Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць icon

Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць
НазваБуковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць
Сторінка1/6
Дата17.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор БДМУ

професор М.Ю.Коломоєць

____”_____________ 2008 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з топографічної анатомії та оперативної хірургії

на 2008/2009 навчальний рік


Факультет - медичний № 1 та стоматологічний

Спеціальність - стоматологія

Кафедра - анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії

Курс - III

Семестр - V

Лекції - 18 годин

Практичні заняття - 54 години

Самостійна робота - 36 годин

Іспит - V семестр

^

Всього - 108 годин
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топо­графічна анатомія та оперативна хірургія” для вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації МОЗ України (Київ, 2006).


^ Схвалено на засіданні кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії 05 червня 2008 року (протокол № 31).


Завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії

та оперативної хірургії, професор Ю.Т.Ахтемійчук


^ Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю 12 червня 2008 р. (протокол № 9).


Голова предметної методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін

морфологічного профілю, професор Б.Г.Макар


^ ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ

топографічної анатомії та оперативної хірургії


Метою вивчення топографічної ана­­­томії та оперативної хірургії є надан­ня майбутнім лікарям конкретних знань з будови тіла людини, які становлять основу для правильної постановки діагнозу і вибору оптимального методу лікування, створення у студентів на­­­виків топографо-анатомічного обгрунту­ван­ня оперативних доступів та прийомів, а також засвоєння ними техніки цих втручань, вивчення порівняльно-вікових особ­­­ливостей організму.

У результаті вивчення топографічної анатомії та оперативної хірургії студент повинен знати:

- голотопію, скелетотопію, синтопію, кровопостачання, іннер­­­вацію та лімфо­від­тік органів, індивідуальні і вікові анатомічні мінливості органів і систем, значення цих даних для практичної хірургії;

- деякі мікроскопічні подробиці будови органів, зокрема, гістотопографія судинних та нервових утворень;

- принципи оперативних втручань в різних ділянках тіла люди­­­ни;

- питання реакції організму на оперативне втручання для обг­­­рунтування техніки сучасних операцій.

Студент повинен уміти проводити пошарове препарування діля­­­нок, проводити основні оперативні доступи і оперативні прийоми, оголення судинно-нервових пучків.


^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

топографічної анатомії та оперативної хірургії


^

Анатомія людини


Описувати, поясню­вати, розпізнавати будову окремих органів і систем. Інтерпретувати анатомію і рентген­анатомію різних орга­нів і систем для оцінки їх структури і функції. Вміти виз­начати проекцію різних структур на поверхні тіла.

Гістологія, цитологія та ембріологія

Пов’язати особливості походження різних органів і тка­нин з їх макро- і мікроструктурою, розміщенням і фун­кцією. Описати і пояснити, розпізнати єдність мак­ро- і мікроструктури і функції, оцінити нормальну мікро­структуру органів і тканин.

Нормальна фізіологія

Описати, пояснити єдність структури і функції органів, систем, механізмів їх фізіологічних процесів.

Патологічна фізіологія

Оцінити взаємозв’язок структурних і функціональних змін різних органів, тканин і систем організму у роз­витку патологічних процесів. Визначати локалізацію ураження патоло­гічного процесу.^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

з топографічної анатомії та оперативної хірургії

Топографічна анатомія - наука, що вивчає будову, форму і взаєморозміщення органів і тканин в різних ділян­­­ках тіла людини. Вона також вивчає кістково-м’язові орієнтири певних ділянок, проекцію органів і судинно-нервових утворень на поверхню тіла людини, місцезнаходження органів (голотопія), розміщення їх по відношенню до скелета (скелетотопія) і до анатомічних утворень (синтопія) в залежності від статі, віку і типу будови тіла. Предметом вивчення топографічної анатомії та­­­кож є форми індивідуальної анатомічної мінливості. Згідно з вченням В.М.Шевкуненко і його школи виділяють дві крайні форми індивіду­­­альної анатомічної мінливості будови тіла - доліхоморфну та брахіморфну, які визначаються різними анатомічними індексами і зовнішньою будовою тіла людини. Зазвичай форма будови тіла відповідає топографії органів, розміщених в тій або іншій порож­­­нині тіла людини (грудній, черевній, тазовій), що значною мірою визначає характер оперативних доступів та оперативних прийомів.

^ Методи дослідження, які застосовуються в топографічній анатомії, можна розділити на дві групи: дослідження живої людини і дослідження трупа.

Вивчення поверхні тіла живої людини проводять для визначення кістково-м’язових орієнтирів, напрямку хірургічних розрізів, вико­­­нання різних антропо­метричних вимірювань.

В теперішній час широко застосовуються такі методи, як рент­­­геноскопія, рентгенографія, рентгеностереографія, комп’ютерна то­­­мографія, ангіографія, радіонуклідна сцинтіграфія. Широке застосування знаходять термографія з реєстрацією інфрачервоного вип­­­ромінювання і томографія за допомогою ядерномагніт­ного резонансу. Для встановлення або уточнення діагнозу впроваджені ендоскопічні методи дослідження - гастро-, кардіо-, бронхо-, ректороманоскопія. Знайшов широке використання метод експериментального моделювання.

При дослідженні трупа використовують такі методи: топог­­­рафо-анатомічне препарування, розпили заморожених трупів за методом М.І.Пирогова, скульптурний метод; ін’єкційні способи дослідження судинної системи, корозійний метод, метод просвітлювання тканин.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconЯ україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць
Робоча програма складена на основі програми для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ііі–іv рівнів акредитації «Українська...
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconЯ україни буковинський державний медичний університет “затверджую” Проректор з навчальної роботи проф. М. Ю. Коломоєць
Робоча програма складена на основі програми для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ііі–іv рівнів акредитації «Українська...
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconОсобливості екозалежної та екозумовленої патології в дитячому віці колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Колоскова о. К. (професор, д мед н.), Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconБуковинський державний медичний університет
В. о проректор з навчальної роботи Буковинського державного медичного університету
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць icon«затверджую» «затверджую» Голова приймальної комісії, ректор Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»
Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», професор А. А. Бабанін
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць icon«затверджую» Ректор Державної установи „Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського”, професор А. А. Бабанін „ ” 20 р. Критерії оцінювання вступної екзаменаційної роботи
До медичного коледжу державної установи «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвского»
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
Буковинський державний медичний університет “затверджую” Перший проректор бдму професор М. Ю. Коломоєць iconЗатверджую перший проректор професор О. М. Талалаєнко

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи