Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
Скачати 382.52 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
Дата22.06.2012
Розмір382.52 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства


Методичні вказівки

до самостійної роботи, практичних занять і
виконання контрольних завдань з дисципліни
«Організація податкового контролю»

(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання

спеціалістів за напрямом 7.050106 «Економіка і підприємництво»
спеціальності «Облік і аудит»)

Харків - ХНАМГ - 2005

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів за напрямом 7.050106 «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»). Укл.: Кизилова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 24 с.

Укладач: к.е.н. доц. Кизилова Л.О.

Рецензент: к.е.н. доц. Гордієнко Н.І.

Рекомендовано кафедрою «Облік і аудит» Протокол № 4 від 23.11.2004 р.


зміст

1. Основні положення 4

2. Зміст дисципліни 5

«Організація податкового контролю» 5

Тема 1. Податковий контроль у системі державного регулювання 5

Тема 2. Організація обліку платників податків 5

Тема 3. Організація обліку платежів, що надходять до бюджету 5

Тема 4. Організація податкових перевірок фінансово-господарської діяльності 6

Тема 5. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства 6

Тема 6. Оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб 6

3. Методичні вказівки до практичних занять 8

для їх виконання 16
^

1.Основні положення


Метою вивчення дисципліни є одержання знань з організації податкового контролю в Україні.

Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни. Організація податкового контролю держави будується відповідно до її податкової політики.

Сутність податкової політики кожної країни визначається загальнонаціональними цілями держави, співвідношенням між різними формами власності, політичною системою тощо. На сучасному етапі найважливішими завданнями податкової політики є створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та інвестиційної активності в Україні.

Податкова політика являє собою систему державних заходів в області регулювання оподаткування. Її реалізація здійснюється через податковий механізм – сукупність організаційно-правових форм і методів управління оподаткуванням, що діють на підставі податкового законодавства.

Цільова спрямованість податкового контролю направлена на встановлення відповідності практики оподаткування положенням державної податкової політики. До об’єкта податкового контролю належать: правильність обчислення податкових платежів, своєчасне їх перерахування до бюджетів, здійснення інших дій, пов’язаних із виконанням платниками податків своїх обов’язків.

У результаті освоєння змісту дисципліни студент повинен знати:

  • систему нормативних документів, що регулюють організацію податкового контролю;

  • функції та повноваження посадових осіб органів контролю;

  • обов’язки платників податків;

  • про адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

Студент повинен уміти:

 • користуватися нормативними документами з метою визначення своїх обов’язків під час проведення податкового контролю;

 • складати документи за встановленою формою у зв’язку з реалізацією механізму податкового контролю;

 • самостійно обчислювати суму фінансових санкцій і пені за порушення правил податкового законодавства для узгодження податкових зобов’язань у разі визначення їх органами податкового контролю.
^

2.Зміст дисципліни

«Організація податкового контролю»

Тема 1. Податковий контроль у системі державного регулювання


Сутність податкового контролю. Система органів податкового контролю. Державна податкова служба: система органів, їх функції та повноваження. Завдання і повноваження податкової міліції. Система митних органів і їх завдання. Інші органи контролю. Обов’язки та права платників податків.
^


Тема 2. Організація обліку платників податків


Облік суб’єктів підприємницької діяльності в органах державної реєстрації. Порядок взяття на облік платників податків – юридичних осіб та їх філій. Особливості обліку платників податків на додану вартість. Особливості обліку платників податків – суб’єктів малого підприємництва. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів. Особливості обліку угод про розподіл продукції та договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, при виконанні яких виникають податкові зобов’язання. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків. Порядок зняття з обліку платників податків. Взаємодія податкових органів з установами банків при здійсненні податкового контролю.
^


Тема 3. Організація обліку платежів, що надходять до бюджету


Значення обліку платежів. Особові рахунки та порядок їх відкриття.

Податкове зобов’язання, порядок його узгодження та строки сплати. Відображення податкових зобов’язань в особових рахунках платників. Облік сплати податкових зобов’язань. Податковий борг: сутність, порядок стягнення. Заходи примусового стягнення податкової заборгованості: підстави для застосування процедур примусового стягнення, податкова застава, адміністративний арешт активів, продаж активів. Стягнення податкової заборгованості з фізичних осіб. Застосування процедури банкрутства для погашення податкового боргу.
^


Тема 4. Організація податкових перевірок фінансово-господарської діяльності


Види податкових перевірок. Організація проведення планових та позапланових виїзних перевірок. Принципи відбору платників податків для проведення документальних перевірок. Доперевірочний аналіз інформації про платника податків. Вивчення та аналіз виявлених порушень. Порядок вилучення документів у платника податків. Порядок надання інформації податковій міліції для оперативного супроводження. Узагальнення та реалізація результатів перевірки.
^


Тема 5. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства


Підстави і принципи встановлення заходів відповідальності.

Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Фінансові санкції. Пеня.
^


Тема 6. Оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб


Оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку: порядок та строки подання скарг платниками податків; порядок та строки розгляду скарг; оскарження постанов про адміністративні правопорушення; порядок обліку скарг та прийнятих за ними рішень в органах державної податкової служби. Оскарження рішень податкових органів у судовому порядку.


^ Розподіл часу аудиторних занять студентів
спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання


Годин

Номер теми

Найменування теми

Лекцій

Практичних занять

Самостійної роботи

1

Податковий контроль у системі державного регулювання економіки

2

2

4

2

Організація обліку платників податків

2

2

4

3

Організація обліку платежів, що надходять до бюджету

6

2

3

4

Організація податкових перевірок фінансово-господарської діяльності

4

2

3

5

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

8

3

2

6

Оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб

2

1

2
Разом

24

12

18


^ Розподіл часу аудиторних занять студентів
спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання


Годин

Номер теми

Найменування теми

Лекцій

Практичних занять

Самостійної роботи

1

Податковий контроль у системі державного регулювання економіки

1

1

14

2

Організація обліку платників податків

2

1

16

3

Організація обліку платежів, що надходять до бюджету

2

2

16

4

Організація податкових перевірок фінансово-господарської діяльності

2

2

14

5

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства

2

4

16

6

Оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб

112
Разом

10

10

88
^
3.Методичні вказівки до практичних занять


Навчальним планом передбачено 6 практичних занять. Для досягнення мети практичних занять необхідно відповісти на теоретичні запитання і виконати практичні завдання, користуючись рекомендованою літературою.

Перелік теоретичних запитань і практичних завдань наведено для кожного практичного заняття окремо.

Заняття № 1

1. Мета заняття:

– засвоєння норм взаємовідносин у процесі реалізації податкової політики України між суб’єктами оподаткування і контролюючими органами.

2. Теоретичні питання:

– сутність податкового контролю;

– нормативні основи, що регулюють взаємовідносини у процесі реалізації податкової політики держави;

– система органів податкового контролю в Україні;

– система органів державної податкової служби;

– завдання та функції органів державної податкової служби і податкової міліції;

– повноваження посадових осіб органів державної податкової служби;

– визначення платників податків;

– обов’язки платників податків;

– права платників податків.

Список літератури: [1], [2], [3], [16].

Заняття № 2

1. Мета заняття:

– засвоєння норм взаємовідносин між платниками податків і органами податкового контролю у процесі формування Державних Реєстрів платників податків;

– одержання практичних навичок щодо формування платниками податків системи документів для внесення їх до Державних Реєстрів та визначення термінів надання документів до органів податкового контролю.

2. Теоретичні питання:

– терміни подання заяви про взяття на облік платників податків юридичних осіб;

– система документів на взяття на податковий облік;

– склад облікової справи платника податків;

– особливості обліку платників податку на додану вартість;

– особливості обліку платників податку – суб’єктів малого підприємництва;

– особливості державної реєстрації фізичних осіб – платників податків;

– терміни подання заяви і система документів для взяття на податковий облік фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва;

– порядок внесення змін до облікових даних платників податків;

– порядок зняття з обліку платників податків у зв’язку з його ліквідацією;

– обставини звернення керівника податкового органу до суду із заявою про скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

– порядок зняття з обліку платника податків у разі зміни його місцезнаходження;

– порядок зняття з обліку при зарахуванні платника податку до категорії великих і при виключенні з категорії великих.

3. Практичні завдання

Задача №1

Новостворений з метою здійснення торгівлі за готівкові кошти суб’єкт підприємницької діяльності одержав свідоцтво про державну реєстрацію 1 березня.

Протягом березня він здійснював заходи щодо підготовки діяльності: набір працівників, закупку обладнання, розміщення реклами. Заяву (ф. № 1-ОПП ) для взяття на податковий облік до податкової інспекції за місцезнаходженням було надано 30 березня головним бухгалтером, якого призначено на цю посаду 20 березня. Разом із заявою були представлені наступні документи:

 • установчий договір з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію;

 • копію довідки про внесення до ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом.

Вказати, до яких реєстрів заноситься інформація про такі підприємства. Назвати документи, що надаються податковою інспекцією у разі взяття на облік. Навести перелік причин, за якими бухгалтер не одержить у найближчий термін цих документів.

Задача №2

Навести перелік норм, які порушив платник податків за наступною інформацією:

– платником податків-юридичною особою 5 квітня змінено місцезнаходження (юридичну адресу);

– 5 травня він подав до податкової інспекції за новим місцезнаходженням з метою перереєстрації такі документи:

 • заяву за формою № 1-ОПП для перереєстрації;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Задача №3

Фізичній особі-резиденту 1 червня надано свідоцтво про державну реєстрацію її суб’єктом підприємницької діяльності. 12 червня фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності звернулась до податкової інспекції за місцем одержання доходів із заявою для взяття на податковий облік з такими документами:

 • заява за формою № 5-ОПП;

 • копію свідоцтва про державну реєстрацію.

У заяві була вказана наступна інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • назва ДПІ, до якої подається заява;

 • назва органу державної реєстрації;

 • дата реєстрації та номер свідоцтва про реєстрацію;

 • види діяльності, якими буде займатися суб’єкт підприємницької діяльності;

 • місце проживання;

 • паспортні дані.

Навести перелік порушень встановлених норм.

Список літератури: [1], [4], [7], [16].

Заняття № 3

1. Мета заняття:

– засвоєння норм законодавчих актів, що регулюють здійснення обліку податкових зобов’язань і податкового боргу;

– одержання знань про обов’язки і права платників податків у процесі примусового стягнення з них податкової заборгованості органами податкового контролю.

2. Теоретичні питання:

 • значення обліку податкових платежів;

 • зміст особових рахунків платників; порядок їх відкриття;

 • податкове зобов’язання, його сутність та порядок узгодження;

 • оперативний облік податкових зобов’язань платників; відображення їх в особових рахунках;

 • облік сплати податкових зобов’язань;

 • податковий борг; сутність, порядок стягнення;

 • податкові повідомлення та податкові вимоги, порядок формування;

 • закриття особових рахунків платників;

 • заходи примусового стягнення податкової заборгованості;

 • сутність і виникнення податкової застави;

 • сутність і обставини застосування адміністративного арешту активів платника;

 • погашення податкового боргу шляхом продажу активів;

 • стягнення податкової заборгованості з фізичних осіб;

 • застосування процедури банкрутства для погашення податкового боргу.

Список літератури: [3], [10], [16].

Заняття №4

1. Мета заняття:

– засвоєння правил нормативних активів з організації і проведення податкових перевірок фінансово-господарської діяльності платників податків;

– одержання практичних навичок самоперевірки та самооцінки податкової поведінки платника податків.

2. Теоретичні питання:

 • види податкових перевірок;

 • принципи відбору платників податків для проведення документальних перевірок;

 • організація виїзних перевірок;

 • критерії оцінки категорії уваги до суб’єкта підприємницької діяльності за фіскальним значенням;

 • критерії оцінки категорії уваги до суб’єкта підприємницької діяльності за податковою поведінкою;

 • критерії оцінки категорії уваги до суб’єкта підприємницької діяльності за терміном господарської діяльності;

 • порядок зміни категорії уваги до платника податків;

 • супроводження платників відповідно до категорії уваги;

 • оцінювання декларацій з ПДВ; критерії розподілу їх на групи фіскального ризику;

 • супроводження декларацій з ПДВ за категоріями уваги;

 • порядок вилучення документів у платника податків;

 • узагальнення та реалізація результатів податкових перевірок.

3. Практичні завдання

Задача № 4

В минулому році платник податків подавав декларацію з ПДВ у податкову інспекцію щомісячно. Обсяг оподатковуваних операцій за минулий рік дорівнював 110 тис. грн.

У звітному році декларацію з ПДВ він подав 8 квітня за перший квартал. У декларації відображені сума податкового зобов’язання 24 тис. грн., сума податкового кредиту – 32 тис. грн. Разом з декларацією платник податків подав:

 • додаток № 1 „Розрахунок експортного відшкодування”;

 • митну декларацію, що підтверджує факт експорту товарів за межі митної території України;

 • копії платіжних доручень, завірених банком про перерахування платником грошових коштів на користь інших платників за придбані товари у звітному кварталі.

Розрахована ним сума експортного відшкодування на розрахунковий рахунок становила 8,0 тис. грн.

Скласти перелік порушень правил податкового законодавства платником податків.

Визначити категорію уваги до платника на підставі його податкової поведінки і очікуване супроводження його посадовими особами податкової служби. Оцінити категорію декларації з ПДВ, виходячи із можливих втрат бюджету, а також подальші дії посадових осіб податкової служби.

Задача № 5

На підставі даних задачі №4 навести перелік умов, за якими платника податків може бути переведено до категорії уваги 1.

Список літератури: [3], [5], [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15].

Заняття № 5

1. Мета заняття:

 • засвоїти правила нормативних актів про відповідальність платників податків у разі їх порушення;

 • одержати практичні навички розрахунку сум пені та штрафних санкцій за порушення правил податкового законодавства.

2. Теоретичні питання:

 • сутність термінів „пеня” і „штрафна санкція”;

 • визначення періоду прострочення податкового зобов’язання;

 • описати механізм розрахунку суми пені;

 • описати механізм розрахунку сум штрафних санкцій при визначенні податкових зобов’язань контролюючим органом;

 • описати механізм розрахунку штрафних санкцій у разі самостійного виправлення помилок платником податків;

 • особливості визначення штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань.

3. Практичні завдання

Задача №6

Нарахувати пеню за несвоєчасну сплату податку. За відсутності коштів на поточному рахунку платник податку подав до установи банку платіжне доручення на сплату акцизного збору за травень 30 вересня. Сума акцизного збору 3650 грн. Облікова ставка НБУ на дату оплати податкового боргу – 15% річних, на дату виникнення – 19% річних.

Задача №7

Визначити суму податкового зобов’язання, яку контролюючий орган повинен відобразити у податковому повідомленні. Розрахувати суму пені і штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Платник своєчасно сплатив акцизний збір за квітень – 1500 грн. У серпні контролюючий орган під час перевірки виявив заниження податку на 729 грн. за квітень. Податкове повідомлення, в якому контролюючий орган відобразив суму податкового зобов’язання за результатами перевірки, він вручив платнику 27 серпня. Платник податків сплатив указану в податковому повідомленні суму 16 жовтня. Облікова ставка НБУ на дату сплати платником акцизного збору 19% річних, на 27 серпня – 17%, на 16 жовтня – 15%.

Задача № 8

У зв’язку із звільненням бухгалтера підприємством за квітень не було подано декларацію з податку на додану вартість. Прийнятий на цю посаду спеціаліст подав декларацію за травень своєчасно. Узгоджена сума чистого податкового зобов’язання 2490 грн. Інспектор податкової служби виявив у першому розділі декларації арифметичну помилку, що привело до заниження податкового зобов’язання на 10 грн.

У серпні бухгалтер самостійно виявив заниження податку на додану вартість за травень на 500 грн. Він сплатив суму заниження і самостійно нарахованого у зв’язку з цим суму штрафу до бюджету – 10 серпня. Визначити суми штрафних санкцій і пені за допущені порушення правил оподаткування. Облікова ставка НБУ на 1 квітня – 18%, на 10 серпня – 17%, на дату розрахунку пені – 21%.

Список літератури: [3], [9].

Заняття 6

1. Мета заняття:

 • закріпити теоретичні знання і практичні навички з реалізації механізмів визначення сум штрафних санкцій і пені;

 • засвоїти норми адміністративної та кримінальної відповідальності посадових осіб платника податків за порушення правил податкового законодавства;

 • засвоїти процедуру оскаржень рішень податкових органів в адміністративному та судовому порядку.

2. Теоретичні питання:

 • перелік порушень правил податкового законодавства і міри адміністративної відповідальності за них посадових осіб платника податків;

 • кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків;

 • механізм оскарження платником податків рішень податкових органів в адміністративному порядку;

 • порядок оскарження постанов про адміністративне правопорушення;

 • механізм оскарження рішень податкових органів у судовому порядку.

3. Практичні завдання

Задача №9

Посадовою особою податкової служби на підприємстві виявлені порушення правил податкового законодавства:

 • відсутність декларації про прибуток підприємства за другий квартал;

 • несвоєчасне подання до установи банку платіжного доручення на сплату податку на прибуток за перший квартал;

 • заниження сум податку на прибуток за перший квартал.

Визначити суму фінансових санкцій, пені і адміністративних штрафів, а також суму податкового зобов’язання, що буде відображена у податковому повідомленні за наступними даними:

 • дата вручення податкового повідомлення – 02.10;

 • дата подання платіжного доручення до установи банку для сплати податку на прибуток за 1 квартал – 23.07;

 • сума сплаченого податку на прибуток за 1 квартал, грн. – 12500;

 • сума заниження податку на прибуток за 1 квартал, грн. – 1500;

 • облікова ставка НБУ на дату виникнення податкового боргу, % – 12;

 • облікова ставка НБУ на дату сплати податку на прибуток, % – 9.

Список літератури: [3], [9].

4. КОНТРОЛЬНІ завдання і методичні вказівки
^

для їх виконання


Контрольні завдання складаються з двох частин: написання реферату і розв’язування трьох задач. Варіант завдання встановлюється згідно з останньою цифрою залікової книжки студента.

У рефераті студент повинен повністю розкрити зміст теми, номер якої вибирає з табл. 1:

Таблиця 1 - Перелік тем рефератів

Остання цифра залікової книжки

Найменування теми

Список рекомендованої літератури

1

Обов’язки і права платників податків. Порядок адміністративного оскарження рішень контролюючих органів

3, 4, 16

2

Організація обліку платників. Особливості зняття з обліку платників податків.

1, 2, 5, 7, 16

3

Організація податкових перевірок юридичних осіб

2, 3, 5, 6, 11, 14, 15

4

Організація перевірок декларацій з ПДВ

2, 3, 5, 8, 13, 15

5

Організація документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб

2, 3, 5, 6, 9, 12, 15

6

Право податкової застави активів платників податків і організація проведення перевірок стану їх збереження

2, 3, 6, 10, 15

7

Порядок застосування і процедура виконання рішення про арешт активів платника податків

2, 3, 16

8

Узгодження сум податкових зобов’язань. Облік їх сплати. Стягнення податкового боргу

2, 3, 16

9

Система органів податкового контролю. Їх функції та повноваження

2, 3, 16

0

Адміністративна, фінансова і кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства

2, 3, 16


Варіанти задач відповідно до останньої цифри залікової книжки студент вибирає з табл. 2, 3, 4, 5, 6.

Виконуючи завдання, студент зобов’язаний вказати хід розв’язування і дати відповідні роз’яснення до розрахунків. Текст треба викладати чітко, без скорочення слів. У кінці роботи слід вказати перелік використаної літератури, дату виконання і поставити особистий підпис.

Задача № 1

Визначте суму пені і штрафних санкцій за даними, наведеними у табл. 2 і 3:

Таблиця 2 - Вихідна інформація до задачі № 1Показники

Значення, якщо остання цифра залікової книжки

1

3

5

7

9

1

Звітний квартал

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

2

Дата подання платіжного доручення до установи банку

10.09

20.09

20.11

20.04

20.06

3

Сума сплаченого податку згідно з платіжним дорученням

22400

24000

31000

37000

39000

4

Облікова ставка НБУ на дату виникнення податкової заборгованості

9

17

19

8

17

5

Облікова ставка НБУ на дату погашення податкового боргу

7

15

17

10

19


Таблиця 3 - Вихідна інформація до задачі № 1Показники

Значення, якщо остання цифра залікової книжки

2

4

6

8

0

1

Звітний місяць

01

03

05

06

09

2

Дата подання платіжного доручення до установи банку

3.04

20.07

19.07

19.10

30.12

3

Сума сплаченого податку згідно з платіжним дорученням

10000

12000

13000

13600

14000

4

Облікова ставка НБУ на дату виникнення податкової заборгованості

15

9

19

7

9

5

Облікова ставка НБУ на дату погашення податкового боргу

12

10

11

15

8


Список літератури: [3], ст. 4, 5, 16, 17.

Задача № 2

Під час перевірки правильності розрахунку і своєчасності сплати податків посадовою особою податкової служби були виявлені порушення правил оподаткування:

 • відсутність декларації за І квартал;

 • несвоєчасне подання платіжного доручення в установу банку за ІІ квартал;

 • заниження суми податку за ІІ квартал.

Виконати розрахунок податкового зобов’язання, що буде відображено у податковому повідомленні, за даними, наведеними у табл. 4 і 5:

Таблиця 4 - Вихідна інформація для задачі № 2Показники

Значення, якщо остання цифра залікової книжки

1

3

5

7

9

1

Дата подання платіжного доручення на сплату податку на прибуток за ІІ квартал

20.09

19.09

10.10

19.10

20.10

2

Сума сплаченого податку на прибуток за ІІ квартал, грн.

22500

12000

4500

4000

1200

3

Заниження суми податку на прибуток за ІІ квартал, грн.

1800

1900

1000

1100

1500

4

Дата вручення податкового повідомлення платнику

20.10

25.10

20.11

25.11

30.11

5

Облікова ставка НБУ на дату виникнення податкового боргу

15

15

7

12

8

6

Облікова ставка НБУ на дату погашення податкового боргу

12

19

9

15

9


Таблиця 5 - Вихідна інформація для задачі № 2Показники

Значення, якщо остання цифра залікової книжки

2

4

6

8

0

1

Дата подання платіжного доручення на сплату податку на додану вартість за квітень

20.05

20.06

10.06

30.05

30.06

2

Сума сплаченого податку на додану вартість за квітень, грн.

6400

9600

10400

12800

13600

3

Заниження суми податку на додану вартість за квітень, грн.

1000

800

1900

1500

1100

4

Дата вручення податкового повідомлення платнику

30.06

30.07

10.09

20.06

30.09

5

Облікова ставка НБУ на дату виникнення податкового боргу

9

17

19

15

7

6

Облікова ставка НБУ на дату погашення податкового боргу

17

15

17

21

9


Список літератури: [3], ст. 4, 5, 6, 16, 17.

Задача № 3

Описати факт порушення податкового законодавства і міри відповідальності посадових і юридичних осіб. Визначити категорію уваги до платника податків на підставах його фіскальної важливості та податкової поведінки. Оцінюючи декларацію з ПДВ, встановити її категорію і порівняти з категорією уваги до платника. Описати порядок супроводження декларацій по категоріях уваги.

Для виконання завдання використати інформацію, наведену у табл. 6.

Список літератури: [3], [8], [12].


Таблиця 6 - Вихідна інформація для задачі № 3

№ п/п

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Звітний період

вересень

ІІІ кв.

вересень

вересень

ІІІ кв.

вересень

ІІІ кв.

ІІІ кв.

вересень

вересень

2

Термін дії підприємства

3 роки

6 міс.

3 міс.

9 міс.

2 роки

12 міс.

3 міс.

2 міс.

15 міс.

5 років

3

Форма декларації з ПДВ наданої в податкову інспекцію:


– за звітний період

повна

повна

повна

скорочена

повна

повна

повна

скорочена

повна

повна
– за попередній період

повна

скорочена

скорочена

скорочена

скорочена

повнаповна

4

Форма проведення розрахунків за експортні операції

товарообмін

грошові кошти

товарообмін

грошові кошти

грошові кошти

товарообмін

грошові кошти

грошові кошти

грошові кошти

товарообмін

5

Обсяги оподатковуваних операцій за минулі місяці, грн.


вересень

54000

6000

8000

7000

9000

15000

17500

30000

48000

125000
серпень

35000

5400

38000

6100

12400

12000

16000

2150098000
липень

28000

1200

24000

6200

14600

8100

1580015000червень

29000

11005800

6200

7500

12000

95800

травень

19000

8005950

6600

6800

28000

89100

квітень

25000

10004800

5400

4300

25000

88200


Продовження таблиці 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
березень

22000

3900

4100

3800

18000

78000

лютий

15000

3100

390011000січень2000

3000грудень

4800

3500

листопад

210004200

7800

9500

52900

жовтень

180004000

8400

8000

61000

вересень

130003900

9200

7800

62500

6

Задекларовані платником суми, грн.:– податкових зобов’язань

5400

200

800

1400

1800

2400

3500

4500

8640

12500

– податкового кредиту

8100

1400

1200

1400

2100

3200

3800

4500

9460

18750
– бюджетного відшкодування у рахунок наступних платежів

500

400

200300400

4250
– бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок

1000300

200
– експортного відшкодування на розрахунковий рахунок

1200

800

200

600

420

2000


^ Список рекомендованої літератури

 1. Закон України „Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів” // Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua.

 2. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” // Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua.

 3. Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами” //Вісник державної податкової служби України. – 2003. – № 33. – С.4-32

 4. Закон України „Про систему оподаткування” // Сайт Верховної Ради України: http://www.rada.kiev.ua.

 5. Указ Президента України „Про деякі заходи щодо дерегулювання підприємницької діяльності” // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 99. – С.3-4.

 6. Інструкція про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ і організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів: Затверджена наказом ДПАУ № 316 від 01.07.98 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 99. – С.18-22

 7. Інструкція про порядок обліку платників податків: Затверджена наказом № 80 від 19.02.98 р. зі змінами. // Сайт ДПА України: http://sta.gov.ua

 8. Методичні рекомендації щодо попереднього розгляду декларацій по ПДВ. Затверджені наказом ДПАУ № 515 від 03.09.04 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 101. – С.8-20.

 9. Методичні рекомендації для оформлення матеріалів документальних перевірок. Додаток 7 до наказу ДПАУ від 15.10.2004 р. № 599 // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 107. – С. 13-20.

 10. Положення про проведення перевірок стану збереження активів платника податків, що знаходяться у податковій заставі: Затверджено наказом ДПАУ№ 544 від 20.09.04 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 94. – С.14-17

 11. Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб. Затверджений наказом ДПАУ № 187 від 01.04.04 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 75. – С.12-22

 12. Порядок оформлення результатів документальних перевірок відносно дотримання податкового і валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами: Затверджений наказом ДПАУ № 326 від 11.06.04 // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 69. – С.15-19

 13. Порядок розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження: Затверджений наказом ДПАУ № 471 від 12.08.04 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 101. – С.21-24

 14. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1625 від 15.10.03 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 108. – С.35-36

 15. Порядок ведення журналу реєстрації перевірок: Затверджений наказом Державного комітету з питань розвитку підприємництва № 18 від 10.08.98 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 99. – С.5-6

 16. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). – К.: Ред. журн. „Вісник податкової служби України”, 2002. – 422 с.


Навчальне видання

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів за напрямом 7.050106 «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»)


Укладач: Кизилова Людмила Олександрівна


Редактор: С.Д. Сусло


Коректор: З.І. Зайцева


План 2005, поз. 390
Підп. до друку 24.01.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,1 Облік – вид. арк. 1,6

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
«Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів та магістрів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Мікроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» icon«Макроекономіка»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять І виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» iconМетодичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання контрольних завдань з дисципліни «Трудове право» для студентів 4 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи