Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році icon

Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
НазваПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Сторінка1/15
Дата17.07.2012
Розмір2.7 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Погоджено

_____ _________________________ 2010 р.


Заступник Міністра


_________________________ Є.М. Суліма


Затверджено

____ ___________________________ 2010 р.


Ректор


Савченко Сергій Вікторович


_________________________________
Правила прийому

до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році


Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (АВ № 529543 від 10.06.2010 р; термін дії ліцензії за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) вказаний в додатку до ліцензії).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/ 18294.


1. Загальні положення

  1. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (Ровеньківському, Старобільському, Стахановському факультетах, Алуштинському навчально-консультаційному центрі); вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі університету (Лисичанському та Стахановському педагогічних коледжах; Рубіжанському політехнічному коледжі ім. О.Є. Порай-Кошиці, Брянківському технолого-економічному технікумі, Луганському коледжі технологій та дизайну); професійно-технічних навчальних закладах, що є у структурі університету (Професійному ліцеї, Луганському професійному торгово-кулінарному ліцеї, Рубіжанському професійному електромеханічному ліцеї, Вищому професійному училищі, Щастинському професійному ліцеї автомобільного транспорту) ( див. додаток 1).

  2. До ЛНУ імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також та особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано право статус біженця в Україні, приймаються до ЛНУ Імені Тараса Шевченка, у порядку пердбаченому для громадян України.

  3. Прийом до ЛНУ імені Тараса Шевченка та його відокремлених підрозділів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

До гуртожитків університету та його відокремлених підрозділів можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі особистої заяви .

Абітурієнти, яким було надане місце в гуртожитку, мають право користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку, а також зобов’язані виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку, своєчасно сплачувати за проживання, підтримувати чистоту і порядок у своїй кімнаті та місцях загального користування, дбайливо ставитися до майна гуртожитку, відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства, дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

Абітурієнти, які отримали на вступних випробуваннях бал, нижчий від мінімального, залишають в установленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань.


^ 2. Вимоги до рівня освіти вступників.

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  5. ЛНУ імені Тараса Шевченка приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

  6. ЛНУ імені Тараса Шевченка приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  7. ЛНУ імені Тараса Шевченка здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ 3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у ЛНУ імені Тараса Шевченка здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі , якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівеньгромадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ 4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

базової або повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

25 липня

2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

25 серпня

2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчі конкурси

17 липня 2011 року

25 серпня

2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2011 року

25 серпня

2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23 – 31 липня 2011 року


26 – 30 сераня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

10 – 31 липня 2011 року

у декілька сесій

26 – 30 сераня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

1 серпня 2011 року

не пізніше

31 серпня

2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 6 вересня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення


4.2. Прийом заяв і документів від осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, вступні випробування, що проводить університет та його відокремлені підрозділи, конкурсний відбір та зарахування на навчання здійснюється в ті ж строки, що і для категорій вступників на основі повної загальної середньої освіти.

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ЛНУ імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти. Прийом заяв і документів на денну та заочну форми навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться з 1 липня по 18 серпня 2010 року; вступні випробування - з 19 серпня по 22 серпня 2010 року; оприлюднення рейтингу – не пізніше 25 серпня; зарахування за державним замовленням - не пізніше 30 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 31 серпня.


^ 5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до ЛНУ імені Тараса Шевченка, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник має право подавати документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) підготовки у кожному із них. Кожна подача заяви та зокументів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- паспорт громадянина України (паспорт громадянина для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особц і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

5.4. Інші документи або їх копії подіються вступником,якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строоки, визначеними для прийому випускників.

5.5. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, додатково подають сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у 2011 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 роки, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до ЛНУ імені Тараса Шевченка для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність).

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою комісією) ЛНУ імені Тараса Шевченка

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ЛНУ імені Тараса Шевченка.

5.8. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у ЛНУ імені Тараса Шевченка:

 • військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • громадяни України, що звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ЛНУ імені Тараса Шевченка.

5.10. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ЛНУ імені Тараса Шевченка.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

^ 6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають ЛНУ імені Тараса Шевченка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, або у 2010, або в 2009, або 2008 роках, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (див. додаток 4), яким також визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім виппадків, передбачених другим абзацом пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з непрофільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів з кожного предмета за умови, якщо кількість балів з профільних загальноосвітніх предметів (предмета), визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту переводиться у 200 – бальну шкалу за таблицею відповідності. . Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додутку 4.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12- бальною шкалою з окрегленням до десятих бала. оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступаютьна основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.8. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті ЛНУ імені Тараса Шевченка.

Творчі конкурси для вступу за світньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться в два тури. Кожний тур оцінюється за 100 – бальною шкодою від 0 до 100 балів.Мінімальний бал для участі у конкурсу - сумарно за два тури 124 бали. творчі конкурси для осіб, що вступають на навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання», «Спорт», «Здоров’я людини» проводиться у формі складання спортивних нормативів; за напрямом підготовки «Хореографія» - у формі демострації абітурієнтом виконавських умінь на навичок класичного танцю, танцю згідно обраної спеціалізації, а також теорії і практики обраного за спеціалізацією хореографічного мистецтва; за напрямом підготовки «Кіно-. телемистецтво» - у формі запису перед камерою запропонованих інформаційно-аналітичних текстів та написання журналістського тексту; на напрями підготовки «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн» - у формі виконання малюнку з натури (натюрморт) та живопису з натури (натюрморт); на напрям підготовки «Музичне мистецтво» - у формі виконання програми з обраної спеціалізації, сольфеджіо (усно та письмово) та колоквіуму; на напрям підготовки «Журналістика» - у формі написання твору на соціальну тематику та редагування тексту.

Творчі конкурси для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» проводяться в 1 тур. Кожний тур оцінюються за 100-бальною шкалою від 100 до 200. Мінімальний бал для участі в конкурсі – 124. Творчий конкурс за спеціальністю «Перукарське мистецтво і декоративна косметика» проводиться у формі виконання малюнку (створення моделей зачісок та відповідного зовнішнього обліку людини) та проведення колоквіуму; за спеціальністю «Дизайн» - у формі виконання малюнку з натури (натюрморт).

6.9. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

Прийом до університету на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється атестаційними комісіями на підставі Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів № 507 від 24.05.1997р., наказу Міністерства освіти України №161 від 02.06.1993р., листа Міністерства освіти України №1/9-168 від 25.04.2001р., «Положення про зарахування на навчання за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка».

Конкурсний відбір вступників за ОКР «спеціаліст» здійснюється на підставі рейтингу за результатами фахових вступних випробувань, а за ОКР «магістр» - за сумою балів, отриманих за фаховий вступний екзамен та науково-дослідну роботу за період навчання за попередніми ОКР.

Фахові вступні випробування для зарахування за ОКР спеціаліст проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями й оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які отримали нижче 26 балів за фаховий вступний екзамен, до участі в конкурсі не допускаються.

Фахові вступні випробування для зарахування за ОКР магістр проводяться у формі усного екзамену й оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які отримали нижче 26 балів за фаховий вступний екзамен, до участі в конкурсі не допускаються.

Науково-дослідна робота для участі в конкурсі за ОКР магістр оцінюється на підставі документально підтверджених результатів участі студента в університетських та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, наукових конференціях, семінарах, наявності публікацій, участі в університетських, всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, участі в розробці науково-дослідних проектів відповідно до «Положення про зарахування на навчання за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка». Сума балів складається з кількості балів за всі показники науково-дослідної роботи, у якій брав участь студент.

Перелік начальних дисциплін (не більше 1 – 3), що входять до програми фахового вступного випробування, визначається атестаційною комісією. Обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

За умови однакової кількості балів пріоритетне право на зарахування за ОКР «спеціаліст» отримують особи, які мають більш високий загальний бал за всіма навчальними дисциплінами у документі про освіту; за ОКР «магістр» – більш високий загальний бал за науково-дослідну роботу.

Участь у конкурсі і зарахування здійснюється за відповідними напрямами підготовки та освітньо-професійними програмами.

Зарахування вступників на місця державного замовлення здійснюється на підставі участі в конкурсі та кількості бюджетних місць, виділених МОН України на відповідний напрям (спеціальність); на контрактній основі – на підставі участі в конкурсі та наявних місць ліцензованого обсягу.

Поза конкурсом при отриманні не нижче 26 балів за фаховий вступний екзамен зараховуються пільгові категорії вступників, перелік і особливості зарахування яких визначаються п. 10 цих Правил.

Особи, які не подали пільгові документи до атестаційної комісії у визначений Правилами прийому термін подачі документів на місця державного замовлення, утрачають можливість бути зарахованими поза конкурсом на бюджетні місця і беруть участь у загальному конкурсі.

Після оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування (рейтингу), атестаційна комісія формує пропозиції щодо зарахування претендентів на місця державного замовлення або за кошти фізичних і юридичних осіб. Пропозиції затверджуються протоколом засідання атестаційної комісії, яке проводиться не пізніше 5 днів після оприлюднення рейтингу. На підставі протоколу голова атестаційної комісії подає рекомендації щодо зарахування до складу студентів на бюджетній або контрактній основі у формі доповідної записки на ім’я ректора університету, а приймальна комісія університету робить наказ про зарахування.

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Державна служба» регламентується постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 2009 р. № 789 «Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників».

6.10. Конкурсний відбір вступників при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра на базі вже здобутих ОКР здійснюється атестаційними комісіями на підставі рейтингу за результатами фахових вступних випробувань.

Фахові вступні випробування проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями й оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які отримали нижче 26 балів за фаховий вступний екзамен, до участі в конкурсі не допускаються.

За умови однакової кількості балів пріоритетне право на зарахування отримують особи, які мають більш високий загальний бал за всіма навчальними дисциплінами у документі про освіту.

Участь у конкурсі і зарахування здійснюється виключно за відповідними напрямами підготовки.

Зарахування вступників на місця державного замовлення здійснюється на підставі участі в конкурсі та кількості бюджетних місць, виділених МОН України на відповідний напрям (спеціальність); на контрактній основі – на підставі участі в конкурсі та наявних місць ліцензованого обсягу.

Поза конкурсом при отриманні не нижче 26 балів за фаховий вступний екзамен зараховуються пільгові категорії вступників, перелік і особливості зарахування яких визначаються п. 10 цих Правил.

Особи, які не подали пільгові документи до атестаційної комісії у визначений Правилами прийому термін подачі документів на місця державного замовлення, утрачають можливість бути зарахованими поза конкурсом на бюджетні місця і беруть участь у загальному конкурсі.

Після оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування (рейтингу), атестаційна комісія формує пропозиції щодо зарахування претендентів на місця державного замовлення або за кошти фізичних і юридичних осіб. Пропозиції затверджуються протоколом засідання атестаційної комісії, яке проводиться не пізніше 5 днів після оприлюднення рейтингу. На підставі протоколу голова атестаційної комісії подає рекомендації щодо зарахування до складу студентів на бюджетній або контрактній основі у формі доповідної записки на ім’я ректора університету, а приймальна комісія університету робить наказ про зарахування.

6.11. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026.

Особи, які виявили бажання навчатися в екстернаті, подають особисто або надсилають поштою до університету заяву, в якій вказують обраний напрям підготовки (спеціальність), документ про освіту, медичну довідку за формою 086-о, 4 фотокартки розміром 3х4 см. Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну довідку в оригіналі. Паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство, пред'являється особисто.

Прийом документів проводиться протягом всього навчального року на вакантні місця. Зарахування проводиться в межах 5% контингенту студентів денної форми навчання з кожного напряму підготовки (спеціальності) і здійснюється за рахунок установ, підприємств, юридичних організацій та за власні кошти фізичних осіб.

До екстернату зараховуються особи, які витримали конкурсну співбесіду (для осіб, які мають незакінчену вищу освіту), рекомендовані комісіями до навчання екстерном, склали індивідуальний навчальний план, внесли плату за контрольні заходи та інші форми навчальної роботи, передбачені І етапом індивідуального плану.

6.12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.13. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ЛНУ імені Тараса Шевченка, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника. Головою апеляційної комісії є проректор з науково-педагогічної роботи університету. Склад апеляційної комісії формується з числа кращих вчителів системи загальної середньої освіти Луганської області, які не є членами предметних комісій університету, за рекомендацією Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

Апеляції подаються в день проведення усного випробування або не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки з письмового іспиту. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Для вирішення спірних питань і розгляду можливих апеляцій на результати фахових вступних випробувань наказом ректора створюється апеляційна комісія у складі: проректори з науково-педагогічної роботи, голова профкому студентів, начальник юридичного відділу, декан відповідного факультету (директор інституту або коледжу). Очолює комісію проректор з науково-педагогічної роботи. Апеляції претендентів розглядаються на засіданні апеляційної комісії протягом 2-х днів після оголошення рішень атестаційних комісій.

6.14. Для осіб, які не атестовані з укрїанської мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і наукво-педагогічних кадрів може встанолювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівен.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ 7. Цільовий прийом до ЛНУ імені Тараса Шевченка

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

Особи,які вступають до ЛНУ імені Тараса Шевченка на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адмінстрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ 8. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу (зазначається назва вищого навчального закладу) особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених балів з конкурсних предметів.


^ 9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до ЛНУ імені Тарса Шевченкавідповідно до розділу ХІІ цих правил за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I — III ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів малої академії наук України до конкурсного бала при втсупі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільними є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи інформатики — при вступі на напрями «Інформатика», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія»;

трудове навчання — при вступі на напрям «Професійна освіта»;

основи економіки — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво»;

історія — при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;

біологія з екологією — при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія».

9.2 Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами І ступеня, - 50 балів;

особам, нагородженим дипломами ІІ ступеня, - 40 балів;

особам, нагородженим дипломами ІІІ ступеня, - 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.3. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9.4. Особам з числа професійно орієнтованої молоді,які в рік вступу закінчили факультет довузівської підготовки ЛНУ імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних навпрямах підготовки при вступі на відповідний напрям підготовки додається до 20 балів за результами підсумкової атестації.

Порядок нарахування


^ 10. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1. цього розділу, установлюється приймальною комісією ЛНУ імені Тараса Шевченка і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державному замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності) (квота у відсотках зазначається у додатку 4, кількість місць оприлюднюється після отримання обягу державного замовлення).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідного до конкурсного бала вступника.


^ 11. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до ЛНУ імені Тараса Шевченка:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


^ 12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

 • особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ЛНУ імені Тараса Шевченка із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconПравила прийому до вп «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» погоджено
Правила прийому до вп «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету» у 2011 році
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconПравила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconЗміни до правил прийому до Луганського національного університету Імені Тараса Шевченка у 2012 році
Додаток 1 до Правил прийому лну імені Тараса Шевченка «Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconПравила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconВісник луганського національного університету імені тараса шевченка 2008 грудень №23 (162)
Матеріали конференції «Формула творчості: теорія І методика мистецької освіти» надруковані у збірниках «вісник луганського національного...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconМіністерство освіти І науки України Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» План роботи ради молодих вчених на 2010 – 2011 навчальний рік
Відокремлений підрозділ «Щастинський професійний ліцей автомобільного транспорту Луганського національного університету імені Тараса...
Правила прийому до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка у 2011 році iconЛуганськ 2010 – 2011 Відокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження складу рму впу лну імені Тараса Шевченка, заступника голови рму, секретаря рму на 2010-2011 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи