Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є icon

Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є
Скачати 100.27 Kb.
НазваЗміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є
Дата02.06.2012
Розмір100.27 Kb.
ТипДокументи

Зміст

ДОПОВІДІ

Пішак В.П., Булик Р.Є. МЕХАНІЗМИ УЧАСТІ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦИРКАДІАННОЇ РИТМІЧНОСТІ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ
4

Коркушко О.В., Шатило В.Б. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕПІФІЗА МОЗКУ
ПРИ СТАРІННІ: ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ДЕСИНХРОНОЗУ 8


Хавинсон В.Х., Малинин В.В. Механизмы адаптогенного действия
пептидных биорегуляторов при старении 11


Рапопорт С.И., Малиновская Н.К. ЭПИФИЗ – ОРГАН-МИШЕНЬ БИОТРОПНОГО
ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ ВОЛН 13


Експериментальні та Клінічні дослідження

Бондаревич С.М. ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ОБОСТРЕНИЙ
ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 16


Булик Т.С. СЕЗОННІСТЬ РЕПРОДУКТИВНИХ НЕВДАЧ
В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ГЕСТАЦІЇ
19

Висоцька В.Г. Вплив солей важких металів на хроноритми фібринолізу
та необмеженого протеолізу в тканинах нирок і печінки
22

Гоженко А.І., Панов Б.В., Пилипонова В.В., Свірський О.О., Топор О.А.
МОЖЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
СЕЗОННОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ 25


Гордієнко В.В. Вікові особливості хроноритмів екскреторної функції
нирок у щурів за тривалої дії малих доз кадмію хлориду 27


Грицюк М.І. ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК
ЗА УМОВ ДІЇ ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ НА ТЛІ ІНТОКСИКАЦІЇ СОЛЯМИ АЛЮМІНІЮ ТА СВИНЦЮ 31


Губина-Вакулик Г.И. ПОПЫТКА ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПИФИЗА МОЗГА 34


Гуралюк В.М. ВПЛИВ ФОТОПЕРІОДУ НА ЦИРКАДІАННІ РИТМИ СЕКРЕЦІЇ
КОРТИКОСТЕРОНУ В СТРЕСОВАНИХ ЩУРІВ
37

Гуралюк В.М., Пішак В.П., Булик Р.Є. ВПЛИВ ЕПІТАЛОНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ
АКТИВНІСТЬ МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ НА ФОНІ
ЗМІНЕНОГО ФОТОПЕРІОДУ 40


Заморський І.І. Участь пінеальної залози в механізмах негайної
адаптації до гострої гіпоксії 42


Заячківська О.С., Джура О.Р., Ященко А.М. вивчення Вазодилататорних
ефектів мелатоніну на експресію лектинових рецепторів
за умов експериментального езофагіту
in vivo 46

Зыгало Э.В., Майкова Т.В., Шевцова З.И. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
НАРУШЕНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У БОЛЬНЫХ
С СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
49

Зябліцев С.В., Бочарова О.А., Єльський К.В. хронобіоритмотерапія як
складова методів корекції порушень нейро-ендокринно-імунної
системи у хворих на атопічну хворобу 51


Ириков О.А., Филиппович С.С., Романов Ю.А. СУТОЧНЫЙ РИТМ МИТОТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ И ЦИТОКИНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 54


Каліновська І.В. СЕЗОННІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТЯЖКИХ ФОРМ ПЛАЦЕНТАРНОЇ
НЕДОСТАТНОСТІ В РАННЬОМУ ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
ЗА ЗМІН ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ
57

Калугіна Л.В. СТАН ЦИРКАДІАННИХ РИТМІВ БАКТЕРІУРІЇ У ВАГІТНИХ
З АНЕМІЄЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ 58


Кашкалда Д.А., Левенец С.А., Начетова Т.А., Введенская Т.С., Перевозчиков В.В.
СЕЗОННЫЕ РИТМЫ УРОВНЯ ГИСТАМИНА, СЕРОТОНИНА И
КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК С РАССТРОЙСТВАМИ
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
61

Кметь О.Г., Кметь Т.І. ВИВЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ТВАРИН РІЗНОГО ВІКУ
ДО ДІЇ ГОСТРОЇ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ ПРИ ПОЄДНАНОМУ УВЕДЕННІ
ПІРАЦЕТАМУ ТА МЕМАНТИНУ 63


Коболєв Є.В. ВПЛИВ ПЕНТОКСИФІЛІНУ НА СТРУКТУРУ ЦИКЛУ СОН-НЕСПАННЯ
У ЩУРІВ З КІНДЛІНГ-СИНДРОМОМ
64

Коваленко С.В. Небулайзерна хронотерапія препаратом Беродуал
хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
67

Колесник Т.В. ОСОБЕННОСТИ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 69


Комлевой О.М., Чеснокова М.М. ДОБОВІ ЗМІНИ СКЛАДУ КОНДЕНСАТУ
ВОЛОГИ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ В ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ ОТРИМАНІ
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЛАЗЕРНОЇ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ
73

Коркушко О.В., Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова И.А., Хавинсон В.Х., Магдич Л.В.
ВЛИЯНИЕ КУРСОВОГО ВВЕДЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЭПИФИЗА
НА СУТОЧНЫЙ РИТМ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕЛАТОНИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 76


Коркушко О.В., Шатило В.Б., Антонюк-Щеглова И.А., Писарук А.В.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И СУТОЧНЫЕ РИТМЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С СОХРАНЕННОЙ И
СНИЖЕННОЙ МЕЛАТОНИНОБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ ЭПИФИЗА 79


Коркушко О.В., Шатило В.Б., Якименко Д.М., Романенко М.С.
ЦИРКАДИАННЫЙ ПАТТЕРН ЖЕЛУДОЧНОГО КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ
И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 85


Кратенко Р.І. ОЦІНКА ТОКСИЧНОЇ ДІЇ 18-КРАУН-6 У ХРОНІЧНОМУ
ЕКСПЕРИМЕНТІ
89

Кузьминова И.А., Бондаренко Л.А. ВЛИЯНИЕ ГИПОПИНЕАЛИЗМА НА БИОРИТМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ У КРОЛИКОВ 92


Лабунець І.Ф. МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЕПІФІЗА НА ВІКОВІ ЗМІНИ БІОРИТМІВ
ЕНДОКРИННОЇ ФУНКЦІЇ ТИМУСА
95

Летік І.В., Сокруто О.В., Александрова Н.К. ДОСВІД ХРОНОФАРМАКО-
ЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІКУВАЛЬНОГО ЕФЕКТУ НІМЕСИЛУ
ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ 99


Мещишен І.Ф., Ленга Е.Л., Григор’єва Н.П. Хроноритми показників
антиоксидантного захисту крові щурів 101


Москаленко И.П., Сухина Е.Н., Никифорова Н.А., Сорочан П.П., Громакова И.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕРНЫХ РИТМОВ ЦИРКАДНОЙ ФУНКЦИИ В ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 103


Мячина О.В., Зуйкова А.А., Пашков А.Н., Парфенова Н.В., Чепрасова А.А.,
Трофимова О.Д.
Асинхронный характер деятельности больших
слюнных желез. Экскреция оксида азота 106


Настаушева Т.Л., Ситникова В.П., Пашков А.Н., Ряскина Л.В., Волосовец Г.Г.
хронобиологическое исследование параметров мочи у детей
с нефротическим синдромом при различной чувствительности
к стероидной терапии 109


Нікіфорова Н.А., Сорочан П.П., Прохач Н.Е., Кузьменко О.В., Сухіна О.М.,
Немальцова О.А.
СТАН ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
ІНОПЕРАБЕЛЬНИХ ХВОРИХ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЧАСУ ПРОВЕДЕННЯ ХЕМОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ 113


Олійник Е.В., Пішак В.П., Сенютович Р.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕЛАТОНІНУ
ТА ВІТАМІНІВ А І Е ПРИ ПРОВЕДЕННІ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА 116


Пашолок С.П. СТАН МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОГО ГОМЕОСТАЗУ РОТОГЛОТКОВИХ
ЗМИВІВ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ У ЦИРКАДНІЙ ДИНАМІЦІ
119

Перцев Г.Д. ПРИНЦИП ХРОНОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ВЕГЕТАЛГИЧЕСКИМ
ПАРОКСИЗМОМ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 120


Петришен О.І. СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА НИРОК ЗА УМОВ ПОЄДНАНОЇ ДІЇ
СОЛЕЙ АЛЮМІНІЮ, СВИНЦЮ ТА СТРЕСУ НА ФОНІ ГІПОФУНКЦІЇ
ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
122

Петришен О.І. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ МОРФОЛОГІЧНО ЗМІНЕНИХ
НИРОК ЗА УМОВ ПОРУШЕНОГО ДОБОВОГО РИТМУ
125

Петришен О.І., Мельник Н.О. МОРФОЛОГІЧНА ПЕРЕБУДОВА ПЕЧІНКИ
ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ АЛЮМІНІЄВО-СВИНЦЕВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ,
ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА ГІПОФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 129


Писарук А.В., Шатило В.Б. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУТОЧНЫХ РИТМОВ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: СВЯЗЬ С РИТМАМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 131


Пішак В.П., Висоцька В.Г., Магаляс В.М. Хроноритми функціонального
стану нирок при інтоксикації хлоридами талію, свинцю
та алюмінію
135

Пішак В.П., Ходоровська А.А., Федонюк Л.Я., Пентелейчук Н.П.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ
СРЕСУ НА ФОНІ УВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ В РІЗНІ ТЕРМІНИ ДОБИ
137

Пішак О.В., Арич Г.І. Добові ритми про- та антиоксидантної систем
крові у хворих на подагру в період загострення
140

Плехова Е.И., Турчина С.И. МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
МЕЛАТОНИНПРОДУЦИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 143


Пономаренко О.А., Мосійчук Л.М., Сімонова О.В., Демешкіна Л.В., Бочаров Г.І.,
Ярош В.М.
ОСОБЛИВОСТІ СЕКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКА У ХВОРИХ
НА НЕЕРОЗИВНУ І ЕРОЗИВНУ ФОРМИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ
РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ
146

Сєркова В.К., Мовчан Г.О. РЕЗУЛЬТАТИ ХРОНОТЕРАПІЇ ХВОРИХ
НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
II СТАДІЇ СПІРАПРИЛОМ ТА АМЛОДИПІНОМ
В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ 148


Сіліна Т.М., Сіліна Н.К., Скачкова Н.О., Сулейманов Е.Р. МОНІТОРИНГ
МОРФОФУНКЦІЙНИХ ЗМІН У МАТКОВИХ ТРУБАХ У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ 151


Сметанюк О.І., Пішак В.П. СЕЗОННА ДИНАМІКА ВМІСТУ СВИНЦЮ
В ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИНАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 153


Смирнов С.Н., Смирнова М.П. роль десимпатизации в нарушениях
процессов синхронизации движения эпителиальных клеток
в митотическом цикле 155


Сомова Е.В., Жукова Т.В. ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА ПРОЦЕССЫ
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ
САМОК КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ СТРЕССУ 158


Степанчук В.В. ХРОНОРИТМОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКСКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ
НИРОК ВПРОДОВЖ ЦИКЛУ МІСЯЦЯ ЗА УМОВ ЗМІН ФІЗІОЛОГІЧНОГО
СТАНУ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
162

Сухіна О.М., Свинаренко А.В., Радзишевська Є.Б. РЕЗУЛЬТАТИ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ
ХРОНОМОДУЛЬоВАНОЇ РАДІОХІМІОТЕРАПІЇ резектабельних форм
РАКУ ПРЯМОЇ КИШКИ 165


Сыволап В.Д., Назаренко Е.В. ВЛИЯНИЕ ТРИМЕТАЗИДИНА НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ Q ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В СОЧЕТАНИИ
С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ 168


Тащук В.К., Турубарова-Леунова Н.А., Іванчук П.Р., Вовчок Т.С. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СТАН МІОКАРДА В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЦИРКАДНОГО РИТМУ АРТЕРІАЛЬНОГО
ТИСКУ З ТИПАМИ ГЕМОДИНАМІКИ
171

Тащук В.К., Ілащук Т.О. ХронобіологічнІ аспекти розвитку гостроЇ
Серцевої Недостатності на фоні гострого інфаркту міокарда:
МОТИВАЦІЯ ЛЕТАЛЬНОСТІ 174


Тащук І.В., Сенютович Р.В. Вплив постійної темряви на активність
резидуальних макрофагів у мишей з аденокарциномою
грудної залози
176

Тащук І.В., Сенютович Р.В. проведення неоад'ювантної хіміотерапії
з мелатоніном У комплексному лікуванні
місцево-поширеного раку молочної залози 178


Ткачук О.В., Пішак В.П., Мислицький В.Ф., Ткачук С.С. РОЛЬ МЕЛАТОНІНУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВПЛИВУ ГЕСТАЦІЙНОГО СТРЕСУ НА ОКРЕМІ
НЕЙРОЕНДОКРИННІ ПОКАЗНИКИ В САМЦІВ-НАЩАДКІВ 182


Тюєва Н.В. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ ХРОНОКОРЕКЦІЇ У ХВОРИХ на
МІСЦЕВОпоширеНИй РАК ШИЙКИ МАТКИ, ЩО ОТРИМУЮТЬ
ПОЄДНАНУ ПРОМЕНЕВУ ТЕРАПІЮ НА ТЛІ ЦИТОСТАТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
184

Фоминова Н.В. ЗНАЧЕНИЕ БИОРИТМОВ ЧЕЛОВЕКА В ЭТИОЛОГИИ, ЛЕЧЕНИИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 187


Христич Т.М., Телекі Я.М. ОСОБЛИВОСТІ ХРОНОРИТМУ ПЕРОКСИДНОГО
ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ
У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
190

Чибисов С.М., Стрелков Д.Г., Халберг Ф. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДОЛГОСРОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СИТУАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ 191


Шумко Н.М., Пішак В.П., Вепрюк Ю.М., Шумко Б.І. ДІЯ ЕКЗОГЕННОГО
МЕЛАТОНІНУ НА ЕКСКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ НИРОК ЗА УМОВ
ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ
192

Шумко Н.М., Черновська Н.В., Вепрюк Ю.М., Ломакіна Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ
ХРОНОРИТМІЧНИХ ЗМІН ФУНКЦІЙ НИРОК ЗА УМОВ ГІПЕРФУНКЦІЇ
ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 195


Якименко О.О., Тимченко Г.А., Кравчук О.Є. СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ ІМУННОГО
СТАТУСУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТИЗМ, ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
чи їх поєднання
199

Ясінська О.В. ВПЛИВ ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ НА ФУНКЦІЮ НАДНИРКОВИХ
ЗАЛОЗ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ ЗА РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФОТОПЕРІОДУ 201


Асанов Э.О., Писарук А.В., Чеботарев Н.Д. СУТОЧНЫЕ РИТМЫ
ВЕГЕТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: ВЛИЯНИЕ
ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК 204


Оригінальні дослідження

Бирюкова С.В., Дьяченко В.Ф., Ягнюк Ю.А., Марющенко А.М., Пятаков А.В.,
Ягнюк А.И., Бакуменко А.В.
ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА
ЖЕЛЧИ С ХАРАКТЕРОМ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
У БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ 207


Большакова Г.М., Бірюкова С.В., Лісова І.Г. ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУННОГО ЗАХИСТУ В РОЗВИТКУ СІАЛОАДЕНІТІВ
210

Герасименко О.А., Сервецький К.Л., Напханюк В.К. Активність
антиоксидантних ферментів в еритроцитах та печінці самців
та самок, отриманих від алкоголізованих попередників 213


Журавльова Л.В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
ПЕЧІНКИ ТА РОЗВИТКУ АТЕРОГЕННОЇ ДИСЛІПОПРОТЕЇДЕМІЇ У ХВОРИХ
НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ 216


Кіцера Н.І., Гнатейко О.З., Гонца А.О., Бобіта В.Ю., Максіян О.І. МОНІТОРИНГ
ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН СЕРЕД ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ У РАЙОНАХ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА МІСТІ ЧЕРНІВЦІ ЗА 1997 – 2004 рр. 218


Костінський І.Ю., Хананаєв Л.І., Гончар В.Г., Романчук В.Р., Юркевич Є.М.,
Дяків Б.П., Мицак М.Й.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦИТОМОРФОЛОГІЧНОГО ТА ЕНДОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ
ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ ШЛУНКА ЗА ДАНИМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
ОБЛАСНОГО ОНКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ ЗА 10 РОКІВ (1992-2001 рр.) 222


Миронов В.Ю., Сервецкий К.Л., Никитин Е.В., Пясецкий Б.Н., Чабан Т.В.,
Андреева Н.В.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
226

Москалюк В.Д., Андрейчин М.А. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ КЛІТИННОГО
ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ІНФЕКЦІЇ НЕУТОЧНЕНОЇ
ЕТІОЛОГІЇ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ 229


Сащук М.М., Ткачук С.С., Мислицький В.Ф. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТІВ НЕПОВНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ МОЗКУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СТАН КАТЕХОЛАМІНВМІСНИХ СТРУКТУР ТИМУСА ТА ЇХ КОРЕКЦІЇ
ЕМОКСИПІНОМ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ 232


Семчишин М.Г. ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ НЕВИЯСНЕНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ТА ПРИ ГЕСТОЗАХ 234

Чабан Т.В. ЗНАЧЕННЯ ЦИТОКІНІВ В ПАТОГЕНЕЗІ ТА ЛІКУВАННІ
ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С
237


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ ДО ЖУРНАЛУ
"БУКОВИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК" 240

Схожі:

Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconЗміст Колонка головного редактора
Давиденко І. С., Пішак В. П., Коломоєць М. Ю., Сидорчук І. Й., Пішак О. В., Курченко І. Ф. Апоптоз у стромальних клітинах проміжних...
Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconЗміст Пішак В. П., Тащук В. К

Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconЗміст Колонка головного редактора
Ахтемійчук Ю. Т., Пішак В. П. Про роботу редколегії журналу в 2004 році та аналіз опублікованих статей 6
Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconПрофесор В. П. Пішак кошт ор и с витрат на науково-дослідну роботу
...
Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconПрофесор В. П. Пішак кошт ор и с витрат на науково-дослідну роботу
...
Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconВимоги до оформлення текстів доповідей Обсяг доповіді
До доповіді повинна бути додана заявка на участь у конференції. Учасники з України додають акт експертизи про можливість опублікування...
Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є icon7 Булик.Інформаційнийцентр

Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconДодаток 2 Зразок оформлення тез доповіді назва доповіді

Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconВимоги до оформлення препринту тез доповіді на конференцію
Тези доповіді набираються у редакторі ms world із використанням шрифту Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал 1 Абзацний...
Зміст доповіді пішак В. П., Булик Р.Є iconПоштова адреса Телефон e-mail Назва доповіді Напрямок доповіді Форма участі
Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи