Крок б сестринська справа icon

Крок б сестринська справа
НазваКрок б сестринська справа
Сторінка1/17
Дата22.06.2012
Розмір3.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1. /?????????????-???????????? ??????????.rtfКрок б сестринська справа

Крок Б Сестринська справа

Організаційно-управлінська діяльність

1

У складі поліклініки є наступні структурні підрозділи: реєстратура, відділення

профілактики, багатопрофільний лікувально-профілактичний та допоміжний

лікувально-діагностичний підрозділи. Який ще підрозділ повинен входити в типову

базову структуру міської поліклініки?

A *Кабінет обліку та медстатистики

B Дезінфекційний відділ

C Приймальне відділення

D Патологоанатомічне відділення

E Відділення екстреної виїздної та планово-консультативної допомоги


2

У реєстратурі поліклініки медичні карти зберігаються в комірках, на яких зазначені

територіальні дільниці, назви вулиць, номери будинків і квартир. Кожна дільниця має

колірне маркування, нанесене на комірки та медичні карти. Яка організаційна

система зберігання медичних карт використовується в реєстратурі даної поліклініки?

A *Адресна

B Індексна

C Алфавітна

D Номерна

E Самозберігання (приватна)


3

У міській лікарні амбулаторно-поліклінічна допомога надається наступним чином:

кожен лікар-терапевт разом із медичною сестрою обслуговує доросле населення

закріпленої території з певною чисельністю жителів. Який принцип організації

амбулаторно-поліклінічної допомоги реалізується в даній міській лікарні?

A *Територіальної дільничності

B Цехової дільничності

C Сімейної дільничності

D Змішаний

E Консультативний


4

У результаті медогляду жителів терапевтичної дільниці були сформовані наступні

групи здоров'я: ? група – 80 осіб, які не хворіли жодного разу, і 120 осіб, які хворіли

епізодично (1-2 рази) протягом року гострими респіраторними захворюваннями; ??

група – 250 осіб, які часто хворіють (4-6 разів протягом року), 350 – із хронічними

захворюваннями в стадії субкомпенсації; ??? група – 600 осіб із хронічними

декомпенсованими захворюваннями. Оцініть правильність відбору осіб у групи

здоров'я на терапевтичній дільниці.

A *Потрібно віднести 350 осіб із хронічними субкомпенсованими захворюваннями в

??? групу

B Потрібно віднести 120 осіб, які епізодично хворіють, в ?? групу

C Потрібно віднести 250 осіб, які часто хворіють, в ? групу

D Потрібно віднести 250 осіб, які часто хворіють, в ??? групу

E Розподіл за групами здоров'я проведено правильно


5

Один із структурних підрозділів лікарні складається з наступних відділень: лікувальні

палатні профільні відділення, допоміжно-діагностичне відділення, операційний блок,

патологоанатомічне відділення, аптека. Яке відділення необхідно додатково

відкрити, щоб структура даного підрозділу відповідала типовій структурі стаціонару

міської лікарні?

A *Приймальне відділення

B Невідкладної допомоги

C Терапевтичне

D Профілактичне

E Стаціонар вдома


6

В обов'язковий штат профільних палатних відділень стаціонару входить середній

медичний персонал. Назвіть критерії, які лежать в основі виділення даних штатних

одиниць.

A *Кількість ліжок, система обслуговування хворих

B Профіль медичної допомоги, стать хворих

C Обіг ліжка, кількість лікарських посад

D Вік і стать хворих

E Система обслуговування хворих, обіг ліжка


7

Хворі обслуговуються в терапевтичному відділенні стаціонару ланкою медичних

працівників у наступному складі: лікар + медична сестра. Яка організаційна система

обслуговування хворих використовується в даному відділенні стаціонару?

A *Одноступенева

B Двохступенева

C Трьохступенева

D Чотирьохступенева

E Комплексна


8

Медичний заклад має наступні структурні підрозділи: адміністративно-господарський

підрозділ та кабінети: прийому вагітних, породілей, гінекологічних хворих і здорових

жінок, терапевтичний, маніпуляційний і функціонально-діагностичний,

соціально-правовий. До якого номенклатурного виду повинен відноситися

лікувально-профілактичний заклад з даною базовою структурою?

A *До жіночої консультації

B До об'єднаного пологового будинку

C До поліклініки

D До шкірно-венерологічного диспансеру

E До фельдшерсько-акушерського пункту


9

Вагітні жінки, які обслуговуються жіночою консультацією, поставлені на облік у

наступний термін вагітності: до 3-х місяців – 45\%, від 3-х до 5-ти місяців – 40\%, від

5-ти до 8-ми місяців – 15\%. Яку питому вагу складають жінки, які вчасно поставлені

жіночою консультацією на облік із приводу вагітності?

A *45\%

B 15\%

C 40\%

D 55\%

E 85\%


10

У жіночу консультацію звернулася і була поставлена на облік здорова вагітна жінка зі

строком вагітності 26 тижнів. Назвіть рекомендовану кратність відвідування такої

вагітною жіночої консультації в даному строку вагітності?

A *2 рази на місяць

B 1 раз на місяць

C 1 раз в 3 місяці

D 1 раз в 2 місяці

E 1 раз на тиждень


11

До приймального відділення пологового будинку була доставлена породілля з

підвищеною температурою тіла нез'ясованої етіології. Строк вагітності складає 39-40

тижнів. В яке відділення вона повинна бути направлена?

A *Обсерваційне

B Фізіологічне акушерське

C Патології вагітності

D Гінекологічне для консервативного лікування

E Гінекологічне для оперативного лікування


12

У дитини 4-х років загальний стан важкий: шкіра бліда, під очима темні круги,

системне ураження лімфатичних вузлів, збільшена печінка, селезінка, біль у кістках,

суглобах. В загальному аналізі крові різна кількість незрілих клітин в лейкоцитарній

формулі. Про яке захворювання може думати медична сестра?

A *Про лейкоз

B Про ревматоїдний артрит

C Про гемофілію

D Про тромбоцитопенію

E Про геморагічний васкуліт


13

Населення міста А. має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років – 30\%, осіб у

віці 15-49 років – 50\%, осіб старше 50 років – 20\%. Визначте тип вікової структури

населення міста.

A *Прогресивний

B Стабільний

C Регресивний

D Динамічний

E Змішаний


14

Причинами смертності населення являються: 1) хвороби системи кровообігу, 2)

травми та отруєння, 3) новотвоутворення, 4) СНІД, 5) хвороби органів дихання. Яка з

перерахованих причин займає перше рангове місце в структурі причин смерті

населення розвинених країн?

A *1-а

B 2-а

C 3-я

D 4-а

E 5-а


15

Реєстрація випадку смерті відбувається у відділі ЗАГСу по пред'явленню

спеціального медичного обліково-статистичного документа. Назвіть цей документ.

A *Лікарське свідоцтво про смерть

B Історія хвороби

C Журнал обліку померлих

D Довідка дільничного лікаря про випадок смерті

E Протокол розтину


16

При аналізі демографічної ситуації в місті С. був розрахований показник за наступною

формулою: число народжених живими * 1000 чисельність жінок у віці 15-49 років

Як називається розрахований показник?

A *Показник загальної плодючості

B Коефіцієнт народжуваності

C Повіковий показник народжуваності

D Показник повікової плодючості

E Показник питомої ваги дітей, які народилися живими у жінок 15-49 років


17

Дитина померла в стаціонарі пологового будинку на 2-й день життя. Назвіть медичні

обліково-статистичні документи, на підставі яких відбувається у відділі ЗАГСу

реєстрація народження і смерті даної дитини.

A *Медичне свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

B Журнал запису пологів стаціонару пологового будинку, свідоцтво про смерть

C Довідка дільничного педіатра про народження дитини, довідка про перинатальну

смерть

D Індивідуальна карта розвитку дитини, медичне свідоцтво про смерть

E Свідоцтво про народження, лікарське свідоцтво про смерть


18

Відомо, що з 1190 новонароджених народилося живими 1180 дітей. На першому

місяці життя померло 24 дитини, у т.ч. 21 дитина – на першому тижні життя. Вкажіть

кількість померлих у неонатальний період.

A *24 дитини

B 34 дитини

C 21 дитина

D 10 дітей

E 3 дитини


19

Питома вага померлих у неонатальний період становить 63\% від числа дитей, які

померли на першому році життя. Визначте тип малюкової смертності.

A *Тип А

B Тип В

C Тип С

D Тип D

E Тип Е


20

При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний

показник за наступною формулою: (число мертвонароджених + число дітей, які

померли в постнатальний період) * 1000 число дітей, які народилися живими і

мертвими Як називається розрахований показник?

A *Перинатальна смертність

B Малюкова смертність

C Акушерська смертність

D Питома вага дітей, які померли в постнатальний період

E Мертвонароджуваність


21

У стаціонарі проводиться аналіз госпітальної захворюваності. Який обліковий

документ являється основним у даному дослідженні?

A *Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

B Медична карта стаціонарного хворого

C Листок непрацездатності

D Аркуш обліку хворих і ліжкового фонду стаціонару

E Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі


22

Із приводу гострого трахеїту хворий звертався в поліклініку 10 квітня та 18 вересня.

Вирішите питання про правила заповнення статистичного талона.

A *Два статталони із знаком "+"

B Два статталони із знаком "-"

C В обох випадках статталон не заповнюється

D У першому випадку статталон із знаком "+", у другому випадку статталон не

заповнюється

E У першому випадку статталон із знаком "+", у другому випадку статталон із знаком

"-"


23

Дільничний терапевт запідозрив у робітника К., який звернувся на амбулаторний

прийом, гостру кишкову інфекцію. Які статистичні облікові документи повинні бути

заповнені в цьому випадку?

A *Статистичний талон, листок непрацездатності, екстрене повідомлення про

виявлене інфекційне захворювання

B Медична карта стаціонарного хворого, листок непрацездатності, статистичний

талон

C Медична карта амбулаторного хворого, повідомлення про виявлене неепідемічне

захворювання

D Талон амбулаторного пацієнта, повідомлення про виявлене неепідемічне

захворювання

E Статистичний талон, медична карта стаціонарного хворого, екстрене повідомлення

про виявлене інфекційне захворювання


24

У поліклініці міської лікарні протягом року зареєстровано 8300 нових випадків

захворювань серед обслуговуваного населення. Якому показнику захворюваності

відповідають вищевказані дані?

A *Первинна захворюваність

B Поширеність хвороб

C Патологічна враженість

D Госпітальна захворюваність

E Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності


25

У медичному закладі був складений фінансовий документ, до якого увійшли три

основні розділи: планово-виробничі показники, штати й контингенти, статті

фінансових витрат і розрахунки до них. Який фінансовий документ був складений у

даному медичному закладі?

A * Кошторис установи

B Бюджет установи

C Фінансовий звіт

D Фінансовий запит

E План інвестицій


26

Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані

для цього необхідні?

A *Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

B Собівартість медичних послуг і загальні доходи

C Собівартість виробничих фондів і загальні витрати

D Ціна та собівартість медичних послуг

E Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису


27

Потрібно розрахувати ціну курсу стаціонарного лікування одного хворого. Які дані для

цього необхідні?

A *Середня тривалість лікування одного хворого, собівартість одного ліжко-дня та

плановий прибуток по лікарні

B Собівартість одного ліжко-дня та плановий прибуток по лікарні

C Кількість пролікованих за календарний рік хворих, середня тривалість перебування в

стаціонарі та плановий прибуток по лікарні

D Собівартість одного ліжко-дня та кількість пролікованих за календарний рік хворих

E Сума витрат по утриманню стаціонару лікарні та загальна сума стаціонарних

ліжко-днів


28

Потрібно розрахувати собівартість одного поліклінічного випадку захворювання. Які

дані для цього необхідні?

A *Кількість поліклінічних хворих, пролікованих протягом року, і сумарні витрати на

утримання поліклініки

B Кількість відвідувань поліклініки хворими протягом року та балансова собівартість

медичних послуг

C Ціна лікування одного хворого в поліклініці та нормативний прибуток

D Сума витрат на утримання поліклініки та сума поліклінічних відвідувань за

календарний рік

E Балансова собівартість медичних послуг і ціна лікування одного хворого


29

У масштабах міської лікарні був розроблений і впроваджений комплекс заходів щодо

вторинної профілактики ішемічної хвороби серця. Коефіцієнт економічної

ефективності при цьому склав 2,5. Зробіть висновок щодо економічної ефективності

розроблених заходів вторинної профілактики ІХС.

A *Заходи ефективні, доцільно їхнє подальше використання

B Заходи мають слабку ефективність, вимагають перегляду та доробки

C Заходи неефективні, їхнє подальше використання недоцільне

D Заходи економічно збиткові, потрібно їхнє негайне скасування

E За представленим даними визначити ефективність заходів вторинної профілактики

неможливо


30

Серед населення міста А. зареєстровано 280 випадків смерті від новоутворень на

10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена

смертність населення від новоутворень?

A *Інтенсивного

B Екстенсивного

C Наочності

D Співвідношення

E Середнього арифметичного


31

При вивченні смертності серед населення міста В. було встановлено, що причиною

смерті в 30\% випадків були серцево-судинні захворювання, в 22\% – новоутворення.

Визначте статистичний характер наведених показників.

A *Екстенсивні

B Інтенсивні

C Співвідношення

D Наочності

E Відносної інтенсивності


32

Порівняльна щорічна динаміка забезпеченості населення дільничними терапевтами

має такий вигляд: Роки Порівняльні показники динаміки забезпеченості населення

дільничними терапевтами (\%) 2007 100,0 2008 106,0 2009 112,0 За допомогою

якого статистичного показника відображена щорічна динаміка забезпеченості

населення дільничними терапевтами?

A *Наочності

B Інтенсивного

C Співвідношення

D Екстенсивного

E Середнього арифметичного


33

Потрібно розрахувати забезпеченість населення району лікарями окремих

спеціальностей. Які дані для цього необхідні?

A *Кількість лікарів кожної спеціальності, чисельність населення району

B Кількість хворих, які відвідали лікарів окремих спеціальностей, чисельність лікарів

кожної спеціальності

C Кількість лікарських спеціальностей, чисельність населення району

D Чисельність всіх лікарів району, чисельність населення району

E Чисельність всіх лікарів району, кількість хворих, які відвідали лікарів окремих

спеціальностей


34

Частота виявлень гіпертонічної хвороби (ГХ) на медичному огляді жінок, які працюють

на хімкомбінаті, у звітному році склала 98\% у порівнянні з попереднім роком. Який

висновок можна зробити на підставі даного показника?

A *У звітному році частота виявлень ГХ на 2\% менша, ніж у попередньому

B У звітному році виявлено 98 випадків ГХ, а в попередньому – 100 випадків

C У звітному році виявлено на 98 випадків ГХ менше, ніж у попередньому

D У звітному році виявлено на 98\% більше випадків ГХ, ніж у попередньому

E У звітному році виявлено в 2 рази менше випадків ГХ, ніж у попередньому


35

Під час планового бактеріологічного обстеження дитячої поліклініки, проведеного

міською дезстанцією, у маніпуляційному кабінеті та кабінеті профщеплень була

висіяна патогенна мікрофлора. Старша медсестра дитячої поліклініки прийняла ряд

управлінських рішень, спрямованих на посилення протиепідемічного режиму в

поліклініці. На якому рівні керування були прийняті відповідні рішення?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Крок б сестринська справа iconДодаток 1 Графік проведення консультативних занять для студентів ІІІ-IV курсsd спеціальності «Сестринська справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»
«Сестринська справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»
Крок б сестринська справа iconКрок Б. Сестринська справа
Документом, в якому наведений перелік офіційно прийнятих в Україні нозологічних
Крок б сестринська справа iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий 58-ми років тривалий час страждає виразковою хворобою шлунка. В останній
Крок б сестринська справа iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий М., 34 роки, отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3см
Крок б сестринська справа iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий М., 34 роки, отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3см
Крок б сестринська справа iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено
Крок б сестринська справа iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має
Крок б сестринська справа iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Частота випорожнень у здорової дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні
Крок б сестринська справа iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік
При проведенні профілактичного огляду у жінки виявлено дисплазію шийки матки. До
Крок б сестринська справа iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
При обстеженні у жіночий консультації у пацієнткі виявлено дисплазію шийки матки
Крок б сестринська справа iconКрок Б. Сестринська справа
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи