Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004
Сторінка4/9
Дата22.06.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

Питання для самоперевірки

 1. Які види різей використовуються в машинобудуванні?

 2. Як нарізаються однозаходні і багатозаходні різі на токарно-гвинторізних і револьверних верстатах?

 3. Як нарізаються різі обертовими різцями (вихровим методом)?

 4. Як проводиться фрезерування зовнішніх і внутрішніх різей?

 5. Як здійснюється накатування зовнішніх і внутрішніх різей?

 6. Як проводиться шліфування різей?

 7. Які можливі види браку при виготовленні різей та якими методами контролюється якість різцевих поверхонь?


Тема 1.6 Обробка шпонкових пазів і шліцьових поверхонь деталей (8,5 годин)


Лекційний матеріал (0,5 годин)


Методи обробки шпонкових і Т-подібних пазів, "ластівчаних хвостів". Методи обробки шліцьових поверхонь деталей.


Самостійне вивчення (8 годин)


Види шпонкових пазів. Методи фрезерування шпонкових і Т-подібних пазів, ”ластівчаних хвостів”. Довбання і протягання шпонкових пазів в отворах.

Методи обробки зовнішніх шліц: фрезерування, стругання, протягання, накатування, шліфування. Обробка шліцьових отворів.

Визначення режимів різання і машинного часу при виготовленні пазів і шлиць. Методи і засоби контролю шпонкових пазів і шлиць.


[1, С. 60-69], [ 2, С. 335-348]

^

Питання для самоперевірки

 1. Якими методами виготовляються зовнішні і внутрішні шпонкові пази?

 2. Як виготовляються Т-подібні пази і „ластівчани хвости”?

 3. Якими методами виготовляються зовнішні і внутрішні шліці?

 4. Як визначається машинний час при виготовленні пазів і шлиць?

 5. Які технічні вимоги по геометричним розмірам і взаємному розташуванні пред’являються до пазів і шлиць? Методи і засоби контролю пазів і шлиць.


^ Тема 1.7 Обробка фасонних поверхонь (4,5 години)


Лекційний матеріал (0,5 години)


Обробка зовнішніх і внутрішніх поверхонь методами копіювання ферми фасонного інструмента і нормальним інструментом за допомогою копіювальних пристроїв.


Самостійне вивчення (4години)


Приклади обробки фасоних поверхонь точінням, фрезеруванням, шліфуванням. Обробка фасоних поверхонь на верстатах з ЧПК.

Точність і якість фасоних поверхонь в залежності від методів обробки. Способи і засоби вимірювання фасоних поверхонь.


[1, С. 69-76], [2, С. 277-288]

^

Питання для самоперевірки

 1. Як обробляються фасонні поверхні деталей нормальним інструментом за допомогою копірів на токарних, розточувальних і фрезерувальних станках?

 2. Як обробляються зовнішні і внутрішні фасонні поверхні на верстатах з ЧПК?

 3. Як здійснюється профільне шліфування фасонних поверхонь?

 4. Якими методами і інструментами перевіряються точність оброблювальних фасонних поверхонь?^

Розділ 2 Технологія виготовлення деталей машин
Тема 2.1 Технологія виготовлення корпусних деталей


(10 годин)


Лекційний матеріал (2години)


Технічні вимоги при виготовленні корпусних деталей, матеріали і види заготовок. Базування і закріплення корпусів.

Основні і допоміжні операції обробки корпусних деталей.

Види браку і методи контролю корпусних деталей.


Самостійне вивчення (8 годин)


Конструктивні різновидності корпусних деталей.

Обробка корпусних деталей на верстатах з програмним керуванням: вибір устаткування баз, проставлення розмірів, обробка плоских поверхонь і отворів. Обробка корпусних деталей на автоматичних лініях.


[1, С. 80-95], [2, С.411-422]

^

Питання для самоперевірки

 1. Які технічні вимоги пред’являються до корпусних деталей?

 2. Які використовуються матеріали і засоби одержання заготівок для корпусних деталей?

 3. Як виконується базування і закріплення корпусних деталей на операціях механічної обробки.

 4. По якому типовому технологічному процесу виготовляються нероз’ємні корпусні деталі коробчатої форми?

 5. Які технологічні особливості виготовлення корпусних деталей на верстатах з програмним керуванням і автоматичних лініях?

 6. Які можуть бути похибки обробки корпусних деталей і як вони контролюються?


^ Тема 2.2 Технологія виготовлення деталей класу „круглі

срижні” (10 годин)


Лекційний матеріал (2 години)


Технічні вимоги на виготовлення деталей класу „Круглі стрижні”. Матеріали і методи виготовлення вихідних заготовок.

Принципи побудови технологічних процесів виготовлення деталей даного класу.

Види браку і методи контролю деталей класу „Круглі стрижні”.

Самостійне вивчення (8 годин)


Конструктивні види деталей цього класу і їх службове призначення.

Обробка валів на верстатах з ЧПК, на автоматичних лініях.


[1, С.80-95]

^

Питання для самоперевірки

 1. Які технічні вимоги встановлюються на виготовлення деталей класу „Круглі стрижні”?

 2. Які матеріали і методи виготовленні вихідних заготовок використовуються для деталей цього класу?

 3. Типові маршрутні технологічні процеси виготовлення ступінчастих валів, ходових гвинтів та шпинделів.

 4. Якими властивостями володіють копіювальні і багато інструментальні операції обробки валів?

 5. Як обробляються вали на верстатах з ЧПК і на автоматичних лініях?

 6. Які методи і засоби контролю геометричних форм та взаємного розташування поверхонь використовуються при виготовленні деталей класу „Круглі стрижні”?


^ Тема 2.3 Технологія виготовленні деталей класу „Некруглі стрижні” (4,5 години)


Лекційний матеріал (0,5 години)


Технічні вимоги на виготовлення деталей класу „Некруглі стрижні”. Матеріали і засоби виготовлення заготовок. Методи виготовлення деталей цього класу. Технологічне оснащення. Види браку і методи контролю деталей цього класу.


Самостійне вивчення (4 години)


Конструктивні різновидності деталей даного класу, службове призначення. Базування і закріплення заготовок. Автоматизація виготовлення деталей класу „Некруглі стрижні”.


[1, С.103-108], [2, С.423-438]

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Основи біогеохімії» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої Ради академії Протокол №1 Від 29. 01. 02 Дніпропетровськ, НметАУ/ 2002
Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів” для студентів спеціальності 090401
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №10 від 18. 12. 09 Дніпропетровськ нметау 2010
«Соціальна екологія» для студентів напряму 040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії протокол №1 від 27. 01. 04 Дніпропетровськ нметау 2004 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи