Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
НазваБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Сторінка3/4
Дата01.06.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема №5 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку


1. Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та її призначення.

2. Класифікація рахунків за економічним змістом.

3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

4. Позабалансові рахунки, їх особливості.


Завдання 5.1.


Необхідно:

 • визначити призначення та структуру кожного рахунку, вказати групу, до якої він належить відповідно до класифікації рахунків.

 • указати зміст дебетових і кредитових записів за кожним рахунком, зміст сальдо.


^ Дані для виконання:

№ з/п

Шифр рахунку

Назва рахунку

1

12

Нематеріальні активи

2

66

Розрахунки з оплати праці

3

91

Загальновиробничі витрати

4

01

Орендовані основні засоби

5

24

Брак у виробництві

6

312

Валютні рахунки

7

33

Інші грошові засоби

8

34

Векселі одержані

9

63

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

10

26

Готова продукція

11

23

Основне виробництво

12

372

Розрахунки з підзвітними особами

13

375

Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків

14

133

Знос майна

15

207

Запасні частини

16

60

Короткотермінові позики

17

652

Розрахунки із соціального страхуванняЗавдання 5.2


Необхідно:

 • за наведеною кореспонденцією рахунків указати можливі господарські операції;

 • дати характеристику кореспондуючих рахунків.

Дані для виконання:

№ з/п

Кореспонденція рахунків
№ з/п

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

10

40

9

26

23

2

40

131

10

23

201

3

23

207

11

631

641

4

641

31

12

20

23

5

235

372

13

30

31

6

23

47

14

661

65

7

31

701

15

82

63

8

20

63

16

63

37Тести


1. Загальна класифікація бухгалтерських рахунків полягає у їх поділі на

 1. Матеріальні, фінансово-розподільчі, номінальні (регулюючі).

 2. Капіталізовані і не капіталізовані.

 3. Калькуляційні, результативні, додаткові.


^ 2. Позабалансові рахунки

 1. Майнові, операційно-контрольні; умовних прав та зобов’язань.

 2. Постійні, умовних прав та зобов”язань, транзитні.

 3. Майнові, транзитні (безсальдові), операційно-контрольні.


^ 3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку здійснюється з метою

 1. Відокремлення синтетичних рахунків бухгалтерського обліку від аналітичних.

 2. Щоб зрозуміти зміст, функцію і призначення того чи іншого рахунку.

 3. Поділу рахунків на балансові та позабалансові.


^ 4. Рахунки за економічним змістом поділяються на

 1. Регулюючі, основні, господарських процесів та їх результатів.

 2. Рахунки засобів; джерел утворення засобів; рахунки, призначені для обліку господарських процесів та їх результатів.

 3. Рахунки засобів, джерел утворення засобів, операційні.


^ 5. Рахунки за структурою поділяються на

 1. Основні, операційні, звітно-розподільчі, фінансово-результативні.

 2. Основні, регулюючі, калькуляційні.

 3. Основні, регулюючі, операційні, транзитні, позабалансові.


^ 6. Яке методологічне питання лежить в основі класифікації рахунків за структурою та призначенням

 1. Що обліковується на самому рахунку.

 2. Як обліковується об’єкт спостереження на рахунку.

 3. Як довго обліковується об’єкт спостереження на рахунку.


^ 7. Регулюючі рахунки призначені для

 1. Обліку джерел утворення засобів.

 2. Уточнення оцінки об’єктів, відображених на основних рахунках.

 3. Уточнення оцінки об”єктів, відображених на калькуляційних рахунках.

^ 8. Звітно-розподільчі рахунки використовуються для

 1. Обліку процесу заготівлі.

 2. Уточнення оцінки об”єктів, які відображаються на основних рахунках.

 3. Розподілу витрат по звітних періодах.


^ 9. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає у

 1. Необхідності складання особливих документів.

 2. Простому записі.

 3. Подвійному записі.


^ 10. Позабалансові рахунки використовуються для обліку

 1. Майна, яке фактично не належить підприємству.

 2. Непрямих витрат підприємства.

 3. Майна підприємства.


^ 11. Основні рахунки бухгалтерського обліку застосовуються

 1. Самостійно.

 2. Тільки разом з уточнюючим їх рахунком.

 3. Залежно від об’єкта, що обліковується на рахунку, або самостійно, або разом з регулюючим рахунком.


^ 12. Основні рахунки бухгалтерського обліку поділяють на

 1. Ресурсні та операційні.

 2. Доповнюючи та контрарні.

 3. Інвентарні, грошові, розрахункові та фондові.Тема № 6. Облік кругообігу господарських засобів


1. Методологічні основи обліку кругообігу господарських засобів.

2. Оцінювання та калькулювання як прийоми бухгалтерського обліку.

3. Облік процесу постачання.

4. Облік витрат підприємства.

4.1 Елементи витрат операційної діяльності.

4.2 Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків.

4.3 Облік витрат виробництва.

5. Облік процесу реалізації продукції (робіт, послуг).


Завдання 6.1


Необхідно:

 • щодо кожної господарської операції відкрити рахунки бухгалтерського обліку;

 • відобразити операції щодо обліку процесу постачання на певних рахунках;

 • скласти кореспонденції рахунків щодо кожної господарської операції.


Дані для виконання:

 1. Надійшли на склад підприємства виробничі запаси від постачальника на суму 3000 грн, у т.ч. ПДВ оплата не проведена.

 2. Видано гроші із каси під звіт працівнику підприємства для купівлі малоцінних та швидкозношуваних предметів у сумі 400 грн.

 3. Проведена із розрахункового рахунку підприємства оплата постачальнику за поставлені раніше виробничі запаси у сумі 2000 грн.

 4. Враховуючи відсутність обігових коштів на підприємстві і як наслідок відсутності можливості сплатити всю суму (3000 грн.) за поставлені раніше виробничі матеріали, було видано постачальнику короткостроковий вексель на суму 1000 грн.

 5. Надійшли на склад малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 200 грн, які були придбані працівником підприємства за рахунок виданої йому на руки готівки.

 6. Надійшли на склад підприємства товари від постачальника у сумі 7000 грн.

 7. Враховуючи відсутність на підприємстві обігових коштів, оплату за поставлені товари від постачальника було проведено за рахунок короткострокового кредиту банку в сумі 7000 грн.

 8. Перераховано із розрахункового рахунку постачальнику в рахунок погашення раніше виданого короткострокового векселя – 1000 грн.Завдання 6.2


Необхідно:

 • відобразити облік витрат на виробництво на рахунках бухгалтерського обліку (як синтетичних, так і аналітичних) з кожної господарської операції;

 • скласти бухгалтерські проводки щодо кожної господарської операції.


Дані для виконання:

  1. Витрачені виробничі запаси у сумі 1000 грн, зокрема: на виробництво продукції А у сумі 400 грн; на виробництво продукції В – 600 грн.

  2. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства – 1200 грн, зокрема: зайнятим на виробництві продукції А – 300 грн; виробництво продукції В – 700 грн; працівникам загально виробничого призначення – 200 грн.

  3. Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального спрямування у розмірі 480 грн. і віднесено зокрема: на виробництво продукції А – 120 грн; на виробництво продукції В – 280 грн; на загально виробничі витрати – 80 грн.

  4. Списано малоцінні та швидкозношувані предмети на загальновиробничі витрати у сумі 20 грн.

  5. Проведено розподіл і включення загально виробничих витрат до вартості виробництва, пропорційно обсягів нарахованої заробітної плати на виробництві продукції А і В у сумі 300 грн, зокрема: на виробництво продукції А – 90 грн. та на виробництво продукції В – 210 грн.

  6. Нараховано амортизацію по основних засобах у сумі 260 грн. в віднесено: на виробництво продукції А – 100 грн.; на виробництво продукції В – 160 грн.

  7. Виконано підрядною організацією роботи на виробництві продукції А на суму 140 грн.

  8. Оприбутковано із виробництва готову продукцію по собівартості на склад у сумі 3100 грн, зокрема: продукцію А у сумі 1150 грн; продукцію В – 1950 грн.

Завдання 6.3


Необхідно:

 • За допомогою рахунків відобразити облік процесу реалізації та визначити фінансовий результат діяльності підприємства.

 • Відкрити рахунки, відобразити на них господарські операції, скласти бухгалтерські проводки.


Дані для виконання:

  1. Відвантажено готову продукцію покупцю за собівартістю 2000 грн.

  2. Нараховано покупцю заборгованість за відвантажену йому продукцію за цінами реалізації у сумі 6000 грн.

  3. Вираховано суму податку на додану вартість із суми доходу від реалізації готової продукції 1000 грн.

  4. Списано на фінансові результати чистий доход без урахування податку на додану вартість – 5000 грн.

  5. Надійшла на розрахунковий рахунок підприємства оплата від покупця за поставлену йому продукцію у сумі 3500 грн.

  6. Отримано від покупця короткостроковий вексель як гарантійне зобов”язання щодо оплати за придбаний товар у майбутньому на суму 2500 грн.

  7. Списано на фінансові результати витрати підприємства, пов’язані із збутом продукції, у сумі 900 грн.

  8. Нараховано до бюджету податок на прибуток у розмірі 30% від оподатковуваного прибутку – 630 грн.

  9. Визначено нерозподілений прибуток підприємства у розмірі 1470 грн.


Тести


^ 1. Процес постачання – це сукупність операцій з

 1. Виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, трудових ресурсів тощо.

 2. Забезпечення суб’єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами, необхідними для виробництва.

 3. Реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям.


^ 2. Засоби виробництва, що використовуються у виробничому процесі, поділяють на

 1. Засоби праці та предмети праці.

 2. Матеріальні та нематеріальні.

 3. Поділу не підлягають.


^ 3. На придбані запаси, що надходять на підприємство, складається документ

 1. Акт приймання передачі (в. № ОЗ-1).

 2. Прибутковий ордер.

 3. Розрахунок бухгалтерії.


^ 4. Купівельна вартість разом з транспортно-заготівельними витратами складає

 1. Ліквідаційну вартість.

 2. Переоцінену вартість.

 3. Фактичну собівартість придбаних запасів.


^ 5. До первісної вартості запасів включаються

 1. Суми ввізного мита.

 2. Витрати на збут.

 3. Проценти за користування позиками.


^ 6. До складу собівартості продукції не включаються такі витрати

 1. Адміністративні.

 2. Загальновиробничі.

 3. Прямі виробничі витрати.


^ 7. Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку

 1. 26 „Готова продукція”.

 2. 23 „Виробництво”.

 3. 901 „Собівартість реалізованої продукції”.


^ 8. Калькуляція – це

 1. Групування витрат за статтями.

 2. Обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат.

 3. Групування витрат виробництва за елементами.


^ 9. Готова продукція обліковується на підприємствах у розрізі

 1. Місць зберігання.

 2. Видів продукції.

 3. Обидві відповіді правильні.


^ 10. Яка проводка відповідає операції: „Списана фактична собівартість реалізованої продукції”

 1. Дт 70 Кт 90.

 2. Дт 90 Кт 26.

 3. Дт 90 Кт 79.


^ 11. Рахунок 70 „Доходи від реалізації” відображається

А. В розділі 3 активу балансу.

В. В розділі 1 пасиву балансу.

С. В балансі не відображається.


^ 12. На рахунку 70 „Доходи від реалізації” відображають

 1. По дебету і кредиту – купівельну вартість проданої продукції.

 2. По дебету – собівартість реалізованої продукції, по кредиту – продажну вартість продукції.

 3. По дебету – суму непрямих податків (АЗ, ПДВ), по кредиту – продажну вартість продукції.


^ 13. Ціна прилавків без урахування ПДВ становить 400 грн. Ціна з ПДВ буде становити:

 1. 480 грн.;

 2. 466 грн. 67 коп.;

 3. 488 грн.


14. Ціна десяти дискет з ПДВ становить 180 грн. Визначити суму ПДВ

 1. 20 грн.

 2. 30 грн.

 3. 36 грн.


^ 15. Якою бухгалтерською проводкою відображається продаж продукції за готівку

 1. Дт 31 Кт 70.

 2. Дт 30 Кт 70.

 3. Дт 31 Кт 30.


Контрольні запитання


1. Назвати основні завдання обліку процесу придбання.

2. Пояснити, якими первинними документами оформлюється надходження основних засобів та нематеріальних активів.

3. Назвати рахунки, які використовуються для обліку процесу придбання.

4. Що таке калькуляція? Який зв’язок існує між оцінкою і калькуляцією?

5. З яких витрат складається собівартість продукції (робіт, послуг)?

6. Що таке прямі ТА непрямі витрати? Яка існує між ними відмінність?


Тема № 7. Документація та інвентаризація


1. Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх оформлення.

2. Класифікація документів.

3. Облікові реєстри і форми бухгалтерського обліку.

4. Помилки в обліку та способи їх виправлення.

5. Організація документообігу і зберігання документів.

6. Інвентаризація, її значення і види.


Завдання 7.1


Необхідно:

 • Відобразити результати інвентаризації за допомогою бухгалтерських проводок.


Дані для виконання:

За даними інвентаризації на підприємстві в наявності є 98 т сталі. За даними бухгалтерського обліку – 100 т. Облікова ціна 1 т. сталі 600 грн., ціна для відшкодування заподіяних збитків – 800 грн.


Завдання 7.2


Необхідно:

 • Знайти помилки допущені в бухгалтерських записах;

 • Виправити допущені помилки.


Дані для виконання:

На МКП „ДАСТ” за звітний період були здійснені такі господарські операції:

1. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва в сумі 28000 грн.

2. Утримано прибутковий податок у сумі 4350 грн.

3. Перераховано фінансовим органам 4200 грн.

Ці бухгалтерські операції були відображені таким чином:

1. Дт 20 Кт 661 – 20000 грн.

2. Дт 641 Кт 661 – 4350 грн.

3. Дт 641 Кт 31 – 3200 грн.


Тести


^ 1. Суб’єкт інвентаризації – це

 1. Особи та органи, наділені повноваженнями зі здійснення контролю за виробничою та фінансово-господарською діяльністю підприємства.

 2. Державні і недержавні органи контролю, права яких закріплені і статті 19 Конституції України.

 3. Структурні підрозділи підприємства.


^ 2. За організацією, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає

 1. Керівник.

 2. Головний бухгалтер.

 3. головний економіст.


^ 3. Склад інвентаризаційної комісії затверджується

 1. Наказом.

 2. Протоколом.

 3. Приписом судово-слідчих органів.


4. До складу інвентаризаційної комісії не можна включати

 1. Головного бухгалтера.

 2. Керівника.

 3. МВО.


^ 5. Проведення інвентаризації є обов’язковим

 1. Перед виплатою дивідендів.

 2. При приватизації або реорганізації підприємства.

 3. Перед модернізацією виробництва.


^ 6. Принцип раптовості інвентаризації пов’язаний з

 1. Неочікуваною для МВО перевіркою фактичної наявності майна, що знаходиться в підзвіті.

 2. Безсистемним переходом від об’єкта до об’єкта при проведенні інвентаризації.

 3. Опломбуванням складських приміщень.


7. Інвентаризацію проводять

 1. У присутності матеріально відповідальної особи та з повним складом інвентаризаційної комісії.

 2. Без матеріально відповідальної особи.

 3. В присутності матеріально відповідальної особи та з неповним складом інвентаризаційної комісії.


^ 8. Рахунок 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” використовується при умові, якщо

 1. За інвентаризаційними різницями винних осіб не виявлено.

 2. За інвентаризаційними різницями винних осіб установлено.

 3. Нестача виникла в результаті природного збитку.


^ 9. Під обліковим регістром розуміють

 1. Первинні документи.

 2. Звітні форми.

 3. Правильної відповіді не запропоновано.


10. Бухгалтерські регістри за способом їх заповнення поділяють на

 1. Ручні та машинні.

 2. Систематизовані та хронологічні.

 3. Синтетичні та аналітичні.

^ 11. Бухгалтерські регістри за розміщенням інформації поділяють на

 1. Ручні та електронні.

 2. Систематизовані та хронологічні.

 3. Однобічні та двобічні.


^ 12. За ознакою послідовності реєстрації записів регістри бухгалтерського обліку класифікуються на

 1. Систематизовані та хронологічні.

 2. Синтетичні та аналітичні.

 3. Синтетичні і хронологічні.


^ 13. Створення і становлення журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку відноситься до

 1. Часів Луки Пачолі.

 2. Повоєнних (1945-1949).

 3. Початку ХХ століття.


^ 14. При журнально-ордерній формі обліку баланс складається за даними залишків в

 1. Журналах-ордерах.

 2. Головній книзі.

 3. Оборотній відомості по синтетичних рахунках.


^ 15. Під Головною книгою розуміють

 1. Перелік рахунків, що відкриваються на підприємстві протягом звітного періоду.

 2. Журнал реєстрації господарських операцій.

 3. Оборотна відомість.


^ 16. Виявлення помилки в облікових записах виправляються шляхом

 1. Додаткових проводок.

 2. Пунктирування.

 3. Вибірки.


Контрольні запитання


1. Що таке документообіг, та з яких стадій він складається?

2. У чому полягає головний принцип документообігу?

3. Чи можна без необхідності збільшувати обсяг бухгалтерських даних?

4. Що являє собою та для чого призначений графік документообігу?

5. З якою метою на підприємстві повинна проводитись інвентаризація?

6. Яким документом керівник призначає інвентаризаційну комісію? Яка інформація міститься у цьому документі?

7. У яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим?

8. Які дії необхідно виконати комісії до проведення інвентаризації?


1   2   3   4

Схожі:

Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconДля студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності 050106 «Облік І аудит» Харків 2009 Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів»
Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання студентів спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconОблік зовнішньоекономічної діяльності”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів денної та...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМіністерство освіти І науки україни
Конспект лекцій з дисципліни «бухгалтерський облік» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” icon"облік у селянських І фермерських господарствах"
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік у селянських І фермерських господарствах" для...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства» для студентів...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconМетодичні вказівки Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " Організація обліку " для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 "Облік І аудит"
Щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Організація обліку ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Бухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит” iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи