продукції професорсько-викладацького складу іфвіс
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconУхвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка „Про стан викладання пропедевтичних дисциплін”
З 2009-2010 навчального року впроваджено пропедевтичні курси для спеціальностей „Програмна інженерія”, „Комп'ютерна інженерія”, введено...
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» icon6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
«Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 січня 2010
Про організацію навчального процесу бакалаврів І спеціалістів на Стахановському факультеті
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconНмк ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 31 березня 2010 року
Про проходження педагогічної практики студентами 4 курсу зі спеціальностей „Фізичне виховання”, „Здоров’я людини”, „Олімпійський...
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» icon2 березня 2011 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про організацію самостійної роботи студентів за дистанційною формою»
Затвердити стандарт організації самостійної роботи за дистанційною формою, який визначає наступні властивості даної системи
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconНмк іфвіс ухвала навчально-методичної комісії Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 26 листопада 2009 року
Про викладання спецкурсів І спецсемінарів в Інституті фізичного виховання І спорту
7 квітня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про аналіз переліку та затвердження перспективного плану розробки документів щодо управління якістю освіти в університеті» iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2011-2012 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2011-2012 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи