НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина icon

НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина
Скачати 39.29 Kb.
НазваНМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина
Дата07.06.2012
Розмір39.29 Kb.
ТипДокументи

НМетАУ

Гуманітарний факультет

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА


І частина


 1. Поняття “інформація“ з погляду теорії інформаційної комунікації. Структура процесу соціальної комунікації. Поняття “соціальна інформація“. Функціональне визначення поняття документ.

 2. Визначення документа у стандартах і словниках з діловодства та архівної справи, інформатиці, бібліотекознавстві.

 3. Погляди Г. Швецової-Водки на визначення документа. Восьмиступенева класифікація.

 4. Концепції розвитку документознавста.

 5. Актуальні проблеми сучасного документознавства

 6. Об’єкт, предмет, структура документознавства.

 7. Формування документознавчої освіти в СРСР та Україні

 8. Місце документознавства в системі наук. Інституалізація науки про документ.

 9. Методологія документознавства: загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.

 10. Основні етапи розвитку документознавства як науки та навчальної дисципліни.

 11. Поняття “функції документа“. Головна функція документа та похідні від неї. Поняття спеціальних та конкретних функцій.

 12. Сутність поняття “документ“. Генеза і розвиток поняття. Розвиток систем документування.

 13. Інформація та знання: співвідношення понять та явищ. Поняття соціальної комунікації.

 14. Ознаки та властивості документа. Властивості документованої інформації. Інформація і документ.

 15. Соціальна сутність і функції документа.

 16. Соціальна документаційно-комунікаційна система. Інформаційні рівні документа. Знакова та матеріальна складова документа ІV: значкова форма, речовинна форма, конструкція носія інформації.

 17. Поняття “видання“. Текстове видання. Періодичне та продовжуване видання. Види видань. Патентний та нормативний документ. Опублікований та неопублікований документ. Діловий документ.

 18. Фальсифіковані документи, чорновики, оригінали та копії, документоутворюючі ознаки, юридична сила документа

 19. Структура документа. Реквізити документа.


ІІ частина


 1. Історія текстового документування: від піктографії до буквенно-звукового письма. Матеріал для документування

 2. Інформаційна складова документа: концепція соціальної інформації. Структура і властивості соціальної інформації. Вимоги до соціальної інформації. Класифікація соціальної інформації.

 3. Документ ? явище культури. Історична зумовленість документа. Проблема автентичності документів з точки зору документознавства та джерелознавства

 4. Історико-джерелознавчий аналіз документа. Автентичність, оригінальність. Репрезентативність. Зовнішня та внутрішня критика документа.

 5. Текстологічний метод дослідження документа. Поняття «текстологія».

 6. Формулярний аналіз документа. Умовний, абстрактний, індивідуальний формуляр.

 7. Еволюція формуляру ділового документа: автор, вид, адресат, зміст, датування, склад засвідчення.

 8. Давні документи: літописи. Склад літописів. Важливість літопису як засобу соціальної пам’яті. Методи реконструкції повідомлень літопису. Проблема авторства. Інтерпретація літописних повідомлень.

 9. Давні документи: законодавчі акти. Форма документа, мета створення законодавчих актів в Давній Русі.

 10. Поняття “актова документація“. Групи актових документів. Класифікація актової документації. Поняття формулярного аналізу.

 11. Зміни в документаційній базі суспільства при переході від середньовіччя до нового часу (в Російській імперії)

 12. Загальні властивості документів Нового часу. Збільшення кількості документів. Проблема масових документів та методики їх аналізу.

 13. Зміни в корпусі документів на зламі ХІХ – ХХ ст. Зміни основних видів документів. Зміни типології документів.

 14. Поява та розвиток періодичних видань та публіцистики у ХVІІІ-ХІХ ст..

 15. Типологічні зміни в документації після революції 1917 року: нова соціокультурна ситуація функціонування документа. Мова радянських документів.

 16. Масова документація нового часу: статистика, публіцистика, газети. Документи особистого походження.

 17. Діловодчі матеріали державних установ та громадських організацій в СРСР. Характеристика, методика аналізу.

 18. Законодавчі документи радянського періоду як історичне джерело. Формулярний аналіз. Особливості розробки законодавства 70-80-х років ХХ ст.

 19. Характеристика партійної документації радянського періоду (документи КПРС).

 20. Публіцистика та періодика радянського часу. Характеристика та методика аналізу газети як історичного джерела.

 21. Документи особистого походження радянського періоду: загальна характеристика (спогади, мемуари, щоденники). Інформаційна цінність мемуаристики як джерела.


Основна література


 1. Швецова-Водка Г. Документознавство. Навчальний посібник / Рекомендований МОН України/ К., Знання 2007. ? 398 с.

 2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посібник для студентів ін-тів культури / Рівн. держ. ін-т культури. – К.: Кн. палата України, 1998. – 80с.

 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 4-е изд., испр. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2003. – 460 с.

 4. Данилевский И., Кабанов В., Медушевская О. Источниковедение: Учебное пособие. М., 2004. ? 702 с.

 5. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. – К., 2000. – 162 с.

 6. Ларьков Н.С. Документоведение. Томск, 1996.


Додаткова література


 1. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навчальний посібник. - К.: ДАКККіМ, 2003. - 57 с.

 2. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: Учеб. Пособие. М., 2001.

 3. Михайлов А.И. Научные коммуникации и информатика.– М., 1976. – 436с.

 4. Илюшенко М.П., Кузнецов Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. – М., 1977. – 132 с.Укладач канд. іст. наук, доц. кафедри Савченко С.В.


Завідувач кафедри докт. іст. наук, доц. Михайлюк О.В.

Схожі:

НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconНМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина
move to 0-3909477
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconКафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства
Визначення документа у стандартах І словниках з діловодства та архівної справи, інформатиці, бібліотекознавстві
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconКафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства
Сутність поняття “документ“. Генеза і розвиток поняття. Визначення документа у стандартах і словниках з діловодства та архівної справи,...
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconН. Г. доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ. Утворення незалежної України поставило на порядок денний нові питання, пов’язані з вирішення
Мосюкова Н. Г. – доцент кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconТеми наукових семінарів кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» на 2011/2012 н р
Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики фахівців з документознавства та інформаційної діяльності
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconПоложення «науки про тести» в аспекті переходу до нових стандартів освіти. (доц. Ткач Л. М.) Алгоритм розроблення тестових завдань. (ст викл. Бруй Т. О.)
Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики фахівців з документознавства та інформаційної діяльності
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconІнформаційний лист
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» планує у
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconКафедра документознавства та інформаційної діяльності
Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconМосюкова н. Г. Особливості українського етногенезу
Мосюкова Н. Г. – к.І. н., викладач кафедри історії, документознавства та інформаційної діяльності нметАУ
НМетау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до іспиту з документознавства І частина iconІнститут менеджменту Кафедра документознавства та управління соціальними комунікаціями Міжнародна науково-практична конференція «Документ, мова, соціум: теорія та практика»
Мета конференції: висвітлити актуальні теоретичні та практичні питання у сфері документознавства, мовознавства, прикладної лінгвістики,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи