Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 icon

Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
Скачати 324.92 Kb.
НазваКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
Дата17.07.2012
Розмір324.92 Kb.
ТипДокументи

Кафедра теорії і методики фізичного виховання з 2.11.09 по 20.11.09


До уваги студентів 2 курсу Інституту фізичного виховання та спорту спеціальностей фізичне виховання та олімпійський та професійний спорт! Самостійна робота з курсу теорія та методика фізичного виховання, якові необхідно виконати письмово у формі відповідей на запитання кожної тими із залученням основної та додаткової літератури.


Варіанті семінарських зайняти для самостійної підготовки студентів в процесі вивчення курсу загальної теорії фізичного виховання


Модуль 1. Загальна характеристика системи фізичного виховання на Україні.


Мета: Поглібіті знання студентів про систему фізичного виховання. Її роль у житті суспільства та взаємозв’язок з іншими соціальними системами.

^ Пітання які виносяться на обговорення

 1. Значення понятійного апарату: фізичне виховання, фізичний розвиток, фізична підготовка, фізична культура, спорт, система фізичного виховання.

 2. Завдання системи фізичного виховання.

 3. Прінципі системи фізичного виховання.

 4. Основі системи фізичного виховання.

Пітання для самоконтролю та самоперевірки

Доказаті, що мета системи фізичного виховання відбиває споживи нашого суспільства.

Доказаті взаємозв’язок системи нашого виховання з іншими системами нашого суспільства (збройними силами, культурою, освітою, охороною здоров’я).

Доказаті важливість принципу оздоровчої спрямованості розвитку особистості.

^ Форма контролю:

Поточній письмовий контроль.


Тими доповідей:

Передумові і перспективи реформування національної системи фізичного виховання школярів.

^ Завдання для самостійної роботи:

Розробіті тему “системи фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого” з використанням підручника Б.М.Шияна.


Література:

Основна

 1. Шиян б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частіна 1. – Тернопіль, 2002. – С.71- 89.

 2. Т.Т.Ротерс Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання. Частина 1. Загальна теорія фізичного виховання. – Луганськ, Альма-матер. – 2003. С. 23 – 44.

Додаткова

 1. Б.А.Ашмарін Теорія і методика фізичного виховання. – М.: Освіта, 1990. – 4 –29.


Модуль 2. Загальна характеристика засобів фізичного виховання.


Мета: обгрунтування необхідності комплексного та ситуаційного використання засобів фізичного виховання при керуючій ролі фізичного виховання.


Пітання які виносяться на обговорення.

 1. Знання понятійного апарату: фізична вправа, рухова дія, рух., техніка фізичних вправ, основи техніки, деталі техніки.

 2. Характеристика фізичних вправ.

 3. Техніка фізичних вправ.

 4. Характеристика природних засобів та гігієнічних факторів.

Пітання для самоконтролю й самоперевірки:

 1. Доказаті на прикладах необхідність комплексного використання засобів фізичного виховання.

 2. Які фактори визначають вплив фізичних вправ.

 3. Перерахуваті критерії ефективності техніки фізичних вправ.

 4. Якими причинами обумовлюється постійний розвиток техніки фізичних вправ.

Форма контролю:

Поточній письмовий контроль.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Техніка фізичних вправ як біодинамічна структура.

 2. Віділіті основу і деталі техніки у вправах:

 • перекид назад;

 • біг 100 м;

 • стрибок у довжину засобом “зігнувши ноги”;

 • метання малого м’яча засобом“ із-за спини через плечі”.

Література:

Основна

 1. Шиян б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частіна 1. – Тернопіль, 2002. – С. 90 –102.

 2. Т.Т.Ротерс Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання. Частина 1. Загальна теорія фізичного виховання. – Луганськ, Альма-матер. – 2003. С. 52 - 60.


Додаткова

 1. Б.А.Ашмарін Теорія і методика фізичного виховання. – М.: Освіта, 1990. – 36 – 38.


Модуль 3. Педагогічні класифікації фізичних вправ.

Мета: Поглібіті знання студентів щодо класифікації фізичних вправ за різними ознаками.

Пітання які виносяться на обговорення

 1. Сутність педагогічних класифікацій та їхнє значення.

 2. Характеристика підвідних та підготовчих вправ.

Пітання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Класифікуваті фізичні вправи за ознаками рішення освітніх завдань.

 2. Візначиті ознаки, за якими класифікуються:

  1. Основні, підвідні та підготовчі вправи;

  2. Гімнастіка, гра, спорт, туризм;

  3. Для м’язів шиї, голови, тулуба;

  4. Швідкісно-силові, на витривалість, спритність.

3. Підібраті до основної вправи підвідні та підготовчі:

3.1. Перекід уперед;

3.2. Стрібок у довжину;

3.3. Біг на 30 м.

Форма контролю:

Поточній письмовий контроль.

Завдання для самостійної роботи:

Зробіті класифікацію вправ за різними ознаками у спортивній спеціалізації студента. Даті характеристику цих вправ.

Література:

Основна

 1. Шиян б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частіна 1. – Тернопіль, 2002. – С. 90 –102.

 2. Т.Т.Ротерс Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання. Частина 1. Загальна теорія фізичного виховання. – Луганськ, Альма-матер. – 2003. С. 52 - 60.

Додаткова

 1. Б.А.Ашмарін Теорія і методика фізичного виховання. – М.: Освіта, 1990. – 36 – 38.Самостійна робота по музично-ритмічному вихованню і ритміці і хареографии для студентів 1 курсу спеціальностей «ФВ» і «Спорт»

 1. знати основи музичної грамоти:

- звук і його властивості;

- мелодія і її закономірності;

- регістри;

- ритм і ритмічний малюнок;

- розмір музичного твору і його взаємозв'язок з вправами.


2. Знати техніку виконання і методику навчання рановидностей ходьби:

- звичайний крок, м'який, гострий, високий, широкий.


3. Знати техніку виконання і методику навчання рановидностей танцювальних кроків:

- приставний, галоп, змінний, полька.

Самостійна робота по гімнастиці для 2 курсу груп А, Б, Г, Д.

1. Конспект уроку (повністю) для учнів 4-5 класів: включити в основну частину:

- І – акробатика, М – о/п, Д – колода низька, акробатика.

2. Методика розвитку сили засобами гімнастики.

3. Скласти два комплекси КРИЧУ (10-12 вправ) на силу, гнучкість.


Завдання до самостійної роботи студентів 3 курсу з дисципліни «Гімнастіка з методикою викладання»


 1. Проаналізуваті (письмово) технічне виконання базових вправ на гімнастичних приладах.

 2. Ськласті комплекс з ФВ для проведення на розвиток гнучкості для учнів старшого шкільного віку.

 3. Ськласті з комплекс з ФВ для проведення гімнастики до зайняти (10-12) вправ, фізкультхвилинок (4-5 вправ).

 4. Ськласті вільні вправи для дівчат та хлопців старшого шкільного віку (письмово).

Завдання до самостійної роботи студентів 4 курсу з дисципліни «Гімнастіка з методикою викладання»

 1. Навести приклади (письмово) вибраних змагальних, спеціально-підготовчих і загальнопідготовчих засобів тренування у с/гімнастиці.

 2. Засвоїти методику визначення зовнішніх ознак стомлення юних гімнастів і способи регулювання навантажень у процесі навчально-тренувальних занять.

 3. Розробити сценарій план масових гімнастичних виступів, присвячених відкриттю шкільної спартакіади.

 4. Скласти комплекс вільних вправ (ЗРВ + акробатика) для масових гімнастичних виступів учнів старших класів - 4 вправи на 16 підрахувань кожна.

 5. Скласти комплекс акробатичних вправ (на гімнастичному килимі - 12+12 м) для масових гімнастичних виступів учнів старших класів (16 учасників).


Самостійна робота студентів «Вступ до спеціальності»:


 1. Вивчити галузеву термінологію.
 1. Складіть перелік усіх можливих посад фахівців галузі фізичної культури та спорту для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей.
 1. Реферат на тему (за вибором студента):

– Моя професія тренер (вчитель).

 • Мій вчитель фізичної культури.

 • Мій улюблений вид спорту.


4. Підготувати 2 повідомлення (за вибором студента):

 • самовиховання;

 • самоосвіта;

 • самоконтроль;

 • саморегуляція;

 • самовдосконалення;

 • педагогічне спілкування.Література:

.1 М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт": Навч. посібник. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

2. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3. Закон України "Про фізичну кільтуру і спорт", К.: 1994. - 22 с.

4. Осінчук В.Г., Полеску І.К. Визначення основних спортивних термінів фізичної культури і спорту. – К.: ІСДО, 1995. – 200 с.

5. Російсько-український словник з фізичної культури і спорту/ За ред.. В.Г.Осінчука, І.К.Полеску, Е.М.Рябенка та ін.. Львів: Світ,1993. – 312 с.

6. Енциклопедический словарь по физитческой культуре и спорту. М.: ФиС, 1961.

7. Янків І.Т. Українська спортивна термінологія (історико-методологічний аналіз): Автореф. Дис.. к.фіз. вих.. 2400.02/ Волинський держ. Університет ім.. Л.Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.

Самостійна робота Стаханов (ФВ)


ГІМНАСТИКА – 3 курс


 1. Написати конспект урока з розділу гімнастика для учнів 5-6 класів.

 2. Включити в основну частину урока:

 • хлопчики – акробатика (4-5 елементів)

 • перекладина – 3-4 елемента

 • дівчата – колода - пересування. рівноваги, випади, зіскоки.

 • Гра- естафета.


ТМФВ – 3 курс

Реферат на тему «Форми організації роботи з фізичного виховання учнів (позакласні, позашкільні, урочні).


^ ТМФВ – 4 курс Реферат «Методика розвитку фізичних якостей: сили, швидкості, гнучкості у загальному аспекті.


Задание на педагогическую практику для студентов 4 курса.


 1. Три развернутых конспекта из разделов: л/атлетика, спортивные игры, гимнастика.

 2. Сценарий спортивно-массового мероприятия.

 3. Наличие пед.анализа урока.

 4. Составить полосу препятствий с использованием прикладных упражнений.

 5. Составить на карточках комплекс общеразвивающих упражнений (20 упражнений):

  • на гимнастической скамейке;

  • поточным способом;

  • в парах.

6. Составить 4 методические карточки для проведения подвижных игр и эстафет.


Самостійна робота ТМФК – 3 курс (Здоров’я людини)


1. Підготувати 2 повідомлення (за вибором студента).


 1. Основи системи фізичного виховання на Україні.

 2. Ціннісні орієнтації у відношенні студентів до фізичної культури.

 3. Виховання інтересу до занять фізичними вправами.

 4. Вироблення вмінь і навичок працювати самостійно..

 5. Спорт. Типи і види спорту. Функції спорту.

 6. Засоби фізичного виховання.


^ 2. Тема реферату (за вибором студента):

 1. Физическая культура в структуре профессионального образования. .

 2. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоров’я студентов.


Література


 1. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич; В 2 т. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 9–22.

 2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання. Частина 1. – Тернопіль; 2001. – С. 14–39.

 3. Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания. – Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 6–23.

 4. К.Д. Чермит Теория и методика физической культуры: учебн. пособие. – М.: Советский спорт, 2005. – 272 с.

 5. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. Проф. Ю.Ф.Курамшина. – 2-е изд., испр. - ,М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.

 6. Физическая культура студента. Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. М.: Гардарики, 2003. – 448 с.Старобільський факультет


Викладач: Отравенко О.В.


Самостійна робота студентів «Вступ до спеціальності»- 1 курс:


 1. Вивчити галузеву термінологію.
 1. Складіть перелік усіх можливих посад фахівців галузі фізичної культури та спорту для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей.
 1. Реферат на тему (за вибором студента):

– Моя професія тренер (вчитель).

 • Мій вчитель фізичної культури.

 • Мій улюблений вид спорту.


4. Підготувати 2 повідомлення (за вибором студента):

 • самовиховання;

 • самоосвіта;

 • самоконтроль;

 • саморегуляція;

 • самовдосконалення;

 • педагогічне спілкування.Література:

.1 М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт": Навч. посібник. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

2. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3. Закон України "Про фізичну кільтуру і спорт", К.: 1994. - 22 с.

4. Осінчук В.Г., Полеску І.К. Визначення основних спортивних термінів фізичної культури і спорту. – К.: ІСДО, 1995. – 200 с.

5. Російсько-український словник з фізичної культури і спорту/ За ред.. В.Г.Осінчука, І.К.Полеску, Е.М.Рябенка та ін.. Львів: Світ,1993. – 312 с.

6. Енциклопедический словарь по физитческой культуре и спорту. М.: ФиС, 1961.

7. Янків І.Т. Українська спортивна термінологія (історико-методологічний аналіз): Автореф. Дис.. к.фіз. вих.. 2400.02/ Волинський держ. Університет ім.. Л.Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.


Самостійна робота

МУЗ РИТМ -1 курс 1. Знати техніку виконання та методику навчання різновидів кроків: звичайний, м’який, гострий, високий, широкий.
 1. Знати техніку виконання та методику навчання різновидів танцювальних кроків:

 • приставний, галоп. перемінний, полька.
 1. Скласти комплекс вправ ритмічної гімнастики для учнів основної чи старшої школи ( 12-15 вправ).Література:

 1. Завадич В.Н. Формирование культуры движений у девушек старших классов – на материале уроков ритмической гимнастики/ Диссертация на соиск. уч. степени к.п.н. Луганск, 1997.

 2. Ротерс Т.Т. Теория и методика развития личности школьника на ритмических занятиях в общеобразовательной школе. – Луганск, Альма-матер, 2001. – 279 с.

 3. Ротерс Т.Т. Уроки ритмики в школе: учебное пособие для учителей. – Луганск: Знание, 2003. – 212 с.

 4. Ротерс Т.Т. Ритмическое развитие личности школьника (анализ взаимодействия физического и эстетического воспитания) . Луганск, ООО «Знания», 1998. – 170 с.


Самостійна робота ТМФК – 3 курс (Здоров’я людини)


Викладач: Отравенко О.В.


^ 1. Підготувати 2 повідомлення (за вибором студента).


 1. Основи системи фізичного виховання на Україні.

 2. Ціннісні орієнтації у відношенні студентів до фізичної культури.

 3. Виховання інтересу до занять фізичними вправами.

 4. Вироблення вмінь і навичок працювати самостійно..

 5. Спорт. Типи і види спорту. Функції спорту.

 6. Засоби фізичного виховання.


^ 2. Тема реферату на вибор студентов:

 1. Физическая культура в структуре профессионального образования. .

 2. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоров’я студентов.


Література


 1. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю. Круцевич; В 2 т. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 9–22.

 2. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання. Частина 1. – Тернопіль; 2001. – С. 14–39.

 3. Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания. – Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 6–23.

 4. К.Д. Чермит Теория и методика физической культуры: учебн. пособие. – М.: Советский спорт, 2005. – 272 с.

 5. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. Проф. Ю.Ф.Курамшина. – 2-е изд., испр. - ,М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.

 6. Физическая культура студента. Учебник / Под ред. В.И.Ильинича. М.: Гардарики, 2003. – 448 с.


Самостійна робота ОМСОР (3 курс)


1. Розробити положення з виду спорту (на вибір студента).

2. Розробити програму дня здоров’я.

3. Розробити календар спортивно-масових заходів.

4. Представити реферат на тему:

«Фізична культура і спорт у шкільному віці».


Основна навчальна література

1. Амосов. М.М. Роздуми про здоров’я. К.: Здоров’я, 1990 – 166с.

2. Ашмарин Б.А. ТМФВ.- М.: Просвещение , 1990 – 289с.

3.Богданов Г.П.Школьникам -здоровый образ жизни.- М.: Физкультура и спорт,1989.

4.Державна національна программа „Освіта ” Україна ХХІ ст. – К.: Райдуга , 1994.-62 с.

5. Настольная книга учителя физ.культуры ( Г.И. Погадаев.- 2-е изд.- М.: ФиС, 2000.- 496 с.

6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти, постанова Каінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24

7. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.. К.: Шкільний світ , 2001.

8 Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания./ Т.2. Меподика физического виспитания различных групп населения. К., 2003.

9. Педагогіка здоров’я . М.: Педагогіка , 1990 . -284 с.

10.Шиян Б.М. ТМФВ. – Тернопіль : навчальна книга .- Богдан , 2002


Додаткова навчальна література

 1. Андрощук Н.В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів. Методичний посібник.-Тернопіль. Підручники і посібники. 2001.- 144 с.

 2. Дубовий М.С. Азбука здоров’я. – К.: Просвіта ,1996.

3. Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры. - Волгоград. Учитель , 2003.- 96с.

4.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Шлемина А. М. М.: Просвещение, 1988.

5. Физкультура в школе и дома (Под ред. В.М.Баршай.- Ростов н/Д:Феникс, 2001.- 256 с.

6. Фізична культура та здоровий спосіб життя (Матеріали 1 Міжнародної конференції).- Вінниця. 1993.- 217 с.

7.. Уроки здоров’я. Методичний посібник для вчителів./Автор-упорядник С,В.Кириленко.-Х.:»Скорпіон», 2004.- 88 с.


2 курс ОМСОР.

^ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


1. Вивчити основну спортивну термінологію.

2. Скласти графік занять спортивних секцій для однієї школи на 2009-2010 навчальний рік.

3. Реферат на тему:

«Фізична культура і здоровий спосіб життя»..


Основна навчальна література

1. Амосов. М.М. Роздуми про здоров’я. К.: Здоров’я, 1990 – 166с.

2. Ашмарин Б.А. ТМФВ.- М.: Просвещение , 1990 – 289с.

3.Богданов Г.П.Школьникам -здоровый образ жизни.- М.: Физкультура и спорт,1989.

4.Державна національна программа „Освіта ” Україна ХХІ ст. – К.: Райдуга , 1994.-62 с.

5. Настольная книга учителя физ.культуры ( Г.И. Погадаев.- 2-е изд.- М.: ФиС, 2000.- 496 с.

6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти, постанова Каінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24

7. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.. К.: Шкільний світ , 2001.

8 Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания./ Т.2. Меподика физического виспитания различных групп населения. К., 2003.

9. Педагогіка здоров’я . М.: Педагогіка , 1990 . -284 с.

10.Шиян Б.М. ТМФВ. – Тернопіль : навчальна книга .- Богдан , 2002


Додаткова навчальна література

 1. Андрощук Н.В. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні школярів. Методичний посібник.-Тернопіль. Підручники і посібники. 2001.- 144 с.

 2. Дубовий М.С. Азбука здоров’я. – К.: Просвіта ,1996.

3. Фомина Н.А. Сказочный театр физической культуры. - Волгоград. Учитель , 2003.- 96с.

4.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Шлемина А. М. М.: Просвещение, 1988.

5. Физкультура в школе и дома (Под ред. В.М.Баршай.- Ростов н/Д:Феникс, 2001.- 256 с.

6. Фізична культура та здоровий спосіб життя (Матеріали 1 Міжнародної конференції).- Вінниця. 1993.- 217 с.

7.. Уроки здоров’я. Методичний посібник для вчителів./Автор-упорядник


Стахановський факультет


Викладач: Отравенко О.В.


Самостійна робота студентів «Вступ до спеціальності»:


 1. Вивчити галузеву термінологію.
 1. Складіть перелік усіх можливих посад фахівців галузі фізичної культури та спорту для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей.
 1. Реферат на тему (за вибором студента):

– Моя професія тренер (вчитель).

 • Мій вчитель фізичної культури.

 • Мій улюблений вид спорту.


4. Підготувати 2 повідомлення (за вибором студента):

 • самовиховання;

 • самоосвіта;

 • самоконтроль;

 • саморегуляція;

 • самовдосконалення;

 • педагогічне спілкування.Література:

.1 М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт": Навч. посібник. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

2. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3. Закон України "Про фізичну кільтуру і спорт", К.: 1994. - 22 с.

4. Осінчук В.Г., Полеску І.К. Визначення основних спортивних термінів фізичної культури і спорту. – К.: ІСДО, 1995. – 200 с.

5. Російсько-український словник з фізичної культури і спорту/ За ред.. В.Г.Осінчука, І.К.Полеску, Е.М.Рябенка та ін.. Львів: Світ,1993. – 312 с.

6. Енциклопедический словарь по физитческой культуре и спорту. М.: ФиС, 1961.

7. Янків І.Т. Українська спортивна термінологія (історико-методологічний аналіз): Автореф. Дис.. к.фіз. вих.. 2400.02/ Волинський держ. Університет ім.. Л.Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.


Самостійна робота

МУЗ РИТМ


 1. Знати техніку виконання та методику навчання різновидів кроків: звичайний, м’який, гострий, високий, широкий.
 1. Знати техніку виконання та методику навчання різновидів танцювальних кроків:

 • приставний, галоп. перемінний, полька.
 1. Скласти комплекс вправ ритмічної гімнастики для учнів основної чи старшої школи ( 12-15 вправ).Література:

 1. Завадич В.Н. Формирование культуры движений у девушек старших классов – на материале уроков ритмической гимнастики/ Диссертация на соиск. уч. степени к.п.н. Луганск, 1997.

 2. Ротерс Т.Т. Теория и методика развития личности школьника на ритмических занятиях в общеобразовательной школе. – Луганск, Альма-матер, 2001. – 279 с.

 3. Ротерс Т.Т. Уроки ритмики в школе: учебное пособие для учителей. – Луганск: Знание, 2003. – 212 с.

 4. Ротерс Т.Т. Ритмическое развитие личности школьника (анализ взаимодействия физического и эстетического воспитания) . Луганск, ООО «Знания», 1998. – 170 с.Кафедра теории и методики физического воспитания с 2.11.09 по 20.11.09


К сведению студентов 2 курса Института физического воспитания и спорта специальностей физическое воспитание и олимпийский и профессиональный спорт! Самостоятельная работа из курса теория и методика физического воспитания, яку необходимо выполнить в письменном виде в форме ответов на вопрос каждой теми с привлечением основной и дополнительной литературы.


^ Варианте семинарских занять для самостоятельной подготовки студентов в процессе изучения курса общей теории физического воспитания


Модуль 1. Общая характеристика системы физического воспитания на Украине.


Цель: Поглибити знания студентов о системе физического воспитания. Ее роль в жизни общества и взаимосвязь с другими социальными системами.

^ Питання которые выносятся на обсуждение

 1. Значение понятийного аппарата: физическое воспитание, физическое развитие, физическая подготовка, физическая культура, спорт, система физического воспитания.

 2. Задание системы физического воспитания.

 3. Принципи системы физического воспитания.

 4. Основе системы физического воспитания.

Питання для самоконтроля и самопроверки

Доказати, что цель системы физического воспитания отбивает споживи нашего общества.

Доказати взаимосвязь системы нашего воспитания с другими системами нашего общества (вооруженными силами, культурой, образованием, здравоохранением).

Доказати важность принципа оздоровительной направленности развития личности.

^ Форма контроля:

Текущей письменный контроль.


Теми докладов:

Предпосылке и перспективы реформирования национальной системы физического воспитания школьников.

^ Задание для самостоятельной работы:

Розробити тему “системы физического воспитания в народной педагогике и ее развитие в наследстве выдающихся украинских педагогов прошлого” с использованием учебника Б.М.Шияна.


Литература:

Основная

 1. Шиян б.М. Теория и методика физического воспитания школьников. Частина 1. – Тернополь, 2002. – С.71- 89.

 2. Т.Т.Ротерс Курс лекций по теории и методике физического воспитания. Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск, Альма-матер. – 2003. С. 23 – 44.

Дополнительная

 1. Б.А.Ашмарин Теория и методика физического воспитания. – М.: Образование, 1990. – 4 –29.


Модуль 2. Общая характеристика средств физического воспитания.


Цель: обоснование необходимости комплексного и ситуационного использования средств физического воспитания при управляющей роли физического воспитания.


^ Питання которые выносятся на обсуждение.

 1. Знание понятийного аппарата: физическое упражнение, двигательное действие, движение., техника физических упражнений, основы техники, детали техники.

 2. Характеристика физических упражнений.

 3. Техника физических упражнений.

 4. Характеристика естественных средств и гигиенических факторов.

Питання для самоконтроля и самопроверки:

 1. Доказати на примерах необходимость комплексного использования средств физического воспитания.

 2. Какие факторы определяют влияние физических упражнений.

 3. Перерахувати критерии эффективности техники физических упражнений.

 4. Какими причинами обусловливается постоянное развитие техники физических упражнений.

Форма контроля:

Текущей письменный контроль.

Задание для самостоятельной работы:

 1. Техника физических упражнений как биодинамическая структура.

 2. Видилити основу и детали техники в упражнениях:

 • кувырок назад;

 • бежал 100 м;

 • прыжок в длину средством “согнув ноги”;

 • метание малого мяча средством“ из-за спины через плечи”.

Литература:

Основная

 1. Шиян Б.М. Теория и методика физического воспитания школьников. Частина 1. – Тернополь, 2002. – С. 90 –102.

 2. Т.Т.Ротерс Курс лекций по теории и методике физического воспитания. Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск, Альма-матер. – 2003. С. 52 - 60.


Дополнительная

 1. Б.А.Ашмарин Теория и методика физического воспитания. – М.: Образование, 1990. – 36 – 38.


Модуль 3. Педагогические классификации физических упражнений.

Цель: Поглибити знания студентов относительно классификации физических упражнений за разными признаками.

Питання которые выносятся на обсуждение

 1. Сущность педагогических классификаций и их значение.

 2. Характеристика підвідних и подготовительных упражнений.

Питання для самоконтроля и самопроверки

 1. Класификувати физические упражнения за признаками решения образовательных заданий.

 2. Визначити признаки, за которыми классифицируются:

  1. Основные, підвідні и подготовительные упражнения;

  2. Гимнастика, игра, спорт, туризм;

  3. Для мышц шеи, председателя, туловища;

  4. Швідкісно-силові, на выносливость, ловкость.

3. Пидибрати к основному упражнению підвідні и подготовительные:

3.1. Перекид вперед;

3.2. Стрибок в длину;

3.3. Бежал на 30 м.

Форма контроля:

Текущей письменный контроль.

Задание для самостоятельной работы:

Зробити классификацию упражнений за разными признаками в спортивной специализации студента. Дате характеристику этих упражнений.

Литература:

Основная

 1. Шиян б.М. Теория и методика физического воспитания школьников. Частина 1. – Тернополь, 2002. – С. 90 –102.

 2. Т.Т.Ротерс Курс лекций по теории и методике физического воспитания. Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск, Альма-матер. – 2003. С. 52 - 60.

Дополнительная

 1. Б.А.Ашмарин Теория и методика физического воспитания. – М.: Образование, 1990. – 36 – 38.Самостоятельная работа по музыкально ритмичному воспитанию и ритмике и хареографии для студентов 1 курса специальностей «ФВ» и «Спорт»

 1. Знать основы музыкальной грамоты:

- звук и его свойства;

- мелодия и ее закономерности;

- регистры;

- ритм и ритмичный рисунок;

- размер музыкального произведения и его взаимосвязь с упражнениями.


2. Знать технику исполнения и методику учебы рановидностей ходьбы:

- обычный шаг, мягкий, острый, высокий, широкий.


3. Знать технику исполнения и методику учебы рановидностей танцевальных шагов:

- приставной, галоп, переменный, полька.

^ Самостоятельная работа по гимнастике для 2 курса групп А, Б, Г, Д.

1. Конспект урока (полностью) для учеников 4-5 классов: включить в основную часть:

М – акробатика, М – о/п, Д – колода низкая, акробатика.

2. Методика развития силы средствами гимнастики.

3. Составить два комплекса КРИЧУ (10-12 упражнений) на силу, гибкость.


Задание к самостоятельной работе студентов 3 курса по дисциплине «Гимнастика с методикой преподавания»


 1. Проанализировать (в письменном виде) техническое выполнение базовых упражнений на гимнастических приборах.

 2. Составить комплекс из ФВ для проведения на развитие гибкости для учеников старшего школьного возраста.

 3. Составить комплекс по ФВ для проведения гимнастики к занять (10-12) упражнений, фізкультхвилинок (4-5 упражнений).

 4. Составить свободные упражнения для девушек и ребят старшего школьного возраста (в письменном виде).


^ Задание к самостоятельной работе студентов 4 курса из дисциплины «Гимнастика с методикой преподавания»

  1. Привести примеры (в письменном виде) выбранных состязательных, специально подготовительных и общеподготовительных средств тренировки в с/гімнастиці.

  2. Усвоить методику определения внешних признаков усталости юных гимнастов и способы регуляции нагрузок в процессе учебно-тренировочных занятий.

  3. Разработать сценарий план массовых гимнастических выступлений, посвященных открытию школьной спартакиады.

  4. Составить комплекс свободных упражнений (ЗРВ + акробатика) для массовых гимнастических выступлений учеников старших классов - 4 упражнения на 16 подсчетов каждая.

  5. Составить комплекс акробатических упражнений (на гимнастическом ковре - 12+12 м) для массовых гимнастических выступлений учеников старших классов (16 участников).


Самостоятельная работа студентов «Вступление в специальность»:


1.Выучить отраслевую терминологию.


2.Составьте перечень всех возможных должностей специалистов отрасли физической культуры и спорта для разных образовательно квалификационных уровней и специальностей.


3.Реферат на тему (за выбором студента):

– Моя профессия тренер (учитель).

 • Мой учитель физической культуры.

 • Мой любимый вид спорта.


4. Подготовить 2 сообщения (за выбором студента):

 • самовоспитание;

 • самообразование;

 • самоконтроль;

 • саморегуляция;

 • самоусовершенствование;

 • педагогическое общение.Литература:

1 М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступление в специальности отрасли "Физическое воспитание и спорт": Навч. пособие. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

2. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3. Закон Украины "О физической кільтуру и спорт", К.: 1994. - 22 с.

4. Осинчук в.Г., Полеску и.К. Определение основных спортивных терминов физической культуры и спорта. – К.: ИСДО, 1995. – 200 с.

5. Российско-украинский словарь из физической культуры и спорту/ За редакторшей. В.Г.Осинчука, И.К.Полеску, Е.М.Рябенко но др.. Львов: Свит,1993. – 312 с.

6. Енциклопедический словарь по физитческой культуре и спорта. М.: ФИС, 1961.

7. Янкив и.Т. Украинская спортивная терминология (историко-методологический анализ): Автореф. Дис.. к.фіз. исх.. 2400.02/ Волынский держ. Университет им.. Л.Украинки. – Луцк, 2000. – 19 с.

Самостоятельная работа Стаханов (ФВ)


ГИМНАСТИКА – 3 курс


 1. Написать конспект урока из раздела гимнастика для учеников 5-6 классов.

 2. Включить в основную часть урока:

 • мальчики – акробатика (4-5 элементов)

 • перекладина – 3-4 элемента

 • девушки – колода - передвижение. равновесия, выпады, соскоки.

 • Гра- эстафета.


ТМФВ – 3 курс

Реферат на тему «Формы организации работы из физического воспитания учеников (внеклассные, внешкольные, урочные).


^ ТМФВ – 4 курс Реферат «Методика развития физических качеств: силы, скорости, гибкости в общем аспекте.


Задание на педагогическую практику для студентов 4 курса.


1.Три развернутых конспекта из разделов: л/атлетика, спортивные игры, гимнастика.

2.Сценарий спортивно-массового мероприятия.

3.Наличие пед.анализа урока.

4.Составить полосу препятствий с использованием прикладных упражнений.

5.Составить на карточках комплекс общеразвивающих упражнений (20 упражнений):

  • на гимнастической скамейке;

  • поточным способом;

  • в парах.

6. Составить 4 методические карточки для проведения подвижных игр и эстафет.


Самостоятельная работа ТМФК – 3 курс (Здоровье человека)


^ 1. Подготовить 2 сообщения (за выбором студента).


1.Основы системы физического воспитания на Украине.

2.Ценностные ориентации в отношении студентов к физической культуре.

3. Воспитание интереса к занятиям физическими упражнениями.

4. Выработка умений и навыков работать самостоятельно..

5.Спорт. Типы и виды спорта. Функции спорта.

6.Средства физического воспитания.


^ 2. Тема реферата (за выбором студента):

1.Физическая культура в структуре профессионального образования. .

2.Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья студентов.


Литература


1.Теория и методика физического воспитания / Под редакторши Т.Ю. Круцевич; В 2 т. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 9–22.

2.Шиян Б.М. Теория и методика физического воспитания. Часть 1. – Тернополь; 2001. – С. 14–39.

3.Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания. – Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 6–23.

4.К.Д. Чермит Теория и методика физической культуры: учебн. пособие. – М.: Советский спорт, 2005. – 272 с.

5.Теория и методика физической культуры: Учебник / Под редакторши Проф. Ю.Ф.Курамшина. – 2-ое изд., испр. -,М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.

6.Физическая культура студента. Учебник / Под редакторши В.И.Ильинича. М.: Гардарики, 2003. – 448 с.


Старобильский факультет


Преподаватель: Отравенко о.В.


Самостоятельная работа студентов «Вступление к спеціальності»- 1 курс:


1.Выучить отраслевую терминологию.


2.Составьте перечень всех возможных должностей специалистов отрасли физической культуры и спорта для разных образовательно квалификационных уровней и специальностей.


3.Реферат на тему (за выбором студента):

– Моя профессия тренер (учитель).

 • Мой учитель физической культуры.

 • Мой любимый вид спорта.


4. Подготовить 2 сообщения (за выбором студента):

 • самовоспитание;

 • самообразование;

 • самоконтроль;

 • саморегуляция;

 • самоусовершенствование;

 • педагогическое общение.Литература:

.1 М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступление в специальности отрасли "Физическое воспитание и спорт": Навч. пособие. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

2. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3. Закон Украины "О физической кільтуру и спорт", К.: 1994. - 22 с.

4. Осинчук в.Г., Полеску и.К. Определение основных спортивных терминов физической культуры и спорта. – К.: ИСДО, 1995. – 200 с.

5. Российско-украинский словарь из физической культуры и спорту/ За редакторшей. В.Г.Осинчука, И.К.Полеску, Е.М.Рябенко но др.. Львов: Свит,1993. – 312 с.

6. Енциклопедический словарь по физитческой культуре и спорта. М.: ФИС, 1961.

7. Янкив и.Т. Украинская спортивная терминология (историко-методологический анализ): Автореф. Дис.. к.фіз. исх.. 2400.02/ Волынский держ. Университет им.. Л.Украинки. – Луцк, 2000. – 19 с.


Самостоятельная работа

МУЗ РИТМ -1 курс


1.Знать технику исполнения и методику учебы разновидностей шагов: обычный, мягкий, острый, высокий, широкий.


2.Знать технику исполнения и методику учебы разновидностей танцевальных шагов:

 • приставной, галоп. переменный, полька.


3.Составить комплекс упражнений ритмичной гимнастики для учеников основной или старшей школы ( 12-15 упражнений).


Литература:

1.Завадич В.Н. Формирование культуры движений в девушек старших классов – на материале уроков ритмической гимнастики/ Диссертация на соиск. уч. степени к.п.н. Луганск, 1997.

2.Ротерс Т.Т. Теория и методика развития личности школьника на ритмических занятиях в общеобразовательной школе. – Луганск, Альма-матер, 2001. – 279 с.

3.Ротерс Т.Т. Уроки ритмики в школе: учебное пособие для учителей. – Луганск: Знание, 2003. – 212 с.

4.Ротерс Т.Т. Ритмическое развитие личности школьника (анализ взаимодействия физического и эстетического воспитания) . Луганск, ООО «Знания», 1998. – 170 с.


Самостоятельная работа ТМФК – 3 курс (Здоровье человека)


Преподаватель: Отравенко о.В.


^ 1. Подготовить 2 сообщения (за выбором студента).


1.Основы системы физического воспитания на Украине.

2.Ценностные ориентации в отношении студентов к физической культуре.

3. Воспитание интереса к занятиям физическими упражнениями.

4. Выработка умений и навыков работать самостоятельно..

5.Спорт. Типы и виды спорта. Функции спорта.

6.Средства физического воспитания.


^ 2. Тема реферата на вибор студентов:

1.Физическая культура в структуре профессионального образования. .

2.Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья студентов.


Литература


1.Теория и методика физического воспитания / Под редакторши Т.Ю. Круцевич; В 2 т. К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 9–22.

2.Шиян Б.М. Теория и методика физического воспитания. Часть 1. – Тернополь; 2001. – С. 14–39.

3.Ротерс Т.Т. Курс лекций по теории и методике физического воспитания. – Часть 1. Общая теория физического воспитания. – Луганск: Альма-матер, 2003. – С. 6–23.

4.К.Д. Чермит Теория и методика физической культуры: учебн. пособие. – М.: Советский спорт, 2005. – 272 с.

5.Теория и методика физической культуры: Учебник / Под редакторши Проф. Ю.Ф.Курамшина. – 2-ое изд., испр. -,М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.

6.Физическая культура студента. Учебник / Под редакторши В.И.Ильинича. М.: Гардарики, 2003. – 448 с.


Самостоятельная работа ОМСОР (3 курс)


1. Разработать положение из вида спорта (на выбор студента).

2. Разработать программу дня здоровья.

3. Разработать календарь спортивно-массовых мероприятий.

4. Представить реферат на тему:

«Физическая культура и спорт в школьном возрасте».


Основная учебная литература

1. Амосов. М.М. Размышления о здоровье. К.: Здоровья, 1990 – 166с.

2. Ашмарин б.А. ТМФВ.- М.: Просвещение, 1990 – 289с.

3.Богданов Г.П.Школьникам -здоровый образ жизни.- М.: Физкультура и спорт,1989.

4.Государственное национальное программа „Образование ” Украина ХХІ ст. – К.: Радуга, 1994.-62 с.

5. Настольная книга учителя физ.культуры ( Г.И. Погадаев.- 2-ое изд.- М.: ФИС, 2000.- 496 с.

6. Государственный стандарт базового и полного среднего образования, постановление Каинету Министров Украины от 14 января в 2004 г. № 24

7. Национальная доктрина развития образования Украины в ХХІ ст.. К.: Школьный мир, 2001.

8 Круцевич т.Ю. Теория и методика физического воспитания./ Т.2. Меподика физического виспитания различных групп населения. К., 2003.

9. Педагогика здоровья . М.: Педагогика, 1990 . -284 с.

10.Шиян Б.М. ТМФВ. – Тернополь : учебная книга .- Богдан, 2002


Дополнительная учебная литература

 1. Андрощук н.В. Подвижные игры и эстафеты в физическом воспитании школьников. Методическое пособие.-Тернопіль. Учебники и пособия. 2001.- 144 с.

 2. Дубовий м.С. Азбука здоровья. – К.: Просветительство,1996.

3. Фомина н.А. Сказочный театр физической культуры. - Волгоград. Учитель, 2003.- 96с.

4.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Шлемина А. М. М.: Просвещение, 1988.

5. Физкультура в школе и дома (Под редакторши В.М.Баршай.- Ростов н/Д:Феникс, 2001.- 256 с.

6. Физическая культура и здоровый образ жизни (Материалы 1 Международной конференции).- Винница. 1993.- 217 с.

7.. Уроки здоровья. Методическое пособие для учителей./Автор-упорядник С,в.Кириленко.-х.:»скорпион», 2004.- 88 с.


2 курс ОМСОР.

^ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ


1. Выучить основную спортивную терминологию.

2. Составить график занятий спортивных секций для одной школы на 2009-2010 учебный год.

3. Реферат на тему:

«Физическая культура и здоровый образ жизни»..


Основная учебная литература

1. Амосов. М.М. Размышления о здоровье. К.: Здоровья, 1990 – 166с.

2. Ашмарин б.А. ТМФВ.- М.: Просвещение, 1990 – 289с.

3.Богданов Г.П.Школьникам -здоровый образ жизни.- М.: Физкультура и спорт,1989.

4.Государственное национальное программа „Образование ” Украина ХХІ ст. – К.: Радуга, 1994.-62 с.

5. Настольная книга учителя физ.культуры ( Г.И. Погадаев.- 2-ое изд.- М.: ФИС, 2000.- 496 с.

6. Государственный стандарт базового и полного среднего образования, постановление Каинету Министров Украины от 14 января в 2004 г. № 24

7. Национальная доктрина развития образования Украины в ХХІ ст.. К.: Школьный мир, 2001.

8 Круцевич т.Ю. Теория и методика физического воспитания./ Т.2. Меподика физического виспитания различных групп населения. К., 2003.

9. Педагогика здоровья . М.: Педагогика, 1990 . -284 с.

10.Шиян Б.М. ТМФВ. – Тернополь : учебная книга .- Богдан, 2002


Дополнительная учебная литература

 1. Андрощук н.В. Подвижные игры и эстафеты в физическом воспитании школьников. Методическое пособие.-Тернопіль. Учебники и пособия. 2001.- 144 с.

 2. Дубовий м.С. Азбука здоровья. – К.: Просветительство,1996.

3. Фомина н.А. Сказочный театр физической культуры. - Волгоград. Учитель, 2003.- 96с.

4.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. Шлемина А. М. М.: Просвещение, 1988.

5. Физкультура в школе и дома (Под редакторши В.М.Баршай.- Ростов н/Д:Феникс, 2001.- 256 с.

6. Физическая культура и здоровый образ жизни (Материалы 1 Международной конференции).- Винница. 1993.- 217 с.

7.. Уроки здоровья. Методическое пособие для учителей./Автор-упорядник


Стахановский факультет


Преподаватель: Отравенко о.В.


Самостоятельная работа студентов «Вступление в специальность»:


 1. Выучить отраслевую терминологию.
 1. Составьте перечень всех возможных должностей специалистов отрасли физической культуры и спорта для разных образовательно квалификационных уровней и специальностей.
 1. Реферат на тему (за выбором студента):

– Моя профессия тренер (учитель).

 • Мой учитель физической культуры.

 • Мой любимый вид спорта.


4. Подготовить 2 сообщения (за выбором студента):

 • самовоспитание;

 • самообразование;

 • самоконтроль;

 • саморегуляция;

 • самоусовершенствование;

 • педагогическое общение.


Литература:

.1 М.С. Герцик, О.М. Вацеба. Вступление в специальности отрасли "Физическое воспитание и спорт": Навч. пособие. – Вид. - 3-є. -Харків: ОВС, 2004. - 176 с.

2. Введение в специальность. ФК и спорт / Москва. - 1974. - 158 с.

3. Закон Украины "О физической кільтуру и спорт", К.: 1994. - 22 с.

4. Осинчук в.Г., Полеску и.К. Определение основных спортивных терминов физической культуры и спорта. – К.: ИСДО, 1995. – 200 с.

5. Российско-украинский словарь из физической культуры и спорту/ За редакторшей. В.Г.Осинчука, И.К.Полеску, Е.М.Рябенко но др.. Львов: Свит,1993. – 312 с.

6. Енциклопедический словарь по физитческой культуре и спорта. М.: ФИС, 1961.

7. Янкив и.Т. Украинская спортивная терминология (историко-методологический анализ): Автореф. Дис.. к.фіз. исх.. 2400.02/ Волынский держ. Университет им.. Л.Украинки. – Луцк, 2000. – 19 с.


Самостоятельная работа

МУЗ РИТМ


 1. Знать технику исполнения и методику учебы разновидностей шагов: обычный, мягкий, острый, высокий, широкий.
 1. Знать технику исполнения и методику учебы разновидностей танцевальных шагов:

 • приставной, галоп. переменный, полька.
 1. Составить комплекс упражнений ритмичной гимнастики для учеников основной или старшей школы ( 12-15 упражнений).Литература:

 1. Завадич в.Н. Формирование культуры движений в девушек старших классов – на материале уроков ритмической гимнастики/ Диссертация на соиск. уч. степени к.п.н. Луганск, 1997.

 2. Ротерс т.Т. Теория и методика развития личности школьника на ритмических занятиях в общеобразовательной школе. – Луганск, Альма-матер, 2001. – 279 с.

 3. Ротерс т.Т. Уроки ритмики в школе: учебное пособие для учителей. – Луганск: Знание, 2003. – 212 с.

 4. Ротерс т.Т. Ритмическое развитие личности школьника (анализ взаимодействия физического и эстетического воспитания) . Луганск, ООО «Знания», 1998. – 170 с.

Схожі:

Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Методичні основи фізичного виховання в основному та спортивному навчальному відділеннях
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconКафедра Завідувач
Кафедра теорії І методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
move to 0-36036514
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09 iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи