Тема науково-технічний прогрес icon

Тема науково-технічний прогрес
НазваТема науково-технічний прогрес
Сторінка1/7
Дата22.06.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

ТЕМА 3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС –

ОСНОВА РОЗВИТКУ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧО–ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Питання для теоретичної підготовки
 1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС в ОХОРОНі І РАЦІОНАЛЬНОму ВИКОРИСТАННі ВОДНИХ РЕСУРСІВ

2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙ

4. оЦІНКА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ

НОВОЇ ТЕХНІКИ

5. ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

^

Ключові терміни і поняття


 • науково-технічний прогрес

 • прогресивні технології: водопостачання,

каналізування,

очистка стоків,

обробка осадів

 • ГІС - технології

 • механізація робіт

 • механізація праці

 • ефективність

 • ефект: економічний,

науково-технічний,

соціальний,

екологічний

 • система показників

ефективності інновацій

 • оцінка результатів і витрат

 • збитки: потенційні, фактичні, запобіжні

методи розрахунку збитків

Теоретичні положення теми


3.1 НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС в ОХОРОНі І РАЦІОНАЛЬНОму ВИКОРИСТАННі ВОДНИХ РЕСУРСІВ

^ Науково-технічний прогрес – це безперервний процес одержання і нагромадження наукових знань їх матеріалізація в елементи техніки, впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя.


НТП є основою підвищення ефективності виробництва та продуктивності суспільної праці. Під зростаючим впливом урбанізації і промислового пресингу на навколишнє середовище його спрямовано на поліпшення стану джерел водопостачання, підвищення якості питної води, знешкодження відходів, що має пряме відношення до здоров'я населення.

Наукові дослідження спрямовані на створення технології багатоступінчастого очіщення води. Удосконалення водопідготовки направлено на підвищення ефективності методів обробки води за рахунок застосування нових реагентів і модернізації споруд; упровадження нових технологій озоносорбційного очищення води. Доповнення водопідготовки процесом озонування з наступною сорбцією на активованому вугіллі дозволяє поліпшити якість питної води; підвищити бар’єрну роль очисних споруд при залпових техногенних забрудненнях джерел; забезпечити надійну дезодорацію води у разі погіршення якості джерел водопостачання, поліпшити мікробіологічні показники очищеної води.

Надійність системи мереж міста – основний показник надійності всього комплексу водопостачання в цілому, що забезпечується застосуванням корозієстійких труб, регулюванням напорів, попередженням вторинного забруднення води в трубопроводах, високими темпами санації і заміни аварійних труб.

В експлуатаційній сфері вирішується проблема скорочення непродуктивних втрат води по всьому тракту водопостачання шляхом:

 • скорочення витрат води на власні потреби водопровідних станцій за рахунок будівництва оборотних систем очищення вод від промивання фільтрів, що дає до 7% заощадження продуктивності станції питної води;

 • модернізації водогінної мережі міста;

 • модернізації внутрішньобудинкових систем водопостачання (заміну санітарно-технічної арматури, реконструкцію і налагодження систем холодного і гарячого водопостачання житлових мікрорайонів з частотними регуляторами тиску води в мережах і на насосних станціях);

 • організації обліку води в кожному будинку і кожній квартирі.

Хлорування – основний спосіб знезаражування води. Хлор, розчинений у воді в дозі 0,3–0,5 мг/л, окисляє і знищує клітки мікроорганізмів, зоопланктонів і вірусів. У практиці знезаражування застосовують первинне і вторинне хлорування, однак при цьому утворюються шкідливі побічні продукти: тригалогенметан, хлороформ, що володіє канцерогенною активністю, діхлорброметан, хлордіброметан, триброметан з мутагенними властивостями. Хлор і важкі метали завдають шкоди людині. Щоб запобігти шкідливого впливу хлору, необхідно зменшення його доз і контакту з водою, заміна хлорування озонуванням з обробкою діоксидом хлору, застосування для знезаражування полімеру.

Інтенсифікація процесів очистки води спрямована на покращення процесів коагулювання, відстоювання і фільтрування освітленої води. Впровадження методу магнітно-електричної активації розчину реагентів дозволяє підвищити якість води, зменшити розміри споруд реагентного господарства, знизити витрати реагентів і собівартість освітленої води.

Підвищення ефективності експлуатації контактних освітлювачів досягається використанням нових і модифікованих фільтруючих зернистих завантажувальних матеріалів.

Для відновлення продуктивності водозабірних свердловин використовують ефективні імпульсно-реагентні методи. Вони поєднують у собі імпульсну дію із застосуванням торпед з детонуючих шнурів та електрогідроудару для металевих фільтрів із подальшою або одночасною обробкою реагентами. В умовах тривалої експлуатації свердловин найбільше ефективно може бути використана термореагентна обробка фільтрів і профільтрового простору свердловин.

Кафедра інженерної екології міст ХНАМГ і Харківська комплексна геологічна партія пропонують у місцях високої концентрації населення організовувати пункти альтернативного водопостачання – бювети на базі окремих артезіанських шпар. Будівництво шпари з усіма наземними спорудами окупаються за 2 - 3 роки.

У каналізаційному господарстві прогресивним є влаштування внутрішніх каналізаційних мереж у технічному підпіллі будинків та випуском стічних вод з торця будинку у внутрішньоквартальну мережу. Це дозволяє скоротити їх загальну довжину на 40–50 %, кількість оглядових колодязів у 3–4 рази, зменшити капіталовкладення в 2,5 раза у порівнянні з внутрішньоквартальним влаштуванням мереж і випуском внутрішньої каналізації з кожної секції будинку.

Дослідження з обробки осаду спрямовані на удосконалення технології зброджування, зневоднювання, вакуумсушіння, компостування, спалювання, гравітаційного ущільнення, заморожування і розморожування, флокуляції, флотації, згущення, стабілізації.

При обробці осадів використовують: високочастотні апарати, гравітаційні й термогравітаційні пристрої, вібраційні апарати; мулові майданчики; поля зрошення і поля фільтрації; малогабаритні біоспоруди, емшери, аеротенки, ущільнювачі, фільтри, відстійники, флокулятори, теплообмінники; вакуум-фільтри; фільтрпреси; центрифуги та ін.

За останні роки дістали розвиток способи механічного зневоднювання, які дозволяють у 2-3 тисячі разів скоротити земельну територію, довести тривалість виробничого циклу до декількох хвилин. За рахунок механізації та автоматизації, незалежно від кліматичних умов, одержується санітарно безпечний продукт, який можна утилізувати в якості добрива, палива.

Впроваджується виробництво біогазу з осадів. Набуває розширення застосування осадів і побутових відходів у зеленому господарстві.

При пересіченому рельєфі місцевості доцільно замість будівництва каналізаційної станції перекачування стоків прокласти тунель глибокого закладення. Подорожчення будівництва компенсується економією експлуатаційних витрат на станціях перекачування. За допомогою колекторів глибокого закладення реконструйовані каналізації міст Чикаго, Мехіко, Санкт-Петербурга, Москви, Львова, Києва, Харкова та ін.

При влаштуванні каналізації у м.Харків метод щитової проходки колекторів (аналог будівництва метро) щитами D=2,6-4 м. на глибині 15 – 55 м. дав можливість зменшити довжину колекторів і тунелів, прокласти їх під дорогами, будівлями і спорудами без їх руйнування, забезпечити високі темпи робіт незалежно від ритму життя міста. Глибина закладання колектора не впливала на об'єм земляних робіт і не приводила до зростання капіталовкладень, як це відбувається при відкритому методі. Головні колектори протрасовано через центри навантажень басейнів каналізування з об’єднанням їх не у два-три, а у десять і більше. Будівництво ГНС дозволило відмовитись від експлуатації близько 20 малопотужних РНС каналізації, що забезпечило суттєве зниження енергоємкості виробництва і чисельності обслуговуючого персоналу.

У малій каналізації поширюється застосування біоплато (нова технологія кафедри екології міст ХНАМГ), що забезпечує високоефективне і дешеве очищення стоків і обробку осадів.

На сьогодні введена в експлуатацію на ряді підприємств СНД географічна інформаційна система (ГІС) – технологія обробки цифрової картографічної інформації і даних, пов'язаних з розташуванням об'єктів на карті. Використання програмного продукту AsrGIS 8.1 надає змогу вирішення необмеженої кількості і типів задач реінженірингу, менеджменту, маркетингу, техніки і технології, у т.ч. контролю якості питної води, оптимізації пробовідбору в розгалужених водорозподільних системах тощо.

  1. ^ Система показників економічної

ефективності

В умовах ринку не існує уніфікованої системи показників ефективності інвестицій. Кожен інвестор визначає цю систему самостійно, виходячи із своїх цілей, джерел інвестування, фінансового стану підприємства і підприємця, ставки банківського позичкового проценту, рівня інфляції і ризику, величини бажаного (очікуваного) ефекту та ін.

Ефектце результат від будь-якого заходу, який найчастіше виражається грошовою сумою у вигляді чистого доходу або прибутку. При позитивному значенні він відображає економію витрат, а при негативному збитки інвестора.^

економічний

соціальний

екологічний

науково-технічний
Рис. 3.1 – Види ефекту


Економічний ефект визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і сукупних витрат ресурсів на всіх етапах реалізації і за весь період інвестування або здійснення заходів. Складові економічного ефекту: прибуток, зниження собівартості, приріст обсягу продаж, підвищення рівня використання виробничих потужностей, зростання продуктивності праці, прискорення оберту оборотних засобів та ін. Економічний ефект може бути потенційним, реальним, комерційним.

Науково-технічний ефект характеризує кількість впроваджених науково-технічних засобів, зростання питомої ваги прогресивних технологічних процесів та нових інформаційних технологій, підвищення коефіцієнта автоматизації та організаційного рівня виробництва і праці, кількість патентів або авторських свідоцтв та ін.

Соціальний ефект пов’язаний з соціальним захистом трудівників: утворенням або відновленням робочих місць, підвищенням рівня зайнятості населення та зарплати і доходів, задоволенням соціальних і духовних потреб, зростанням якості і тривалості життя людини тощо.

Екологічний ефект досягають зниженням викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, утилізацією і регенерацією ТПВ і осадів стічних вод, підвищенням екологічності товарів або послуг тощо.

Ефективність розраховують як відношення ефекту від здійснених заходів до витрат за показниками народногосподарської, бюджетної і комерційної ефективності.

Народногосподарська ефективність враховує прямі, супутні, сполучені та інші інвестиційні витрати. ^ Прямі інвестиції — вкладення, необхідні безпосередньо для реалізації інвестиційного проекту. Супутні інвестиції — вкладення в інші об'єкти, будівництво або реконструкція яких необхідні для нормального функціонування основного об'єкта. Сполучені інвестиції — інвестиції в суміжні галузі народного господарства, які забезпечують будівництво (реконструкцію) і наступну експлуатацію об'єктів. Бюджетна ефективність визначається перевищенням доходів відповідного бюджету над витратами. Комерційна ефективність визначається як різниця між притоком і відтоком коштів, отриманих в результаті інвестиційної, операційної або фінансової діяльності.

Розраховують загальну (абсолютну) і порівняльну (відносну) ефективність. Загальна ефективність визначається за повним обсягом інвестиційних витрат і дозволяє оцінити економічну доцільність інвестицій. Порівняльна ефективність враховує тільки ті витрати, що змінюються за варіантами. Це дозволяє вибрати оптимальний варіант.

Альтернативні варіанти рішень треба звести до можливості порівняння за факторами часу, якості, потужності, умовами використання об’єкта, інфляції, ризику, ліквідності.

1. Для обліку фактора часу минулі витрати приводять до майбутньому року пуску об'єкта в експлуатацію за допомогою множення номінальних минулих витрат (Змин) на коефіцієнт нагромадження (Кн):

Кн = (1 + а) t ,

де a — ставка нагромадження, частки одиниці;

t — кількість років між роком вкладення інвестицій і роком пуску об'єкта в експлуатацію (роком реалізації заходу, розрахунковим роком).

Приведені до майбутнього періоду поточні витрати (Зпм)

Змп = Змин х Кн ,

приведені до поточного періоду майбутні витрати (З пп)

Зпп = Змин / Кd ,

де Кd — коефіцієнт дисконтування;

Кd = (1 + Е к) t,

де Е к — відсоткова ставка дисконту, частка одиниці.

Сума нагромадження за складними відсотками (Нсв)
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Тема науково-технічний прогрес iconРегіоналізація як системний
Тобто у зв’язаній парі – технічний прогрес–суспільно-організаційний прогрес – “ведучою” складовою системи був технічний прогрес....
Тема науково-технічний прогрес icon1. Ринкова економіка
Тема Науково-технічний прогрес основа розвитку та інтенсифікації виробничо-експлуатаційної діяльності
Тема науково-технічний прогрес iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Науково-технічний прогрес, ефект досвіду І їх відображення у виробничих функціях 27
Тема науково-технічний прогрес iconМіжнародна науковО-практична конференція «сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників медичної...
Тема науково-технічний прогрес iconПротокол №
Технічний прогрес в різних галузях виробництва, впровадження сучасного обладнання супроводжуються впливом на людину протягом робочого...
Тема науково-технічний прогрес iconТема науково-технічний процес. Глобальні екологічні проблеми
Скласти таблицю найбільших у світі екологічних катастроф, їх місце, дату, наслідки
Тема науково-технічний прогрес iconI. медицинская литератрура
Н34 Науковий потенціал молоді прогрес медицини майбутнього : матеріали VII науково-практ конф з міжнар участю студ та молодих вчених,...
Тема науково-технічний прогрес iconТема Технічний аналіз цінних паперів
Технічний аналіз це метод прогнозування цін за допомогою розгляду графіків руху ринку за попередні періоди часу. Технічні аналітики...
Тема науково-технічний прогрес iconТема Технічний аналіз цінних паперів
Технічний аналіз це метод прогнозування цін за допомогою розгляду графіків руху ринку за попередні періоди часу. Технічні аналітики...
Тема науково-технічний прогрес icon«україна І світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес»
Ректорат, рада суспільно-гуманітарних кафедр національного технічного університету „харківський політехнічний інститут” (нту «хпі»)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи